Про оренду нерухомого майнаСторінка1/4
Дата конвертації22.10.2018
Розмір0.66 Mb.
ТипКодекс
  1   2   3   4


У К Р А Ї Н А


НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Про врегулювання питань оренди майна

територіальної громади м. Новий Розділ
З метою врегулювання організаційних відносини, пов’язаних з передачею в оренду майна територіальної громади міста Новий Розділ, відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786, ст. 26, 60 Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" , _______ сесія ___ демократичного скликання Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити:

1.1 Положення про оренду майна територіальної громади м.Новий Розділ (додаток №1);

1.2 Порядок організації та проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м.Новий Розділ (додаток №2);

1.3 Типовий договір оренди індивідуально визначеного нерухомого майна територіальної громади м.Новий Розділ (додаток №3);

1.4. Порядок надання пільг з плати за оренду майна територіальної громади м.Новий Розділ (додаток №4);

1.5. Положення про комісію з питань оренди майна територіальної громади м.Новий Розділ (додаток №5);

1.6. Методику розрахунку орендної плати за майно територіальної громади м.Новий Розділ та пропорції її розподілу (додаток №6).

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради:

2.1. Про врегулювання питання оренди майна територіальної громади м.Новий Розділ від 12.04.2005р. №468;

2.2. Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна територіальної громади м.Новий Розділ від 25.07.2007р. №266;

2.3. Положення про порядок надання пільг з плати за оренду майна територіальної громади м.Новий Розділ від 11.02.2010р. №858

3. Встановити, що:

3.1. Заяви щодо передачі майна територіальної громади м.Новий Розділ в оренду, не розглянуті на момент набрання цим рішенням чинності, розглядаються відповідно до цього рішення.

3.2. Рішення про передачу майна територіальної громади міста м.Новий Розділ, не виконані на момент набрання цим рішенням чинності, підлягають виконанню відповідно до вимог цього рішення.

4.Дозволити балансоутримувачам нерухомого майна територіальної громади м.Новий Розділ самостійно укладати договори короткострокової оренди (на строк не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) та оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

5. Відділу комунального майна та приватизації (нач.Гикавець Ю.І. ) при пролонгації договорів оренди приводити їх у відповідність із цим рішенням.

6. Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування в міській газеті «Вісник Розділля»

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шайногу О.І та постійну комісію з питань комунального майна, комунального господарства та благоустрою, оренди та приватизації майна ( голова Бойко В.Б.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА ТУЗ В.М.


Додаток № 1


до рішенння Новороздільської міської ради
від _____________. № ______

П О Л О Ж Е Н Н Я
Про оренду нерухомого майна територіальної громади

міста Новий Розділ.
1. Загальні положення
1.1. Положення про оренду нерухомого майна територіальної громади міста Нового Роздолу (далі - Положення) регулює організаційні відносини пов’язані з передачею в оренду нерухомого майна територіальної громади міста Новий Розділ, в тому числі цілісних майнових комплексів (ЦМК), їх структурних підрозділів, нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Новий Розділ (далі - майно), підстави та умови його передачі в оренду та повернення, регулює організаційні , правові та майнові відносини між орендарем та орендодавцем .

1.2. Положення розроблене на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна" та покликане забезпечити підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам, удосконалення системи управління та контролю за наданням та використанням майна.

1.3 Від імені територіальної громади м.Новий Розділ повноваження орендодавця здійснює виконавчий комітету Новороздільської міської ради - щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна і іншого окремого, індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади. Орендавцями майна, яке передано у повне господарське відання чи оперативне управління підприємствам, установам організаціям, що засновані на комунальній власності, виступають відповідні підприємства, установи, організації.

1.4. Організаційне забезпечення орендних відносин покладається на відділ комунального майна та приватизації Новороздільської міської ради

1.5. З метою вирішення питань оренди міською радою створюється комісія з питань оренди та затверджується положення про неї.
2. Визначення термінів та понять

2.1.Оренда - засноване на договорі строкове платне користування майном територіальної громади міста Новий Розділ, з метою здійснення орендарем підприємницької чи іншої не забороненої законом діяльності.

2.2. Орендар - будь-яка фізична чи юридична особа, яка вступила в договірні відносини оренди майна територіальної громади м.Новий Розділ.

2.3. Претендент - фізична чи юридична особа, яка виявила бажання орендувати майно територіальної громади міста Новий Розділ і подала відповідну заяву на ім’я міського голови, або до органу уповноваженого управляти відповідним майном.

2.4. Орендодавець – виконачий комітет Новороздільської міської ради, або підприємство, установа чи організація, що уповноважені управляти відповідним майном.

2.5. Об’єкти оренди - цілісні майнові комплекси та їх структурні підрозділи, нерухоме майно, в т.ч. окремі приміщення, декілька з’єднаних між собою приміщень, окремі будівлі, споруди, нежитлові приміщення, що знаходяться в житлових будинках, інше окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Новий Розділ та включено до переліку майна, що може бути передано в оренду.

2.6. Короткострокова оренда - оренда майна на строк не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди.
3. Ініціатива оренди

3.1. Новроздільська міська рада на підставі інформації органів, що уповноважені управляти відповідним майном, відділу комунального майна та приватизації, щорічно, до початку нового бюджетного року затверджує перелік об’єктів нерухомого майна, яке може бути передане в оренду. У випадку наявності додаткового нерухомого комунального майна, що може бути передано в оренду, до даного переліку вносяться віповідні зміни.

3.2. Перелік об’єктів нерухомого майна, які можуть бути передані в оренду оприлюднюється відділом комунального майна та приватизації в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах міської ради та підприємства, установа чи організації що уповноважені управляти відповідним майном.

3.3. У разі вивільнення, або появи можливості передачі в оренду додаткового комунального нерухомого майна підприємства, установи, організації, що уповноважені управляти відповідним майном зобов’язані протягом 10 робочих днів надати інформацію про нього разом з пропозицією щодо передачі в оренду до відділу комунального майна та приватизації, який готує відповідний проект рішення для розляду сесією міської ради.

3.4. Не може бути об’єктом оренди майно, здача в оренду якого прямо заборонена законодавством України, рішеннями міської ради, прийнятими у межах своєї компетенції.

3.5 . Надання комунального майна в оренду здійснюється за ініціативою:

- фізичних або юридичних осіб,

- міської ради, її виконавчого комітету, в управлінні яких перебуває відповідне майно.

3.6. Претенденти на оренду подають (надсилають) заяву на ім’я міського голови. У випадку, якщо для оренди пропонується майно комунальної установи, разом із заявою подається письмова згода керівника цієї установи.

3.7. Відділ комунального майна та приватизації з метою визначення умов оренди надає інформацію про майно, яке вільне та може бути передане в оренду (при потребі з вказівкою його цільового використання ) на розгляд комісії з питань оренди, яка на протязі 15 днів організовує вивчення попиту на нього.

3.8. З метою вивчення попиту на об’єкт оренди інформація про вільні об’єкти оренди публікується у газеті "Вісник Розділля" та на офіційному сайті міської ради. У оголошенні про намір передати об’єкт в оренду зазначається його площа, цільове призначення, а також термін до якого приймаються заяви претендентів. Термін прийому заяв про намір оренди становить 10 днів з моменту публікації оголошення.

3.9. За наявності заяв на оренду майна від двох і більше претендентів комісія з питань оренди оголошує про проведення конкурсу відповідно до Порядку організації та проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м.Новий Розділ, про що на протязі 3 днів письмово повідомляє претендентів.

3.10 За відсутності претендентів, або наявності лише одного претендента комісія з питань оренди протягом трьох днів після закінчення строку подання заяв приймає одне з наступних рішень:

- про повторну публікацію оголошення,

- про пропозицію виконавчому комітету прийняти рішення про передачу об’єкту в оренду єдиному претенденту,

- про пропозицію включити даний об’єкт до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

3.11. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

Визначення обсягу книжкової продукції державною мовою проводиться відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У договорі оренди приміщень, укладеному з державним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), передбачається умова стосовно того, що недотримання орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.

3.12 Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

3.13. Орендодавець під час розгляду питання про передачу в оренду нерухомого майна враховуює пропозиції органів виконавчої влади, міської ради, виконачого комітету щодо розміщення державних та бюджетних установ.

3.14. При розгляді питань про надання в оренду майна, претендентам забезпечуються рівні умови та можливості. Переваги можуть надаватися лише трудовим колективам у випадку оренди їх підприємств, орендарям, що належно виконували умови договору оренди цього ж нерухомого майна, за всіх інших рівних умов, а також бюджетним організаціям та установам.

3.15 Претенденти мають безпершкодне право на ознайомлення з об’єктом оренди, його технічними особливостями.

3.16. У разі відмови у наданні в оренду претендендентам в п’ятнадцятиденний термін надається вмотивована відповідь.


4.Оцінка об’єкта оренди

4.1. З метою визначення вартості об’єкта що пропонується для передачі в оренду здійснюється його незалежна оцінка. Оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів в установленому порядку. Звіт про незалежну оцінку підлягає рецензуванню та затверджується керівником орендодавця.

4.2.У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта оренди.

4.3. Витрати на проведення незалежної оцінки та інші витрати, пов’язані з укладенням договору оренди відшкодовуються орендарем протягом місяця від часу укладення Договору оренди.


5. Договір оренди

5.1. Договір оренди - це угода між орендарем та орендодавцем укладена у відповідності до чинного законодавства та цього Положення. Договір оренди укладається між орендодавцем та орендарем у письмовій формі, відповідно до типового договору, затвердженого міською радою.

5.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

5.3. Істотними умовами договору оренди є:

- об’єкт оренди (склад і вартість майна);

- термін, на який укладається договір оренди;

- орендна плата з урахуванням її індексації;

- порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;

- відновлення орендованого майна та умови його повернення;

- виконання зобов’язань;

- забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

- відповідальність сторін;

- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

- обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

- порядок передачі майна в суборенду

До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов’язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

5.4. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін орендодавцем, конкурсною комісією, або виконкомом міської ради. При цьому, він не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

5.5. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди майна, затвердженого міською радою.

5.6. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

5.7. Підставами для укладення договору оренди можуть бути :

а) рішення комісії з питань оренди, у випадку проведення конкурсу;

б) рішення виконавчого комітету міської ради у випадках

- наявності одного претендента,

- передачі в оренду цілісних майнових комплексів, або нерухомого майна загальною площею більше 200 кв.м.

- відповідно до п.п. 3.11, цього Положення (за винятком короткострокової оренди);

в) заява від претендента у випадках, передбачених п.п. 3.12 цього Положення та короткострокової оренди.

д) рішення суду.

5.8.Претендент зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про передачу об’єкта в оренду погодити з Орендодавцем істотні умови договору та підписати договір. У випадку виникнення у сторін розбіжностей при обговоренні умов договору, такі вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.9. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов і підписання ними тексту договору. У разі передачі спору на розгляд суду договір оренди вважається укладеним з моменту набрання чинності рішенням суду і на умовах, зазначених у ньому.

5.10. Договір підписується міським головою, а якщо орендодавцем є інша установа – керівником цієї установи або уповноваженою особою, та подається на погодження міському голові.

5.11. Договір оренди підлягає реєстрації відділом комунального майна та приватизації. Відмітка про реєстрацію договору оренди розміщується в лівому верхньому куті першої сторінки договору: "Зареєстровано” реєстр. номер, дата, підпис особи, що проводить реєстрацію.

5.12. Передача об’єкта оренди здійснюється в терміни, визначені в договорі і оформляється актом прийому-передачі, який підписується сторонами або їх уповноваженими представниками.

5.13. При наданні в оренду нерухомого майна передаються у користування і земельні ділянки, на яких воно розташоване та земельні ділянки необхідні для обслуговування цього майна, в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.

5.14. Після закінчення терміну дії договору, він вважається продовженим на тих самих умовах, якщо протягом місяця з дня його закінчення буде відсутня письмова заява однієї сторони про припинення або зміну умов договору .

У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться нова оцінка об'єкта оренди, а договір оренди продовжується (поновлюється) з урахуванням нової вартості оренди, про що на протязі місяця з дня закінчення договору укладається додаткова угода. У випадку якщо орендар відмовився від підписання додаткової угоди, договір оренди вважається припиненим.

5.15. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

5.16. За згодою сторін строк договору оренди може бути продовжений і до закінчення терміну його дії при умові належного виконання орендарем умов договору, на більш тривалий термін.

5.17. Зміни та доповнення до договору оренди проводяться лише за згодою сторін у письмовій формі у вигляді додаткової угоди, та в порядку, встановленому чинним законодавством. Одностороння зміна умов договору не допускається.
6. Орендна плата

6.1. Орендна плата є платежем, який вносить орендар на вказаний орендодавцем рахунок незалежно від наслідків власної господарської діяльності

6.2. Орендна плата встановлюється, як правило, в грошовій формі. В залежності від специфіки виробничої діяльності орендаря за згодою сторін, орендна плата встановлюється у натуральній або комбінованій формі, шляхом передачі орендодавцеві товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.

6.3. Розмір орендної плати визначається у відповідності до затвердженої сесією міської ради методики, розробленої на основі нормативних актів Кабінету Міністрів України на підставі незалежної оцінки вартості об’єкту оренди.

Розмір орендної плати за користування майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу.

6.4. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, поточного ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо не входить до складу орендної плати та сплачується орендарем окремо на підставі договорів, укладених орендарем з організаціями, що надають такі послуги.

6.5. В окремих випадках рішенням сесії міської ради щодо орендної плати за користування певним майном, можуть встановлюватися пільги.

6.6. Розмір орендної плати змінюється з врахуванням рівня інфляції та у випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.

6.7. Розмір орендної плати з інших підстав може бути змінено лише за згодою сторін у встановленому порядку.

6.8. Термін внесення орендної плати визначається договором.

6.9. За несвоєчасне внесення орендної плати, Орендар сплачує пеню у відповідності до умов договору за кожний день прострочки до дати нарахування пені.

6.10. При відсутності можливості погашення заборгованості з орендної плати в грошовій формі, вона може бути здійснена шляхом передачі у власність територіальної громади належних орендарю майна, продукції, виконання робіт, надання послуг в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.11. В окремих випадках, сплату заборгованості з орендної плати за заявою орендаря із відповідними обґрунтуваннями, на підставі рішення міської ради може бути відтерміновано чи реструктуризовано, про що укладається відповідна угода. На відтерміновану чи реструктуризовану заборгованість пеня не нараховується. Укладання угоди не звільняє орендаря від сплати поточної орендної плати.

6.12. Орендна плата використовується в порядку, визначеному бюджетним законодавством та відповідними рішеннями міської ради, прийнятими в межах своєї компетенції.


7. Припинення договору оренди.

7.1 Договір оренди припиняється в разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об’єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

- банкрутства орендаря;

- загибелі об’єкта оренди;

- ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.

7.2. Договір оренди може бути розірвано:

- за погодженням сторін;

- за рішенням суду;

- з інших підстав, передбачених законодавчими актами України або договором.

7.3. Орендодавець має право відмовитися від договору оренди і вимагати повернення об’єкта оренди, якщо орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців підряд або існує заборгованість за договором оренди, що всумі складає орендну плату за три місяці, або при невиконанні інших умов договору при не усуненні таких на протязі терміну наданого орендодавцем. У разі відмови орендодавця від договору оренди, договір є розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору.

7.4. У разі припинення чи розірвання договору оренди (крім випадку, загибелі об’єкта оренди) орендар зобов’язаний повернути об’єкт оренди орендодавцеві на умовах і в строки, зазначені в договорі.

7.5. Якщо, після припинення чи розірвання договору, з’ясується, що орендар допустив погіршення стану орендованого ним майна, або його загибель, він повинен відшкодувати територіальній громаді збитки, якщо не доведе, що вони сталися не з його вини.

7.6. Перехід права власності на орендоване майно третім особам не припиняє чинності договору оренди, який зберігає свою силу для нового власника, за винятком приватизації об’єкту оренди орендарем.

7.7. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди. У випадку правонаступництва за орендарем, зміни організаційної форми орендаря договір оренди може бути переукладено із правонаступником. При цьому всі інші умови договору залишаються незмінними.

7.8. У випадках суспільної необхідності (розміщення державних, комунальних установ, органзацій, або таких, що основною метою діяльності мають надання адміністративних послуг територіальній громаді) орендодавець має право розірвати договір оренди з наданням орендарю рівнозначного приміщення.
8.Поліпшення об’єкта оренди

8.1. Поліпшення орендованого майна (зміни до складу орендованого майна, капітальний ремонт, реконструкція, перепланування, переобладнання, що зумовлює підвищення його вартості) орендарем може проводитися лише за наявності необхідних дозволів та погоджень з неухильним дотриманням техніки безпеки, санітарних норм і правил тощо..

8.2. Відсутність згоди орендодавця на поліпшення орендованого майна, надання пільг з оренди на час капітального ремонту, реконструкції позбавляє орендаря права на компенсацію за покращення об’єкта оренди.

8.3. Орендар вправі без згоди орендодавця залишити за собою проведені ним поліпшення, якщо вони можуть бути відокремлені від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди та порушення естетичного виду .

8.4. У випадку неможливості відділення поліпшення від об’єкту оренди, орендар вправі вимагати у орендодавця компенсації витрат в межах суми приросту вартості майна в результаті проведення такої роботи (при умові наявності письмової згоди орендодавця на проведення робіт).

8.5. Орендар зобов'язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок проводити поточний ремонт об'єкту оренди. Такий ремонт не вважається поліпшенням об’єкта оренди та не підлягає компенсації.


9. Суборенда

9.1. За згоди орендаря орендодавець має право укласти договір суборенди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

9.2.. Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду. Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар, спрямовується до міського бюджету.

9.3 Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.


9.4. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.
10. Облік та контроль за використанням переданих в оренду об’єктів

10.1. За виконанням зобов’язань за договорами оренди майна та цільовим використанням майна, переданого в оренду здійснюється контроль.

Контроль в інтересах територіальної громади міста покладається на Орендодавця, відділ комунального майна та приватизації Новороздільської міської ради та комісію з питань оренди..

10.2. Орендодавець, відділ комунального майна та приватизації Новороздільської міської ради, комісія з питань оренди має право безперешкодного доступу до об’єкта оренди з метою перевірки ефективного використання майна комунальної власності та виконання орендарем зобов’язань за договором оренди.

10.3. У разі невиконання чи неналежного виконання орендарем зобов’язань за договорами оренди, орендодавець комунального майна зобов’язаний вживати заходів щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади міста або для дострокового розірвання договору оренди на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством.


11. Заключні положення.

11.1. Передача майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади міста Новий Розділ.

    11.2 Орендовані приміщення орендар зобов’язаний використовувати за призначенням, обумовленим договором оренди.  

11.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди несуть сторони в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.4. За невиконання зобов’язань по договору оренди або у інших випадках, сторони несуть відповідальність, встановлену договором та чинними законодавчими актами України .

11.5. Спори, що виникають з приводу орендних відносин майна територіальної громади міста Нового Роздолу, та не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

11.6 Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до чинного законодавства України.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка