Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка3/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

5.1. Плани семінарських занять

для студентів ІІІ курсу денної форми навчання

спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»Семінарське заняття № 1 (2 години)
Тема 1.1. Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та адміністративно-процесуального права.


 1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права, як наука та навчальна дисципліна. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративно-процесуального права.

 2. Предмет адміністративно-процесуального права. Основні концепції адміністративного процесу.

 3. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві

 4. Принципи адміністративно-процесуального права.

 5. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості.

 6. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

 7. Джерела адміністративно-процесуального права.


на самопідготовку:

 1. Поняття та особливі риси адміністративно-процесуальних правовідносин.

 2. Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин.

 3. Об'єкти та суб’єкти адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.


Семінарське заняття № 2 (2 години)
Тема 1.2. Загальна характеристика адміністративних процедур. Суб’єкти, види та структура адміністративних процедур.


 1. Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур. Поняття та характерні риси адміністративних процедур.

 2. Принципи адміністративних процедур.

 3. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права, його система.

 4. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративних процедур.

 5. Лідируючі суб’єкти в адміністративних процедурах. Їх класифікація.

 6. Суб’єкти зацікавленні у вирішенні справи.

 7. Суб’єкти, що сприяють здійсненню процедур.

 8. Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури.

 9. Загальна характеристика стадій адміністративної процедури.


на самопідготовку:

  1. Джерела адміністративно-процедурного права.

  2. Аналіз проекту Адміністративного процедурного кодексу.


Семінарське заняття № 3 ( 2 години)
Тема 1.3. Докази та доказування в адміністративних процедурах


 1. Поняття та характерні риси адміністративних процедур.

 2. Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.

 3. Суб’єкти доказування.

 4. Поняття доказів.Джерела доказів в адміністративних процедурах.

 5. Характеристика окремих етапів доказування в адміністративних процедурах: збір, оцінка, перевірка доказів

 6. Вимоги, що ставляться до доказів в адміністративних процедурах.

 7. Класифікація доказів (джерел).


Семінарське заняття № 4 ( 2 години)
Тема 1.4. Правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури


 1. Поняття правотворення, види, загальна характеристика.

 2. Стадії правотворчого процесу.

 3. Загальна характеристика правотворчих процедур. Стадії правотворчих процедур.

 4. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України.

 5. Процедура прийняття нормативних актів управління (нормотворення) та її нормативно-правове регулювання.

 6. Стадії та суб’єкти процедури прийняття нормативних актів управління.

 7. Державна реєстрація нормативних актів управління. Публічні передумови державної реєстрації нормативних актів управління.

 8. Контроль у сфері нормотворчої діяльності (за прийняттям та виконанням нормативних актів).


на самопідготовку:

 1. Поняття та основні риси адміністративно-правових актів.

 2. Види адміністративно-правових актів.

 3. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.


Семінарське заняття № 5 ( 2 години)
Тема 1.5. Контрольно-наглядові та заохочувальні адміністративні процедури. Адміністративні процедури внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.


 1. Поняття, цілі та завдання контрольних адміністративних процедур.

 2. Принципи державного контролю. Співвідношення державного контролю та нагляду.

 3. Види державного контролю та контрольно-наглядових процедур.

 4. Нормативно-правове регулювання контрольних адміністративних процедур.

 5. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус.

 6. Стадії контрольно-наглядових процедур.

 7. Поняття та види заохочувальних адміністративних процедур.

 8. Правове регулювання, підстави, суб’єкти та стадії нагородних адміністративних процедур.

 9. Значення та види адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.


на самопідготовку

  1. Характеристика атестаційних адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

  2. Процедури заміщення посад публічної служби.Семінарське заняття № 6 ( 2 години)
Тема 1.6.Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг.


 1. Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг.

 2. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг.

 3. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження.

 4. Реєстраційні адміністративні процедури.

 5. Поняття та правова регламентація дозвільної системи в Україні.

 6. Дозвільна адміністративна процедура.

 7. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Правова регламентація ліцензування.

 8. Стадії ліцензування. Відповідальність у сфері ліцензування.


на самопідготовку:

 1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

 2. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно.

 3. Державна реєстрація майнових правочинів. Реєстрація договорів іпотеки, лізингу, комерційної концесії, оренди землі та ін.

 4. Адміністративна процедура з видачі дозволів на придбання, збереження, перевезення, використання вогнепальної та холодної зброї.


Семінарське заняття № 7 ( 2 години)
Тема 1.7. Провадження щодо розгляду звернень громадян.


 1. Загальна характеристика адміністративних юрисдикційних процедур, їх види.

 2. Поняття та ознаки звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.

 3. Класифікація звернень громадян.

 4. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян.

 5. Стадії процедури з розгляду звернень громадян.

 6. Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.

 7. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян.


на самопідготовку

  1. Про організацію роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури.

  2. Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх справ: теоретичний та практичний аспекти


Семінарське заняття № 8 ( 2 години)
Тема 1.8. Провадження у справах про адміністративні проступки.


 1. Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 2. Види проваджень у справах про адміністративні правопорушення: звичайне, спрощене та особливе.

 3. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 4. Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки.

 5. Стадії та строки загальної адміністративної процедури провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 6. Відкриття провадження та розслідування у справах про адміністративні правопорушення.

 7. Протокол про адміністративне правопорушення. Випадки, в яких протокол не складається.

 8. Засоби забезпечення провадження про адміністративні правопорушення.

 9. Зміст постанови про адміністративну відповідальність. Порядок ухвалення.

 10. Особливості виконання постанови про адміністративну відповідальність та її оскарження.


на самопідготовку

 1. Провадження у справах про адміністративні проступкив сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 2. Провадження в справах про адміністративні проступкив діяльності міліції.


Семінарське заняття № 9 ( 2 години)
Тема 1.9. Провадження у справах про дисциплінарні проступки


 1. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві. Підстави дисциплінарної відповідальності.

 2. Поняття дисциплінарної процедури, її різновиди.

 3. Стадії дисциплінарних процедур.Службове розслідування.

 4. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Стації.

 5. Особливості дисциплінарної процедури стосовно суддів.

 6. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.


на самопідготовку

  1. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.

  2. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.

  3. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.


Семінарське заняття № 10 ( 2 години)
Тема 1. 10. Адміністративні процедури виконавчого провадження


 1. Поняття виконавчого провадження. Правові засади виконавчого провадження.

 2. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Поняття виконавчих документів та вимоги до них

 3. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.

 4. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.

 5. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження.

 6. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення виконавчого провадження.

 7. Закінчення виконавчого провадження і його наслідки.

 8. Витрати виконавчого провадження.

 9. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.


на самопідготовку:

 1. Порядок звернення стягнення на майно боржника.

 2. Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи.

 3. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.

 4. Виконання рішень у немайнових спорах.

 5. Виконання рішення про поновлення на роботі.

 6. Виконання рішення про відібрання дитини.

 7. Виконання рішення про виселення боржника.


Семінарське заняття № 11 ( 2 години)
Тема 2.1. Теоретичні питання адміністративного судочинства. Система адміністративних судів України.


 1. Поняття адміністративного процесу, адміністративного судочинства, адміністративної юстиції.

 2. Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.Система адміністративних судів України

 3. Джерела адміністративно судочинства.

 4. Загальна характеристика Кодексу адміністративного судочинства України.

 5. Принципи адміністративного судочинства: поняття, види, характерні ознаки.

 6. Стадії адміністративного судочинства.


на самопідготовку

 1. Адміністративно-процесуальні правовідносини.

 2. Вищий адміністративний суд України. Структура та повноваження ВАСУ.

 3. Апеляційні адміністративні суди. Структура апеляційного адміністративного суду.

 4. Компетенція місцевих адміністративних судів України.


Семінарське заняття № 12 ( 2 години)
Тема 2.2. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ


 1. Поняття адміністративної юрисдикції. Характеристика категорій адміністративних спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції.

 2. Публічно-правовий спір, як предмет адміністративного судочинства. Адміністративний договір.

 3. Співвідношення адміністративної юрисдикції з іншими судовими юрисдикціями.

 4. Поняття підсудності адміністративних справ. Правила визначення підсудності. Наслідки недодержання правил підсудності.

 5. Предметна підсудність та її різновиди.

 6. Територіальна підсудність адміністративних справ та її різновиди.

 7. Інстанційна підсудність адміністративних справ.


Семінарське заняття № 13 ( 2 години)
Тема 2.3. Суб’єкти адміністративного судочинства.


 1. Поняття, види учасників адміністративного судочинства.

 2. Процесуальні права і обов’язки учасників адміністративного судочинства.

 3. Сторони в адміністративному судочинстві. Заміна неналежної сторони.

 4. Треті особи в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус

 5. Представники сторін та третіх осіб в адміністративному судочинстві.

 6. Документи, що підтверджують повноваження представників сторін та третіх осіб.

 7. Склад адміністративного суду, його не змінність.

 8. Підстави для відводу судді. Наслідки відводу судді.


на самопідготовку

 1. Інші учасники адміністративного судочинства: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач.

 2. Підстави для відводів (самовідводів) інших учасників адміністративного судочинства.


Семінарське заняття № 14 ( 2 години)
Тема 2.4.Строки в адміністративному судочинстві. Судові витрати в адміністративному судочинстві. 1. Поняття та значення строків в адміністративному судочинстві. Строки як юридичні факти.

 2. Поняття та загальна характеристика процесуальних строків. Обчислення та перебіг строків.

 3. Класифікація строків в адміністративному судочинстві.

 4. Строк при реалізації права на звернення до адміністративного суду.

 5. Строки при реалізації права на оскарження судових рішень.

 6. Поняття та види судових витрат.

 7. Судовий збір, його розміри в адміністративному судочинстві.


на самопідготовку

 1. Сплата і повернення судового збору.

 2. Підстави звільнення від сплати судового збору. Випадки коли судовий збір не стягується.

 3. Судові витрати. Розподіл та визначення розміру судових витрат. Рішення щодо судових витрат.


Семінарське заняття № 15 ( 2 години)
Тема 2.5. - 2.6. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного судового процесу.Процес доказування в адміністративному судовому процесі. Докази в адміністративному судочинстві.


 1. Зміст та види повісток.

 2. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень.

 3. Фіксування судового засідання технічними засобами (відповідно до інструкції)

 4. Журнал судового засідання. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії або під час виконання судового доручення.

 5. Поняття та зміст процесу доказування в адміністративному процесі.

 6. Поняття доказів та їх значення в адміністративному (судовому) процесі.

 7. Етапи процесу доказування: збір, оцінка, перевірка доказів.

 8. Вимоги, що висуваються до доказів.


на самопідготовку


 1. Право та обов’язок доказування. Підстави для звільнення від доказування.

 2. Класифікація доказів в адміністративному (судовому) процесі.

 3. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників.

 4. Показання свідка.

 5. Письмові та речові докази.

 6. Висновок експерта. Комісійна та комплексна експертизи. Додаткова і повторна експертизи.


Семінарське заняття № 16 ( 2 години)
Тема 2.7. Провадження в адміністративному суді першої інстанції


 1. Право на позов. Право на звернення до адміністративного суду.

 2. Поняття, форма та зміст адміністративного позову. Наслідки не дотримання вимог.

 3. Відкриття провадження в адміністративній справі. Підстави для відмови у відкритті провадження

 4. Підготовче провадження: підготовка справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання.

 5. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.

 6. Судовий розгляд справи. Мета та значення судового розгляду справи.

 7. Підготовча частина судового розгляду справи, її завдання.

 8. Розгляд справи по суті. Судові дебати.

 9. Ухвалення та оголошення рішення суду першої інстанції.


на самопідготовку

 1. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін.

 2. Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.

 3. Порядок забезпечення адміністративного позову.


Семінарське заняття № 17 ( 2 години)
Тема 2.8. Акти адміністративного судочинства. Заходи процесуального примусу, що застосовуються в адміністративному судовому процесі.


 1. Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

 2. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.

 3. Загальна характеристика окремих заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

 4. Поняття та види судових рішень.

 5. Порядок ухвалення судових рішень. Вимоги що висуваються до судових рішень.

 6. Ухвали що оформлюються окремим документом.

 7. Вимоги, що висуваються до змісту постанов в адміністративних справах.

 8. Вимоги, що висуваються до змісту ухвал.


на самопідготовку

 1. Додаткове судове рішення.

 2. Окремі ухвали суду.

 3. Роз’яснення судового рішення.


Семінарське заняття № 18 ( 2 години)
Тема 2.9. Апеляційне провадження.


 1. Поняття апеляційного провадження, предмет та об’єкт перегляду.

 2. Право на апеляційне оскарження. Строки апеляційного повадження.

 3. Процесуальний порядок апеляційного оскарження. Заява про апеляційне оскарження та вимоги до неї.

 4. Порядок перегляду рішень в апеляційному провадженні. Попередній розгляд та розгляду апеляційної скарги по суті.

 5. Повноваження суду апеляційної інстанції.

 6. Вимоги до зміступостанови апеляційного суду щодо оскарження ріння суду першої інстанції.

 7. Вимоги до змісту ухвали апеляційного суду щодо оскарження ріння суду першої інстанції


Семінарське заняття № 19 ( 2 години)
Тема 2.10. Касаційне провадження.


 1. Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді.

 2. Право на звернення до касаційного суду. Зміст касаційної скарги.

 3. Підстави перегляду справи Верховним судом України.

 4. Порядок звернення із скаргою про перегляд до Верховного суду України.

 5. Порядок перегляду рішень в касаційному провадженні.

 6. Судові рішення суду касаційної інстанції. Вимоги до них.

 7. Повноваження суду касаційної інстанції.

 8. Вимоги до змісту рішення суду касаційної інстанції щодо оскарження ріння суду першої та апеляційної інстанції.


на самопідготовку

 1. Роль та значення Верховного Суду України в оскарженні рішень адміністративних судів.


Семінарське заняття № 20 ( 2 години)
Тема 2.12.Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.


 1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

 2. Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних із застосуванням виборчого законодавства України.

 3. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців

 4. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності окремих органів державної влади.

 5. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами щодо реалізації права на мирні зібрання.

 6. Скорочене провадження.


на самопідготовку

 1. Особливості провадження у справах, пов’язаних з виборами на пост Президента України.

 2. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.


Семінарське заняття № 21 ( 2 години)
Тема 2.13.Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних справах.


 1. Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах.

 2. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.

 3. Виконавчі документи, вимоги до них.

 4. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

 5. Примирення сторін в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання.

 6. Заміна сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових рішень.

 7. Судовий контроль за виконанням рішень в адміністративних справах.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка