Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень/М. Г. Жулинський,Г. Ф. Семенюк,Р. В. Мовчан,М. М. Сулима. Київ: Грамота,2010. 111сСкачати 108.68 Kb.
Дата конвертації14.01.2019
Розмір108.68 Kb.
ТипПрограма

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ(2год)


Календарно-тематичне плануванняуроків української літератури

за рівнем стандарту, академічним рівнем
Усього – 70 год. На тиждень – 2 год.

Текстуальне вивчення – 62 год. Розвиток мовлення – 4 год.

Позакласне читання – 2 год. Резервний час – 2 год.

11 клас

ПРОГРАМА :

Українська література 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів .Академічний рівень/М.Г.Жулинський,Г.Ф.Семенюк,Р.В.Мовчан,М.М.Сулима.-Київ:»Грамота»,2010.-111с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004
ПІДРУЧНИК :
Українська література. Підручник для 11класу загальноосвітніх навчальних закладів/Г.Семенюк,М.Ткачук,О.Слоньовська,М.Сулима.-Київ:»Освіта»,20011.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №235 від 16.03.2011)
Види контролю:
- контрольні роботи у формі:-3 ;

- контрольного класного твору-1 ;

- тестових завдань -2 ;

- уроки розвитку мовлення-2 (у+п);

- позакласне читання-1 ;

- контрольний домашній твір-1 ;

- література рідного краю-1 ;

- перевірка зошитів-4.
І семестр


з/п

Тема уроку

К-ть годин

Дата поведення

Примітки

1

ТЕМА: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1920-1930 рр.

ВСТУП(1год)

Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості.ТЛ: “розстріляне відродження”.

1

01.09
2

«Поетична творчість П. Тичини, М. Семенка, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника»

ПОЕЗІЯ(2год)

Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина – найбільший модерніст 20-х років.

Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну у вірші “Пам’яті тридцяти”.


1

04.09
3

Потужне ліричне “Я” як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен “кларнетизму”. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»): “Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Одчиняйте двері…”

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

1

08.09
4

Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років. (1год)

Михайль Семенкопоет-футурист, сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми у віршах “Бажання”, “Місто” й “Запрошення”.

ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.


1

11.09

5

Група київських “неокласиків».(2год) Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша («Київ − традиція» М. Зерова). Різногранний творчий шлях митців М. Зерова й М. Рильського.

ТЛ: сонет.

1

15.09
6

Філософічність, афористичність лірики М. Зерова й М. Рильського. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність у віршах М. Рильського “Молюсь і вірю...”, “Солодкий світ!..”

ТЛ: філософічність.

1

18.09
7

Євген Плужник(2год) – один із провідних поетів “розстріляного відродження”. Урівноваженість душевного стану ліричного героя Є. Плужника. Мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою...», “Ніч... а човен – як срібний птах!..”, “Річний пісок...”).

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

1

22.09


8

“Громадянський інтим”, сповідальність, ліричність, філософічність лірики Є. Плужника (“Для вас, історики майбутні...”).

Контрольна робота № 1 «Поетична творчість П. Тичини, М. Семенка, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника» (тест).

1

25.09
9

ТЕМА. «Проза 20-30-х років. Творчість М. Хвильового, Ю. Яновського, Г. Косинки й О. Вишні»

ПРОЗА(2год)

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях письменника. Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр.

1

29.09

10

Тематичне й стильове розмаїття прози М. Хвильового. “Я (Романтика)”— новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.

1

02.10

11

Григорій Косинка(2год). Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. “В житах” - зупинена мить, пошуки порушеної гармонії.

1

06.10

12

Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєність у новелі Г. Косинки «В житах».

ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.

1

09.10

13

Юрій Яновський.(3год) Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття й стилю в ранній творчості. Роман у новелах “Вершники” як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».

ТЛ: роман у новелах.

1

13.10


14

Умовність зображення в новелі “Подвійне коло”, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.

ТЛ: художній час і простір, умовність зображення.

1

16.10

15

Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті в новелі Ю. Яновського “Дитинство”. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку в новелі Ю. Яновського “Шаланда в морі”.

1

27.10
16

Валер’ян Підмогильний.(3год) Життєвий шлях письменника. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі в романі «Місто».

1

30.10
17

Зображення “цілісної” людини в єдності біологічного, духовного, соціального.

ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.

1

03.11
18

РМ Усний навчальний міні-твір на тему «Чи підкорив місто Степан Радченко?»

1

06.11
19

Остап Вишня.(2год) Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Засоби гумору в усмішці “Моя автобіографія”.

ТЛ: усмішка.

1

10.11


20

Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні в «Мисливських усмішках»: “Сом”, “Як варити і їсти суп із дикої качки”.

1

13.11


21

Проза 20-30-х років (узагальнення й систематизація вивченого).

Контрольна робота № 2 «Проза 20-30-х років. Творчість М. Хвильового, Ю. Яновського, Г. Косинки й О. Вишні» (тест).

1

17.11
22


ТЕМА. «Література в Західній Україні» (2год) УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

ДРАМАТУРГІЯ(3год)

Розвиток національного театру (“Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920−1930 рр.Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах .

1


20.11

23

24


Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.

2

24.11


27.11
25

Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у використанні діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п’єси в наш час.

РМ (контрольний домашній твір)

ТЛ: сатирична комедія.

1

01.12

26


Література в Західній Україні (до 1939 р.).

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р.Богдан-Ігор Антонич. Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність (“Автопортрет”, “Дороги”). Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій.

1

04.12

27

Міфологізм поезій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів у поезіях “Вишні”, “Зелена євангелія”, “Різдво”.

ТЛ: міфологізм, асоцітивність.


1

08.12


28

Осип Турянський.(2год) Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у творі «Поза межами болю». Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.

ТЛ: поема у прозі.

1

11.12
29

30


Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором) у поемі «Поза межами болю» О. Турянського. Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти й духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

2

15.12

18.12

31

РМ Контрольна робота № 3 «Література в Західній Україні» (контрольний твір).

1

22.12
32

Позакласне читання «Марія» Уласа Самчука.

1

25.12

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка