Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка16/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

7.4. Примірний перелік документів які повинні опанувати студенти при вивченні дисципліни «Адміністративно-процесуальне право»

 • Процесуальні документи з адміністративних справ.

 • Справа про адміністративні правопорушення.

 • Протокол про адміністративне правопорушення.

 • Документи, пов’язані з вилученням речей та документів.

 • Протокол про вилучення речей і документів.

 • Протокол огляду особи на стан сп’яніння.

 • Протокол про адміністративне затримання особи.

 • Постанови у справах про адміністративні правопорушення.

 • Постанова про накладення адміністративного стягнення

 • Постанова про застосування заходів впливу

 • Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення.

 • Рішення за результатами розгляду скарги на постанову в справі про адміністративне правопорушення.

 • Процесуальні акти в справах адміністративної юстиції.

 • Звернення в справах адміністративної юстиції.

 • Заяви (клопотання) про відстрочення та розстрочення сплати судових витрат, Зменшення розміру або звільнення від судових витрат.

 • Заяви (клопотання) про поновлення (продовження) процесуального строку. адміністративний позов

 • Заяви (клопотання) про забезпечення адміністративного позову.

 • Судове рішення в адміністративному судочинстві.

 • Постанова в адміністративному судочинстві.

 • Ухвала суду в адміністративному судочинстві.

 • Ухвала про забезпечення доказів.

 • Ухвала суду про зупинення провадження у справі.

 • Ухвала суду про закриття провадження у справі.

 • Ухвала про повернення позовної заяви та про залишення позовної заяви без розгляду.

 • Ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі.

 • Ухвала про залишення позовної заяви без руху.

 • Окремі та додаткові ухвали суду в справах адміністративної юстиції.

 • Постанови суду першої інстанції в адміністративній справі в справах адміністративної юстиції.

 • Апеляційна скарга на судове рішення суду першої інстанції в справах адміністративної юстиції.

 • Рішення суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції

 • Ухвала адміністративного суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції, що виносяться за наслідком розгляду апеляційної скарги.

 • Постанова адміністративного суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції.

 • Касаційна скарга в справах адміністративної юстиції

 • Рішення адміністративного суду касаційної інстанції та підстави для постановлення кожного з них.

 • Ухвали суду касаційної інстанції в справах адміністративної юстиції, що виносяться за наслідком розгляду касаційної скарги.

 • Постанови суду касаційної інстанції в справах адміністративної юстиції.

 • Позовна заява про визнання не чинними актів

 • Позовна заява про визнання рішень незаконними

 • Позовна заява про визнання недійсним повідомлення-рішення контролюючого органу

 • Позовна заява про визнання недійсним рішення Київської міської ради про передачу комунальному підприємству з питань будівництва земельної ділянки для будівництва житлового будинку з паркінгом

 • Позовна заява про заборону будівництва

 • Адміністративний позов про оскарження рішення та зобов'язання вчинити дії


8. Методи навчанняСловесні методи навчання:

 • Розповідь — це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форми розкриття навчального матеріалу.

 • Пояснення — вербальний метод навчання, який передбачає розкриття сутності певного явища, процесу, закону.

 • Бесіда передбачає використання попереднього досвіду з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення уже наявних знань. З погляду форми проведення виокремлюють два види бесіди: евристичну і репродуктивну. За місцем у навчальному процесі виділяють бесіди: вступну, поточну, підсумкову.

 • Лекція — це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку, об'єднані загальною темою.

 • Інструктаж передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання техніки безпеки перед використанням їх у процесі виконання навчальних операцій.

Наочні методи:

 • Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, в динаміці.

 • Ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки та ін.).

 • Спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному чи виробничому середовищі без втручання у ці явища й процеси.

Практичні методи навчання. Cпрямовані на досягнення завершального етапу процесу пізнання (практичні та семінарські заняття)

Залежно від рівня розумової активності студентів можуть біти використані такі методи навчання: проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий, дослідний.

9. Методи контролюМетоди контролю – це способи діагностичної діяльності, які дозволяють здійснювати зворотний зв'язок у процесі навчання з метою отримання даних про успішність навчання, ефективність навчального процесу. Вони повинні забезпечувати систематичне, повне, точне і оперативне отримання інформації про навчальний процес.

При вивченні даної дисципліни використовуються наступні  методи контролю: методи усного контролю, методи  письмового контролю, методи  практичного контролю, дидактичні тести, спостереження.

До методів усного контролю слід віднести: індивідуальне та фронтальне опитування, усний екзамен.

Письмовий контроль (контрольна робота, презентація, реферат, стаття) забезпечує глибоку і всебічну перевірку засвоєння, оскільки вимагає комплексу знань та умінь.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка