„Проектні технології та особливості роботи над навчальним проектом у початкової школіСкачати 71.91 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір71.91 Kb.

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов

Методична тема

„Проектні технології та особливості роботи над навчальним проектом у початкової школі”
Розробила

вчитель вищої

кваліфікаційної категорії

старший вчитель

Дмитренко Каріна Юріївна
Київ - 2016

Проектні технології – зараз одна з найперспективніших складових освітнього процесу. Проекти створюють умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів. Така діяльність формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні.

Самостійне здобування знань, систематизація їх, пошук, оформлення, презентація, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається сама через проектні технології.

У проектних технологіях можна виділити чотири основні напрямки:

1) проект як метод навчання учнів;

2) проектні технології дистанційного навчання;

3) для формування дослідницьких навичок учнів у позаурочній роботі;

4) організація дослідницької діяльності вчителів.

Метод проектів знаходить все більше поширення в початковій школі. Причини такого явища в необхідності не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити їх здобувати знання самостійно, використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних задач. Розвивати в учнів комунікативні навички, уміння працювати в групах, парах. Виконувати соціальні ролі: лідера, виконавця, посередника. Долати конфліктні ситуації. Вчити користуватися дослідницькими методами:


 • збирати необхідну інформацію;

 • аналізувати її з різних точок зору;

 • висувати гіпотези;

 • робити висновки;

 • колективно представляти груповий проект.

Особливості роботи над проектами в початковій школі в тому, що слід враховувати вікові та психологічні особливості учнів. Усі етапи проектної діяльності повинні ретельно контролюватися, підтримуватися та рецензуватися вчителем. Оскільки як теоретичних, так і практичних знань та умінь у молодших школярів обмаль. Діти часто просто звертаються до Інтернету, Вікіпедії, де інформація не адаптована для молодших школярів.

Проекти у початкових класах мають бути короткотривалими. В основному, я використовую метод проектів на уроках Основи здоров’я, Природознавство, Я і Україна.

Залучення дітей до проектної роботи сприяє формуванню в них компетентностей:


 • уміння працювати в колективі, групі, парі;

 • уміння розподіляти відповідальність;

 • аналізувати результати діяльності;

 • відчувати себе членом команди;

 • адекватно оцінювати свою роль в проекті.

ПРОЕКТ – це проблема, план, пошук інформації, результату та презентація.

ПРОЕКТ – це групова, індивідуальна або колективна діяльність школярів, яка спрямована на створення певного унікального кінцевого продукту.Особливості проектної діяльності в початковій школі.

Робота у проекті починається із чіткого формулювання мети проекту, завдань та планування дій. Найбільш важливою частиною проекту є покрокова розробка плану в якому вказаний перелік конкретних дій з вказівкою виходів, термінів, відповідальних. Обирається форма проектної діяльності: індивідуальна, групова, колективна. Робота у проекті передбачає пошук інформації, яка потім буде оброблятися, систематизуватися, узагальнюватися., адаптуватися, для подальшого використання.

Результатом роботи над проектом є певний кінцевий продукт. Наприклад: газета, листівка, виставка малюнків, колективне панно, твір, комп’ютерна презентація, стаття у газету, реклама, віртуальний музей, фотоальбом, збірка власних творів, виставка, свято, концерт, рольова гра, екскурсія, тематична міні-збірка, сценка, дослідницька лабораторія тощо. Робота у проекті закінчується презентацією його кінцевого продукту.

Основні етапи роботи у проекті.

Організаційний. Учитель повідомляє учням тему, мету, кінцевий продукт проекту, завдання, план роботи. Усе це обговорюється в класі, учні вносять свої пропозиції.

Підготовчий. Відбувається збір матеріалу, ознайомлення з навчальною інформацією, виконання тренувальних вправ.

Проектна робота. Починається проектування „макета”, опрацювання зібраної інформації, її корегування. На цьому етапі учні звертаються до довідників, словників, до вчителя для одержання додаткової інформації.

Оформлювальний. На цьому уроці відбувається остаточне оформлення кінцевого продукту (малювання, складання, розфарбування, оформлення презентації тощо). Це може відбуватися як у школі, так і вдома. Учні розповідають про свою роботу у проекті, демонструють кінцевий продукт, захищають ідею, зміст, відповідають на запитання слухачів.

Підбиття підсумків. На цьому етапі вчитель (координатор проекту) та учні (учасники проекту) аналізують виконану роботу, виявляють її переваги та недоліки, оцінюють свою участь у проекті, складають плани на майбутнє.

Дефлексія. Оцінка результатів проектної роботи.

Типи проектів.

В залежності від кількості учасників проекти можуть бути індивідуальними, груповими, колективними.

Залежно від часу, витраченого на реалізацію, проекти можуть бути короткостроковими (1-3 уроки),середньої тривалості (до місяця), довготривалими (кілька місяців).

За тематичною спрямованістю проекти бувають дуже різноманітними: мовні, екологічні, етимологічні, країнознавчі тощо.

Не завжди легко визначити тип проекту за тематичною спрямованістю, адже більшість із них за своєю сутністю є інтегрованими.

Дослідницькі проекти.

Це дослідження певних явищ та процесів. Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження, продуманості методів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об’єкта, завдань і методів, висування гіпотез розв’язування проблем і намічання шляхів її розв’язання.

Наприклад, в четвертому класі я провела дослідницький проект „Дитяча полиця моїх батьків”. Досліджували тему – коло читання батьків учнів у дитинстві.

Актуальність проекту в знайомстві з улюбленими книгами батьків – один із можливих способів заохотити дітей читати.

Об’єкт дослідження: читацька активність батьків у дитинстві (а вони, безумовно, читали більше).

Предмет дослідження: книги, автори, яких читали батьки.

Мета проекту: сприяти підвищенню зацікавленості дітей до читання.

Індивідуальні завдання: 1. З’ясувати, чи було читання улюбленим заняттям батьків.

 2. Чи відвідували батьки бібліотеку. Як часто?

 3. Зробити опитування батьків щодо їхніх улюблених книжок у дитячі роки.

 4. З’ясувати, чому саме ці книги подобалися.

 5. Скласти окремий перелік улюблених творів мами і тата.

 6. Порівняти їхні дитячі уподобання, зробити висновки.

 7. Прочитати улюблені книги батьків.

 8. Визначити для себе один найкращий твір із маминого і татового переліку книг.

 9. Виготовити рекламну листівку для однокласників „Прочитай улюблену книгу моїх батьків”

 10. Презентувати свою роботу в проекті.

Колективні завдання:

 1. Організувати книжкову виставку „Дитяча книжкова полиця моїх батьків”

 2. Підготувати святкову презентацію роботи у проекті.

 3. Запросити батьків.

Методи дослідження:

 • опитування;

 • анкетування;

 • аналіз;

 • порівняння;

 • оцінювання;

 • синтез.

Творчі проекти.

Ці проекти не мають опрацьованої структури спільної діяльності учасників. Вона розвивається, підпорядковується кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Кінцевим продуктом творчого проекту можуть бути журнал, альманах, виставка малюнків, свято, виставка, сценка тощо.

Наприклад, метою творчого проекту „Наш клас має таланти” є підтримка обдарованих дітей класу, створення для них ситуації успіху. Кінцевий продукт проекту – святкове дійство „Наш клас має таланти”.

Ігрові, рольові проекти.

Ігровий проект передбачає виконання ігрових ролей у моделях (ситуаціях), що об’єднуються єдиною ідеєю. Це можуть бути ролі історичних постатей, казкових героїв, персонажів літературних творів, соціальні або професійні ролі. Можуть бути використані сюжети літературних творів, казок. Ігрові проекти можуть здійснюватися у формі уявної подорожі, конференції, симпозіуму, журналістського розслідування. Наприклад, своїм учням четвертого класу я запропонувала взяти участь у проекті „Подорожуємо материками планети Земля”. Кінцевий продукт – кожна група розповідає все, що дослідила на обраному континенті.Інформаційні проекти.

Ці проекти спрямовані на збір даних про якийсь об’єкт, чи явище. Вони передбачають ознайомлення учасників з інформацією, її аналіз і узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії. Таки проекти часто інтегруються в дослідницькі, ігрові і стають їх органічною частиною.

Наприклад, інформаційний проект „Мої домашні улюбленці”. Збір інформації про особливості догляду за домашніми тваринами. Кінцевий результат – книга „Догляд за домашніми улюбленцями”.

Практичні (практико-орієнтовані) проекти.

Їх відрізняє чітко визначений із самого початку результат діяльності його учасників, якій враховує їхні соціальні інтереси. Такий проект потребує ретельно продуманої структури, сценарію діяльності його учасників з визначенням функції кожного з них, чітких висновків, участі в оформленні результатів кінцевого продукту.Дуже цікавий проект я провела з учнями та батьками класу „Генеалогічне дерево” в якому прийняли участь і бабусі, і прабабусі. Діти разом з батьками дізнавалися про своїх родичів. Проект тривав місяць і приніс задоволення всім його учасникам. Презентації також готували всією родиною.

Я часто використовую проектні технології при вивченні будь-яких тем. Найчастіше на предметах гуманітарного циклу. Системне запровадження проектної технології в школі, починаючи з початкової ланки, призводить до того, що учні поступово опановують її не тільки як навчальну технологію, вміння самостійно вчитися, критично мислити, але також як організації та планування своєї подальшої життєдіяльності. Врешті це сприяє підготовці молоді, яка ґрунтує свою діяльність на основі демократичних цінностей, схильна до навчання впродовж життя, здатна будити конкурентноздатною на європейському і світовому освітніх просторах та на ринку праці.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка