Програма 20 травня 2016 рокуСкачати 122.84 Kb.
Дата конвертації22.10.2017
Розмір122.84 Kb.
ТипПрограма

Програма


20 травня 2016 року

розвитку кафедри органічної хімії хімічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
претендента на заміщення посади завідувача кафедри,
доктора хімічних наук, професора
Войтенко Зої Всеволодівни
1. Вступ. Кафедра органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка є випускаючою, готує фахівців з вищою освітою за ОКР «Бакалавр хімії», «Магістр хімії» за двома спеціалізація ми: "Органічна хімія" та "Хімія природних сполук". Щорічно в аспірантуру на кафедру поступає 4-7 аспірантів, які в більшості випадків вчасно захищають дисертації на актуальні теми сучасної науки з високим рівнем наукової новизни. Кафедра була першою на факультеті та однією з перших в нашому Університеті, що впровадила спільну магістратуру та аспірантуру зі спільним керівництвом. Студенти, які навчались у спільній магістратурі в Європейських університетах (Тулуза, Анже, Страсбург, Нансі, тощо) отримали по два дипломи про вищу освіту (Український і диплом відповідного університету Європи) продемонстрували найвищі рейтинги у закордонних університетах, завдяки чому отримали стипендії на продовження навчання (Марії Кюрі, Міністерства Франції та інші), а також вступали до спільної аспірантури. Кафедра органічної хімії саме започаткувала цю традицію. Першим спільної аспірантури з Університетом Поля Сабатьє (Тулуза, Франція) був А.І. Кисіль (наукові керівники З.В.Войтенко, Ж.-Ж. Вольф). За роки існування першого франко – українського Міжнародного науково-дослідного об’єднання з молекулярної хімії (координатори: Ремі Шовен, З.В.Войтенко) успішно захищено 14 магістерських дипломів (в тому числі 11 магістрами кафедри органічної хімії) та 8 дисертацій (з них 5 – випускниками кафедри органічної хімії). Аспіранти при одному захисті дисертації (в Україні) отримують по два дипломи (український – кандидата хімічних наук та французький - доктора філософії). Зараз маємо 2 спільних магістри з Тулузою та 3 спільних аспіранти. Один випускник пройшов перед-захист та готується до захисту дисертації. Спільна магістратура та аспірантура зі спільним керівництвом, за прикладом Угоди з Університетом Поля Сабатьє (Тулуза, Франція), налагоджена також з Університетом м. Анже: захистили магістерські дипломи 8 студентів (з них 2 – випускники кафедри органічної хімії). Випускників кафедри радо запрошують на роботу як у державні установи (різні кафедри Хімічного Факультету, інші Факультети та Інститути КНУ, Інститути НАН України, інші Університети України, ліцеї, школи) так і установи недержавної форми власності, офіційні представництва міжнародних підприємств, українські хімічні фірми тощо. Випускники кафедри усіх рівнів примножують славу КНУ як в Україні, так і за кордоном. Цьому сприяє забезпеченість кваліфікованими викладачами – докторами і кандидатами наук за спеціальністю 02.00.02 – Органічна хімія, серед яких 5 професорів, 5 доцентів та 1 асистент. Маємо дуже сильний колектив фахівців з органічної хімії, визнаний як в Україні, так і за її межами. Практично усі викладачі кафедри проходили стажування в університетах Європи, беруть участь у міжнародній співпраці, друкують свої статті в міжнародних журналах, запрошуються для участі в міжнародних конференціях. Кафедра має наукову тему, що попала в найкращі рейтинги (як за версією НДЧ, так і версією МОН України). З огляду на це кафедра органічної хімії має стати базовою для підготовки фахівців найвищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) з органічної хімії не тільки в Київському національному університеті, й для інших регіонів України. Реалізації цього має сприяти програма розвитку, яка, насамперед, базується на основних положеннях «Програми заходів із забезпечення якості освіти в КНУ» та співзвучна з нею «Програма розвитку хімічного факультету», що представлена деканом хімічного факультету Ю.М.Воловенком.

2. Прогноз тенденцій /змін та концепція розвитку кафедри. Немає сумнівів, що кафедра була і буде хорошою, як то і потребує факт належності до найсильнішого університету України. Тим не менш життя не завмерло. Кожного року, кожного семестру слід враховувати нові тенденції в розвитку освіти та науки. Ми ввійшли в епоху тісного співробітництва з Європою. Університет на самому високому рівні підписав ряд Угод як в рамках Європейських програм в цілому так і з підтримує та розвиватиме на доступному нам рівні, вносячи свої пропозиції, розширюючи та поглиблюючи співпрацю в питаннях освіти і науки, ініціюючи нові логічні ідеї, для покращення періоду адаптації до спільного з нами європейського простору.

Головні задачі – незважаючи на складність економічної ситуації в країні, не знизити, а підвищити рівень підготовки фахівців, що випускає кафедра; рівень наукових досліджень та ступінь обізнаності світової хімічної спільноти з їх результатами; подальший розвиток міжнародного співробітництва, що забезпечується рівноправною участю України в такому процесі.
2.1.Забезпечення високої якості підготовки фахівців з органічної хімії.
Формування якісного контингенту студентів першого курсу та забезпечення якісної підготовки студентів та магістрів. Для цього необхідно інтенсифікувати роботу з абітурієнтами шляхом: залучення викладачів кафедри та науковців до організації і проведення олімпіад та зустрічей різних рівнів для школярів; залучення студентів для профорієнтаційної роботи у школах шляхом наочної ілюстрації переваг отримання освіти зі спеціалізації «Органічна хімія» саме в нашому Університеті; проведення на базі кафедри наукових робіт учнями Малої академії наук, створення спільних науково-методичних проектів із середніми навчальними закладами, особливо з тими, в яких є поглиблене вивчення хімії та іноземних мов. Запрошення старанних школярів старших класів на спеціальні секції студентських та міжнародних конференцій (як то ми вже робили у 2013 р. під час 7-ої Міжнародної наукової конференції з хімії «Київ – Тулуза», де вперше спеціально для школярів було організовано науково-популярну секцію з сучасних проблем хімії та близьких дисциплін (спільно з Малою Академією наук та Амбасадою Франції в Україні).

Поширювати інформацію про можливості виконання спільних магістерських дипломів та дисертацій з Університетами Європи. Студенти і аспіранти, що проходять конкурси на навчання чи стажування за кордоном, повинні виконувати роль «васалів» нашого Університету в університетах – партнерах. Наукові дослідження студентів і аспірантів в рамках спільних магістерських і аспірантських наукових робіт, повинні грати роль наукових місточків між кафедрами та лабораторіями, що призводитимуть до більш глибокого співробітництва, спільних наукових публікацій та створення спільних наукових проектів, що фінансуватимуться європейськими програмами.

Продовжуючи традиції кафедри органічної хімії, в розробці нових курсів і спецкурсів завжди орієнтуватися на найсучасніші тенденції в науці, щоб і надалі наукові публікації, що друкує кафедра займали достойне місце у світовій науці. Кожен курс і спецкурс поповнюватиметься, як і раніше новими даними, з впровадженням наукових досягнень в учбовий процес. При цьому слід продовжувати навчати студентів цінувати оригінальну ідею, перші статті в тій чи іншій області науки, посилатися на первинні дослідження, поважати авторське право. При читанні лекцій та проведенні семінарів особливу увагу приділяти цитуванню видатних досягнень українських вчених університетів України та Інститутів НАНУ. Продовжуючи традиції кафедри та враховуючи сучасні тенденції в навчанні, читаючи навіть суто теоретичні курси та спецкурси, спонукати студентів на виконання конкретних домашніх завдань, а раз на семестр виконувати індивідуальне творче завдання (з пошуком літератури та підготовкою реферату та презентації). Це сприятиме не тільки підвищенню рівня сприйняття матеріалу, а даватиме неоцінимий внесок в швидкість опрацювання кафедрою всієї новітньої літератури, що кожного дня поповнюється новими цікавими статтями. Одна людина не може зібрати всю цю інформацію. Та працюючи спільно зі студентами і аспірантами, кафедра залишається сильною та здатною до конкуренції в усьому «органічному» навчальному та науковому просторі.

Необхідно також працювати на створення нових напрямів підготовки фахівців, наприклад, за ОКР «Магістр», які б були прилаштовані до сучасних потреб суспільства, пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, зокрема «фармацевтична органічна хімія» або «медична хімія» (назву слід обговорити). Деякі спецкурси для такої «спеціалізації» кафедра вже читає та має унікальні підручники для студентів. Ряд цікавих спецкурсів легко адаптувати під таку спеціалізацію. Необхідно також створювати нові спецкурси і для магістрів і аспірантів, в тому числі і міждисциплінарного характеру, але саме ті, що потрібні для виконання конкретної дисертації.

Для такої задачі слід відпрацювати механізми залучення закордонних фахівців. В першу чергу для цього використовувати механізми, що вже існують та вигравати європейське фінансування в рамках ERASMUS+ та ін.. міжнародних програм, а також використовувати існуюче співробітництво з університетами-партнерами, в яких є десятки знайомих нам професорів та науковців, що готові прочитати лекції з актуальної наукової тематики (новітньої, підібраної нами, потрібної для виконання спільних досліджень). Не забувати про те, що наші викладачі також за кошт європейських програм можуть читати лекції в університетах-партнерах, прославляючи українську науку та підтверджуючи високі рейтинги нашого університету.

Редагування Навчальних планів підготовки фахівців з врахуванням їх майбутньої компетенції в сучасному освітньому та науковому просторі, що є необхідним не тільки для подальшого працевлаштування випускників, а й залучення молодих асистентів і доцентів до формування свого внеску в майбутнє кафедри вже зараз.

Важливим у підготовці фахівців є удосконалення кафедрального сайту. Про те, яким він повинен стати, слід детально обговорити на кафедрі, Подумати слід над методами відображення сили кафедри (освітньої та наукової), кафедрального внеску в міжнародну діяльність, в співпрацю з українськими установами. Слід відобразити і те, де працюють випускники кафедри, якими особистостями (не тільки в історії кафедри, а й в сучасності) ми маємо повне право гордитися.

2.2. Підготовка професорсько-викладацького складу.

Окрім тих форм, що давно існують, пропоную організувати семінари, де кожен з викладачів, науковців, аспірантів, інженерів, лаборантів, магістрів, студентів може прийти і сказати, що у нього (у неї) не виходить (яка реакція, підготовка якої доповіді, яка проблема тощо). Семінар буде не обов’язковим для відвідування, але постійно діючим (наприклад, раз на два тижні, в конкретний час). Це спонукатиме вирішенню конкретних проблем, що зустрічаються в підвищенні професійної підготовки фахівців усіх рівнів, сприятиме взаємній допомозі членів кафедри.

Для молоді кафедри, що захистили кандидатські дисертації шукати можливості пост-докторських стажувань в університетах високого рівня, а для викладачів старшого віку шукати пропозиції для читання лекцій для передачі свого досвіду. (як молоді в Україні, так і в університетах-партнерах) Розробити механізми співдії молодого та старшого покоління викладачів і науковців кафедри, де вік не має значення, а цінується результат, на який направлена логічна організація того, чи іншого задуму, який детально обговорюється кафедрою.

2.3. Місце кафедри в вищій освіті в Україні в області органічної хімії. Кафедра повинна також виконувати свою провідну роль гаранта високого рівня освіти в області органічної хімії на території України. Для цього слід запрошувати до аспірантури і докторантури випускників інших університетів України, запрошувати на міжнародні конференції, що проходитимуть в нашому Університеті, фахівців усіх університетів України, де займаються органічною хімією, запрошувати разом з нами брати участь в подачі документів на конкурси європейських програм. Слід провести порівняння назв курсів і спецкурсів, що читаються в найкращих університетах світу та університетах – партнерах з курсами та спецкурсами, що забезпечують модулі лекцій, семінарів, лабораторних та самостійних робіт по кафедрі органічної хімії.

Кафедра повинна активну участь в оцінюванні продукції з органічної хімії, що видає Україна та світ (рецензування статей, наукових тем, науковим напрямків, рівень та критерії рейтенгування).


3. Науково-дослідницька робота.

3.1. Рівень публікацій. Сприяти поширенню та визнанню думки, що не стільки кількість, скільки якість публікації має значення. Краще створити одну публікацію високого рівня, ніж дві середнього, чи п’ять малого рівня. Рівень публікації, як і дисертація, оцінюється новизною, актуальністю, практичною значимістю. Подальше збільшення кафедрою кількості публікацій у міжнародних наукових англомовних журналах сприятиме доведенню високого рівня наукових досліджень, що здійснюються на кафедрі та в співпраці з нашими колегами (українськими та закордонними, хіміками-органіками та фахівцями з інших дисциплін). Створений нами науковий англомовний журнал FUJC (French-Ukrainian Journal of Chemistry) з міжнародною редакційною колегією та прогресивними методами роботи, сприяє шляху участі в європеїзації наукового простору, поліпшенню представленню наукових результатів кафедри (а також інших хіміків України) з гарантією їх цитування в Chem. Abstract, що для хіміків є престижним. Наш подальші дії – отримання DOI та цитування у Scopus. При тому, що кафедра органічної хімії друкує більше половини своїх статей у рейтингових виданнях, це не зменшує значення створення FUJC. Рівень публікацій кафедри і надалі сприятиме підвищенню загально університетському рейтингу.

3.2. Важливість якісного сучасного обладнання. Кафедра старатиметься використання в науковій роботі найсучасніше наукове обладнання, зокрема інших наукових установ, лабораторій, завдяки реалізації програм спільної магістратури та і аспірантури зі спільним керівництвом в рамках Угод, що підписані з університетами партнерами, а також нових Угод, про які кафедра ще тільки починає думати, Необхідно обговорити усі можливі шляхи залучення всіх можливих джерел фінансування для придбання найсучаснішого обладнання і витратних матеріалів, забезпечення функціонування наявного обладнання. Рівень наукових досліджень забезпечуватиметься й рівнем студентів і аспірантів, яких кафедра випускає. Кафедра братиме активну участь в українських та міжнародних конкурсах, що фінансують наукові дослідження.

3.3. Кафедра має намір розвивати міждисциплінарні зв′язки (міжкафедральні та між- факультетські теми), створення наукових проектів в співпраці з Інститутом органічної хімії, Інститутом біоорганічної хімії, Інститутом «Монокристал» НАН України та іншими державними і недержавними установами виконання спільних тем та проектів наукових робіт з інститутами НАН України та участь у міжнародному науковому співробітництві. Пропозицією від нас є створення механізму такого співробітництва. Слід взяти приклад з міжнародного співробітництва та мати на кожну конкретну ідею, яка реалізовуватиметься за ініціативою кафедр (факультетів, сторін) координатора (наукового керівника) від кожної з кафедр (реальну людину, що має відношення до цього наукового проекту).

4. Міжнародне співробітництво кафедри включатиме як питання освіти, так і питання науки. Кафедра продовжуватиме активно працювати в рамках найкращих традицій нашого університету з розвитку міжнародного співробітництва та пошуку нових можливостей у цьому напрямку. Принциповими позиціями є те, що з світових тенденцій в освіті слід брати найкраще, не забуваючи захищати все те, що є в нашій освіті кращим. Кафедра виступатиме за розширення програм спільної магістратури та аспірантури зі спільним керівництвом в рамках співпраці з університетами високого рівня. Кожна дипломна робота (дисертація), яка запланована в рамках міжнародного співробітництва, в ідеалі повинна стати місточком між двома кафедрами, що мають відношення до формування особистості відповідного дипломанта (аспіранта). Важливим також є підготовка доповідей на міжнародні конференції та участь в міжнародних наукових програмах, таких як ERSMUS+, Марі Кюрі та інших. Найближчим часом вже розпочнемо підготовку до 9-ої Міжнародної наукової конференції «Київ – Тулуза», що запланована на кінець травня – початок червня 2017 р.

5. Мовне питання. Кафедральна молодь повинна вивчати іноземні мови, в першу чергу англійську, французьку, німецьку, польську та інші (в залежності від того з ким саме за тією чи іншою тематикою логічно співпрацювати). Старшому поколінню кафедри не обов’язково вивчати іноземну мову, більше ніж вони її знають. Ціль кафедри – не упустити нагоди навчитися у старших професорів тому, що вони вважають своїми найкращими досягненнями в науці, ні в якому разі не принижувати їх значимості тим, що в їх молодості не було ні сенсу, ні таких можливостей як зараз вивчати іноземні мови. Слід провести семінар з фахівцями з мов та викладачами кафедри органічної хімії, на якому встановити потреби та механізми навчання студентів-органіків іноземним мовам. Це дозволить встановити обов’язковий мінімум знань (для студентів, аспірантів, пост-докторантів) іноземних мов (розмовного та письмового рівня) для ефективної участі в міжнародних програмах, а також механізми співдії професорів кафедри органічної хімії, кафедральної молоді та університетських фахівців, що володіють різними іноземними мовами для виходу на новий рівень участі в міжнародних наукових проектах.

Для іноземних студентів, аспірантів, що прибуватимуть на кафедру органічної хімії в рамках міжнародних програм, пропонувати обов’язкове вивчення української мови. Поряд з діючою концепцією створення англомовних програм (роль яких ніхто не заперечує), такий підхід не тільки сприятиме популяризації рідної мови, а й класифікуватиме наш Університет на рівень тих університетів Європи, які запрошують іноземних студентів і аспірантів навчатися в тій самій групі, що й носії мови країни, куди прибуває студент.
Програма розвитку кафедри органічної хімії підготувала професор кафедри органічної хімії д.х.н. Войтенко Зоя Всеволодівна.

Войтенко З.В.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка