Програма для створення кросвордів Homacosoft CrosswordCreatorСкачати 258.14 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір258.14 Kb.
ТипПрограма


Збірник кросвордів з хімії


Зміст
І. Вступ……………………………………………………………………………….3

ІІ. Основна частина………………………………………………………………….4

2.1. Програма для створення кросвордів Homacosoft CrosswordCreator………..4
2.2. Тематичні кросворди з хімії……………………………………………………6

ІІІ. Висновок…………………………………………………………………………28

ІV. Список використаної літератури …………………………………………….. 29

І.Вступ
Ігри, а особливо розвиваючі, навчальні, мають великий потенціал, що дуже важливо для використання у навчальному процесі. Щоб допомогти учням виявити їх здібності, показати те, чому вони навчились, що можуть та вміють в межах вивченої теми чи курсу. Врешті-решт, гра завжди передбачає розв’язок – як вирішити, що сказати, як виграти, бо це все посилює мисленневу діяльність учнів.

Проекти – це особливий вид організації ігор. Кросворд – проект є прекрасним засобом активізації розумової діяльності учнів на уроках.

Кросворд (англ.Crossword – пересечение слов) в перекладі – це гра зі словами.

Розгадування кросвордів – справа цікава і корисна. Чому б не робити це на уроках? Адже повторювати пройдений матеріал, відгадуючи кросворд, набагато цікавіше.

Кросворди як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів:

а) формують ключові та предметні компетенції;

б) закріплюють раніше вивчені терміни і поняття;

в) з’являється бажання вирішити поставлену проблему;

г) проводиться рефлексія, тобто учні мають можливість усвідомити себе у власній діяльності;

д) з’являється пізнавальна активність учнів.

е) використовуються засоби Internet для пошуку інформації, розвивається вміння користуватись прикладними програмами.

Кросворди, які використовують на уроках, розвивають логіку, мислення, кмітливість, вдосконалюють знання з предмету, прагнення пізнати більше.

А якщо робити це за при допомозі комп’ютера, то цікавість зростає в багато разів. А викладач отримує тестову програму у вигляді кросворду.

Складання кросворду активізує пізнавальну діяльність учнів.

3

ІІ. Головна частина
2.1. Програма для створення кросвордів Homacosoft CrosswordCreator

Рис.1 Логотип програмиРис.2 Головне вікно програми

4

Рис.3 Процес створення кросворду

Рис.4 Збереження створеного кросворду

5

2.2.Тематичні кросворди з хіміїТема 1. Неметалічні елементи та їх сполуки

Кросворд ” Періодичний закон і будова атома ”

d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\періодичний закон\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:
1.Сукупність атомів одного виду

2.Вчений, який відкрив періодичний закон у 1869 році

3.Вертикальний стовпчик хімічних елементів, подібних за властивостями

4.Позитивно заряджені частинкиПо вертикалі:

1.Атоми одного елемента, що мають однаковий заряд ядра, але відрізняються по масі

2.Елементи І групи головної підгрупи

3.Елементи VІI групи головної підгрупи

4.Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас

5.Незаряджені частинки

6.Найменша хімічно неподільна частинка речовини
Відповіді до кросворду:По горизонталі:

1. елемент

2. Менделєєв

3. група


4. протони

6

По вертикалі:

1. ізотоп

2. лужні


3. галоген

4. період

5. нейтрони

6. атом


Кросворд “ Найважливіші класи неорганічних сполук ”

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\найважливіші класи неорганічних сполук\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:
По горизонталі:
1 Бінарні сполуки елемента з Оксигеном, у яких він проявляє ступінь окиснення -2

2.Вона має в своєму складі Гідроген і кислотний залишок

3.Лакмусовий папірець в кислоті міняє колір на…

4.Інша назва основ

5.Оксиди, які взаємодіють із кислотами з утворенням солі та води

6.Оксиди, які утворюють сіль і воду при взаємодії як із кислотою, так і з лугом


По вертикалі:
1.Яка неорганічна кислота є в шлунку людини

2.До їх складу входять катіони металічних елементів, і аніони кислотних залишків

3.Сильні електроліти серед основ

4.Оксиди, які взаємодіють із лугами з утворенням солі та води


Відповіді до кросворду:По горизонталі:
1. оксиди

2. кислота

3. малиновий

4. гідроксиди

5. основні

По вертикалі:
1. хлоридна

2. солі


3. луги

4. кислотні6. амфотерні

7
Кросворд “Аміак”


c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\готові\аміак\а\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:

1. Іон аміаку у розчині

2. Речовина, 10% розчин якої використовується при непритомних станах

3.Хмари якої планети складаються з аміаку

4. В честь якого давньоєгипетського бога назвали аміак

По вертикалі:

1.Речовина, в яку конвертується аміак печінкою

2.Завод в Україні, який займається виробництвом аміаку

3.Речовина, яку використовують в лабораторії для добування аміаку, її ще гасять водою

4.Безбарвний газ з різким запахом
Відповіді до кросворду:По горизонталі:
1. амоній

2. нашатир

3. Юпітер

4. Амон
По вертикалі:


1. сечовина

2. азот


3. вапно

4. аміак


8

Кросворд “Мінеральні добрива”

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\готові\мінеральні добрива\пустой кроссворд.bmp


Запитання до кросворду:
По горизонталі:
1.Речовини чи суміші речовин, що містять хімічні елементи, необхідні для росту і розвитку рослин

2.Добрива, складовою частиною яких є фосфор

3.Нітрати кальцію, натрію, калію, амонію, їх ще називають…

4.Російський вчений, який здійснив фундаментальні дослідження живлення рослин і застосування добрив


По вертикалі:
1.Наука, що виявляє шляхи підвищення врожайності культур

2.Хімічна речовина, яка є основою нітратних добрив

3.Він є простий суперфосфат, а є ще...

4.Інша назва мінеральних добрив


Відповіді до кросворду:По горизонталі:

1. добрива

2. фосфорні

3. селітри

4. Прянишников
По вертикалі:

1. агрохімія

2. азот

3. подвійний4. неорганічні

9

Кросворд “Будівельні матеріали”
c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\готові\будівельні матеріали\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:
По горизонталі:
1.Перше його застосування було пов`язане з виготовлення жіночих прикрас

2.Самий уживаний сорт цементу

3.Бетон, підсилений залізним каркасом

4.Найпоширеніший виріб із кераміки, який застосовують у виробництві.

5.Вироби з глини
По вертикалі:

1.Суміш щебеню, піску, цементу

2.Один із видів тонкої кераміки

3.ЇЇ ще називають облицювальна…

4.Одне із трьох складових скла

5.Фігурне скло, вироби з якого були символом достатку сімей в Радянському Союзі


Відповіді до кросворду:

По горизонталі:

1. скло


2. портландцемент

3. залізобетон

4. цегла

5.керамікаПо вертикалі:

1. бетон


2. порцеляна

3. плитка

4. сода

5. кришталь10

Тема 2. Металічні елементи та їх сполуки

Кросворд “ Металічні елементи ”

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\готові\металічні елементи\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:
По горизонталі:
1.Самий легкоплавкий метал

2.Найдорожчий метал на сьогодні

3.Метал, який займає І місце по електропровідності

4.Один із трьох чорних металів

5.Найважчий метал

По вертикалі:
1.Хімічний зв`язок між наявними в металів усуспільненими електронами

2.Метал, який знаходиться в Періодичній таблиці Д.І. Менделєєва під номером 20

3. М`який дорогоцінний метал

4.Самий тугоплавкий метал

5.Рідкий метал

Відповіді до кросворду:

По горизонталі:

1. цезій


2. каліфорній

3. срібло

4. хром

5. осмій
По вертикалі:1. металічний

2. кальцій

3. золото

4. вольфрам

5. ртуть

11

Кросворд “Алюміній та його сполуки”d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\кросв\готові\алюміній\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:
1.Інша назва польових шпатів, на долю яких приходиться більше ніж половина маси земної кори

2.Самий розповсюджений в земній корі метал

3.Природний оксид алюмінію, мінерал

4.Метод оброблення металів за допомогою алюмінію

5.Мінерал, який є дорогоцінним каменем та містить алюміній
По вертикалі:
1.Ця речовина застосовується в харчовій та фармацевтичній промисловості для упаковки продуктів та препаратів

2.Які властивості має алюміній, його оксид та гідроксид

3.Природна копалина, що містить алюміній

4.Сплав алюмінію, що застосовується в авіабудуванні

5.Вчений, який вперше отримав алюміній
Відповіді до кросворду:По горизонталі:

1. алюмосилікати

2. алюміній

3. корунд

4. алюмотермія

5. рубін


По вертикалі:

1. фольга

2. амфотерні

3. глина


4. дюралюміній

5. Велер


12

Кросворд “ Ферум, сполуки Феруму (ІІ) та (ІІІ) ”

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\готові\ферум\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:
1.За вмістом в земній корі займає IV місце, у чистому вигляді в природі не зустрічається

2.Речовина, яка легко притягує залізо та його сплави

3.Яке залізо використовують як антианемічний засіб

4.Яке залізо має досить обмежене застосування

5.Ферум як проста речовина має назву
По вертикалі:
1.Процес корозії заліза, його окиснення

2.Яку властивість заліза використовують в ковальстві

3.Один із важливих мінералів Феруму (вміст Fe70%)

4.Сполуки Феруму стійкі,якщо він має валентність

5.Яка місцевість вперше почала обробляти залізо?
Відповіді до кросворду:


По горизонталі:
1. ферум

2. магніт

3. карбонільне

4. чисте


5. залізо
По вертикалі:
1. іржавіння

2. ковкість

3. гематит

4. три


5. Анатолія

13
Кросворд “ Чавун і сталь ”c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\готові\чавун і сталь\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:

1.Пуста порода, що міститься в залізній руді

2.Цей сплав вперше виготовили з чавуну у ІІ столітті до Різдва Христового китайськими металургами

3.Різновид сталі, позначається терміном

4.Піч для виготовлення сталі

5.Піч для виготовлення чавуну


По вертикалі:

1.Речовина, яка в процесі виробництва чавуну завантажується в домну

2.Сталь, яка містить добавки інших металів з метою надання їй технічних чи інших властивостей

3.Сплав заліза і вуглецю, який може містити від 0,03% до 2,14%

4.Сплав заліза і вуглецю який може містити від 2,14% вуглецю

5.Вчений який відкрив сучасний киснево-конвертерний спосіб переробки чавуну на сталь


Відповіді до кросворду:По горизонталі:

1. шлак


2. сталь

3. марка


4. мартен

5. домна
По вертикалі:

1. шихта

2. легована

3. сталь

4. чавун


5. Мозговий14

Кросворд “ Сплави ”

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\готові\сплави\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:

1.Тверда або рідка однорідна речовина утворена сплавленням кількох металів або металів з неметалами

2.Сплав на основі заліза

3.Наука що вивчає теорію металургійних процесів, способи добування й виготовлення сплавів

4.Сплав алюмінію з міддю, магнієм та марганцем

5.Цей сплав свинцю та олова використовують для паяння

6.Мідь в сплаві з цинком
По вертикалі:

1.Один з найпотужніших металургійних заводів в Україні

2.Сплав нікелю з міддю

3.Сплав нікелю з хромом

4.Сплав міді з оловом
Відповіді до кросворду:


По горизонталі:

1. сплав


2. чавун

3. металургія

4. дюралюміній

5. припой

6. латунь

По вертикалі:

1. Азовсталь

2. мельхіор

3. хромель

4. бронза


15

Тема 3. Органічні сполуки

Кросворд “ Багатоманітність органічних сполук ”

d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\кросв\готові\багатоманітність органічних сполук\пустой кроссворд.bmp


Запитання до кросворду:

По горизонталі:
1.Автор теорії будови органічних речовин

2.Хімічний елемент, який входить до складу всіх органічних сполук

3.Органічні сполуки, молекули яких мають карбонільну групу

4.Валентність вуглецю в органічних сполуках

5.Хімія, яка вивчає органічні сполуки

По вертикалі:
1.Насичені вуглеводні, інша назва

2.Перша жирна органічна кислота

3.Вуглеводні циклічної будови, мають характерний запах

4.Сполуки, до складу яких входять залишки кислоти та спирту

5.Явище, коли речовини, мають одну й ту ж молекулярну формулу, але відрізняються за своїми властивостями
Відповіді до кросворду:

По горизонталі:

1. Бутлеров

2. карбон

3. альдегіди

4. чотири

5. органічна


По вертикалі:

1. алкани

2. мурашина

3. арени


4. естери

5. ізомерія

16
Кросворд “ Нафта ”
d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\кросв\готові\нафта\пустой кроссворд.bmp


Запитання до кросворду:

По горизонталі:
1.Головний елемент нафти

2.Масляниста рідина чорного кольору зі специфічним запахом

3.Первинна переробка нафти

4.Асфальтова крошка

5.Цей процес буває термічний і каталітичний

По вертикалі:
1.Продукт перегонки нафти, яким заправляють автотранспорт

2.Основа для косметичних засобів і ліків

3.Залишок після перегонки нафти

4.Окремі суміші нафти при різних температурах

5.Дизельне паливо
Відповіді до кросворду:По горизонталі:

1. карбон

2. нафта

3. перегонка

4. гудрон

5. крекінгПо вертикалі:

1. бензин

2. вазелін

3. мазут


4. фракції

5. газойль
17

Кросворд “ Кам’яне вугілля ”

d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\кросв\готові\кам`яне вугілля\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:

1.Кам'яновугільний басейн, який є одним із найбільших в Україні

2.Цінна органічна ароматична речовина, яку добувають з вугілля

3.Продукт фракціонування - вода, яка містить аміак

4.Тверда горюча копалина органічного походження, що утворилася з вимерлих рослин і планктону в результаті діяльності мікроорганізмів

По вертикалі:

1.Твердий пористий матеріал, що складається з вуглецю та золи

2.Вугілля буває кам'яне і …

3.Основний спосіб переробки кам'яного вугілля

4.Речовина, яку виділяють з коксового газу

5.Один із продуктів переробки кам'яного вугілля, його використовують для знешкодження молі

6.Чорна маса, яка використовується у шляховому будівництві, для виготовлення електродів, кровельних матеріалів, лаків
Відповіді до кросворду:По горизонталі:

1. донецький

2. бензен

3. аміачна

4. вугілля

18

По вертикалі:

1. кокс

2. буре


3. коксування

4. водень

5. нафталін

6. пек


Кросворд “ Пластмаси ”
d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\кросв\готові\пластмаси\пустой кроссворд.bmp


Запитання до кросворду:
По горизонталі:
1.З цієї речовини виготовлюють упакування цукерок Tic-tac

2.Штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів

3.Матеріал, з якого зроблена кухонна губка

4.Речовини, які вводять для підвищення пластичності та еластичності пластмас

5.Зміцнювальні компоненти пластмас

6.Пластмаси із наповнювачем скловолокном


По вертикалі:
1.Пластмаси, які у своєму складі мають смоли, які від дії тепла не змінюють хімічних властивостей

2.Пластмаса, яку широко використовують в побуті

3.Англійський металург і винахідник,який перший отримав пластмасу

4.Сировина для отримання полімерівВідповіді до кросворду:По горизонталі:

1. поліпропілен

2. пластмаси

3. поліуретан

4. пластифікатори

5. наповнювачі


По вертикалі:

1. термопласти

2. поліетилен

3. Паркс


4. нафта

6. склотекстоліт

19

Кросворд “ Жири ”d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\кросв\готові\жири\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:

1.При сильному струшуванні з водою жири утворюють…

2.Інша назва жирів

3.Один із компонентів жиру, багатоатомний спирт

4.Жири рослинного походження, звичайно, називають…

5.Природна емульсія жиру у воді

6.Функція жирів, що не дає втратити тепло у китів, тюленів і т.д.

7.Жири, утворені ненасиченими кислотами


По вертикалі:

1.Речовини, енергетична цінність яких приблизно в два рази менша ніж у жирів

2.Жири, утворені насиченими кислотами

3.Як називаються жири, які не розчинні у воді?


Відповіді до кросворду:По горизонталі:
1. емульсії

2. ліпіди

3. гліцерин

4. олії


5. молоко

6. теплоізоляційнаПо вертикалі:
1. вуглеводи

2. тверді

3. гідрофобні


7. рідкі

20
Кросворд “ Білки ”d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\кросв\готові\білки\пустой кроссворд.bmp


Запитання до кросворду:

По горизонталі:
1.Біополімери, що є основою життєдіяльності

2.Білки, до складу яких входять тільки амінокислоти

3."Життя - це є існування білкових тіл", автор цитати

4.Ці речовини є складовими білка

5.Одиниці вимірювання маси білка

6.Білок крові людини, що виконує транспортну функцію


По вертикалі:
1.Вчений-хімік, який вперше описав білки

2.Будівельний білок, з якого побудовані волосся та нігті, роги, пір'я

3.Процес руйнування білка

4.Білки, які каналізують хімічні процеси в організмі


Відповіді до кросворду:


По горизонталі:

1. білки


2. прості

3. Енгельс

4. амінокислоти

5. Дальтон

6. гемоглобін

По вертикалі:

1. Берцеліус

2. кератин

3. денатурація

4. ферменти21

Кросворд “ Вуглеводи ”d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\кросв\готові\вуглеводи\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:
1.Сполуки вуглецю і води

2.Поліцукрид, який в гарячій воді утворює клейстер

3.Вуглевод, якого багато в медові

4.Складний процес, що проходить за допомогою сонячної енергії, одним із продуктів якого є вуглеводи

5.Будівельний вуглевод, з якого побудовані кутикули ракоподібних
По вертикалі:
1.Головна складова частина оболонки рослинних клітин

2.Хімічна речовина, яка є якісною реакцією на крохмаль

3.Хімічна назва цукру

4.Вуглевод, що відкладається в печінці як запасний

5.Хвороба, коли не розщеплюється цукор в крові людини
Відповіді до кросворду:По горизонталі:

1. вуглеводи

2. крохмаль

3. фруктоза

4. фотосинтез

5. хітин
По вертикалі:

1. целюлоза

2. йод


3. сахароза

4. глікоген

5. діабет


22

Кросворд “ Вітаміни ”

d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\кросв\готові\вітаміни\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:
1.Назва вітаміну А1

2.Хвороба, яка виникає при нестачі вітаміну "D"

3.Процес, в якому вітаміни відіграють дуже важливу роль

4.Група низькомолекулярних органічних сполук відносно простої будови

5.Одиниці вимірювання добової потреби вітамінів
По вертикалі:
1.Які організми є постачальниками вітамінів?

2.Вітамін "Е", назва…

3.Хвороба, яка виникає при недостатньому вживанні вітаміну "С"

4.Хвороба, яка виникає при відсутності якогось вітаміну

5.Хвороба, яка зустрічалась часто в XIX ст., в результаті вживання в їжу основного продукту кукурудзи
Відповіді до кросворду:По горизонталі:

1. ретинол

2. рахіт

3. метаболізм

4. вітаміни

5. міліграм


По вертикалі:

1. рослини

2. токоферол

3. цинга


4. авітаміноз

5. пелагра
23

Кросворд “ Шкідливий вплив паління ”

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\готові\паління\пустой кроссворд.bmp


Запитання до кросворду:

По горизонталі:

1.Одна із основних причин паління

2.Країна, яка є батьківщиною тютюну

3.Найбільш важливий компонент тютюнового диму

4.Країна, що посідає 17 місце в світі за кількістю курців

5.Вдихання диму тліючого висушеного листя тютюну


По вертикалі:

1.Орган людини, який страждає найбільше від паління

2.Паління, коли вдихається дим людиною, що не палить

3.Канцерогенна речовина, яка є в цигарці і викликає рак

4.Мандрівник, який перший привіз тютюн в Європу

5.Всесвітня організація охорони здоров’я


Відповіді до кросворду:
По горизонталі:

1. цікавість

2. Америка

3. нікотин

4. Україна

5. тютюнопаління


По вертикалі:

1. легені

2. пасивне

3. дьоготь

4. Колумб

5. ВООЗ
24Кросворд “Шкідливий вплив вживання алкоголю”


d:\мої документи\ximija\кросворди\кросв\кросв\готові\алкоголь\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:

1.Захворювання, що характеризується хворобливою пристрастю до алкоголю.

2.Вид алкогольної залежності

3.Він буває харчовий, медичний, технічний

4.Хвороба, яка виникає при хронічному вживанні алкоголю, вражає печінку

5.Спирт, який є отруйним для організму, але широко використовується як застольний напій


По вертикалі:

1.Вчений, який розчинив спирт у воді до 40%

2.Радісне почуття, яке виникає при прийомі спиртних напоїв

3.Закон, який ввели за часів перебудови для боротьби з пияцтвом

4.Найпопулярніший алкогольний напій в Росії та Україні

5.В результаті пияцтва страждають в першу чергу...


Відповіді до кросворду:

По горизонталі:

1. алкоголізм

2. токсикоманія

3. спирт


4. цироз

5. етанол


По вертикалі:

1. Менделєєв

2. ейфорія

3. сухий


4. горілка

5. діти


25
Кросворд “ Наркотики ”

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\готові\наркотики\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:

По горизонталі:

1.Хімічний агент, що викликає ступор, кому, нечутливість до болю

2.Природний наркотик, який дуже популярний серед молоді

3.Вчений, що вперше вжив термін “наркотик”

4.Країна, яка є однією з перших в світі по торгівлі наркотиками

5.“ Звикання ” при регулярному прийомі наркотиків


По вертикалі:

1.Людина, яка вживає наркотики

2.Наркотик, який викликає розширення зіниці ока

3.Хворобливий стан, що виникає при припиненні вживання наркотиків

4.Наркотики, які викликають психічну залежність

5.Наркотики на основі маку.


Відповіді до кросворду:


По горизонталі:

1. наркотик

2. конопля

3. Гіпократ

4. Колумбія

5. толерантність


По вертикалі:

1. наркоман

2. амфетамін

3. ломка


4. галюциногени

5. опіати26

Кросворд “ Органічні сполуки в побуті ”

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\кросв\готові\органічні сполуки в побуті\пустой кроссворд.bmp

Запитання до кросворду:
По горизонталі:

1.Речовина чи суміш речовин синтетичного чи природного походження призначені для лікування

2.Спеціальний балончик із стиснутим газом з домішками хімічних чи натуральних запахів.

3.Розчинна у воді миюча маса. Буває твердою та рідкою

4.Загальна назва для групи кольорових фарбуючи речовин, призначених для використання в тій чи іншій галузі побуту

5.Косметичний гігієнічний засіб для догляду за шкірою; водно-спиртовий розчин активно діючих та інших речовин

6.Косметичні вироби, які призначаються для маскування, послаблення чи видалення неприємного запаху
По вертикалі:

1.Речовини та засоби для догляду за шкірою, волоссям, нігтями, що застосовують з метою покращення зовнішнього вигляду

2.Засіб для чистки килимів

3.Один із головних і самих поширених засобів по догляду за волоссям

4.Спеція, відома з давнини. Безбарвна прозора рідина з різким кислим смаком і специфічним запахом

Відповіді до кросворду:По горизонталі:

1. ліки


2. освіжувач

3. мило


4. фарба

5. лосьонПо вертикалі:

1. косметика

2. ваніш

3. шампунь

4. оцет


6. дезодорант
27

ІІІ. Висновок
Тематичний збірник кросвордів з хімії розроблений з метою: показати, як за допомогою комп’ютерної програми для створення кросвордів (Homacosoft CrosswordCreator) можна просто як викладачу, так і учню створювати кросворди з хімії, визначати рівень та глибину знань з предмету хімія, підвищувати пізнавальну діяльність; розвивати у учнів аналітичні здібності, пам'ять, мислення, увагу.

Кросворди вносять в урок елементи гри. Це підвищує пізнавальний інтерес в учнів до предмету і, саме головне, зміцнює попередні знання. Окрім того, учні самі вчаться створювати кросворди при виконанні домашнього завдання.

Такі кросворди можна використовувати в позакласній роботі, предметних гуртках, на виховних годинах.

28

IV. Список використаної літератури:  1. Агамова Р.І.Хімія. Робочий зошит учня. 10 клас - Київ: ВГЛ «Абрис», 1997 р.

  2. Буринська Н.М., Величко Л.П.

Хімія, 10 кл.: Підручник для серед загально освітніх закладів - Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.

  1. Зеленєва О.Г. Хімія 8-11 класи: Довідник школяра і студента - Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007.

  2. Старовойтова І.Ю., Люсай О.В.Усі уроки хімії 10 клас. Стандарт і академічний рівень - Харків; «Основа», 2010.

  3. Ярошенко О.Г. Хімія, 10 кл.: Підручник для серед загально освітніх закладів - Київ; «Грамота», 2010.

  4. Ресурси Internet:

http://10diet.net/vitamini.html

http://www.br.com.ua/referats/Biology/62115.htm

http://www.br.com.ua/referats/Chemistry/26138.htm

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6315/http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/125333/

29

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка