Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою (зі змінами 2016 року) УкладачіСторінка3/3
Дата конвертації11.05.2018
Розмір0.71 Mb.
ТипПрограма
1   2   3
СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Орієнтовний зміст навчального матеріалу

Орієнтовні вимоги до вмінь

Сфери відношень

Тематика текстів

Теми висловлювань учнів

Я і українська мова

Українська мова – державна мова України.

Українська мова серед мов світу.


Українці у світі.

Мово моєї Вкраїни – що я без тебе?

Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина.

Передай у спадок рідну мову!

Слово теж зброя.

Що тобі відомо про мовну практику україн-ської діаспори?


  • Сприймати, аналі-зувати, оцінювати прочитані або почу-ті соціокультурні ві-домості про Украї-ну і світ;

  • добирати й викори-стовувати ті відо-мості, які необхідні для досягнення пев-ної комунікативної, експресивної чи іншої мети;

  • чітко формулювати свої думки з кожної із запропонованих тем, мати власну позицію, обстою-вати її;

  • обирати самостійно пріоритетні пробле-ми, мати власну думку;

 • усвідомлювати важ-ливість для людини володіння держав-ною мовою, здат-ності висловлював-тися у різноманіт-них ситуаціях спіл-кування.

Я і навколишній світ

Людина і Всесвіт.
Земля – наш спільний дім.

Проблеми сучасної урбанізації і доля села.

Охорона довкілля.


Хай б’ється завжди зелене серце природи! Земля – наш спільний дім.

Місто без села?

Що зоставлю по собі нащадкам?


Я і Україна

Здобуття незалеж-ності й відновлення державності України.

Конституція України. Права й обов’язки.


Проблеми суспіль-ного розвитку сучасної України.

Естафета поколінь.

Політична система України.

Видатні українці.Як Україна здобула незалежність.

Поняття «козацька республіка».

Як козаки дітей своїх навчали.

Мовні права й обов’-язки громадян Укра-їни.

Щоб бути народним депутатом…

Влада – не право, а обов’язок.

Я в Україні майбут-нього.

Хто є для мене видат-ним українцем.

Чи видатна людина – лише свого народу слава?


Я і культура та література

Новітні надбання української літератури.
Освіта і наука як чинники культури нації.

Культура і без-культур’я.
Що таке народна та елітна культура?

Постмодерністи і проблема мовної куль-тури.

Мій улюблений су-часний письменник.

Хто сказав, що все уже відкрито?

Що вам відомо про розвиток сучасних тех-нологій в Україні (кібернетика, генна ін-женерія, інформатика).

Чи обов’язкова вища освіта для сучасної людини?Я і мистецтво (традиційне і професійне)

Театри.

Музеї.
Образотворче мисте-цтво.

Музичне мистецтво.

Кіномистецтво.
Чи театр – сучасне видовище?

Хліб чи видовища задовольняють люди-ну? А що ще?

Роль музеїв у форму-ванні духовного світу особистості.

Який музей я люблю відвідувати часто і чому.

Чи творите ви óбрази?

Хто для мене велична постать в українському музичному мистецтві.

Мій музичний світ.

Кінофільм, який мені особливо сподобався.Я як особистість

Загальнолюдські етичні цінності.

Негативні моральні якості.

Взаємини між людь-ми.

Чоловіча й жіноча гідність.

Українське військо.

Видатні українські воєначальники.

Військовий обов’-язок.

Український спорт.Як у суспільстві шанують старших і дітей, такий моральний рівень суспільства.

Чи може неправда бути моральною?

Пробачити чи відпла-тити тим же?

Не гніви долю свою…

Що я знаю про видат-них українських воєна-чальників?

Я – громадянин України.

Чи є українське су-спільство спортивним?

Мій улюблений вид спорту.

У великий спорт – від шкільного уроку фіз-культури?

Зі спортом – через усе життя.

ДІЯЛЬНІСНА (СТРАТЕГІЧНА) ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


Види умінь

Вимоги до загальнонавчальних досягнень учнів

Організаційно-контрольні

  • Усвідомлювати і визначати мотив і мету власної пізнавальної і життєтворчої діяльності;

  • планувати діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на етапи, визначати зміст кожного етапу;

  • здійснювати намічений план за допомогою самостійно обраних методів і прийомів;

 • оцінювати проміжні і кінцеві результати пізнавальної діяльності, вносити відповідні корективи.

Загально пізнавальні

Творчі

  • Уявляти описані словами предмети і явища, творчо домислювати на основі сприйнятого;

  • прогнозувати подальший розвиток певних явищ і подій;

  • переносити раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію, обґрунтовувати свої дії;

  • помічати і формулювати проблеми в процесі навчання і життєтворчості, пропонувати свої варіанти їх вирішення;

  • усвідомлювати структуру предмета вивчення;

  • робити припущення щодо кінцевого результату розв’язання певної проблеми;

  • добирати аргументи для обґрунтування свого припущення;

 • аргументовано спростовувати хибні припущення і твердження.

Морально-етичні й естетичні

  • помічати й цінувати красу в явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності, вдало добирати мовні оцінні засоби;

  • критично оцінювати відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам, прагнути позбуватися помічених невідповідностей;

  • виявляти здатність поставити себе на місце іншої людини, щоб зрозуміти мотиви її вчинку, поведінки;

  • вміти вибачати образи знайомій і незнайомій людині, усвідомлюючи людську недосконалість;

 • мати переконання, що творити добро словом і ділом – обов’язок і духовна потреба кожної людини.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка