Програма «Цивільна та господарська юстиція»Сторінка1/20
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Матеріали для студентів
2016-2017 навчальний рік
Адміністративно-процесуальне право

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація (освітня програма)

«Цивільна та господарська юстиція»

(III курс)
К.ю.н., доцент Ткаля О. В.
Програма навчальної дисципліниРозділ І. Адміністративно-процедурне право.
Тема 1.1. Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та адміністративно-процесуального права

Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет і метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право. Основні концепції адміністративного процесу.

Адміністративно-процесуальні принципи: загально-соціальні, загально-процесуальні та спеціальні принципи в адміністративно-процесуальному праві.

Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм. Джерела адміністративного процесуального права.

Поняття та особливі риси адміністративно-процесуальних правовідносин. Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Об'єкти та суб'єкти адміністративно-процесуальних правовідносин. Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин.
Тема 1.2. Загальна характеристика адміністративних процедур. Суб’єкти, види та структура адміністративних процедур.

Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур. Поняття, характерні риси адміністративних процедур. Принципи адміністративних процедур. Адміністративний процес, його співвідношення з адміністративними процедурами.

Поняття адміністративно-процедурного права. Предмет адміністративно-процедурного права. Система адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини. Адміністративно-процедурні норми, відносини. Методи адміністративно-процедурного права. Джерела адміністративно-процедурного права. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, основні ознаки.

Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур. Критерії класифікації адміністративних процедур.

Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури. Поняття стадії. Стадія відкриття адміністративного провадження. Стадія підготовки адміністративної справи до розгляду. Стадія розгляду та вирішення адміністративної справи. Стадія виконання індивідуального адміністративного акту.
Тема 1.3.Докази та доказування в адміністративних процедурах.

Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст. Характеристика окремих етапів доказування. Збір, оцінка, перевірка доказів. Суб’єкти доказування. Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів.


Тема 1.4. Правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури

Поняття та основні риси адміністративно-правових актів. Види адміністративно-правових актів. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти. Загальна характеристика правотворчих процедур. Стадії правотворчих процедур. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України. Процедура прийняття нормативних актів управління та її нормативно-правове регулювання. Стадії та суб’єкти процедури прийняття нормативних актів управління. Державна реєстрація нормативних актів управління. Публічні передумови державної реєстрації нормативних актів управління. Експертні та інші процесуальні дії, що здійснюються під час державної реєстрації нормативних актів управління. Контроль у сфері нормотворчої діяльності.
Тема 1.5. Контрольно-наглядові та заохочувальні адміністративні процедури. Адміністративні процедури внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

Поняття контрольних адміністративних процедур. Цілі та завдання контрольних адміністративних процедур. Види контрольно-наглядових процедур. Принципи контролю. Види державного контролю. Нормативно-правове регулювання контрольних адміністративних процедур. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус. Співвідношення контролю та нагляду. Стадії контрольно-наглядових процедур.

Поняття заохочувальних адміністративних процедур. Види заохочувальних адміністративних процедур. Правове регулювання, підстави, суб’єкти нагородних адміністративних процедур. Стадії нагородних адміністративних процедур.

Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Види адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Характеристика атестаційних адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Процедури заміщення посад публічної служби.


Тема 1.6.Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг

Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження. Порядок та строки надання адміністративних послуг.

Реєстраційні, дозвільні, ліцензійні адміністративні процедури. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Державна реєстрація фізичних осіб. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно. Державна реєстрація майнових правочинів. Зміст публічних реєстраційних процедур.

Поняття дозвільної системи. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Правова регламентація ліцензування. Стадії ліцензування. Відповідальність у сфері ліцензування.


Тема 1.7. Провадження щодо розгляду звернень громадян

Поняття та ознаки звернень громадян. Класифікація звернень громадян. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян. Принципи процедури з розгляду звернень громадян. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян. Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.


Тема 1.8. Провадження у справах про адміністративні проступки

Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення. Правове регулювання та види проваджень у справах про адміністративні правопорушення. Звичайне, спрощене та особливе провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. Їх правовий статус. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Протокол та постанова у справах про адміністративні правопорушення. Строки провадження.
Тема № 1.9. Провадження у справах про дисциплінарні проступки

Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві. Підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві. Види дисциплінарних процедур. Стадії дисциплінарних процедур.

Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове розслідування. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури. Дисциплінарна процедура стосовно суддів. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.
Тема № 1.10. Адміністративні процедури виконавчого провадження.

Поняття виконавчого провадження. Правові засади виконавчого провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.

Поняття виконавчих документів та вимоги до них. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення виконавчого провадження. Закінчення виконавчого провадження і його наслідки. Витрати виконавчого провадження.

Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Виконання рішень у немайнових спорах. Виконання рішення про поновлення на роботі. Виконання рішення про відібрання дитини. Виконання рішення про виселення боржника. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.


Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.
Тема 2.1. Теоретичні питання адміністративного судочинства.

Поняття адміністративного процесу та адміністративного судочинства. Поняття адміністративної юстиції. Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права. Становлення адміністративних судів в Україні. Система адміністративних судів в Україні. Організація діяльності адміністративних судів. Вищий адміністративний суд України. Структура та повноваження ВАСУ. Апеляційні адміністративні суди. Структура апеляційного адміністративного суду. Місцеві адміністративні суди: окружні адміністративні суди, місцеві загальні суди як адміністративні суди.

Поняття та співвідношення адміністративного процесу, адміністративного судочинства, адміністративної юстиції, адміністративного провадження. Принципи адміністративного судочинства. Стадії адміністративного судочинства.
Тема 2.2. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

Поняття адміністративної юрисдикції. Публічно-правовий спір, як предмет адміністративного судочинства. Характеристика категорій адміністративних спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції. Адміністративний договір. Співвідношення адміністративної юрисдикції з іншими судовими юрисдикціями.

Підсудність: поняття та значення. Поняття та види підсудності адміністративних справ. Територіальна, предметна, інстанційна підсудність та їх різновиди. Правила визначення підсудності. Наслідки недодержання правил підсудності.
Тема 2.3. Суб’єкти адміністративного судочинства.

Поняття, види та процесуальні права і обов’язки суб’єктів адміністративного судочинства. Склад адміністративного суду, його не змінність. Підстави для відводу судді. Наслідки відводу судді.

Сторони в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус. Треті особи в адміністративному судочинстві, їх права та обов’язки. Представники сторін та третіх осіб в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус.

Інші учасники адміністративного судочинства: секретар судового засідання, судовий розпорядник,свідок, експерт, спеціаліст, перекладач. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача.


Тема 2.4.Строки в адміністративному судочинстві. Судові витрати в адміністративному судочинстві.

Поняття та види строків в адміністративному судочинстві. Строки як юридичні факти. Види строків. Обчислення та перебіг строків.

Строк при реалізації права на звернення до адміністративного суду.

Поняття та загальна характеристика процесуальних строків. Строки при реалізації права на апеляційне або касаційне оскарження. Строки при провадженні у Верховному суді України, за нововиявленими обставинами. Строки при виконанні судових рішень.

Види судових витрат. Судовий збір. Судові витрати. Сплата і повернення судового збору. Розподіл судових витрат. Визначення розміру судових витрат. Рішення щодо судових витрат.
Тема 2.5. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного судового процесу.

Зміст та види повісток. Вручення повістки. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень.

Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії або під час виконання судового доручення.
Тема 2.6. Процес доказування в адміністративному судовому процесі. Докази в адміністративному судочинстві.

Теорія доказування в адміністративному судочинстві. Предмет доказування. Етапи процесу доказування: збір, оцінка, перевірка доказів. Право та обов’язок доказування. Підстави для звільнення від доказування. Суб’єкти доказування в адміністративному судовому процесі.

Поняття та класифікація доказів (джерел) в адміністративному судочинстві. Вимоги, що ставляться до доказів: допустимість, достовірність, достатність та відносність доказів. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідка. Письмові докази. Речові докази. Висновок експерта. Комісійна та комплексна експертизи. Додаткова і повторна експертизи.

Забезпечення доказів, способи їх забезпечення.


Тема 2.7. Провадження в адміністративному суді першої інстанції

Право на позов. Право на звернення до адміністративного суду. Поняття, форма та зміст адміністративного позову. Наслідки не дотримання вимог щодо адміністративного позову.

Відкриття провадження в адміністративній справі. Підстави для відмови в відкритті провадження. Підготовче провадження: підготовка справи до судового розгляду та попереднє судове засідання. Порядок забезпечення адміністративного позову. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.

Судовий розгляд справи. Етапи судового засідання.. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін. Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ. Судові дебати. Порядок ухвалення судового рішення. Судові рішення, їх різновиди та вимоги до них.


Тема 2.8. Акти адміністративного судочинства. Заходи процесуального примусу, що застосовуються в адміністративному судовому процесі.

Поняття та види судових рішень. Вимоги, що висуваються до судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. Зміст постанови адміністративного суду. Ухвали адміністративного суду. Додаткове судове рішення. Окремі ухвали суду. Роз’яснення судового рішення.

Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу. Загальна характеристика окремих заходів процесуального примусу в адміністративному процесі. Попередження. Видалення із зали судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Привід.
Тема 2.9. Апеляційне провадження

Поняття апеляційного провадження. Предмет та об’єкт перегляду. Право на апеляційне оскарження. Процесуальний порядок апеляційного оскарження. Заява про апеляційне оскарження та вимоги до неї.

Повноваження суду першої інстанції при одержанні апеляційної карги. Попередній розгляд апеляційної карги. Правила та порядок розгляду апеляційної скарги по суті.

Повноваження апеляційного суду. Рішення апеляційного суду: постанови, ухвали.Тема 2.10. Касаційне провадження

Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді. Право на звернення до касаційного суду. Вимоги до касаційної скарги.

Порядок перегляду рішень в касаційному провадженні. Компетенція суду касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції.

Поняття та значення повторної касації. Зміст та підстави перегляду справ Верховним судом України. Порядок звернення із скаргою про перегляд справ в порядку повторної касації. Розгляд скарги в порядку повторної касації.

Рішення суду за результатами перегляду справи у Верховному суді України. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження в порядку повторної касації.

Тема 2.11. Провадження за нововиявленими обставинами.

Підстави перегляду справи за нововиявленими обставинами. Порядок звернення із скаргою про перегляд за нововиявленими обставинами. Розгляд скарги про перегляд за нововиявленими обставинами по суті. Рішення суду за результатами перегляду справи за нововиявленими обставинами.Тема 2.12. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних із застосуванням виборчого законодавства України. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

Спрощене провадження.


Тема 2.13. Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних справах

Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього. Строки виконання судових рішень. Виконавчі документи, вимоги до них.Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Примирення сторін в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання. Заміна сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових рішень. Судовий контроль за виконанням рішень в адміністративних справах.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка