Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка11/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Які ви знаєте особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів?

 • Чим відрізняється розгляд спорів за адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень?

 • Що є характерним для розгляду справ, пов’язаних із спорами щодо проходження публічної служби.

 • Які особливості провадження ви знаєте у справах щодо реалізації права на мирні зібрання,у справах про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України,у справах, що виникають з податкових правовідносин,у справах з правовідносин, що виникають за участю митних органів,у справах, що виникають з правовідносин у сфері національної безпеки й оборони?

 • Які рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), що стосуються питань адміністративної юстиції, вам відомі? Яким чином практика ЄСПЛ впливає на розвиток адміністративної юстиції в Україні?

 • Назвіть та дайте характеристику основним рекомендаціям Ради Європи в галузі адміністративного судочинства.  Задачі:

  1. Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради О. звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з виконкому заробітної плати у розмірі 2 140 гривень за останні три місяці перед її звільненням, протягом яких вона зарплату не отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв’язку з тим, що таку заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки О. вже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що випливають з трудових правовідносин.

  Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.
  2. 1 квітня 2006 р. П. звернулася до виконавчого комітету сільської ради зі скаргою з приводу користування земельною ділянкою, на якій розташований її будинок. Вона вважала, що сусід В. самовільно захопив частину її ділянки, а саме: він встановив межу між її земельною ділянкою і ділянкою його будинку на відстані 0,55 м. від її будівлі (хоча раніше вона дорівнювала 1 м.), в результаті чого загальна площа її земельної ділянки зменшилась на 14,7 кв. м. Рішенням виконавчого комітету сільської ради від 5 квітня 2006 р. П. були встановлені саме ті межі ділянки, які на думку П. самовільно встановив її сусід.

  П. звернулась до районного суду з позовом про скасування зазначеного рішення. Районний суд відмовив П. у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

  Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.
  3.Т. звернувся до окружного адміністративного суду з позовом про визнання незаконним рішення міської ради про відмову у звільненні його від сплати податку на землю. Окружний адміністративний суд своєю ухвалою відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки міська рада не є юридичною особою (юридичною особою є виконком цієї ради), а отже, відповідно до ч. 1 і 3 ст. 48 КАСУ вона не має адміністративної процесуальної правосуб’єктності.

  Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.


  4. Пенсіонер Т. звернувся до районного суду з позовом про зобов’язання виконавчого комітету сільської ради розглянути його заяву про виділення йому одноразової грошової допомоги для закупівлі дров на зиму і дати на неї відповідь. Виконком сільради просив у задоволенні позову відмовити і зазначив, що така заява Т. до нього не надходила. Суд запропонував виконавчому комітету подати журнал реєстрації звернень громадян, але той пропозицію суду проігнорував. Суд, пославшись на ч. 6 ст. 71 КАСУ, розглянув справу на підставі наявних матеріалів і відмовив у задоволенні позову, оскільки позивач не довів факту подання заяви.

  Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.


  5. І. звернулася до адміністративного суду з позовною заявою, у якій оскаржила рішення начальника паспортного відділення про відмову зареєструвати її у будинку, який належить їй на праві власності на основі свідоцтва про право на спадщину. Підставою для відмови стало те, що цей будинок знаходиться у зоні забудови і підлягає знесенню через три місяці на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

  У позовній заяві І. попросила суд допитати як свідків трьох її сусідів, які можуть підтвердити факт її проживання у зазначеному будинку. Представник відповідача у судовому засіданні заявив клопотання про виклик як свідка представника виконавчого комітету міської ради для підтвердження того факту, що будинок підлягає знесенню. Суд у задоволенні обох клопотань відмовив, але ухвалив притягнути виконком міської ради як співвідповідача. У зв’язку з цим у судовому засіданні було оголошено перерву. На наступному засіданні суд повідомив сторони, що виконком міської ради надіслав листа, у якому просив розглядати справу без його участі, оскільки юрисконсульт виконкому захворіла і не відомо, коли зможе вийти на роботу. Тому суд своєю ухвалою зупинив провадження у справі до одужання юрисконсульта виконкому.

  Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.
  6. За рішенням міськрайонного суду з виконавчого комітету міської ради було стягнуто на користь О. кошти у розмірі 2300 грн. на відшкодування шкоди його автомобілю, який зіткнувся зі службовим автомобілем міськвиконкому внаслідок порушення водієм останнього правил дорожнього руху. Для примусового виконання рішення було видано виконавчий лист, на підставі якого державним виконавцем було відкрито виконавче провадження. Через місяць державний виконавець закрив виконавче провадження у зв’язку з відсутністю у бюджеті міськвиконкому статті видатків на відшкодування шкоди. Вважаючи таке рішення державної виконавчої служби незаконним, О. звернувся з позовом до адміністративного суду з вимогою скасувати це рішення.

  Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.


  7. 10 лютого 2006 року міськвиконком оголосив конкурс на заміщення посади юрисконсульта. Із заявами про участь у конкурсі звернулися громадяни України А. і В. 20 березня 2006 року міський голова видав наказ про призначення на посаду юрисконсульта В.

  А., вважаючи, що його право на заміщення цієї посади було порушене, звернувся з адміністративним позовом до міськрайонного суду. На підтвердження своєї позиції він послався на такі обставини: відсутність у громадянина В. вищої юридичної освіти, навчання на другому курсі юридичного факультету (заочно), не складення ним при призначенні на посаду присяги державного службовця.

  Література:

  1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Тлумачення станом на 15.05.2014)

  2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

  3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2015)

  4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

  5. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

  6. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р., № 4, стор. 60, стаття 43

  7. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII (Редакція станом від 16.07. 2015)

  8. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 № 4061-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73 ( Редакція від 15.05.2014)

  9. Закон України « Про вибори Президента України» від 05.03.1999 № 474-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст.81 (Редакція від 22.05.2014)

  10. Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 № 5475-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 44-45, ст.634

  11. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах господарської та адміністративної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 416 с.

  12. Постанови Пленуму, роз'яснення та рекомендації Вищого адміністративного суду України / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 438 с.
  1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

  2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

  3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

  4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

  5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

  6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
  1. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

  2. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

  3. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

  4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

  5. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

  6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

  7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

  8. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

  9. Миронюк Р.В. Правовий статус субʼєктів адміністративно-деліктного процесу: теорія та практика реалізації: монограф. / Р.В. Миронюк. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2013. – 396 с.

  10. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

  11. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

  12. Судова практика Верховного Суду України: офіц. вид. / Верхов. Суд України. – К.: Ін Юре, 2012. – Кн. 3: Адміністративні справи / упоряд. О.А. Шаповалова; за заг. ред. Я.М. Романюка. – 2013. – 736 с.


  Тема 2.13. Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних справах

  • Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах.

  • Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.

  • Строки виконання судових рішень.

  • Виконавчі документи, вимоги до них.

  • Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

  • Примирення сторін в процесі виконання.

  • Відстрочення і розстрочення виконання.

  • Заміна сторони виконавчого провадження.

  • Поворот виконання судових рішень.

  • Судовий контроль за виконанням рішень в адміністративних справах.


  Література:

  1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Тлумачення станом на 15.05.2014)

  2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

  3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918.(редакція станом на 27.04.2015)

  4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

  5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

  6. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- № 36.- Ст. 243.( Редакція від 01.01.2015, Втрата чинності відбудеться 05.10.2016, підстава 1403-19)

  7. Про виконавче провадження : Закон України від від 02.06.2016 № 1404-VIII/ Набрання чинності відбудеться 05.10.2016 / // Офіційний вісник України. - 2016 р., № 53. - стор. 36, стаття 1852.

  8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV ( Редакція від 02.12.2012)

  9.  Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні:
   Закон України від 12.07.2001 № 2658-III (Редакція від 01.01.2013)

  10. Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій: Мін'юст України; Наказ, Інструкція від 15.12.1999 № 74/5 (Редакція від 17.04.2012)

  11. Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників : Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 03.08.2011 № 845

  12. Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна :Мін'юст України; Наказ, Положення, Картка, Протокол, Форма типового документа від 27.10.1999№ 68/5

  13. Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників: Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 03.08.2011 № 845

  14. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах господарської та адміністративної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 416 с.

  15. Постанови Пленуму, роз'яснення та рекомендації Вищого адміністративного суду України / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 438 с.
  1. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

  2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2009.- 656 с.

  3. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, Вид. 2-е доповненне.- К.: Юстініан, 2009.- 967 с.

  4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

  5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. - – К.: Юрінком Інтер, 2012. –720 с.

  6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
  1. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

  2. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

  3. Адміністративне судочинство: Підручник.- Вид. 2, перероб. і допов. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.: Істина, 2011.- 304 с.

  4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

  5. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

  6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

  7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

  8. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. – Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

  9. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

  10. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка