Проблемно-орієнтовний аналіз діяльностіДата конвертації26.06.2019
Розмір155 Kb.


Відділ освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації

Комунальний заклад «Верхньодніпровська

середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів»

Верхньодніпровської районної ради

Дніпропетровської області»
Презентація педагогічного досвіду

«Пізнання класики світової літератури

крізь творчі здібності учнів»Пархоменко Л.Ф.,

вчитель російської мови

та світової літератури

вчитель вищої категорії

вчитель-методист,

відмінник освіти України
2013 – 2014 н. р.

Зміст

Вступ. Проблемно-орієнтовний аналіз діяльності ....................................3
Розділ 1 Обґрунтування актуальності досвіду

і його практичної значущості .............................................................5
Розділ 2 Вивчення провідної ідеї досвіду,

складові частини ..................................................................................7
Розділ 3. Технології реалізації провідної

педагогічної ідеї та її компонентів.......................................................8
Висновки. Результативність.........................................................................14

Бібліографія.........................................................................................15

Вступ. Проблемно-орієнтовний аналіз діяльності

Література – це один із факторів, який виховує людину, формує особистість, її емоційний світ, активне діяльне відношення до життя. Важко розібратися в проблемах сьогодення, але, можливо, література, її приклади дозволять учню побачити вихід, навчитися жити. Але для того, щоб мати літературні підказки оволодіння досвідом життя, потрібно доторкнутися до літератури, захотіти її читати, пізнавати, розбиратися. В цьому я бачу найбільші труднощі вчителя-словесника і учня, тому і поставила перед собою проблему: «Пізнання класики світової літератури крізь творчі здібності учня». Чому саме ця проблема? До цього висновку я прийшла після того, як ще й ще раз передивилась Програму викладання світової літератури в школі. З 5 класом миритися можна, а сучасна програма на 2013-2014 навчальний рік, на мій погляд, взагалі чудова. Мандрівна, захоплююча у 6 класі, головне: більше реклами твору. 7 клас – давнина, історія .Чи всі зрозуміють? 8-9 класи - важко, «античка», початок хронології літератури. 10-11 класи ! ! ? ? Профільні класи, добре як філологічний профіль, а що робити із скороченням часів в математичному профілі ? Як подати? Як встигнути? Як досягти ефективності викладання предмету? Проблема перша є. Проблема друга – контингент моїх класів. Є класи сильні - це дорослі, 11 клас. Дуже гарний в плані навчання 7-Б, слабкий 7-А, багато дітей з хронічними захворюваннями. 9 клас – хлопці - холерики, дівчата - меланхоліки. 5 клас –вчитися бажають усі. Як і інших прилучити до навчання? Як організувати діяльність класу, щоб було всім цікаво? Як до різних за рівнем мотивації і ставленням до навчальної діяльності учням прикласти з користю арсенал способів і методів, якими я володію? Мені потрібно результативно працювати з моїми учнями. А це – учбовий процес: розвиток пізнавання картини світу через активність і самостійність дітей в учбовій діяльності; процес виховний – формування ціннісних орієнтацій, переконань; процес саморозвитку – формування навиків самооцінки діяльності. Якщо зуміти правильно організувати ці взаємопов’язані процеси, тільки тоді можлива адаптація особистості учня у класі, а надалі і у суспільстві. Т


ак, проблеми накреслені. Тепер, які задачі я ставлю перед собою? Чого потрібно досягнути? Всі діти повинні знати літературу – це світовий досвід. Яким чином, якими способами досягти результату? Що мені допоможе? Що спільного є у всіх моїх учнів? А якщо це їхня природна творчість? Один - малює, другий - філософ, третій - артист, четвертий… Кожний учень може по – своєму представити літературний твір, і це буде результатом його діяльності. Але, щоб намалювати, щоб зробити презентацію,щоб порівняти, щоб зіграти у сценці, треба знати зміст, треба знати твір. Таким чином, моє завдання для себе: створити таку мотивовану ситуацію, де учні, яких я навчаю, отримають свій позитивний досвід знання. Але ще треба не забувати про пріоритети кожного класу. І особливо це стосується випускних 9, 11 класів. Не можна забувати і про вік дітей. 5-7 класи – ігри, малюнки, цікаві завдання, бажання складати вірші; 7- 9 - КВК, вміння мінімізувати матеріал,складання схем, рольові ігри, складання сенканів; 10 – 11 класи – презентації, робота з комп’ютером за цікавими завданнями, методи проектування. Тобто обов’язкові інтерактивні форми роботи, якими я володію. Ну, і зрозуміло, позакласна робота. Навчити учня не боятися сцени, стати тим, про кого він прочитав, бажання показати свого улюбленого героя або так представити негативний персонаж твору, щоб глядачі, побачивши вади літературного героя, ніколи не хотіли бути на нього схожим. Або так зі сцени читати вірші, співати пісні, щоб розчулити до сліз не тільки дорослих, а й однокласників. А ще не боятися читати свої власні вірші, повірити в своє «можу писати».Розділ 1. Обґрунтування актуальності досвіду і його практичної значущості

Мабуть, шлях до вирішення моєї мети не простий і не швидкий. Я його бачу ще й у зближенні літератури, яку вивчають у школі, з дійсністю, посиленням зв’язку творів із нагальними проблемами сучасності та з власним життєвим, хай ще малим, досвідом учнів. Потрібно, щоб урок став демократичним, цікавим для школяра, щоб він міг розкрити себе, свою душу. Треба зробити учня співавтором уроку. Якщо цього не буде, якщо ми, вчителі, будемо триматися тільки традиційних форм (опитування, викладання лекційно нового матеріалу, закріплення, завдання додому), то необхідно змінити структуру уроку так, щоб засвоєння нових знань, опитування, закріплення йшли одночасно, при цьому кожен учень брав в учбовому процесі творчу активну участь. Вчитель не має права не використовувати ефективних технологій. Тільки така робота, і дасть позитивні результати. Моя майстерність + успіх учня = мета вчителя.

Сухомлинський писав, що « …дитина за своєю натурою - прискіпливий досліджувач світу. Так нехай перед нею відкривається чудовий світ у живих фарбах, яскравих і тендітних звуках, в казці, грі, в особистій творчості, у бажанні творити добро людям. Крізь казку, фантазію, гру, крізь неповторну дитячу творчість – терниста дорога до серця дитини». А я вважаю, що ця дорога не тільки до серця дитини, а й до залучення її до читання.

У роботах вчених, педагогів, психологів Сухомлинського В.А, Андреєва В.І, Корсунського А.М, Бершадської Н.Р, Вигодського Л.С, Богоявленський Д.Б, Ландау Е., Гайдукової І.Б розглядаються шляхи і засоби розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання.

Для успішної реалізації творчої діяльності, вважає В.І Андреєв, необхідно дотримуватися наступних умов:

- наявність проблемної ситуації або творчого завдання;

- соціальна та особиста значимість і прогресивність;

- наявність об’єктивних умов для творчості;

- наявність вмінь, особистих якісних знань, посилань для творчості;

- новітність і оригінальність процесу і результату.

Гайдукова І.Б трактує творчість як процес реалізації власної індивідуальності Виготський Л.С та Ландау Є. розуміють творчість у найширшому розумінні: взаємодія, яка веде до розвитку.

Із точки зору Бершадської, творчість по відношенню до діяльності людини умовно позначає психологічний акт втілення нашої свідомості в оригінальній формі в художню або практичну діяльність.

Богоявленський Д.Б, Корсунський Е.Н. розуміють творчість як вихід за кордони знань, які має учень. Виготський Л.С трактує творчість дітей як творення будь - чого нового, відмінне від того, що вони вже знали.

Таким чином, розвиток творчих сил особистості, який переходить у саморозвиток, може відбуватися у процесі будь-якої діяльності, у тому числі і у літературній творчості. Співставлення літературного тексту з іншими видами мистецтва допомагає з’ясуванню читацького сприйняття, формує особисте яскраве уявлення, навчає критеріям справжньої художньої творчості, розвиває прагнення до самореалізації.

Навчальна літературна творчість створює незвичайні умови для цілеспрямованого навчання школярів творчому саморозвитку як виду діяльності, яка дає можливості для самопізнання, самовизначення, самовпорядкування і саморозвитку учня у процесі його самосвідомості як творчо розвиненої особистості.Розділ 2. Вивчення провідної ідеї досвіду, складові частини

Провідна ідея досвіду – залучити учнів до читання текстів літературних творів. Сьогодні, на мій погляд, ця проблема ще актуальніша, ніж 10 років тому назад. Багато нових технологій, які, на жаль, сьогодні не допомагають, а заважають учителю. Але ж зовсім піти, наприклад, від комп’ютера сучасному учителю ніяк неможливо. Тому потрібно використати його якнайбільше з користю.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ (Наукові проекти учнів) Моя мета, як вчителя, не тільки в тому, щоб дати дітям знання, але і в тому, щоб навчити своїх вихованців шукати їх і засвоювати самостійно. Презентація дозволяє більш наочно, нетрадиційно організовувати навчальний процес,зацікавлює учнів до текстуального вивчення програмових творів, візуалізує навчальний матеріал, розвиває творчий підхід при виконанні учбових завдань, закріплює зацікавленість до предмету світової літератури; знайомить з іншими видами мистецтва: кіно, театр, живопис, архітектура, скульптура.

ОПОРНІ СХЕМИ – КОНСПЕКТИ З ВИКОРИТСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ (ІФР). Вимагає від учня перш, ніж схематизувати матеріал, пізнати його в повному обсязі. А зі зробленою схемою учень буде легко використовувати вивчений матеріал, вести дискусію, порівнювати, аналізувати, робити висновки (Додаток № 1).

КОЛАЖІ, МАЛЮНКИ – щоб зробити малюнок до твору або скласти багатосюжетний колаж, треба знати текст. Не правильне судження, що малюнки роблять тільки діти молодшого і середнього віку. Мої роблять і в 9, і в 10-11, бо завдання ускладнюється: Наприклад, малюнок потрібно виконати в сюрреалістичному направленні (Додаток № 2 , Додаток 2а).

ГРА. «Знайди помилку». Тексту не знаєш-помилку не знайдеш. «Кубування» - про героя не прочитав, що розкажеш? А грати хочеться, тому читай.

ТВОРИ, ВІРШІ, СТАТТІ в ЗМІ. Коли багато читаєш, з’являється бажання спробувати і самому щось написати.
Розділ 3. Технології реалізації провідної педагогічної ідеї та її компонентів

Творчий учень, навіть якщо він непосидючий, не вивчив сьогодні домашнє завдання, буде працювати на цікавому уроці. Але, на жаль, не всі діти знають, що вони теж творчі і теж багато чого вміють, тому вони або соромляться, або бояться стати посміховиськами, бояться розповідати, показувати свої роботи. Інколи ми і не знаємо, що деякі наші учні пишуть вірші, малюють у своїй незвичайній манері. До бажання показати себе треба учня підготувати. Я не навантажую дітей, не можна кожного дня давати завдання: намалюй малюнок, зроби презентацію. Але читати потрібно на кожен урок і можна запропонувати учням усне малювання: розкажи, як би ти намалював цього героя, які б фарби використав, коли б малював те, що зробив герой. Діти 5 – 6 класу це люблять, і в таку роботу включаються навіть мовчазні учні, особливо якщо це добре оцінює, хвалить вчитель.

Я практикую давати на уроці творчі завдання, але не всім учням, а тим, хто хоче, тим, хто тільки цим може отримати добру оцінку. Роблю це по кожному автору, по кожній темі, намагаюсь поступово дати завдання всім, нікого не забути, протягом року в творчому процесі беруть участь усі школярі. А на підсумкових уроках цей доробок учнів – золотий фонд. Так у 2012- 2013 році я весь рік накопичувала матеріал в профільному 11 класі (І хоча в мене є багато чого з попередніх випусків, хотіла, щоб все зробили саме діти цього випуску). Перша тема - « Драматургія». Троє хлопців отримали завдання підготувати за власним вибором уривок із п’єси « Пігмаліон». Учні вибрали сцену зустрічі Дулітла, батька Елізи, з Хіггінсом і Пікерінгом. Йде мова про майбутнє головної героїні. Батько погоджується на відкуп. Хлопці продемонстрували своєю грою і хитрість, і погорду Дулітла, комічність ситуації, неврівноваженість Хіггінса, серйозність Пікерінга. До речі, учень, який грав Пікерінга дуже мало говорив за сценарієм ( він взагалі скромний, мовчазний хлопець). Зате як грав!

В другій темі – Кафка « Перевтілення», учениця Голик Л. для пояснення нового матеріалу в ролі вчителя отримує завдання зробити презентацію. Зрозуміло, вона отримала консультацію: що повинні передавати слайди, на що націлювати, а також обов’язково мати питання до учнів. Леся була на висоті, одинадцятикласники з радістю працювали з нею (Додаток № 4).

До найбільшого твору за обсягом у програмі 11 класу М. Булгакова «Майстер і Маргарита» я попрохала учнів зробити колажі. Зібрати такі ілюстрації в одній роботі, які б дали можливість побачити і зрозуміти увесь текст. Колажів було декілька, але найкраща робота і найкращий захист її був у Атоян Ганни (Додатки № 5, 5а). Далі тема - «Поезія». Дівчата самі мені запропонували, що напам’ять будуть не читати, а співати вірші Ахматової, Цвєтаєвої, Пастернака. «Зимову ніч» Пастернака навіть представили у різних переспівах. (Хочу сказати, що в нашій школі завдяки вчителю музики дуже співучі діти). Навіть я заплакала, так увійшло у душу. Урок вийшов чудовим. В наступній темі – «Література другої половини ХХ ст.» учні представили малюнки, які не тільки відобразили твори Хемінгуея « Старий і море», А. Камю «Чума», а й були намальовані в модерністських нових напрямах зображувального мистецтва (Додаток № 6).

Складно зрозуміти твори східних письменників для нас, слав’ян, для того потрібно знати їхню культуру. Учням було дано завдання: з Інтернету скопіювати кожному по одному символу - малюнку, які б найбільше відобразили японську культуру, а також донести в своїй промові, чому учень так вважає (Додаток № 7).

Останній твір із теми « Модернізму» «Сто років самотності» Габріеля Маркеса дуже складний для засвоєння. Залучити одинадцятикласників до його читання нелегко, тому я запропонувала творчій групі учнів до початку роботи над твором зробити фільм-рекламу. Для цього потрібен сценарій, артисти і головне - знання тексту. Реклама повинна бути такою, щоб зацікавити учнів, спонукати їх до читання (Додаток № 3). Протягом року виконувались ці творчі завдання і щось забувалось, тому на підсумковому уроці з теми «Модернізм» я вирішила нагадати, якими креативними були всі учні 11 класу. Я так пишалась ними, що хотіла показати моїм колегам великий творчий потенціал випускників СЗШ № 5. Тому запропонувала вчителям нашого району зібратися на методоб’єднання в нашій школі, де і познайомила з моїми учнями і своїм досвідом (Додаток № 8).

Так докладно я розповідала про 11 клас з тим, щоб сказати: так роблю і в інших паралелях.

Ще одним із напрямів мого досвіду є комп’ютерні презентації, які допомагають


  • значно економити навчальний час;

  • збільшувати рівень наглядності впродовж уроку;

  • внести елемент зацікавленості , пожвавити учбовий процес.

На прикладі презентації «Маленький принц» Сент-Екзюпері, яку я зробила для уроків сама, хочу показати, як економиться час уроку, наскільки цікаво виконувати завдання, що неможливо було б робити, якщо не знати тексту.

Майже кожний слайд має свої питання , проблеми, загадки. За допомогою схем, питань формуються перші кроки аналізу художнього твору (тема, ідея, герої, проблеми). Проводиться робота за наступним слайдом над образом головного героя, Маленького принца. Далі-символи у творі, в інтерактивному режимі вони поступово з’являються на слайді, і діти їх пояснюють. Слайди, які показують подорож принца, дозволяють перевірити знання тексту. Проблемні питання уже поставлені на слайді. Коли загальними зусиллями дається на них відповідь, подається цитата із твору, яка і є рішенням і відповіддю на проблему. В цій роботі є навіть уривок французького мюзиклу, він на французькій мові. Спочатку це мене засмутило, але потім я запропонувала дітям робити синхронний переклад за тим, що відбувається на сцені. І знову зрозуміло - не знаєш тексту, нічого не вийде. Таким чином, рольова гра - « Перекладач». І останнє, в додатку до презентації « Маленький принц» - пісня відомої співачки Валерії. Через цю пісню і гарний кліп до неї можна показати учням наскільки твір Екзюпері сучасний, актуальний, улюблений. Презентації із задоволенням роблять і учні. Кожна нова робота школяра обов’язково захищається, і тим самим є майстер-класом для інших учнів, пробуджує бажання спробувати і самому зробити ще краще. Приклад деяких робіт поданий у наступному додатку (Додаток № 9).

Разом із учнями 10 класу я склала по всій програмі 10 класу схеми - опори

за текстами. Це дуже цікава і корисна робота, вона також вимагає знання тексту, вміння його аналізувати, знаходити спеціально викривлений, помилковий текст, робити порівняльний аналіз творів, героїв. Ще в 2005 році я зібрала матеріал для 10 класу (це мої і моїх учнів роботи), де майже вся програма представлена в схемах, при цьому ще й використані інтерактивні форми роботи. За допомогою завідуючої кафедри рос. мови і літератури ДІПП Марини Євгенівни Чубарової була надрукована брошура з цим матеріалом і розповсюджений цей досвід по Дніпропетровській області (Додаток № 1).

Крім того роботу можна виконувати через ігри «Навчаючи учитись», «Лови помилку», робити групові роботи «Частина до цілого», « Мозковий штурм», «Склади послідовність» та інше (Додаток № 1).

Мої учні складають схеми, це робити вміють, починаючи з 7 класу (Додаток № 10). Вчаться писати за методом «Далі буде…». 9 класи писали, як би вони продовжили твір Мольєра «Міщанин-шляхтич», а шестикласники продовжили долю Діка Сенда та інших героїв із «П’ятнадцятирічного капітана» Жюль Верна. Пишуть анотації – реклами до найцікавіших книжок, які рекомендують прочитати іншим. Складають маленькі листівки для допитливих «Цікаве із життя відомих письменників і поетів» (Додаток № 11).

Діти, які багато читають, розуміють те, що читають, мають власну думку і, як правило, приходять до літературної творчості. Сміливо приносять свої вірші п’ятикласники, трішки соромляться діти 7-9 класів, просять проглянути, виправити, якщо щось не так. 10-11 класи теж приносять,але вони вже впевнені: все так, з виправленнями не погоджуються Я давно збираю вірші своїх учнів і навіть зробила альманах, який називається «Проба пера». Девізом до нього обрала слова Марини Цвєтаєвої «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед», але я їх трохи перефразувала « Моим ученикам, которые попробовали вкус слова, подарит время свой черед.» (Додаток № 12).

В школі є своя друкована газета «П’ятірочка» ( така назва є символічною: по-перше, це номер нашої школи, а, по-друге, на той час, коли заснували цю газету, «5» була найвищим балом. Тобто, наша газета - найкраща). На початку її створення мене було призначено головним редактором цієї газети. Кращі кореспонденції моїх учнів друкувалися і друкуються саме тут. Багато учнів вже із кореспондентів шкільної преси перейшли в кореспонденти районної газети «Придніпровський комунар». 4 роки моїм помічником, правою рукою в роботі над газетою «П’ятрочка» була Перебийніс Дарина. Зараз ця дівчина закінчила ДДУ факультет журналістики і працює журналістом на телебаченні у м Дніпропетровську «11 канал».

Зрозуміло, що діти, які навчилися творити, не поспішають із школи, позакласна робота захоплює їх.

Для учнів і дорослих: вчителів, батьків, ветеранів неодноразово проводились зустрічі в «Літературних вітальнях». До Дня закоханих - «Если не любил, значит и не жил и не дышал». Свято Дня закоханих співпало з днем зустрічі з випускниками, тому вірші і пісні присвячувались окремим випускам (Додаток № 13). До Дня Перемоги «Рядки, які опалила війна» Діти на цій поетичній годині не тільки читали відомі вірші про війну, за допомогою презентації представили поетів, які воювали, бачили війну в окопах. В кінці виступу на слайдах з’явилися портрети прадідів, дідусів, бабусь учнів, які були учасниками поетичного часу і портрет мого батька, якому на війні у 1944 було 18 років. Більшість із них загинула під час війни, вмерла вже після війни. Це для них і про них писали поети, це їх згадували діти, коли виступали на сцені. Хвилина мовчання, коли я з великим натхненням читала уривок із «Реквієма» Р. Рождественського (Додаток № 14). На семінарі вчителів світової літератури у 2012-2013 навчальному році було представлено мюзикл « Легенда про пурпурові вітрила» за твором О.Гріна «Пурпурові вітрила», який створено було моїми колегами хореографом Прінь Л.В., вчителем музики Сидоровою Л.О., вчителем світової літератури Осташко Т.В та мною. Усього у мюзиклі прийняли участь 97 учнів з 1 по 11 клас, було написано сценарій, поставлено 10 танців, виконано 14 пісень (Додаток № 15).Висновки. Результативність

Якщо підвести підсумки результатів моєї професійної діяльності, то можна побачити навіть по оцінках, що діти мають достатньо високі оцінки із світової літератури порівняно із іншими предметами (Додаток № 16). Учні навчились висловлювати власні думки, мають свою точку зору, в розмові часто апелюють до творів, цитують їх. Особливо це відчувається в 10-11 класах.

Порівнюють життєві ситуації з тим, що читали в літературі. З великим бажанням беруться до творчих робіт, люблять брати участь у олімпіадах різних рівнів. Результати олімпіад II турів за різними роками можна подивитися у (Додатку 17).

Були переможці і у обласній олімпіаді з російської мови та літератури Перебийніс Дарина 9 клас - I місце, Тарасенко Дар’я 10 клас - II місце. Учениці та я отримали нагороди від губернатора Дніпропетровської обл.

Маю послідовників: чотири мої учениці Халіна Світлана випускниця - 1990 року, Репіна Світлана 1994 рік випуску, Лобанова Євгенія, Бутенко Тетяна - випускниці 2000 року уже з різним педагогічним стажем є учителями філологами, дві учениці Голик Н. випускниця 1984 р., Захарук Марина випускниця 2000р. працюють у районному відділу освіти нашого міста. Перебийніс Дарина випускниця. 1999р. - журналіст, працює на Дніпропетровському обласному телебаченні «11 канал», Ткаченко Лілія випускниця 2007р., закінчивши інститут культури у Києві, працює у тому ж місті з хворими дітьми лікарні ОХМАдит. Худзик Д.- випуск 2006р. -редактор газети «Дніпро». Сьогодні в педагогічних вузах навчаються мої учні Салтикова Д., Івашина Ю. – випуск 2011, Лігіна Н., – випуск 2012, Храмова Н., Голик Л., Федорянко Ю. – випуск 2013 Це тільки ті діти, які пов’язали свою майбутню професію з філологією.

Бібліографія

1. Андреєв В.І.  Педагогіка творчого саморозвитку. Інноваційний курс. – Казань: Вид.-во Казан. Ун-та, 2006. 

2. Бершадська Н.Р. Літературна творчість учнів у школі. – М.: Просвещение, 1986. 

3. Богоявленський Д.Б. Психологія творчих здібностей. Навч. посібник. – М.: Академія, 2002.

4. Богоявленський Д.Б.  Шлях до творчості. – К.: Знання, 1981.

5. Виготський Л.С. Уява та творчість у дитячому віці. – М.: Просвещение,   1985.  

6. Гайдукова І.Б.  Чи можна навчити творчості? / Світова література. – 2001. – №1.

7. Корсунський Е. А. Психологія літературної творчості школярів: Навч. посібник до спецкурсу. – Л.: ЛГПИ, 1984. 

8. Кулюткин Ю.Н., Сухобська Г.С. Розвиток творчого мислення школярів. – Л.: Знание, 1987.

9. Сухомлинський В.А. Про виховання. Київ: Знання 1973.10. Ландау Е. Обдарованість потребує мужності. Психологічний супровід обдарованої дитини – М.: Академія, 2002.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка