Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка14/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

6. Індивідуальні завдання

6.1. Індивідуальна навчально-дослідна робота


Метою ІНДЗ є перевірка у студентів навиків роботи з першоджерелами, вміння орієнтуватися в законодавстві України, самостійно робити висновки з проблематики, яка була висвітлена в ІНДЗ.

Змістом ІНДЗ є завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу на основі знань, умінь, навичок які студенти отримали під час занять і охоплюють декілька тем або весь курс.

Види ІНДЗ та система їх оцінювання: реферати; презентації за допомогою програми Power Point; публікація статей і тез, участь в роботі студентського наукового семінару тощо.

Орієнтовна структура ІНДЗ:

титульний аркуш;

• план (зміст роботи із позначенням сторінок);

• вступ (обґрунтування актуальності обраної теми);

• основна частина;

• висновки;

• список використаної літератури.


Перелік питань для індивідуальних завдань

 1. Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 2. Види адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 3. Стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 4. Характеристика атестаційних адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 5. Процедури заміщення посад публічної служби.

 6. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.

 7. Виконання рішень у немайнових спорах.

 8. Виконання рішення про поновлення на роботі.

 9. Виконання рішення про відібрання дитини.

 10. Виконання рішення про виселення боржника.

 11. Становлення адміністративних судів в Україні.

 12. Система адміністративних судів в Україні.

 13. Організація діяльності адміністративних судів.

 14. Вищий адміністративний суд України. Структура ВАСУ.

 15. Повноваження ВАСУ.

 16. Апеляційні адміністративні суди.

 17. Структура апеляційного адміністративного суду.

 18. Місцеві адміністративні суди: окружні адміністративні суди, місцеві загальні суди як адміністративні суди.

 19. Порядок звернення стягнення на майно боржника.

 20. Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи.

 21. Основні сучасні моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах.

 22. Становлення адміністративної юстиції у Польщі, Естонії.

 23. Адміністративна юстиція у Франції та Німеччині.

 24. Система адміністративних судів Франції, підвідомчість та підсудність адміністративних справ.

 25. Система адміністративних судів Німеччини, підвідомчість та підсудність адміністративних справ.

 26. Особливості адміністративної юстиції у Великобританії.

 27. Система адміністративних судів Великобританії, підвідомчість та підсудність адміністративних справ.


Індивідуальні навчально-дослідні завдання полягають у:

 • виконанні обов’язкових тестових завдань до кожного з модульних контролів (виконуються за поясненням викладача);

 • конспектуванні матеріалів теми для додаткового опанування питаннями кожної з тем курсу (виконуються самостійно перед семінаром чи практичним заняттям);

виконуються за власною ініціативою у особисто підібраних формах, зокрема, рефератах, презентаціях, кросвордах, які можуть охоплювати як окрему тему, так і модуль чи повний курс (ці завдання рекомендовано погодити з викладачем та керуватися його консультативними вказівками);

Ці завдання розвивають можливості самостійної роботи і застосовуються з метою поглибленого опанування матеріалом предмету.Робота відбувається у малих групах кількістю до 5 осіб (склад груп завчасно оголошується викладачем) або індивідуально. Кожна з груп виконує наступні завдання.
Орієнтовна тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань


 1. Опрацювання змісту адміністративного процесу.

Очікуваний результат: кожна група формулює поняття, та ознаки, структуру та зміст адміністративного процесу, а також обґрунтовує основні концепції адміністративного процесу.

Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових: 1) будь-яка думка повинна бути обґрунтована; 2) повинні бути посилання на нормативно-правові акти. Заохочується робота тих груп, які опрацюють також інші акти законодавства, які не наведені в рекомендованому переліку.


 1. Суб’єкти адміністративного процесу

Очікуваний результат: кожна група визначає загальну характеристика суб’єктів адміністративно-процесуального права та їх класифікацію.

Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових: 1) всі визначння повинні бути обґрунтовані; 2) повинні бути посилання на нормативно-правові акти. Заохочується робота тих груп, які опрацюють також інші акти законодавства, які не наведені в рекомендованому переліку.


 1. Поняття нормотворчих та контрольно-наглядових провадження

Для виконання цього завдання потрібно опрацювати основні документи, якими регулюються ці провадження.

Очікуваний результат: кожна група складе конспект головного змісту актів, що регулюють цю діяльність.

Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових щодо кожного акту: 1) назва акту; 2) поняття нормотворчих та контрольно-наглядових провадження; 3) види цих проваджень; 4) стадії нормотворчих та контрольно-наглядових проваджень.
4. Аналіз основних документів, що регламентують дозвільно-реєстраційні провадження.

Очікуваний результат: кожна група складе перелік актів щодо дозвільно-реєстраційних проваджень.

Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових до кожного акту: 1) назва нормативно-правового акту; 2) коротка анотація акту; 3) обґрунтування внесення цього акту до тих, які регулюють дозвільно-реєстраційні провадження.
5. Дослідження нормативно-правових актів, що регулюють провадження по розгляду звернень громадян.

Для виконання цього завдання потрібно опрацювати основні документи, що регламентують провадження по розгляду звернень громадян.

Очікуваний результат: кожна група складе конспект головного змісту цих актів.

Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових щодо кожного акту: 1) назва акту; 2) коротка анотація акту; 3) опис сутності проваджень по розгляду звернень громадян.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка