Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладахСторінка4/4
Дата конвертації22.10.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипПостанова
1   2   3   4

Порядок та умови вступу до аспірантури (ад’юнктури)

Порядок та умови вступу до аспірантури (ад’юнктури)
21. До аспірантури (ад’юнктури) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра. До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому в аспірантуру (ад’юнктуру) вищого навчального закладу (наукової установи). Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру (ад’юнктуру) виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому.

21. До аспірантури (ад’юнктури) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра. До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому в аспірантуру (ад’юнктуру) вищого навчального закладу (наукової установи). Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру (ад’юнктуру) виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому.Прийом на навчання до аспірантури вищих духовних навчальних закладів здійснюється з урахуванням положень їхніх статутів (положень), зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури (ад’юнктури), повинен включати:

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури (ад’юнктури), повинен включати:
1) заяву вступника;

1) заяву вступника;
2) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо абітурієнт знаходиться закордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру (ад’юнктуру));3) копію диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності.

2) копію диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності.
У разі, якщо диплом магістра, на основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру (ад’юнктуру), здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами. У разі успішного складання вступних випробувань вчена рада відповідного вищого навчального (наукової установи) закладу має одночасно із зарахуванням абітурієнта прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні.

У разі, якщо диплом магістра, на основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру (ад’юнктуру), здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами. У разі успішного складання вступних випробувань вчена рада відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) має перед зарахуванням абітурієнта прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні.
У Правилах прийому в аспірантуру (ад’юнктуру) вищі навчальні заклади (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік документів, зокрема:

У Правилах прийому в аспірантуру (ад’юнктуру) вищі навчальні заклади (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік документів, обов’язковий для допуску до вступних випробувань.
1) список опублікованих наукових праць і винаходів;2) науковий текст (доповідь реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної абітурієнтом спеціальності;3) рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури (ад’юнктури) відповідного вищого навчального закладу (наукової установи));4) інші докази спроможності абітурієнта проводити наукові дослідження за обраною спеціальністю.22. Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу (наукової установи) складаються з:

22. Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу (наукової установи) складаються з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності);

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності);
вступного іспиту із однієї іноземної мови (на вибір вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню для подальшого навчання (вдосконалення) цієї іноземної мови в аспірантурі (ад’юнктурі));

вступного іспиту із однієї іноземної мови (на вибір вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню для подальшого навчання (вдосконалення) цієї іноземної мови в аспірантурі (ад’юнктурі)). За рішенням вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи), якщо вступна вимога є знання англійської мови, як результат іспиту може бути врахований дісний сертифікат тестів TOEFL або International English Language Testing System із відповідним ваговим коефіцієнтом;
інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо).

інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо).
Вага кожного вступного випробування при вирахуванні результатів конкурсу визначається в Правилах прийому в аспірантуру (ад’юнктуру).

Вага кожного вступного випробування при вирахуванні результатів конкурсу визначається в Правилах прийому в аспірантуру (ад’юнктуру) вищого навчального закладу (наукової установи).
Відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) абітурієнтам, які вступають до аспірантури (ад’юнктури) на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) абітурієнтам, які вступають до аспірантури (ад’юнктури) на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
Результати вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом одного календарного року.

Результати вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом одного календарного року.
23. Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються керівником вищого навчального закладу (наукової установи), і до складу яких включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До предметних комісій можуть також бути призначені потенційні наукові керівники вступників.

23. Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) проводяться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються керівником вищого навчального закладу (наукової установи), і до складу яких включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До предметних комісій можуть також бути призначені потенційні наукові керівники вступників.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також штатні співробітники вищого навчального закладу (наукової установи), які не мають наукового ступеня і вченого звання, але за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також штатні співробітники вищого навчального закладу (наукової установи), які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
24. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною Правилами прийому відповідного вищого навчального закладу (наукової установи).

24. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною Правилами прийому відповідного вищого навчального закладу (наукової установи).
Зарахування до аспірантури (ад’юнктури) проводиться наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи).

Зарахування до аспірантури (ад’юнктури) проводиться наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи), який оприлюднюється у встановленому порядку.
Про зарахування до аспірантури (ад’юнктури) або про відмову в зарахуванні до аспірантури (ад’юнктури) вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

Про зарахування до аспірантури (ад’юнктури) або про відмову в зарахуванні до аспірантури (ад’юнктури) вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.
25. Кожному аспіранту (ад’юнкту) одночасно з його зарахуванням відповідним наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи) призначається науковий керівник – штатний науковий або науково-педагогічний працівник з науковим ступенем.

25. Кожному аспіранту (ад’юнкту) одночасно з його зарахуванням відповідним наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи) призначається науковий керівник – штатний науковий або науково-педагогічний працівник з науковим ступенем.
Науковий керівник аспіранта (ад’юнкта) здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого вченою радою індивідуального плану наукової роботи та несе особисту відповідальність за якісне і вчасне виконання аспірантом (ад’юнктом) дисертаційного дослідження.

Науковий керівник аспіранта (ад’юнкта) здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методу наукових досліджень аспіранта (ад’юнкта), контролює виконання затвердженого вченою радою індивідуального плану наукової роботи.
Кількість аспірантів (ад’юнктів), прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантами), а для наукового керівника – доктора філософії – 3 осіб, включаючи аспірантів (ад’юнктів), підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

Кількість аспірантів (ад’юнктів), прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна, як правило, перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантом, аспірантами щодо яких здійснюється спільне керівництво та особами, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, та прикріплені до вищого навчального закладу (наукової установи) з метою навчання на третьому рівні вищої освіти поза аспірантурою), а для наукового керівника – доктора філософії – 3 осіб, включаючи аспірантів (ад’юнктів), підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.
На здійснення наукового керівництва одного аспіранта (ад’юнкта) керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження.

На здійснення наукового керівництва одного аспіранта (ад’юнкта) керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження. Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи), з урахуванням потреб аспіранта та ефективності роботи наукового керівника з підготовки докторів філософії, може відвести більше годин навчального навантаження керівникові за рахунок коштів вищого навчального закладу.
Рішенням вченої ради одному аспіранту (ад’юнкту) може бути призначено два або більше наукових керівників з відповідним розподілом годин навчального навантаження між ними.

Рішенням вченої ради аспіранту (ад’юнкту) може бути призначено два або більше наукових керівники з відповідним розподілом годин навантаження між ними.
26. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою), зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми.

26. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою), без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми.
Такі особи прикріплюються строком до 5 років до вищого навчального закладу (наукової установи), у якого є ліцензія на здійснення освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю. Прикріплення до такого вищого навчального закладу (наукової установи) передбачає виконання індивідуального плану наукової роботи, затвердженого вченою радою відповідного навчального закладу (наукової установи), а також виконання навчального плану, визначеного вищим навчальним закладом (науковою установою) для навчання на третьому рівні вищої освіти за даною освітньо-науковою програмою відповідної спеціальності.

Такі особи прикріплюються строком до 5 років до вищого навчального закладу (наукової установи), який має ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю. Прикріплення до такого вищого навчального закладу (наукової установи) передбачає виконання індивідуального плану наукової роботи, затвердженого вченою радою відповідного навчального закладу (наукової установи) або відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи), а також виконання навчального плану освітньо-наукової програми за відповідною спеціальністю аспірантури (ад’юнктури) цього вищого навчального закладу (наукової установи).

Навчання на третьому рівні вищої освіти (виконання освітньо-наукової програми аспірантури) особами, які прикріплені до вищого навчального закладу (наукової установи) для реалізації свого права здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво, здійснюється за кошти відповідного вищого навчального закладу (наукової установи).
Особи, які раніше навчалися в аспірантурі (ад’юнктурі) за державним замовленням, правом прикріплення до вищого навчального закладу (наукової установи) з метою навчання на третьому рівні вищої освіти не користуються.Особи, які не захистили дисертацію впродовж строку прикріплення до вищого навчального закладу (наукової установи) з метою здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою), не можуть отримувати стипендії за рахунок державного бюджету і правом повторного прикріплення не користуються.27. Правила та процедури прикріплення до вищого навчального закладу з метою здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою) для осіб, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи визначаються вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи).

27. Правила та процедури прикріплення до вищого навчального закладу (наукової установи) з метою здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою) для осіб, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи визначаються вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи).
Особи, прикріплені до вищого навчального закладу (наукової установи) з метою здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою), користуються всіма правами і обов’язками, визначеними пунктами 7 і 8 цього Положення.

Особи, прикріплені до вищого навчального закладу (наукової установи) з метою здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою), наділяються всіма правами і обов’язками, визначеними пунктами 9 і 10 цього Порядку.

Порядок та умови вступу до докторантура


Організація підготовки та вступ до докторантури вищого навчального закладу (наукової установи)
28. Для уможливлення проведення заключних досліджень та/або оформлення результатів у вигляді дисертації, монографії або сукупності статей, які подаватимуться до захисту наукового ступеня доктора наук, особа має право вступити в докторантуру вищого навчального закладу (наукової установи). Виконання наукової програми докторантури не є обов’язковою умовою подання наукового доробку до захисту в спеціалізованій вченій раді для здобуття наукового ступеня доктора наук.

28. Для уможливлення проведення заключних досліджень та/або оформлення результатів у вигляді дисертації, монографії або сукупності статей, які будуть винесені на захист наукового ступеня доктора наук, особа має право вступити до докторантури вищого навчального закладу (наукової установи).

Перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх публічного захисту для здобуття ступеня доктора наук.
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в закордонних реферованих журналах, індексованих в науково-метричних базах визначених в Умовах прийому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки), і які продемонстрували свою здатність проводити наукові дослідження на високому рівні.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, у відповідності з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, які визначені Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та затверджені відповідно до закону) і які продемонстрували свою здатність проводити наукові дослідження на високому рівні, отримавши наукові результати, які потребують заключних досліджень або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи сукупності статей.
29. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи), що затверджується наказом керівника, за умови наявності штатного доктора наук з відповідної спеціальності, який має вчене звання професора. Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється державним замовником під час проведення конкурсу на розміщення державного замовлення.

29. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи), що затверджується наказом керівника, за умови наявності штатного доктора наук з відповідної спеціальності. Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється державним замовником під час проведення конкурсу на розміщення державного замовлення.
30. Строк перебування в докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи) становить два роки. Враховуючи обсяг наукового доробку докторанта, вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) має право прийняти рішення про продовження його перебування в докторантурі понад встановлений строк. Продовжене перебування в докторантурі не може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.

30. Строк перебування в докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи) не перевищує три роки.
31. Для вступу в докторантуру, не менше ніж за два місяці до початку вступних випробувань, абітурієнт подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи), до якого він бажає прикріпитися в докторантурі розгорнуту пропозицію, в якій вказує план дослідницької роботи та/або об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів вже проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання документів від всіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури.

31. Для вступу в докторантуру, не менше ніж за два місяці до вступу, вступник подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи), до якого він бажає прикріпитися в докторантурі розгорнуту пропозицію, в якій вказує план дослідницької роботи та/або об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів вже проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання документів від всіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради.
Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру, крім необхідних для вступу в аспірантуру (ад’юнктуру), повинен також включати:

Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру визначається в Правилах прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) і повинен включати зокрема:1) копію диплому доктора філософії;У разі, якщо диплом доктора філософії, на основі якого абітурієнт вступає в докторантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі (науковій установі), абітурієнт допускається до вступу у разі позитивного рішення вченої ради відповідного вищого навчального (наукової установи) закладу про визнання його диплому. В іншому випадку вчена рада повинна надати абітурієнту обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні.
2) особовий листок обліку кадрів;3) список опублікованих наукових праць і винаходів;4) розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;5) характеристику вступника, написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.

2) письмову характеристику наукової діяльності вступника, написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), зі згодою бути науковим консультантом, в разі його вступу в докторантуру.Прийом в докторантуру вищого духовного навчального закладу здійснюється з урахуванням положень його статуту (положення), зареєстрованого у встановленому законодавством порядку.
32. Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) в місячний строк розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта, який є доктором наук з відповідної спеціальності та має вчене звання професора і який працює штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи). Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи).

32. Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) в місячний строк розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та у відповідності з наданою характеристикою вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи).
На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин навантаження на одного докторанта. Призначення більше ніж одного докторанта одному науковому консультанту забороняється.

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин навантаження на одного докторанта. Призначення більше ніж одного докторанта одному науковому консультанту не рекомендується.
33. Державне замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів в докторантурі за спеціальностями, розподіляється на конкурсній основі між вищими навчальними закладами та науковими установами відповідно до порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

33. Державне замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів в докторантурі за спеціальностями, розподіляється на конкурсній основі між вищими навчальними закладами та науковими установами, у яких діють спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей, які акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.Інформація про розподіл державного замовлення оприлюднюється на офіційному сайті МОН та сайтах вищих навчальних закладів (наукових установ), що отримали державне замовлення на підготовку докторантів.Особам, зарахованим до докторантури за державним замовленням, стипендія призначається з дня їх зарахування.Особи, які в минулому успішно вступили в докторантуру за державним замовленням, правом повторного вступу до докторантури за державним замовленням не користуються.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка