Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка13/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Які ви знаєте особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів?

 • Чим відрізняється розгляд спорів за адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень?

 • Що є характерним для розгляду справ, пов’язаних із спорами щодо проходження публічної служби.

 • Які особливості провадження ви знаєте у справах щодо реалізації права на мирні зібрання,у справах про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України,у справах, що виникають з податкових правовідносин,у справах з правовідносин, що виникають за участю митних органів,у справах, що виникають з правовідносин у сфері національної безпеки й оборони?

 • Які рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), що стосуються питань адміністративної юстиції, вам відомі? Яким чином практика ЄСПЛ впливає на розвиток адміністративної юстиції в Україні?

 • Назвіть та дайте характеристику основним рекомендаціям Ради Європи в галузі адміністративного судочинства.


  5.4. Тести для самоконтролю до Розділу І «Адміністративне процедурне право»:
  Виберіть правильну відповідь:
  1. Адміністративне процесуальне право – це

  a) система правових норм і інститутів, що регулюють порядок і умови розгляду індивідуальних адміністративних справ;

  b) звернення громадян зі скаргою;

  c) стадії адміністративних проваджень;

  d) законність розгляду справ;

  e) доцільність розгляду справ.


  2. Суб’єктами адміністративного процесуального права можуть бути:

  a) правові норми та правові інститути;

  b) правовідносини;

  c) органи виконавчої влади, їх посадові особи; державні органи;

  d) процесуальна діяльність державних органів;

  e) провадження в адміністративній справі.


  3. Специфіка адміністративних процесуальних відносин характеризується:

  a) юридичною рівністю сторін;

  b) ознаками влади і підпорядкування;

  c) незалежністю у вирішенню справи;

  d) послідовністю виконання проваджень;

  e) законністю.


  4. Принципами адміністративного процесуального права є:

  a) застосування стягнення та інших заходів примусу;

  b) застосування заохочень;

  c) застосування сучасних технологій в управлінській діяльності;

  d) повного розгляду справи;

  e) централізму.


  5. Адміністративне провадження розуміється як:

  a) певна послідовність застосування адміністративно-процесуальних норм;

  b) розкриття адміністративного проступку;

  c) попередження вчинення правопорушень;

  d) забезпечення оскарження рішень (постанов) суду, органу владних повноважень;

  e) забезпечення управлінського впливу на суспільні відносини.


  6. Стадіями адміністративного провадження є:

  a) вчинення правопорушення і заподіяння матеріальної шкоди;

  b) обставини, що пом’якшують відповідальність;

  c) порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення;

  d) особистий огляд: огляд речі;

  e) порушення справи, розгляд справи, винесення постанови, перегляд постанови та її виконання.


  7. Справи про адміністративні правопорушення розглядають:

  a) адміністративні суди;

  b) товариські суди;

  c) третейські суди;

  d) органи, визначені КУпАП;

  e) керівники підприємств, установ та організацій.


  8. До адміністративних проваджень відноситься:

  a) провадження по укладанню господарських договорів;

  b) провадження про прийняття на роботу;

  c) провадження по застосуванню заходів адміністративного примусу;

  d) провадження по отриманню дипломів, свідоцтв про закінчення навчального закладу; e) провадження, пов’язане з купівлею товарів у кредит.
  9. Адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення у складі не менш як:

  a) однієї третини членів їх складу;

  b) половини членів їх складу;

  c) двох третин членів їх складу;

  d) однієї п’ятої членів їх складу;

  e) у повному складі членів комісії.


  10.Адміністративний процес це:

  a) визначений законом порядок виконання умов адміністративного договору;

  b) визначений законом порядок здійснення процесуальних дій по розгляду адміністративних справ;

  c) визначений законом порядок здійснення обшуку;

  d) визначений законом порядок звільнення працівників з роботи;

  e) визначений законом порядок відстрочення від роботи працівника.


  11.Підставою провадження у справах про адміністративні правопорушення є:

  a) Заяви, клопотання громадян чи посадових осіб;

  b) скарга громадянина до громадської організації;

  c) протокол про адміністративні правопорушення;

  d) рішення органу місцевого самоврядування;

  e) постанова, розпорядження органу виконавчої влади.


  12.Протокол про адміністративне правопорушення – це:

  a) нормативний акт;

  b) визначений законом акт про застосування норм права;

  c) визначений законом нормативний акт про склад і зміст правопорушення;

  d) визначений законом правовий акт, що встановлює відповідальність;

  e) визначений законом індивідуальний акт про вчинення правопорушення.


  13.До заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення відносяться:

  a) доставляння правопорушника;

  b) адміністративне затримання;

  c) виклик свідків;

  d) присутність перекладача;

  e) наявність адвоката.


  14.Адміністративне затримання здійснюють:

  a) органи державної виконавчої влади;

  b) органи суду;

  c) органи прокуратури;

  d) органи внутрішніх справ і прикордонні війська;

  e) органи податкової інспекції.


  15.Адміністративне затримання здійснюється за загальним правилом на строк:

  a) до 1 год.;

  b) до 3 год.;

  c) до 1 доби;

  d) до 10 діб;

  e) до 15 діб.


  16.Протокол про керування транспортним засобом у стані сп’яніння складають уповноважені особи:

  a) адміністративних комісій сільських, селищних Рад;

  b) органів внутрішніх справ;

  c) органів суду;

  d) органів прокуратури;

  e) органів автомобільного транспорту.


  17.Справи про адміністративні правопорушення щодо керування транспортним засобом у стані сп’яніння розглядають:

  a) місцеві суди загальної юрисдикції;

  b) місцеві адміністративні суди;

  c) органи прокуратури;

  d) органи внутрішніх справ;

  e) органи автомобільного транспорту.


  18.Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюють:

  a) місцеві адміністративні суди;

  b) місцеві суди загальної юрисдикції та уповноважені на те органи владних повноважень;

  c) керівники підприємств, установ та організацій;

  d) народні депутати України;

  e) прокуратура.


  19.Провадження у справах по застосуванню заходів адміністративного примусу здійснюють:

  a) органи прокуратури;

  b) керівники підприємств, установ та організацій;

  c) громадські організації;

  d) уповноважені на те органи владних повноважень;

  e) депутати сільських, селищних, міських Рад.


  20.Справи про адміністративні правопорушення за загальним правилом розглядаються у строки:

  a) 3 х годин;

  b) однієї доби;

  c) 15 діб;

  d) одного місяця;

  e) двох місяців.


  21.По справі про адміністративне правопорушення виноситься:

  a) Акт про закриття справи;

  b) Постанова (рішення) про накладення адміністративного стягнення;

  c) Рішення про результати розгляду;

  d) Протокол про вчинення правопорушення;

  e) Заява про притягнення до відповідальності.


  22.Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем:

  a) вчинення правопорушення;

  b) знаходження майна правопорушника;

  c) проживання батьків чи близьких родичів;

  d) доставляння правопорушника;

  e) знаходження органу владних повноважень.


  23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути ос- каржена в:

  a) органах виконавчої влади;

  b) прокуратури;

  c) орган законодавчої влади;

  d) громадські об'єднання;

  e) місцевий адміністративний суд.  Тестові завдання до Розділу ІІ «Адміністративне судочинство»:
  Виберіть правильну відповідь:

  1.Адміністративне судочинство здійснюють:

  a) органи виконавчої влади;

  b) система адміністративних судів;

  c) суди загальної юрисдикції;

  d) Конституційний суд України;

  e) органи владних повноважень.


  2. Підставою відкриття адміністративної справи у адміністративному судочинстві є:

  a) звернення громадян з адміністративним позовом;

  b) відомості у засобах масової інформації;

  c) позовна заява фізичної чи юридичної особи;

  d) довідка по результатам перевірки господарської діяльності;

  e) Рішення (постанова) органу владних повноважень.


  3.Адміністративне судочинство у місцевому адміністративному суді здійснюється:

  a) у складі не менше як трьох суддів;

  b) у складі п’ятьох суддів;

  c) у складі двох суддів;

  d) у складі чотирьох суддів;

  e) одноособово суддею.


  4.Адміністративним судам України підвідомчі справи:

  a) про дію чи бездіяльність органу владних повноважень;

  b) про адміністративне правопорушення;

  c) про злочини;

  d) про відповідність нормативних актів Конституції України;

  e) про внутрішньо-організаційну діяльність громадських організацій.


  5.Систему адміністративних судів складають:

  a) суди загальної юрисдикції;

  b) Конституційний суд України;

  c) Вищий адміністративний суд, апеляційні та окружні адміністративні суди;

  d) третейські, цивільні та господарські суди;

  e) органи виконавчої влади, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.


  6.Доказами в адміністративному процесі України є:

  a) будь-які факти, що відносяться до справи;

  b) будь-які фактичні дані про обставини справи;

  c) всякі фактичні дані;

  d) відомості про факти;

  e) факти та відомості про них.


  7.Вимоги, що ставляться до доказів:

  a) повнота, об’єктивність, всебічність;

  b) належність, допустимість, достовірність, достатність;

  c) можливість перевірки та використання в процесі доказування;

  d) об’єктивність, неупередженість; e) одержання із процесуальних джерел
  8. Захист прав, свобод, інтересів фізичних, юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень є:

  а) завданням адміністративного судочинства;

  б) принципом адміністративного судочинства;

  в) предметом адміністративного судочинства.


  9. Галузевим (особливим) принципом адміністративного судочинства є:

  а) принцип верховенства права;

  б) принцип офіційного з'ясування обставин у справі;

  в) принцип гласності.


  10. Члени Вищої ради юстиції призначаються:

  а) Президентом України за поданням Міністерства юстиції України;

  б) Верховною Радою України шляхом таємного голосування;

  в) Головою Верховного Суду України.


  11. Якщо прокурор в інтересах держави подав до адміністративного суду позов про скасування рішення місцевої ради, то він виступає в адміністративному процесі як:

  а) сторона;

  б) третя особа, яка заявляє вимоги на предмет спору;

  в) законний представник держави;

  г) представник держави на основі договору.
  12. Справу щодо оскарження особою наказу міністерства у зв'язку з його неконституційністю розглядає за суттю:

  а) Вищий адміністративний суд України;

  б) окружний адміністративний суд;

  в) Конституційний Суд України;

  г) Верховний Суд України.
  13. Адміністративну справу щодо оскарження особою рішення, дій чи бездіяльності посадової особи виконкому місцевої ради розглядає у першій інстанції:

  а) місцевий загальний суд;

  б) окружний адміністративний суд;

  в) Вищий адміністративний суд України.


  14. Вищому адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо:

  а) дострокового припинення повноважень народного депутата України;

  б) скасування реєстрації кандидата на пост Президента України;

  в) встановлення територіальною виборчою комісією результатів виборів.


  15. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок доказування покладається на:

  а) відповідача-суб'єкта владних повноважень;

  б) позивача;

  в) обидві сторони.


  16. Письмове рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, у якому вирішуються вимоги адміністративного позову, — це:

  а) ухвала;

  б) рішення;

  в) постанова.


  17. Суд касаційної інстанції розглядає справу у порядку письмового провадження, якщо:

  а) у справі немає потреби досліджувати докази;

  б) визнає недоцільним заслуховування осіб, які беруть участь у справі;

  в) жодна з осіб, які беруть участь у справі, не заявила клопотання про розгляд справи за її участю у судовому засіданні.


  18. Серед підстав для провадження за винятковими обставинами є:

  а) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;

  б) визнання судових рішень міжнародною судовою установою,юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов’язання України;

  в) встановлення інших обставин, що не були відомі під час розгляду справи.


  19. Право на оскарження судових рішень за нововиявленими обставинами мають право:

  а) лише сторони у справі;

  б) сторони й інші особи, які беруть участь у справі;

  в) сторони й інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права,свободи, інтереси чи обов’язки.


  20. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні виборчі спори:

  а) щодо уточнення списку виборців;

  б) оскарження рішень органів виконавчої влади, що порушують законодавство про референдуми;

  в) оскарження рішень Центральної виборчої комісії.


  22. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму оскаржують до:

  а) Вищого адміністративного суду України;

  б) Верховного Суду України.

  в) окружного адміністративного суду.


  23. До постанов, що підлягають негайному виконанню, не належать:

  а) постанови про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

  б) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;

  в) визнання проведення мирного зібрання таким, що було проведено із порушенням вимог чинного законодавства щодо порядку проведення мирного зібрання.


  5. 5. Ситуаційні завдання
  Розв’язання задач є окремою формою вивчення адміністративного процесуального права. Вона спрямована переважно на оволодіння навичками щодо застосування норм цієї галузі права. Така практика у свою чергу являє собою невід’ємну частину предмета адміністративного процесуального права як навчальної дисципліни у вищому юридичному навчальному закладі.

  Отже, основними цілями розв’язання задач є:

  1) набуття та закріплення навичок самостійної роботи з нормативним матеріалом адміністративно-процесуального характеру переважно в правозастосовній (практичній) площині;

  2) вироблення вміння давати власну адміністративно-процесуальну оцінку конкретним життєвим ситуаціям (фактичним обставинам);

  3) досягнення належного рівня обґрунтування власної адміністративно-процесуальної правової оцінки фактичних обставин;

  4) наближення навчальних форм засвоєння адміністративного процесу до змісту конкретних «адміністративно-процесуальних елементів» відповідних процесуальних документів реальних адміністративних справ.  Будь-яка задача з адміністративного процесу передбачає:

  • умови задачі;

  • основне питання задачі.

  Умовами задачі є інформація про поєднання певних фактичних обставин (юридичних фактів). Іноді в умови задачі вводяться оцінки та докази конкретних суб’єктів адміністративного судочинства, які також мають бути предметом дослідження при розв’язанні задачі.

  Значна кількість задач, крім основного варіанта умов, включає один або кілька альтернативних варіантів. У такому разі умови альтернативного варіанта задачі передбачають поєднання відповідних фактичних обставин, наведених в умовах основного варіанта, та фактичних обставин, безпосередньо вказаних в умовах даного альтернативного варіанта. Останні можуть доповнювати, уточнювати або змінювати умови основного варіанта. Тому дуже важливо чітко і конкретно визначити, у чому саме полягає новий зміст альтернативного варіанта умов задачі.

  У більшості задач основне питання прямо і конкретно сформульоване у тексті. Інколи основного питання в тексті немає. У цьому випадку воно “виводиться” контекстуально і в найбільш загальній формі подається так: «Яка адміністративно-правова оцінка (кваліфікація) дій, зазначених у задачі?».

  Деякі задачі, крім основного питання, містять одне чи кілька додаткових (проміжних) питань. Як правило, такі питання спрямовані на полегшення вирішення основного питання, і тому відповідь на них має передувати остаточній відповіді на основне питання.

  У деяких задачах можуть бути сформульовані конкретні завдання (рекомендації) на зразок: «Ознайомтеся зі ст. 156 КАС України та коментарем до неї» чи «Ознайомтеся з п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про соціальні виплати» від 25 грудня 2008 р. № 12. Такі завдання спрямовані на полегшення засвоєння тих положень кодексу, без яких неможливо дати відповідь на основне питання задачі. Якщо подібних завдань (рекомендацій) у тексті задач даного типу немає, їх повинен сформулювати викладач, даючи таку задачу студентам для самостійного розв’язання.

  У деяких задачах замість питань можуть бути сформульовані завдання, наприклад: «Дайте оцінку рішенню суду» чи «Напишіть резолютивну частину рішення суду». У цьому разі виконання завдань ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ” відбувається у контексті загального розв’язання задачі і, як правило, є його завершальним елементом.

  Незалежно від того, чи сформульовано в задачі конкретне питання або завдання (кілька питань чи завдань), її розв’язання у найбільш загальній формі включає:

  • встановлення адміністративно-процесуального змісту наведених в умовах задачі фактичних обставин;

  • формулювання власної адміністративно-процесуальної оцінки у відповідній формі (кількох формах);

  • обґрунтування здійсненої адміністративно-процесуальної оцінки;

  • конкретну відповідь на поставлені в задачі питання чи завдання, якщо таку відповідь не було сформульовано у пунктах 2 і 3 рішення задачі.
  Задача № 1

  Адміністративна комісія при адміністрації 15.06.2001 р. винесла постанову про накладання на Іванова штрафу за порушення громадського порядку. На засіданні комісії Іванов відмовився від факту правопорушення та просив визвати свідків, вказаних у протоколі. Комісія завірила його, що факти будуть перевірені. Через 2 тижня у бухгалтерію за місцем роботи Іванову прийшла постанова про стягнення штрафу у безперечному порядку. Іванов звернувся зі скаргою до прокурора та попросив бухгалтерію утриматися від стягнення штрафу до вирішення його скарги. Прокурор не знайшов підстав для опротестування постанови адміністративної комісії, а навпаки вказав на м'яке покарання. Бухгалтерія 5 жовтня утримала із зарплати Іванова накладений на нього штраф.  Чи є порушення законності в провадженні цієї справи?
  Задача № 2

  27 травня 2001 року студент 2-го курсу Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова Коваль прийшов на заняття у нетверезому стані. На зауваження свого однокурсника Лимаря, у зв'язку з його зовнішнім виглядом, Коваль відповів брутальною лайкою. А коли почалась лекція, Коваль перочинним ножем хотів вирізати на кришці столу своє прізвище, потім перервав лектора, через всю аудиторію звернувся до Лимарі з питанням, чому той до нього чіплявся. На зауваження лектора Коваль брутально відповів і протягом лекції декілька разів перебивав заняття, відвертаючи увагу лектора питаннями, які не стосуються предмету та теми лекції.  До якого виду відповідальності можна притягти Коваля за здійснені ним вчинки?
  Задача № 3

  Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до відповідача, просить скасувати постанову від 27.10.2011 р. серії ВС1 № 067667 про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КУпАП.

  У судовому засіданні позивач, підтримуючи позов, мотивує його тим, що 27.10.2011 року уповноваженим працівником відповідача винесено оскаржувану постанову. Вважає, що в постанові не відображено дійсні обставини події, факт вчинення правопорушення не доведений жодними доказами. Також вважає, що інспектором ДПС не враховано той факт, що позивач був змушений зупинитись перед перехрестям, ввімкнувши сигнал лівого повороту та пропустивши зустрічний автомобіль, для здійснення розвороту. Вважає, що його дії не суперечать діючим ПДР України. Також звертає увагу на те, що при прийнятті оскаржуваної постанови інспектором ДПС не враховано норми ст. 268 КУпАП. Тому ці обставини просить врахувати при прийнятті рішення та позов задовольнити в повному обсязі. На підтвердження вимог посилається на копію оскаржуваної постанови, копію протоколу та інші документи.

  Яке рішення, на вашу думку, має прийняти суд? Мотивуйте позицію суду з посиланням на чинне законодавство України.
  Задача № 4

  28 грудня 2011 року органами Міністерства доходів та зборів у Комунарському районі міста Запоріжжя було винесено та надіслано Приватному підприємству «ІВЕКО» податкове повідомлення рішення № 0001 та повідомлення рішення № 0002 за порушення чинного законодавства.

  Зазначені податкові повідомлення рішення були винесені на підставі акту № 23 від 16.11.2011 року про результати позапланової виїзної перевірки ПП «ІВЕКО» з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «NOVA» за період з 01.10.2009 р. по 31.10.2011 р. Зі вступної частини акту перевірки № 23 від 16.11.2011 р. вбачається, що позапланова виїзна перевірка ПП «ІВЕКО» призначена податковим органом на підставі пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України та відповідно до наказу ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя від 31.10.2011 р. № 17 «у зв’язку з отриманням постанови слідчого прокуратури, винесену ним відповідно до закону у кримінальних справах».

  В акті перевірки ПП «ІВЕКО» № 23 від 16.11.2011 р. говориться про те, що в провадженні прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя розслідується кримінальна справа, пору шена стосовно директора ТОВ «NOVA» громадянина «Азарова» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. За таких обставин, податковий орган дійшов висновку про відсутність реальних господарських відносин ПП «ІВЕКО» з ТОВ «NOVA» в період 01.10.2009 р. по 31.10.2011 р. Однак на вимогу директора ПП «ІВЕКО», громадянина Дерманя, надати можливість ознайомитись із рішенням суду по вказаній кримінальній справі було відмовлено і пояснено, що відповідне рішення ще не винесене судом, але має бути вже на наступному тижні і за бажанням директора Дерманя він матиме змогу ознайомитись з його змістом в найближчий час.

  Не погодившись з позицією ДПІ, податковим повідомленням рішенням № 0001 від 28.12.2011 р., ПП «ІВЕКО» звернулося до Запорізького окружного адміністративного суду.

  Сформулюйте позиції позивача та відповідача з посиланням на чинне законодавство України.
  Задача № 5

  Гр. Мазур звернувся до суду з позовом, в якому посилається на те, що 16 жовтня 2010 року судно «Алина» перетнуло державний кордон України в місці пропуску МТП «Южный» та пришвартувалося біля причалу № 6, у зв’язку з цим на судно прибули різні представники контролюючих служб, пов’язаних із процедурою «відкриття кордону». Крім того, на судно прибув головний інспектор Державної екологічної інспекції з охорони довкілля С. О. Перець, який в ході виконання обов’язків постановив вимогу щодо необхідності проведення відбору проб ізольованого баласту.

  Однак капітан судна Мазур відмовив у проведені відбору проб ізольованого баласту, оскільки неможливо здійснення таких дій за умови технічної характеристики судна. У зв’язку з цим, державний інспектор С. О. Перець з охорони навколишнього природного середовища склав акт про заборону на скидання ізольованого баласту судна «Алина». Крім того, С. О. Перець склав протокол про адміністративне правопорушення № 004571 від 18 жовтня 2010 року, оскільки Мазур, незважаючи на заборону, скинув до акваторію Малого Аджаликського лиману Чорного моря баластні води без визначення якості скиданих баластних вод на відповідність нормам граничнодопустимих концентрацій екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-західного регіону Чорного моря.

  На підставі протоколу була винесена постанова про накладання адміністративного стягнення № 004571, відповідно до якої Мазура було визнано винним у вчинені вищезазначеного правопорушення та у зв’язку з цим накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 765 гривень. Позивач мотивує свій позов тим, що акт про заборону на скидання ізольованого баласту судна «Алина» суперечить нормам матеріального та процесуального права, а також відсутні правові підстави для притягнення позивача до адміністративної відповідальності.  Поясніть позицію позивача. Чи правомірна вона в даному випадку?
  Задача № 6

  У червні 2009 року гр. Сосницький, Мазурик, Хомік, Іванов звернулися до Ленінського районного суду м. Севастополя з позо вом до Севастопольської міської Ради, третя особа – Садівницьке товариство «Риф2», про визнання дій незаконними, скасування рішення, визнання права на складення проекту відводу земельної ділянки в межах земель, запитаних СК СБК «Апогей», площею 0,10 га в районі СТ «Сократ», для індивідуального дачного будівництва.  Якими нормами повинен урегулювати суд даний спір? Дайте тлумачення індивідуального дачного будівництва, які є підстави безоплатної передачі земель громадянам?
  Задача № 7

  Позивач звернувся до суду з позовною заявою до громадського об’єднання «Сокіл», в якій просить обмежити її право на пікетування біля УМВС України в Кіровоградській області (вул. Дзержинського), Прокуратури Кіровоградської області (вул. Верхня Пермська), апеляційного суду Кіровоградської області (вул. Верхня Пермська), Кіровоградської обласної державної адміністрації (площа Кірова, 1), Кіровського районного суду м. Кіровограда (вул. Габдрахманова) та на прилеглих до цих установ територіях.

  В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідач подав заяву про проведення пікету 22.10.2012 р., тобто лише за день до початку, що є недостатнім для визначення поняття розумності строків завчасного сповіщення та позбавляє позивача можливості виконати покладені на нього законом обов’язки вжити усіх належних заходів з метою забезпечення умов для безперешкодного проведення даного зібрання і підтримання громадського порядку, охорони прав і свобод інших людей. Крім того, позивач зазначив, що поняття «пікетування» не містить норма ст. 39 Конституції України, відтак незрозумілим є вид зібрання заявником мирного зібрання. Проведення пікетування біля установ, що зазначено ОСОБА 2 у заяві, може призвести до створення незручностей в нормальному функціонуванні установ, а саме створення в робочі дні порушення трудових прав та обов’язків працівників.

  Дайте визначення категорії «пікетування» з позиції чинного законодавства України. Чи підлягають задоволенню позовні вимоги? Обґрунтуйте свою відповідь.
  Задача № 8

  Жовтнева міжрайонна державна податкова інспекція м. Маріуполя Донецької області звернулася до Донецького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до фізичної особи-підприємця Самойлова, в якому просила припинити підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця у зв’язку з тим, що відповідач більше року не надає в органи державної податкової служби податкову звітність, декларації, документи бухгалтерської звітності, які передбачені законодавством, чим порушує встановлений законодавством порядок надання податкової звітності та унеможливлює здійснення державного контролю за сплатою податків та інших обов’язкових платежів.  Визначте порядок та підстави звернень контролюючих органів у сфері оподаткування до суду. Чи повинні бути задоволені вимоги контролюючих органів у сфері оподаткування в даному випадку?
  Задача № 8

  Громадянин Осипенко звернувся до Окружного адміністративного суду міста Севастополя з позовною заявою до Севастопольської міської Ради про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії. Зазначено, що 18 липня 2012 року позивач звернувся до відповідача з інформаційним запитом публічної інформації. 20 липня 2012 року Севастопольською міською Радою запит було отримано.

  Відповідач надав відповідь, з якою вбачається, що Севастопольська міська Рада відмовилась надати гр. Осипенку запитувану публічну інформацію на тих підставах, що відповідач не є її розпорядником. Останній вважає, що бездіяльність відповідача щодо ненадання належної відповіді позивачу на запит публічної інформації є протиправною.

  Визначте, чи підлягають позовні вимоги задоволенню? Обґрунтуйте свою позицію з посиланням на чинне законодавство України.
  Задача № 9

  Громадянин Курман, кандидат у народні депутати по 211 одно мандатному виборчому округу у м. Києві звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовною заявою про зобов’язання гр. Архипова, кандидата у народні депутати по 211 одномандатному виборчому округу у м. Києві на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, невідкладно припинити дії щодо неправомірного ведення передвиборчої агітації, а саме просить припинити використання коштів благодійного фонду та місцевого бюджету на ведення передвиборчої агітації, повідомити виборцям про введення їх в оману. Обґрунтовуючи заявлені вимоги, позивач посилається на те, що відповідач в межах своєї передвиборної агітації з метою спонукання виборців голосувати за нього на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року вчинив непрямий підкуп виборців та використовує для ведення передвиборчої агітації кошти благодійного фонду та місцевого бюджету.  Перерахуйте суб’єктів виборчого процесу. Визначте дефініцію «передвиборча агітація». Чи є дії відповідача правомірними? Обґрунтуєте відповідь.
  Задача № 10

  Мостиський прикордонний загін Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України звернувся до суду з позовом, в якому просить постановити рішення про примусове видворення за межі території України та затримання громадянина Грузії Солонію. Вимоги про примусове видворення за межі території України та затримання обґрунтовує тим, що громадянин Грузії Солония порушив встановлений порядок перетину державного кордону, що виявилося у спробі незаконного перетину державного кордону з України в Республіку Польща без паспорта, яка мала місце 20 жовтня 2012 року.  Визначте процесуальний порядок дій суду та обґрунтуйте їх.

  Задача № 11

  Громадянин Некрасов звернувся до місцевого суду м. Києва як адміністративного з позовом до Головного управління внутрішніх військ МВС України Північного територіального командування Внутрішніх військ МВС України про визнання протиправними дій відповідача і зобов’язати вчинити певні дії на користь позивача.  Визначте, яким чином має діяти суд в даному випадку? Який вид підсудності слід застосувати для законного вирішення даного спору? Обґрунтуйте відповідь з посиланням на чинне законодавство України.
  Задача № 12

  Виконавчий комітет Луцької міської ради звернувся з позовом до Луцької міської організації Партії регіонів, Волинської обласної організації Партії Регіонів про встановлення обмеження щодо реалізації права на мирне зібрання шляхом заборони проведення мітингу. Позовні вимоги обґрунтовані наступним. 16.05.2012 року до позивача надійшло повідомлення Луцької міської організації Партії регіонів про проведення Волинською обласною організацією Партії Регіонів 17.05.2012 року о 10:00 годині в місті Луцьку на Київському майдані мітингу.

  Відповідачами порушено вимоги пунктів 2.1–2.2 Порядку організації та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, затвердженого рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 933-1 від 25.12.2008 року, а саме: не дотримано 10-го терміну повідомлення про проведення мітингу, не вказано мету проведення масового заходу, відомості про організаторів, клопотання про надання згоди на проведення масового заходу.

  Крім того, відповідно до повідомлення фактичним організатором даного мітингу є Волинська обласна організація Партії Регіонів, яка не зверталася з відповідною заявою до Луцької міської ради. На підставі викладеного, позивач просить встановити обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання шляхом заборони Луцькій міській організації Партії регіонів та Волинській обласній організації Партії Регіонів проведення мітингу 17 травня 2012 року о 10:00 годині в місті Луцьку на Київському майдані. Розкрийте поняття «мирне зібрання» згідно з чинним законодавством України.  На підставі аналізу нормативних документів з’ясуйте, яке рішення має прийняти суд в даному випадку. Обґрунтуйте свою відповідь.
  Задача № 13

  До суду звернувся виконавчий комітет Миколаївської міської ради з адміністративним позовом до громадського об’єднання «Рух» про обмеження реалізації прав на організацію і проведення мітингів, зборів походів, демонстрацій шляхом заборони відповідачу на організацію акції 07.03.2012 р. біля виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Спалення портрета міського голови та начальника департаменту ЖКГ». Позиція позивача ґрунтується на тому, що проведення зазначеної акції може створити небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу здоров’ю населення або правам і свободам інших людей, оскільки її проведення підриває авторитет органів місцевого самоврядування, може спричинити грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, демонструє зневагу до суспільних правил і норм поведінки. Відповідач позов не визнав, мотивуючи свою позицію тим, що проведенням зазначеної акції він прагне продемонструвати свій протест проти ставлення до його особи органу місцевого самоврядування. Також зазначив, що ціль проведення даної акції – це спроба звернути на себе увагу, захистити його права громадянина України, зокрема на гідне обслуговування його житла органами місцевого самоврядування. Дайте визначення терміна «небезпека суспільства».  Чи достатніми для задоволення є позовні вимоги позивача з ме тою обмеження права та проведення мітингу? Яким чинним законодавством повинен керуватися суд при прийнятті свого рішення?

  Задача № 14

  Громадянин Прилуцький звернувся до Черкаського окружного адміністративного суду з позовом до Президента України про визнання дій протиправними, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.  Яке рішення має прийняти суд? Відповідь обґрунтуйте.
  Задача № 15

  Громадянка Лісова звернулась до Залізничного районного суду м. Львова з позовом до Управління у справах захисту прав споживачів у Львівській області про зобов’язання виплатити суму страхового відшкодування у зв’язку з втратою працездатності внаслідок інвалідності, що настала у зв’язку з виконанням службових обов’язків.  Обґрунтуйте рішення суду. Який процесуальний порядок вирішення такого спору?
  Задача № 16

  Політична партія «Батьківщина» звернулася з позовом до секретаря окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 103 С. М. Дудніка про визнання протиправними дій секретаря окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №103 – Дудніка С. М., від політичної партії «НТСУ», в частині відмови члену окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 103 надати для ознайомлення документи окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 103, що є одноразовим грубим порушенням Закону України «Про вибори народних депутатів України».

  Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує, що відповідачем 14.09.2012 р. відмовлено члену окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 103 Л. Ю. Кравчук в наданні для ознайомлення протоколів виборчої комісії, постанов та виписок із банківських установ, отриманих на виконання контрольних функцій комісії щодо використання коштів виборчих фондів кандидатів в народні депутати по одномандатному виборчому округу № 103.

  Дайте правову кваліфікацію дій секретаря окружної ви борчої комісії. Як повинен вирішити спір суд?
  Задача № 17

  Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» звернулася до Сумського окружного адміністративного суду з позовною заявою до окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 159 про: – визнання протиправними дій окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 159, щодо прийняття постанови від 09 жовтня 2012 року за № 12 «Про зміну в складі дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» в частині призначення членом дільничної виборчої комісії № 590712 та секретарем зазначеної комісії О. О. Бондаренко; – скасування постанови окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 159 від 09 жовтня 2012 року за № 12 «Про зміну в складі дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» в частині призначення членом дільничної виборчої комісії № 590712 та секретарем зазначеної комісії О. О. Бондаренко. Свої вимоги мотивує тим, що 09 жовтня 2012 року окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 159 прийнята постанова № 12 «Про зміну в складі дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року».

  Вказаною постановою припинено достроково повноваження В. В. Дорож, секретаря комісії від фракції Народної Партії у Верховній Раді України (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). Натомість включено до складу та призначено секретарем комісії О. О. Бондаренко від фракції Народної Партії у Верховній Раді України. Позивач вважає, що призначення О. О. Бондаренко членом дільничної виборчої комісії порушує Закон України «Про вибори народних депутатів України», оскільки О. О. Бондаренко є Микитівським сільським головою. В судовому засіданні представник позивача – О. В. Страшок – адміністративний позов підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити.

  Дайте правову кваліфікацію дій окружної виборчої комісії. Як повинен вирішити спір суд?
  Задача № 18

  Партія регіонів України в особі уповноваженої особи Н. А. Сільченко, звернулася в суд з позовом до відповідача, в якому просить визнати протиправними дії голови окружної виборчої комісії в одномандатному виборчому окрузі № 193 Білоуса Павла Леонідовича, а саме одноособовою, безпідставною відмовою члену окружної виборчої комісії у реалізації права про включення пропозиції до проекту денного, що є порушенням частин 1, 10 статті 33, частини 1 статті 35, частини 7 статті 36 Закону України «Про вибори народних депутатів України». На доказ позовних вимог позивач зазначає, що відповідач одноособово 31.08.2012 року під час засідання окружної виборчої комісії в одномандатному виборчому окрузі № 193, не мотивуючи свого рішення та не ставлячи пропозицію члена ОВК Г. А. Коновальчук на голосування, всупереч вимогам Закону України «Про вибори народних депутатів України» відхилив дану пропозицію.  Дайте правову кваліфікацію дій секретаря окружної виборчої комісії. Як повинен вирішити спір суд?
  Задача № 19

  Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» в особі уповноваженої особи Демковської Юлії Ігорівни звернулася до суду з позовом до заступника голови окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 103 Боровського Валерія Антоновича про визнання дій протиправними у частині скликання ним першого засідання окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 103, що призвело до одноразового грубого порушення ним Закону України «Про вибори народних депутатів України».

  Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що призначений постановою Центральної виборчої комісії України від 26 серпня 2012 року № 604 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» голова окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 103 – Тараненко Вадим Вячеславович, 1990 року народження, від партії Всеукраїнське політичне об’єднання «Єдиная Родина» – не скликав перше засідання окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 103. Порушуючи вимоги ч. 4 ст. 33 Закону України «Про вибори народних депутатів України», перше засідання окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 103 було скликано заступником голови комісії Боровським Валерієм Антоновичем.

  Даний факт підтверджується протоколом засідання № 1 від 29.08.2012 р., складеним Ю. І. Демковською, уповноваженою особою Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» в одномандатному виборчому окрузі № 103, згідно з яким головою окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 103 – Тараненком Вадимом Вячеславовичем, перше засідання окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 103 не скликалось.  Дайте правову кваліфікацію дій заступника голови окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 103 Боровського. Як повинен вирішити спір суд?
  Задача № 20

  Позивач звернувся до суду з позовом до Генерального прокурора України за участю третіх осіб Президента України, Голови Верховної Ради України, Комітету з питань національної безпеки і оборони, Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією про зобов’язання вчинити дії, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що відповідач, порушуючи Закон України «Про доступ до публічної інформації», не надав громадянину К. Т. Орлику відповідь на його запит щодо щомісячного утримання з Державного бюджету України стадіону в м. Києві.

  В позовній заяві позивач просить суд зобов’язати відповідача: 1) надати інформацію, в скільки разів буде обходитись Державному бюджету України щомісячне утримання найдорожчого у світі стадіону в Києві, а також, для мінімізації витрат на ЄВРО - 2012 розробити в 5 денний термін план перевірки витрачання засобів при будівництві об’єктів ЄВРО - 2012, з яким ознайомити позивача, Президента України В. Ф. Януковича, який можливо, не знає, які наслідки для Києва і держави несе ЄВРО - 2012 та інших третіх осіб; 2) для мінімізації наслідків ЄВРО - 2012 встановити, чи робиться будівництво терміналів аеропорту «Бориспіль» під гаран тії держави Україна, тобто якщо не буде забезпечений пасажиропотік, платити буде держава Україна, як це збираються зробити при злочинно необґрунтованому будівництві залізниці до Борисполя; 3) стягнути моральну шкоду в порядку, встановленому законом, розмір якого встановити судом і стягнуту суму направити в лікарню «Охматдит» для придбання ліків і устаткування; 4) провести перевірку тверджень і чим обґрунтовано, що бюджет держави, а не декілька сімей у влади, отримає «30368 млн грн сумарного податкового ефекту» і де, кому, з якою зарплатою «... буде забезпечено 700000 робочих місць»; 5) провести перевірку тверджень ЗМІ, що криза в Греції почалася через проведення ЄВРО і виходити з неї вона буде 30 років, а ЮАР, Португалія понесли величезні збитки». На судове засідання позивач не з’явився, в позовній заяві просив суд розглядати справу без його участі.

  Представник відповідача проти позову заперечував та зазначив, що Генеральною прокуратурою України відповідно до ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» направлено запит позивача до Кабінету Міністрів України.  Обґрунтуйте дії позивача? Як суд повинен вирішити спір?
  Задача № 21

  20.08.2012 року позивач звернувся до суду з позовом до інспектора Краматорського ДАЇ О. О. Бондаренко про скасування постанови про адміністративне правопорушення, мотивуючи свої вимоги тим, що постановою АН 1 № 055053 від 14.08.2012 року, винесеною інспектором Краматорського ДАЇ О. О. Бондаренко, він був притягнений до адміністративної відповідальності за ст. 122 ч. 1 КпАП України, а саме: перевищив швидкість руху на 23 км на годину, за що підданий штрафу в розмірі 255 грн. Вважає, що постанова винесена незаконно та підлягає скасуванню за наступних підстав: він не рухався з тією швидкістю, а ця швидкість вказана помилково та належить іншій машині, яка рухалась попереду. Просив скасувати постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності.

  У судовому засіданні позивач підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити. Дайте правову кваліфікацію дій інспектора Краматорського ДАЇ О. О. Бондаренко.

  Як повинен вирішити спір суд?
  Задача № 22

  17.08.2012 року позивач звернувся до суду з позовом до інспектора Констянтинівсього ДАЇ В. А. Грачова про скасування постанови про адміністративне правопорушення, мотивуючи свої вимоги тим, що постановою АН 1 № 064172 від 14.06.2012 року, винесеною інспектором Констянтинівсього ДАЇ В. А. Грачовим, він був притягнений до адміністративної відповідальності за ст. 122 ч. 1 КпАП України, а саме: проігнорував вказівки знака 3.3, за що підданий штрафу в розмірі 260 грн. Вважає, що постанова винесена незаконно та підлягає скасуванню за наступних підстав: він не порушував правил руху. Просив визнати причину строку звернення до суду поважною та скасувати постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності. На судовому засіданні позивач підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.  Дайте правову кваліфікацію дій інспектора Констянтинівсього ДАЇ В. А. Грачова. Як повинен вирішити спір суд?
  Задача № 23

  Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів, в останній редакції якого від 12 березня 2008 року, просить: ‒ визнати протиправними дії Державного агентства земельних ресурсів України щодо звільнення позивача з посади виконуючого обов’язки начальника управління земельних ресурсів у Вишгородському районі Київської області; ‒ визнати неправомірним і скасувати наказ Голови Державного агентства земельних ресурсів України від 23 січня 2008 року № 17-кт «Про звільнення Олійника А. А.»; ‒ поновити позивача на посаді виконуючого обов’язки начальника управління земельних ресурсів у Вишгородському районі Київської області; ‒ стягнути заробітну плату за час вимушеного прогулу.

  Позивач вважає своє звільнення протиправним з огляду на те, що він не був призначений на посаду начальника управління земельних ресурсів у Вишгородському районі Київської області, а лише виконував обов’язки за цією посадою, тому пункт 6 статті 40 КЗпП України невірно застосований стосовно нього при звільненні. Крім того, поновлення О. Д. Олійника на посаді начальника управління земельних ресурсів у Вишгородському районі Київської області, який ніколи не обіймав цієї посади, а працював на посаді начальника Вишгородського районного відділу земельних ресурсів Київської області, на думку позивача, не може бути підставою для його звільнення.

  Водночас позивач вказує, що: ‒ всупереч частині 3 статті 49 КЗпП України при звільненні йому не запропоновано іншої роботи в управлінні земельних ресурсів Вишгородського району Київської області; ‒ всупереч статті 40 КЗпП України його звільнено під час перебування на лікарняному; ‒ не вручено трудової книжки та копію наказу про звільнення; ‒ порушено Порядок розгляду питань щодо призначення та звільнення з посад керівників, затверджений наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 13 червня 2002 року № 96.  Дайте правову оцінку діям Державного агентства земельних ресурсів України. Як суд повинен вирішити спір?
  Задача № 24

  Гринчак О. Т. – кандидат в народні депутати України (далі – позивач) –звернувся до суду із адміністративним позовом до Окружної виборчої комісії в одномандатному виборчому окрузі № 184 (далі – відповідач) про визнання дій протиправними. На судове засідання позивач не прибув, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином. Згідно з вимогами обґрунтовує позов, посилаючись на наступне: 23 жовтня 2012 року о 10 год. 00 хв. відповідачем відкрито приміщення, де зберігаються виборчі бюлетені, без достатніх на те підстав та без відповідного рішення комісії. Позивач вважає, що такі дії є порушенням ч. 2, 3 ст. 82 Закону України «Про вибори народних депутатів України».  Дайте правову оцінку діям Окружної виборчої комісії. Як суд повинен вирішити спір?  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка