Програма бібліотечних медіа уроків для 7 класу № п/пСкачати 93.33 Kb.
Дата конвертації14.08.2018
Розмір93.33 Kb.
ТипПрограма

Орієнтовна програма бібліотечних медіа уроків для 7 класу


п/п

Державні вимоги (стандарт)

Вимоги програми

Тема заняття

Орієнтовна назва, форма проведення

Можливий зміст

Медіа компоненти

1.

Оволодіння основними літературознавчими поняттями й застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації творів;

формування якостей творчого читача та розвиток читацького досвіду;

уміння й навички створення усних і письмових робіт різних жанрів; (1)

уміння для самостійного пошуку інформації з різних джерел і підготовки коротких повідомлень (1)
В учнів мають бути сформо-вані основні вміння й навички роботи з художнім твором, початкові уявлення про твор-чість письменників, окремі жанри, елементи змісту і форми, їхній взаємозв’язок;

Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади.

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів. (2)

Знати і розуміти значення терміна “новела (2)

Поглиблення понять про оповідача, розповідача роман, повість, фентезі.

Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру, що належать до таких стилів: художнього, наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, розмовного; типів мовлення: розповідь, опис, роздум (зокрема опис зовнішності людини, роздум дискусійного характеру); жанрів: оповідання, стаття, нарис, замітка, п’єса, казка, пісня, легенда, переказ, байка, загадка, прислів’я, приказки. (2)

Знати письменників, що народилися в рідному краї.


Прочитати зразки їхніх творів. Висловлювати власні міркування про них.(2)

Стилі і жанри літератури

«У пошуках літературних скарбів».

Бібліо-вояжДіти знайомляться з теоретичними відомостями за темою. Потім об’єднуються у 2 команди, кожна із яких отримує творче завдання, наприклад, скласти за прочитаною цитатою свій текст у різних стилях і жанрах: публіцистичному чи літературно-художньому; новелу, детективне чи історичне оповідання, баладу.

Д/З:

Скласти опис книжки сучасного херсонського письменника – за власним вибором (назва, автор, до якого жанру відноситься книга, про що розповідається у творі, головні герої та події які відбуваються, власні враження від прочитаного).


2.

користуватися довідковою літературою; користуватися довідниками;

користування літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел


уміння для самостійного пошуку інформації з різних джерел і підготовки коротких повідомлень,
здобувати інформацію та співвідносити її з іншими джерелами
використанням інформації з різних джерел, застосовувати засвоєні знання і вміння у навчальній та життєвій ситуаціях, для самостійного пошуку інформації з різних джерел та підготовки в усній і письмовій формі повідомлень і презентацій;

додатковими джерелами інформації;

самостійного пошуку та аналізу інформації з різних джерел і підготовки реферату з використанням двох чи більше джерел,

використовувати сучасні зовнішні пристрої комп’ютера (1)здобуває інформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, ресурсів Інтернету тощо), здійснює бібліографічний пошук,

систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію; (2)

розуміти призначення комп’ютерних і некомп’ютерних енциклопедій, довідників, інших інформаційних джерел, пошукових машин, засобів створення інформаційних об’єктів (у тому числі мультимедійних,(2)
Довідкова краєзнавча література

«Мій край – моя історія жива». Краєзнавчий турнір /
«По рідному краю –

з довідниками та словниками».

Краєзнавчий тур

Знайомство з краєзнавчою довідковою літературою (енциклопедії, довідники, путівники, бібліографічні покажчики, календарі і т.д.)
Д/З:

Скласти список літератури (3-5 назв) краєзнавчої тематики – наприклад, про вулицю, на якій розташована школа, «Вулиця, на якій я живу: історія однієї назви» і т. п.


«Покладу я в рюкзачок

довідник і словничок:

у мандрівці рідним краєм

хай мені допомагають!»

3.

Бібліотека як інформаційно-пошукова система.

Інформаційно-бібліотечне обслуговування як сукупність процесів з надання інформаційних послуг та інформаційної продукції для задоволення інформаційних потреб.

Поняття та сутність інформаційного пошуку. Загальні вимоги. Види інформаційного пошуку: документальний і фактографічний. Бібліографічний пошук як різновид документального пошуку. Процеси пошуку

Адресний пошук та алгоритми його виконання.

Основні пошукові елементи, що використовуються під час адресного пошуку: прізвище конкретного автора, укладача, редактора, колективний автор, назва документа.

Алгоритм пошуку літератури в алфавітному каталозі. Особливості пошуку в алфавітному каталозі книг авторів-однофамільців; авторів, які пишуть під псевдонімами, та ін.

Фактографічний пошук та алгоритми його виконання.

Стратегія виконання фактографічних запитів із з’ясування значень слів і понять; уточнення історичних дат, характеристик предметів та явищ; пошуку авторства різних висловлювань.

Використання результатів фактографічного пошуку в навчальній та науково-пізнавальній діяльності учнів, під час підготовки тематичних вечорів, вікторин, конкурсів, олімпіад.

Тематичний пошук та алгоритми його виконання

Тематичні запити як вияв інформаційної потреби школярів під час написання рефератів, доповідей, творів тощо, підготовки до олімпіад, конкурсів.

Систематичний каталог і систематична картотека статей як джерела тематичного розшукування в бібліотеці. Тематичні картотеки. Схожість і відмінність систематичної картотеки та систематичного каталогу.

Алгоритм тематичного пошуку в систематичному каталозі.

Роль абетково-предметного покажчика під час проведення тематичного пошуку.

Алгоритм тематичного пошуку в інформаційних і бібліографічних виданнях.

Прикнижкові та пристатейні списки літератури, бібліографічні посилання як джерело виконання тематичних запитів. (3)


здійснює бібліографічний пошук,(2)

Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.(2)
Каталоги та картотеки (карткові)

«Таємниці карткової шухлядки».

Краєзнавчий геймплейУрок про каталоги та картотеки, побудований за принципом комп’ютерної гри.

Основна – краєзнавча картотека в ШБ, краєзнавчий каталог – у ДБ.

Тренінг із бібліографічного пошуку в карткових каталогах (картотеках).
Д/З :

Знайти джерела (книги, статті) з інформацією про об’єкт (пам’ятку), розташовану в місті (на певній вулиці), чи про людину, яка проживала тощо.Скласти список всіх джерел, які будуть знайдені у каталозі чи картотеці.
4.

здійснювати у базах даних пошук даних (1)
Інформаційні продукти та послуги, що їх надають бібліотеки.

Автоматизовані інформаційні ресурси як база створення інформаційних продуктів і послуг. Структура автоматизованих інформаційних ресурсів.

Поняття про бази та банки даних, їх місце в структурі автоматизованих інформаційних ресурсів. Типологія баз даних. Електронні бази даних надходжень до бібліотечного фонду.

Електронні енциклопедії

Поняття пошукового запиту.(3)


здатність раціонально використовувати комп’ютер, комп’ютерні засоби, мережеві технології та програмні середовища для вирішення задач, які виникають в навчальній ситуації та пов’язані з пошуком й опрацюванням даних (2)


Електронний каталог, пошук, запит (простий і розширений пошук)

«Каталог 24х7»

Веб-слаломУрок-тренінг із бібліографічного пошуку в електронний каталогах.

З метою порівняння можливостей пошуку в карткових та електронних каталогах можна повторно виконати ті ж пошукові завдання, що й на уроці 3, але за базами електронного каталогу (наприклад, ХОБД).Д/З :

Знайти джерела (книги, статті) з інформацією про об’єкт (пам’ятку), розташовану в місті (на певній вулиці), чи про людину, яка проживала тощо.Скласти список всіх джерел, які будуть знайдені електронному каталозі ХОБД.
5.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у проектній діяльності
використовувати сучасні зовнішні пристрої комп’ютера

користуватися сервісами локальних і глобальної комп’ютерної мережі, застосовувати комп’ютерні мережі для виконання навчальних і прикладних завдань

виконувати колективну роботу над документом, записувати і опрацьовувати звукові та відеозображення,

Створення і опрацювання мультимедійних об’єктів

використовувати електронні словники, перекладачі,

створювати навчальні публікації та презентації

розуміти призначення комп’ютерних і некомп’ютерних енциклопедій, довідників, інших інформаційних джерел, пошукових машин, засобів створення інформаційних об’єктів (у тому числі мультимедійних) (1)виконує навчальний проект, що передбачає:

аналіз умови задачі;

розробку плану виконання навчального проекту;

добір одного засобу опрацювання даних;

добір засобу подання результатів навчального проекту;

пошук інформаційних матеріалів;

створення та опрацювання інформаційної моделі;

опрацювання матеріалів (відомостей);

використання електронної пошти для відправлення вчителю результатів своєї роботи;(2)

Вміють робити фотографії, відеоролики, малюнки, аудіозаписи на задану тему (4)

Здатні спільно з однокласниками створити презентацію на задану тему з використанням різних медіа, попередньо плануючи спільну роботу в розширеному медіа- редакторі або обмінюючись інформацією про підготовку та хід виконання завдання в блозі. • Уміють колективно створювати прості тексти і мультимедійні презентації за допомогою інструментів для роботи в Мережі(4)захист проекту (2)

Підсумковий урок

Wiki-майстер

Медіа-конкурсСкласти, підготувати статтю (проект) для публікації на сайті (у блозі) своєї бібліотеки чи школи про свою вулицю, відому визначну людину, історичну подію, визначний об’єкт тощо, використовуючи матеріали з попередніх уроків (списки літератури, розповідь, відео-, фото-, та ін.).
Презентувати свій проект.

(Завдання для бібліотекаря – забезпечити опублікування матеріалу.)


ДЗ:

Знайти цю публікацію на сайті і ознайомити з нею батьків.

Розробники програми базувались на документах та методичних матеріалах: 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (від 23 листопада 2011 р. №1392).(1)

 2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 5-9 класи (5 клас).(2)

  1. Українська мова

  2. Українська література

  3. Світова література

  4. Історія

  5. Інформатика

  6. Іноземна мова

  7. Природознавство

 3. Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів: наук.-метод. рек. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського; упоряд. А.І.Рубан; наук. консультант Я.О.Чепуренко; наук. ред.: П.І. Рогова, В.І. Лутовинова; рецензент Є.А.Медведєва; літ. ред. Л.І. Стельмах; відп. за вип. І.І. Хемчян. – К., 2005. – 117 с.(3)

 4. Цифровое будущее. Каталог навыков медиа- и информационной грамотности. – М., 2013. – 68 с.(4)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка