Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка17/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

9.1. Питання для підготовки до заліку

 1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права.

 2. Предмет регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

 3. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

 4. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна.

 5. Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право. Основні концепції адміністративного процесу.

 6. Адміністративно-процесуальні принципи.

 7. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості.

 8. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

 9. Поняття та особливі риси адміністративно-процесуального правовідношення. Види адміністративно-процесуальних правовідносин.

 10. Структура адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.

 11. Поняття, характерні риси адміністративних процедур.

 12. Принципи адміністративних процедур.

 13. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні норми, відносини.

 14. Система та джерела адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини.

 15. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, основні ознаки.

 16. Класифікація адміністративних процедур. Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур.

 17. Елементи адміністративних процедур. Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури.

 18. Стадії адміністративних процедур, їх характеристика.

 19. Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.

 20. Характеристика окремих етапів доказування в адміністративних процедурах. Суб’єкти доказування.

 21. Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів.

 22. Поняття, види та основні риси адміністративно-правових актів. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.

 23. Загальна характеристика правотворчих процедур. Стадії правотворчих процедур.

 24. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України.

 25. Процедура прийняття нормативних актів управління (нормотворення) та її нормативно-правове регулювання.

 26. Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг.

 27. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження.

 28. Реєстраційні адміністративні процедури: види та особливості.

 29. Поняття дозвільної системи. Особливості стадій дозвільних процедур.

 30. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Стадії ліцензування.

 31. Поняття контрольно-наглядових адміністративних процедур. Цілі, принципи та завдання.

 32. Види контрольно-наглядових процедур. Співвідношення контролю та нагляду. Стадії контрольно-наглядових процедур.

 33. Нормативно-правове регулювання контрольно-наглядових адміністративних процедур. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус.

 34. Поняття та види заохочувальних адміністративних процедур.

 35. Правове регулювання, підстави, суб’єкти нагородних адміністративних процедур. Стадії нагородних адміністративних процедур.

 36. Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 37. Види та стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 38. Поняття та ознаки звернень громадян. Класифікація звернень громадян.

 39. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.

 40. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Строки та суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.

 41. Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення: правове регулювання, завдання та принципи.

 42. Види провадження у справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження.

 43. Документи провадження у справах про адміністративні правопорушення. Вимоги до них.

 44. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. Їх правовий статус.

 45. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві та її підстави.

 46. Види дисциплінарних процедур. Стадії дисциплінарних процедур.

 47. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове розслідування.

 48. Дисциплінарна процедура стосовно прокурорів.

 49. Дисциплінарна процедура стосовно суддів.

 50. Дисциплінарна процедура стосовно працівників національної поліції.

 51. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.

 52. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.

 53. Поняття та правові засади виконавчого провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню.

 54. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.

 55. Поняття виконавчих документів та вимоги до них.

 56. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.

 57. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення та закінчення виконавчого провадження.

 58. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.
  1. 9.2. Питання для підготовки до екзамену

 1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет і метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

 2. Адміністративно-процесуальне право як галузь, наука та навчальна дисципліна. Основні концепції адміністративного процесу.

 3. Принципи адміністративно-процесуального права.

 4. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

 5. Поняття, види та особливі риси адміністративно-процесуальних правовідносин.

 6. Склад адміністративно-процесуальних правовідносин та властивості його елементів.

 7. Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур. Поняття, характерні риси адміністративних процедур.

 8. Публічне управління та адміністративні процедури. Принципи адміністративних процедур.

 9. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. Методи адміністративно-процедурного права.

 10. Система адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини. Джерела адміністративно-процедурного права.

 11. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, основні ознаки.

 12. Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур. Критерії класифікації.

 13. Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури. Поняття та ознаки стадії.

 14. Загальна характеристика стадій адміністративних процедур.

 15. Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.

 16. Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів.

 17. Поняття, основні риси та види адміністративно-правових актів. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.

 18. Загальна характеристика правотворчих процедур та їх стадії.

 19. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України.

 20. Нормативно-правове регулювання, стадії та суб’єкти процедури прийняття нормативних актів управління.

 21. Державна реєстрація нормативних актів управління. Публічні передумови державної реєстрації нормативних актів управління.

 22. Поняття, основні ознаки та класифікація адміністративних послуг.

 23. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження.

 24. Реєстраційні адміністративні процедури: загальна характеристика стадій.

 25. Поняття дозвільної системи. Дозвільні адміністративні процедури: загальна характеристика стадій.

 26. Ліцензійні адміністративні процедури: юридичні передумови та загальна характеристика стадій.

 27. Поняття, цілі, завдання та нормативно-правове регулювання контрольно-наглядових адміністративних процедур. Види контрольно-наглядових процедур. Принципи контролю.

 28. Стадії контрольно-наглядових процедур. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус.

 29. Поняття та види заохочувальних адміністративних процедур.

 30. Поняття, значення та види адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Їх стадії.

 31. Характеристика атестаційних адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 32. Поняття, ознаки та класифікація звернень громадян.

 33. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.

 34. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян.

 35. Поняття і особливості, завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 36. Правове регулювання та види проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

 37. Стадії, суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. Їх правовий статус.

 38. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві. Види дисциплінарних процедур. Стадії дисциплінарних процедур.

 39. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове розслідування.

 40. Дисциплінарна процедура стосовно прокурорів.

 41. Дисциплінарна процедура стосовно суддів.

 42. Дисциплінарна процедура стосовно працівників національної поліції.

 43. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.

 44. Поняття та правові засади виконавчого провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Поняття виконавчих документів та вимоги до них

 45. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.

 46. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.

 47. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення виконавчого провадження.

 48. Закінчення виконавчого провадження і його наслідки. Витрати виконавчого провадження.

 49. Заходи примусового виконання, їх особливості та порядок застосування.

 50. Поняття адміністративного процесу та адміністративного судочинства. Концепції.

 51. Поняття адміністративної юстиції. Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.

 52. Принципи адміністративного судочинства.

 53. Поняття адміністративної юрисдикції. Характеристика категорій адміністративних спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції.

 54. Публічно-правовий спір, як предмет адміністративного судочинства. Адміністративний договір.

 55. Підсудність: поняття та значення. Види підсудності адміністративних справ. Правила визначення підсудності. Наслідки недодержання правил підсудності.

 56. Територіальна підсудність та її різновиди

 57. Предметна підсудність та її різновиди.

 58. Інстанційна підсудність та її різновиди.

 59. Поняття, види та процесуальні права і обов’язки суб’єктів адміністративного судочинства.

 60. Склад адміністративного суду, його не змінність. Підстави для відводу судді. Наслідки відводу судді.

 61. Сторони в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус. Представники сторін.

 62. Треті особи в адміністративному судочинстві, їх права та обов’язки. Представники третіх осіб.

 63. Допоміжні учасники адміністративного судочинства: секретар судового засідання, судовий розпорядник,свідок, експерт, спеціаліст, перекладач.

 64. Поняття та загальна характеристика процесуальних строків як юридичних фактів. Обчислення та перебіг строків.

 65. Класифікація процесуальних строків.

 66. Строк при реалізації права на звернення до адміністративного суду. Строки при реалізації права на оскарження.

 67. Види судових витрат. Судовий збір. Сплата і повернення судового збору.

 68. Визначення розміру судових витрат. Розподіл судових витрат.

 69. Зміст та види повісток. Вручення повістки. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень.

 70. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журналу судового засідання.

 71. Теорія доказування в адміністративному судочинстві. Предмет доказування.

 72. Етапи процесу доказування та вимоги щодо нього.

 73. Суб’єкти доказування в адміністративному судовому процесі. Право та обов’язок доказування. Підстави для звільнення від доказування.

 74. Поняття та класифікація доказів (джерел) в адміністративному судочинстві. Забезпечення доказів, способи їх забезпечення.

 75. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідка.

 76. Письмові та речові докази. Висновок експерта. Поняття та види експертизи.

 77. Право на звернення до адміністративного суду. Право на позов.

 78. Поняття, форма та зміст адміністративного позову. Порядок забезпечення адміністративного позову.

 79. Відкриття провадження в адміністративній справі. Підстави для відмови в відкритті провадження.

 80. Підготовче провадження: підготовка справи до судового розгляду та попереднє судове засідання.

 81. Судове засідання, порядок проведення, його етапи.

 82. Порядок прийняття та оформлення судових рішень, вимоги до них.

 83. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін. Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.

 84. Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

 85. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.

 86. Поняття та види судових рішень.Вимоги, що висуваються до судових рішень.

 87. Постанови адміністративного суду. Додаткове судове рішення. Роз’яснення судового рішення.

 88. Ухвали адміністративного суду. Окремі ухвали суду.

 89. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

 90. Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних із застосуванням виборчого законодавства України.

 91. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання та про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

 92. Поняття апеляційного провадження та об’єкт перегляду. Право на апеляційне оскарження.

 93. Процесуальний порядок апеляційного оскарження. Заява про апеляційне оскарження та вимоги до неї.

 94. Правила та порядок розгляду апеляційної скарги по суті. Попередній розгляд апеляційної скарги.

 95. Повноваження апеляційного суду.

 96. Рішення апеляційного суду: постанови, ухвали.

 97. Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді. Право на звернення до касаційного суду.

 98. Порядок перегляду рішень в касаційному провадженні.

 99. Судові рішення суду касаційної інстанції. Компетенція суду касаційної інстанції.

 100. Поняття та значення повторної касації. Зміст та підстави перегляду справи Верховним судом України.

 101. Порядок звернення із скаргою про перегляд справ в порядку повторної касації.

 102. Рішення суду за результатами перегляду справи у Верховному суді України. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження в порядку повторної касації.

 103. Підстави та порядок звернення із скаргою про перегляд справи за нововиявленими обставинами.

 104. Розгляд скарги про перегляд за нововиявленими обставинами по суті.

 105. Рішення суду за результатами перегляду справи за нововиявленими обставинами.

 106. Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.

 107. Виконавчі документи, вимоги до них.

 108. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

 109. Примирення сторін в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання. Заміна сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових рішень.

  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка