Про затвердження Настанови з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ УкраїниСторінка1/3
Дата конвертації26.10.2017
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 липня 2012 року N 640

Про затвердження Настанови з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України

З метою вдосконалення організації оперативно-службової діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України, використання та застосування службових собак у практичній діяльності наказую:

1. Затвердити Настанову з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України, що додається.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, Департаменту Державної служби охорони при МВС України забезпечити організацію службової та господарської діяльності кінологічних підрозділів відповідно до цієї Настанови.

3. Наказ надіслати за належністю.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 


Т. в. о. Міністра
генерал-лейтенант міліції


С. П. Черних

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ МВС України
19.07.2012 N 640

НАСТАНОВА
з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України


1. Загальні положення

1.1. Настанова визначає основи організації діяльності кінологічних підрозділів (далі - КП) органів внутрішніх справ України порядок використання службових собак під час здійснення оперативно-службових та профілактичних завдань, спрямованих на попередження та боротьбу зі злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, правила утримання, придбання, ветеринарне забезпечення та списання службових собак, а також діяльність навчальних закладів МВС, у яких здійснюють підготовку кінологів.

1.2. До кінологічних підрозділів належать: кінологічні центри, кінологічні підрозділи та окремі посади кінологів міськрайлінорганів, стройових та інших підрозділів системи МВС.

1.3. Використання службових собак підрозділами ОВС регламентується Законами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями, іншими нормативними актами МВС та цією Настановою.

1.4. Кінологічні підрозділи створюються у порядку, встановленому нормативно-правовими актами МВС.

1.5. Кінологи підрозділів ОВС використовуються тільки для виконання обов'язків, пов'язаних із застосуванням службових собак у боротьбі зі злочинністю та охороною громадського порядку, вирощуванням, утриманням, та дресируванням (тренуванням) службових собак.

Кінологи зі службовими собаками можуть брати участь в оперативно-розшукових та профілактичних заходах, які проводяться іншими органами виконавчої влади, за спільно розробленими планами.

1.6. КП, у межах компетенції, взаємодіють з іншими підрозділами ОВС, відповідними підрозділами державної влади та кінологічними організаціями.

1.7. Кінологічний центр (далі - КЦ) є головним самостійним підрозділом з організаційного і методичного керівництва працівниками підрозділів органів внутрішніх справ, які виконують функції кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності та є основною базою по утриманню, розведенню, вирощуванню, підготовці та використанню службових собак у боротьбі зі злочинністю.

Його діяльність спрямована на забезпечення потреб підрозділів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, експертної служби, Державної служби охорони, інших підрозділів органів внутрішніх справ і організується відповідно Типового положення про кінологічний центр при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, міському управлінні, управлінні (відділі) Державної служби охорони, затвердженого наказом МВС від 26.01.2004 N 70, зі змінами.

1.8. Начальники кінологічних центрів здійснюють оперативне керівництво всіма кінологами на території обслуговування та відповідають за стан кінологічного забезпечення.

1.9. Контроль за оперативно-службовою діяльністю та організаційно-методичне забезпечення діяльності КП на місцях здійснює відповідний підрозділ Департаменту карного розшуку МВС.

1.10. Штатна належність службових собак за напрямками використання визначається керівництвом регіональних підрозділів ОВС за погодженням з керівником кінологічного підрозділу ДКР МВС.

1.11. Правовою основою діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ є Конституція України, Закон України "Про міліцію", "Про професійно-технічну освіту", інші законодавчі акти, укази та розпорядження Президента України, акти Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти МВС, а також ця Настанова.

1.12. Заохочення та накладення стягнень на працівників кінологічної служби проводиться в порядку, установленому Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України.

2. Основні завдання кінологічних підрозділів ОВС

2.1. Участь кінологів зі службовими собаками в складі слідчо-оперативних груп під час проведення оглядів місць подій, заходів з припинення злочинів, пошуку та затримання злочинців, виявлення вибухових речовин, зброї, набоїв і наркотичних засобів, трупів, стріляних гільз, інших предметів, що можуть використовуватись як речовий доказ, припинення адміністративних правопорушень, забезпечення особистої безпеки громадян і охорони громадського порядку, охорони об'єктів і територій державної, особистої та інших форм власності, а також установлення місцезнаходження безвісти зниклих.

2.2. Підбір, розстановка, навчання і виховання кінологів, постійне вдосконалення їх професійної майстерності, вогневої, стройової і фізичної підготовки, формування в кожного з них високих моральних і вольових якостей, пильності, почуття особистої відповідальності за виконання службового обов'язку.

2.3. Розробка і виконання перспективних і поточних планів, визначення основних напрямів діяльності, зміцнення та розвитку службової кінології з урахуванням складної оперативної обстановки та вимог МВС.

2.4. Вивчення, узагальнення, поширення та впровадження в практику передового вітчизняного та зарубіжного досвіду організації діяльності КП ОВС. Забезпечення повного обліку та аналізу результатів роботи КП.

2.5. Організація взаємодії з іншими службами, відомствами, установами та громадськими організаціями з питань кінології.

2.6. Забезпечення своєчасного проведення господарських і зооветеринарних заходів щодо збереження службових собак, їх постійної готовності для застосування в різних оперативних ситуаціях, а також поліпшення їх робочих і екстер'єрних якостей.

2.7. Організація та безпосередня участь у науково-дослідній роботі з проблем кінології і технічного оснащення КП, а також упровадження досягнень науки та техніки в їх діяльність.

2.8. Удосконалення методики підготовки і тактики застосування службових собак у боротьбі зі злочинністю.

3. Комплектування кінологічних підрозділів та підготовка кінологів

3.1. Комплектування посад працівників КП здійснюється відповідно до вимог Положення про проходження служби в ОВС, наказів та інших нормативних актів МВС.

3.2. На посади керівного складу КП призначаються особи, які мають вищу освіту, пройшли відповідну кінологічну підготовку, мають не менше 3 років практичного кінологічного стажу в підрозділах ОВС і здатні успішно вирішувати поставлені перед ними завдання. Посади інших атестованих працівників КП можуть заміщатися особами, які відповідають необхідним для працівників міліції вимогам, мають бажання та схильність до роботи зі службовими собаками.

3.3. Підбір кандидатів на навчання в навчальні заклади ОВС із кінологічною спеціалізацією здійснюється кінологічними підрозділами та підрозділами кадрового забезпечення ОВС.

3.4. Організація початкової підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників КП проводиться відповідно до законодавства та інших нормативних актів МВС.

3.4.1. Працівники, яких вперше прийнято на службу в ОВС на посади рядового, молодшого та середнього та начальницького складу КП, в обов'язковому порядку проходять початкову підготовку (спеціалізацію).

Курси початкової підготовки організовуються на базі училищ професійної підготовки працівників міліції та відомчих вищих навчальних закладів.

3.4.2. Підвищення кваліфікації та перепідготовка працівників КП ОВС здійснюється в навчальних закладах МВС, які спеціалізуються на підготовці кінологів та кінологічних центрах ОВС.

Тривалість і зміст курсу навчання для кожної категорії працівників КП визначаються відповідно до навчальних планів і програм, розроблених у навчальних закладах МВС, кінологічних центрах ОВС спільно з галузевими службами ГУМВС, УМВС та погодженими з МВС.

3.4.3. На курси підвищення кваліфікації направляються працівники КП, які:

пройшли початкову підготовку з кінологічного напрямку або працювали зі службовими собаками в органах внутрішніх справ;

пройшли підготовку або перепідготовку з кінології в спеціалізованих училищах міліції МВС чи КЦ, але потребують початкової підготовки закріплених за ними собак або підвищення ступеня їх натренованості.

Після закінчення відповідного курсу навчання випускники складають іспити. Відповідно до рішення комісії їм присвоюється кваліфікація та видається свідоцтво встановленого зразка.

3.4.4. На курси перепідготовки направляються працівники, які прибули до КП для проходження служби з інших підрозділів і служб ОВС та проходили початкову підготовку.

3.5. Кінологи призначені для роботи зі спеціальними собаками з пошуку вибухівки, вибухових пристроїв і зброї, повинні попередньо пройти спеціальну підготовку у відповідних навчальних закладах МВС, отримати посвідчення встановленого зразка.

3.6. Кінологи повинні направлятися на навчання із собаками, придатними для дресирування за спеціалізацією служби, мати при собі повний комплект форми одягу за сезоном, необхідні документи, а також спеціальне спорядження для собак.

Організація харчування та ветеринарне обслуговування собак покладається на навчальні заклади (училища, заклади освіти органів внутрішніх справ) з дня зарахування службових собак на утримання за рахунок видатків таких навчальних закладів.

Забезпечення кандидатів службовими собаками покладається на керівників відповідних служб підрозділів ОВС.

3.7. Працівники КП удосконалюють свою професійну майстерність і підвищують ступінь натренованості закріплених за ними собак на навчальних зборах, спеціальних семінарах та на заняттях у системі службової підготовки. Тривалість навчальних зборів визначається обліково-тематичними планами і програмами. Після закінчення навчальних зборів знання та навички працівників кінології перевіряються екзаменаційною комісією, до складу якої належать керівники відповідних служб, керівник КП або його заступник, інші кваліфіковані працівники ОВС. За результатами перевірки складається протокол, який підписують члени комісії.

3.8. З метою підвищення фізичної підготовки і професійної майстерності працівників кінології, обміну досвідом, виявлення кращих кінологів, а також поліпшення підготовки службових собак, серед кінологів (атестованих) зі службовими собаками підрозділів ОВС проводяться змагання з багатоборства (кращий за професією).

Кінологи зі службовими собаками підрозділів ОВС беруть участь лише в міжвідомчих змаганнях правоохоронних органів.

3.9. Організацію службової підготовки особового складу КП здійснювати відповідно до відомчих нормативних документів.

3.10. Стройова підготовка працівників КП із закріпленими за ними собаками проводиться згідно з Правилами по стройової підготовки кінологів зі службовими собаками (додаток 1*).

3.11. При необхідності, працівники КП ОВС можуть проходити фахові навчання в навчальних закладах інших правоохоронних відомств України та іноземних держав.

3.12. Початкова підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та навчання здійснюється відповідно до затверджених планів, які складаються в межах затверджених кошторисів та виділених коштів на зазначені цілі, які в обов'язковому порядку погоджуються з ДФЗБО МВС України. В планах асигнувань передбачаються видатки на проведення вищезазначених заходів та відповідальні виконавці.

4. Організація і правила застосування службових собак у боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку

4.1. У підрозділах ОВС для забезпечення охорони громадського порядку, у боротьбі зі злочинністю, а також з метою вирішення інших оперативно-службових завдань, покладених на МВС, використовуються спеціально підготовлені службові собаки (розшукові - для розшуку по запахових слідах осіб, які вчинили злочин, для проведення вибірки людини і речі, пошуку речових доказів і стріляних гільз; спеціальні - для пошуку і виявлення вибухових речовин, зброї і набоїв, наркотичних засобів, закопаних (захованих) трупів; патрульно-розшукові - для використання в охороні громадського порядку; конвойні - для припинення втечі й затримання осіб, які втекли з-під варти; вартові - для охорони спеціальних установ і об'єктів ОВС).

4.2. Застосування службових собак як спецзасобу здійснюється відповідно до законодавства України.

4.3. До роботи із застосуванням службових собак допускаються лише працівники міліції, які пройшли кінологічну підготовку у відповідних навчальних закладах і отримали позитивні результати під час складання необхідних заліків.

4.4. Право застосування службових собак надається кінологам, які несуть з ними службу.

4.5. З метою належного розкриття злочинів по "гарячих слідах" у КЦ та при чергових частинах у складі слідчо-оперативних груп міськрайвідділів ОВС (за можливості) організовується цілодобове чергування кінологів з підготовленими та закріпленими за ними службовими собаками для виїзду на місця подій.

4.6. У міськрайвідділах ОВС службові собаки утримуються в спеціально обладнаному приміщенні (вольєрі).

4.7. У разі залучення кінолога зі службовим собакою до складу слідчо-оперативної групи та інших нарядів міліції йому проводиться інструктаж щодо порядку несення служби і правил застосування службового собаки.

4.8. Забороняється використовувати службових собак не за призначенням, непідготовлених, які втратили свої службові якості або хворі.

Дозвіл на звільнення собаки від служби через хворобу за наявності письмового висновку ветеринарного лікаря дає черговий органу внутрішніх справ, а в разі відсутності висновку - відповідальний по ОВС.

4.9. При використанні службових собак на стаціонарних постах дорожньо-патрульної служби та контрольних постах міліції обладнується місце для їх тимчасового утримання.

4.10. Доставлення кінологів зі службовими собаками до місця події чи проведення інших заходів, а також повернення забезпечується автотранспортом КП або чергової частини підрозділу ОВС, або інших зацікавлених підрозділів ОВС. У разі слідування кінолога зі службовим собакою в пішому порядку до місця несення служби і підчас повернення собака має перебувати ліворуч від кінолога на короткому повідку без намордника.

4.11. У разі виклику кінолога зі службовим собакою огляд місця події до їх прибуття не проводиться, крім випадків, за яких необхідно зберегти речові докази та інші предмети, що мають значення у справі, або в екстремальних випадках (повінь, пожежа, можлива зміна обставин, знищення слідів тощо).

4.12. Доцільність застосування службового собаки визначається кінологом разом із слідчим чи старшим слідчо-оперативної групи на підставі даних, установлених під час огляду місця події.

4.13. Давність учинення злочину та погодні умови не виключають можливості застосування службових собак.

4.14. Збір запахових слідів і предметів для застосування розшукових собак чи собак-ідентифікаторів на місці вчинення злочину здійснюється з дозволу керівника огляду місця події після його фотографування. Факт вилучення запахових слідів і засіб їх консервації працівники слідчо-оперативної групи фіксують у протоколі огляду місця події, про що складають окремий протокол.

4.15. Кінолог на місці події:

визначає межі огляду місця події і порядок його проведення з метою виявлення слідів і предметів, які мають значення для застосування розшукового собаки;

уживає заходів для затримання особи, яка вчинила злочин, шляхом застосування розшукового собаки по слідах, речах і предметах, залишених на місці події, а також з метою пошуку предметів, які мають значення для розкриття і розслідування злочину;

бере участь під час блокування місця злочину, його огляду, виявлення шляхів відходу злочинця;

бере участь під час огляду місця події, вивчає обставини і характер події, установлює час учинення злочину, кількість злочинців, їх прикмети і напрямки руху, визначає інші фактори, які мають значення для розшуку злочинців по "гарячих слідах";

позначає прапорцями місця виявлення на шляху слідування розшукового собаки предметів і речей, які можуть бути використані для пошуку злочинця, із застосуванням службового собаки в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, за необхідності приймає участь у вилученні предметів і речей, у межах компетенції уживає заходів до їх збереження;

доводить до керівника слідчо-оперативної групи інформацію про можливе походження і використання для розкриття злочину різноманітних запахоносіїв (слідів, предметів), виявлених на місці події або на шляху руху злочинців;

з метою виявлення підстав для застосування розшукового собаки разом з іншими працівниками міліції оглядає місця біля вікон, дверей, парканів, газонів, грядок, а також територію, прилеглу до місця події, на якій запахи слідів зберігаються довше;

обстежує шляхи руху злочинців після з'ясування обставин учинення злочину і вивчення обстановки місця події, визначає спосіб застосовування розшукового собаки;

використовуючи отриману інформацію, застосовує розшукового собаку для розшуку злочинця за його запаховими слідами;

обстежує за допомогою розшукового собаки місця можливого укриття злочинця (горища і підвали прилеглих будівель, незамкнені сховища, лісопаркові зони, кар'єри тощо);

за допомогою розшукового собаки здійснює обшук місцевості або приміщень для виявлення речових доказів або осіб, які переховуються;

разом з іншими працівниками міліції бере участь у встановленні і затриманні осіб, причетних до вчинення злочину. За необхідності застосовує собаку для вибірки осіб, підозрюваних у вчинені злочину;

застосовує собаку для затримання в разі спроби злочинця втекти або чинити опір;

за відсутності можливостей застосування службового собаки або втрати ним сліду діє за вказівкою керівника групи.

4.16. У разі виявлення на місці події слідів кількох злочинців розшуковий собака застосовується по кожному з цих слідів або одночасно застосовується кілька розшукових собак.

4.17. У випадках тривалого переслідування злочинця (5 - 10 км) необхідно застосовувати іншого розшукового собаку від того місця, де попередній собака припинив упевнено відпрацьовувати слід.

4.18. Розшукові собаки можуть застосовуватися по "зворотному сліду" (маршрут переміщення злочинця чи потерпілого до місця події) для встановлення місцезнаходження потерпілого або злочинця до вчинення злочину.

4.19. Службові собаки використовуються на довгому чи короткому повідках, у наморднику та без нього залежно від конкретної ситуації. Для відпрацювання сліду розшукового собаку тримають на довгому повідку без намордника. У разі необхідності (наприклад, для відпрацювання сліду в лісі) собаку пускають без повідка та нашийника (шлеї).

4.20. Якщо собака, пройшовши невелику відстань, утратив слід, кінолог повертається до місця події і знову застосовує його, попередньо впевнившись у правильності визначення вихідної точки. У порядку підсилювання запаху собаці дають обнюхати предмети чи речі, залишені злочинцем на місці події (головний убір, взуття, рукавичка тощо).

4.21. Під час роботи собаки по сліду працівники слідчо-оперативної групи рухаються за кінологом на відстані 20 - 25 кроків, оглядаючи прилеглу місцевість з метою виявлення слідів, знарядь злочину та інших предметів, які можуть стати доказами, а також для попередження нападу.

4.22. У разі відсутності на місці події видимих слідів злочинця собаку пускають на обшук місцевості для самостійного пошуку запахового сліду. Перед застосуванням собаки необхідно впевнитися (шляхом опитування свідків чи потерпілих), що в місці обстеження після вчинення злочину нікого не було.

4.23. Службові собаки використовуються для проведення вибірки людини з групи людей по запаху слідів, залишених на місці вчинення злочину або загубленої на шляху слідування речі.

4.24. З метою проведення вибірки речі службові собаки застосовуються у випадку ідентифікації запаху, залишеного на місці злочину.

4.25. Службові собаки застосовуються під час затримання осіб, які чинять замах на злочин або його вчинили та намагаються втекти.

4.26. Порядок застосування собак у таких випадках визначається планом оперативно-розшукових заходів, а на місці - старшим оперативної групи (старшим наряду патруля).

4.27. Під час проведення операції із затримання озброєного злочинця кінолог повинен бути в захисному куленепробивному жилеті і шоломі.

4.28. Якщо правопорушник чинить опір або намагається втекти, кінолог за командою старшого оперативної групи або в разі крайньої необхідності самостійно пускає собаку на затримання.

4.29. Для затримання правопорушника службовий собака пускається без нашийника, повідка та намордника, як правило, після попередження не менше двох разів українською та російською мовами: "Стій (Виходь)! Пускаю собаку!". При значній відстані або зверненні до великої групи людей попередження робиться з використанням гучномовця або інших пристроїв для підсилення голосу. За таких випадків кінолог повинен надати час, достатній для припинення злочину (правопорушення) та виконання наказу. При спробі вчинення збройного нападу на працівників міліції, громадян або охоронювані об'єкти, затриманні особливо небезпечних або озброєних злочинців, звільнення заручників собаку пускають без попереджувального окрику.

4.30. Під час затримання особливо небезпечних, озброєних злочинців слід застосовувати кілька добре натренованих службових собак, які не бояться пострілів і мають добру хватку.

4.31. Для уникнення втрати собаки не слід пускати його на затримання правопорушника, якщо останній знаходиться в схованці та відстрілюється. У такому випадку необхідно відволікти вогонь в інший бік, а собаку пускати з тилу чи флангу або дочекатися відходу злочинця.

4.32. Забороняється пускати собаку на затримання, якщо в цей момент між собакою і правопорушником перебуває стороння особа (особи), а також якщо злочинні дії або опір правопорушника вже припинено. Забороняється також застосовувати службових собак під час припинення незаконних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій ненасильницького характеру, які не порушують роботу транспорту, зв'язку, підприємств, установ і організацій.

4.33. У разі проведення операції із затримання правопорушника в жилому приміщенні собака пускається на затримання за вказівкою старшого групи, але за умови впевненості, що в даному приміщенні відсутні сторонні особи.

4.34. Собака пускається на затримання з відстані, яка забезпечує ефективність затримання, особисту безпеку членів оперативної групи та інших непричетних до вчиненого злочину осіб.

4.35. З метою більш ефективних дій оперативної групи при затриманні озброєної особи допускається одночасне застосування службового собаки і спеціальних хімічних засобів. Для захисту від впливу хімічних речовин, диму, чадного газу тощо кінолог, собака та інші працівники міліції діють у спеціальних автономних системах дихання.

4.36. Забороняється застосовувати службових собак:

до жінок з явними ознаками вагітності, осіб літнього віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків учинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору;

у приміщеннях та на земельних ділянках, закріплених за дипломатичними, консульськими та іншими представництвами іноземних держав, за винятком випадків, коли від їх представників надійде прохання або дозвіл застосувати собак проти правопорушників;

у дитячих і лікувальних закладах;

у громадських місцях та навчальних закладах, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

4.37. Після застосування службових собак проводиться огляд приміщень і місцевості з метою виявлення осіб, які могли б отримати випадково тілесні ушкодження.

4.38. Особи, затримані за допомогою службового собаки, ретельно оглядаються. При цьому вживаються заходи безпеки від нападу затриманого. Собаку за командою "Охороняй!" залишають на відстані у 2 чи 3 кроки від затриманого для контролю за його поведінкою.

4.39. У разі нанесення собакою сильних укусів затриманому працівники міліції зобов'язані надати йому долікарську допомогу і викликати медичних працівників.

4.40. Застосування службового собаки вважається результативним, якщо собака під час проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій, обходів, патрулювання, оглядів місцевості, транспорту, будівель, приміщень та інших об'єктів знайшов та затримав злочинця, знайшов викрадене майно, знаряддя злочину, вибухонебезпечні речовини (предмети), зброю, боєприпаси, наркотичні і психотропні речовини, людські трупи та останки або інші речові докази, привів до місця, де знаходився злочинець до чи після вчинення злочину (будинок, квартира, місце посадки на транспорт), або надав реальну можливість іншим службам установити або затримати злочинця.

4.41. Під час конвоювання злочинця в пішому порядку кінолог із собакою прямує за конвойованим на відстані 2 чи 3 м, забезпечує нагляд за ним, при цьому між конвоїром, собакою і конвойованим не повинні знаходитись інші учасники наряду. Собака за командою: "Поряд!", "Охороняй!" - прямує зліва на короткому повідку чи без нього, без намордника, контролюючи дії затриманого.

4.42. При конвоюванні злочинця в автомобілі та інших транспортних засобах кінолог із собакою розміщуються в місці, з якого зручніше вести нагляд за конвойованим і швидко застосувати собаку в разі спроби вчинення втечі або нападу на конвой.

4.43. Під час несення служби з охорони громадського порядку використовуються, як правило, патрульно-розшукові собаки.

4.44. Кінологи з патрульно-розшуковими собаками залучаються під час обходів вулиць населених пунктів, пустирів, лісопарків, кладовищ та інших ділянок місцевості з метою виявлення і затримання осіб, які належать до кримінального середовища, попередження, припинення або розкриття злочинних посягань.

4.45. Період безперервного несення патрульної служби зі службовими собаками становить повний робочий день кінолога.

4.46. Узимку для запобігання обмороженню, застуди і загибелі службових собак слід уникати пересування і патрулювання з ними на відкритих автомобілях, в умовах низьких температур тощо.

4.47. При температурі вище +30 і нижче -20о C тривалість роботи собак на вулиці не повинна перевищувати 4 годин. Під час роботи собак у таких умовах щогодини необхідно робити перерви на 10 - 15 хв, під час яких службовому собаці треба дати воду або розтерти мочку носа.

4.48. Патрульно-розшукові собаки можуть використовуватися для охорони затриманих та осіб, які перебувають під вартою, а також під час проведення слідчих дій за їх участю.

4.49. Під час патрулювання собака повинен знаходитися ліворуч від кінолога на короткому повідку без намордника. Для обшуку місцевості чи приміщення собаку пускають без нашийника і намордника. Кінолог повинен тримати собаку на відстані свого поля зору. У підвалах та неосвітлених приміщеннях кінолог керує роботою собаки голосом без візуального контакту.

4.50. Забороняється патрулювання зі службовими собаками без намордника в місцях з масовим скупченням людей, у потягах, передавати собак іншим особам та залишати їх без нагляду під час патрулювання.

4.51. Підготовлені спеціальні собаки застосовуються під час проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, розкриття злочинів, пов'язаних з крадіжками, незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, придбанням наркотичних засобів, вибухівки, зброї та набоїв до неї. Собак використовують під час обшуку місцевості, аеропортів, залізничних і автостанцій, станцій метрополітену, морських і річкових портів, житлових, підсобних, поштових приміщень, камер схову, транспортних засобів (літаків, плавзасобів, потягів, автобусів, вантажних, легкових автомобілів тощо), людини, а також з метою виявлення вибухових приладів чи вибухових речовин, вогнепальної зброї, набоїв, наркотичних засобів.

У ході проведення обшуку спеціальні собаки повинні знаходитися на повідку або без нього, залежно від ситуації, без намордника.

4.52. Застосування спеціальних собак для пошуку вибухівки та вибухових пристроїв дозволяється лише в присутності працівників вибухотехнічної служби. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів чи предметів зі схожими запахами забороняється торкатися їх та переміщати. Виявлені предмети необхідно позначити прапорцями або контрольними стрічками, ужити заходів для їх захисту від механічних ушкоджень.

4.53. Службові собаки для пошуку та установлення місцезнаходження трупів (людських останків) використовуються під час перевірок оперативної інформації про вчинення вбивства з подальшим приховуванням трупа, а також у разі виявлення розчленованого трупа для пошуку інших частин тіла.

4.54. Після закінчення роботи службового собаки кінолог складає акт (у двох примірниках, з яких один залучається до матеріалів кримінальної справи, другий - зберігається в кінологічному підрозділі) про його застосування (додаток 2*) або рапорт про невикористання службового собаки, з обов'язковим зазначенням причин їх невикористання.

4.55. Довідка про результати застосування службового собаки (додаток 2*) заповнюється особою, якій доручено проведення досудового розслідування, та, не пізніше десяти діб після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, підлягає направленню до кінологічного центру органу внутрішніх справ.

4.56. Результати виїзду (виходу) кінолога зі службовим собакою заносяться до журналу обліку виїздів кінологів, що знаходиться в черговій частині підрозділу або на КЦ (додаток 3*).

4.57. У випадку не використання службового собаки для несення служби понад два місяці керівником КП проводиться службова перевірка.

За результатами службової перевірки надаються пропозиції керівництву ГУМВС, УМВС щодо внесення штатних змін.

4.58. За кінологом наказом начальника КП закріплюється один службовий собака (у виключних випадках - два). На час тривалої хвороби або вибуття кінолога у відпустку його собака для годування та догляду закріплюється за іншим працівником КП.

4.59. Передача службового собаки для постійної роботи іншому кінологу проводиться в присутності керівника КП або особи, яка його заміщає, та ветеринара. Передача оформляється на підставі акта ОЗ-1 (бюджет) "Акт прийняття-передачі основних засобів" (додаток 37*), один примірник якого передається до фінансового підрозділу для ведення обліку. В акті зазначається стан здоров'я собаки, ступінь його вгодованості і натренованості за профілем використання.

4.60. У разі переведення кінолога до іншого підрозділу органів внутрішніх справ можливе направлення закріпленого за ним службового собаки.

4.61. Під час передачі службового собаки в інший КП відповідно до рапорту складається акт передачі службового собаки.

4.62. Контроль за несенням служби нарядами міліції зі службовими собаками здійснюється згідно з вимогами нормативних документів МВС.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка