Приклад оформлення статтіСкачати 59.21 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір59.21 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Студентам, аспірантам і молодим вченим


У квітні 2015 р. планується проведення конференції «Інформаційні управляючі системи та комп'ютерний моніторинг» з виданням збірника наукових праць.
До публікації приймаються статті з закінчених наукових досліджень, які виконані студентами, аспірантами і молодими вченими України, а також інших країн, і які задовольняють нижче перерахованим вимогам:
Загальні вимоги:


 1. Кількість авторів статті – не більш 5-ти.

 2. Мова – українська, російська, англійська, німецька.

 3. Обсяг – до 5 стор.

 4. Зміст наданого матеріалу:

 5. вхідні дані (назва статті, П.І.Б. авторів, організація, місто, E-mail);

 6. короткий реферат мовою статті (анотація);

 7. основний текст статті з розбивкою на розділи;

 8. висновки (висновок);

 9. використана література.

Телефон для довідок: (062) 304-90-20, (050) 716-93-69;

E-mail: iuskm@cs.donntu.org
Вимоги до оформлення матеріалів:
Текст статті надається в одному екземплярі надрукованим на одній стороні аркушів білого папера формату А4, а також - у вигляді файлу типу .doc чи .rtf. Остання сторінка тексту повинна бути заповнена цілком чи майже цілком (не більш 2-3 порожніх рядків наприкінці сторінки). Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад 5_Іванов.doc).


 1. Текст слід набирати в редакторі Microsoft Word (2000, XP, 2003) for Windows. Тип шрифту для всього тексту – Times New Roman, розмір - 12.

 2. Вхідні дані статті оформлюються в такий спосіб:

 • УДК у верхньому рядку зліва сторінки без відступу першого рядку;

 • назва статті – великими літерами, жирно, по центру сторінки;

 • прізвища й ініціали авторів за назвою статті по центру сторінки, жирно;

 • найменування організації, кафедри під П.І.Б. авторів, E-mail;

 • між назвою статті, перерахуванням авторів, коротким рефератом, основною частиною статті і літературою – інтервал 18 пт.

 1. Текст короткого реферату надається мовою статті, та повинен займати не більш 10 рядків і набирається курсивом.

 2. Текст статті форматується з вирівнюванням за шириною, з міжрядковим інтервалом 1. Верхнє і нижнє поля – по 2,5 см, ліве і праве поля - по 2 см. Відстані від верхнього і нижнього країв до колонтитулів – по 1,5 см. Відступ першої строки – 1,25. Номери сторінок не проставляються.

 3. Формули в тексті повинні бути виконані засобами Word “Microsoft Equation”. Розмір шрифту формул повинний відповідати розміру шрифту основного тексту.

 4. Рисунки, таблиці і написи до них розміщуються безпосередньо по тексту. Ілюстрації повинні бути чорно-білими.

 5. Рисунки, схеми й інші графічні об'єкти повинні бути виконані в графічному редакторі і згруповані, а не скановані.

 6. Матеріали статей повинні бути оформлені в книжковій, а не альбомній орієнтації.

 7. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до діючих вимог ВАК України.Приклад оформлення статті

УДК


СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ КЛЮЧОВИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ КЛАСУ D

НА ОСНОВІ ІНВАРІАНТНОЇ МОДЕЛІ
Андрєєв А.І., Семенов А.С.

Одеська національна академія зв'язку ім. А.С. Попова

кафедра безпеки виробничих процесів та електроживлення систем зв'язку

E-mail: aia2003@ukr.net


Анотація

Андрєєв А.І., Семенов А. С.. Структурний синтез ключових підсилювачів класу D на основі інваріантної моделі. Розглянуто класифікацію інфокомунікаційних послуг методом дискримінантного аналізу. Визначено класи послуг та їх класифікаційні формули. Визначено підхід формування вимог до мереж і встаткування для надання набору інфокомунікаційних послуг.
Загальна постановка проблеми

В останні роки знову збільшився попит на підсилювачі класу D, завдяки їхньому високому ККД і досягнень в напівпровідниковій технології.

...

Дослідження

Якщо вплив, який задаеться, змінюється за лінійним законом, то для визначення статичної помилки потрібно підставити в (6) зображення задаючого впливу; (1)
Підвищення порядку астатізма можна домогтися за рахунок впровадження інтегральної широтно-імпульсної модуляції.

Комбінована система підсилювача класу D відрізняється від системи за відхиленням наявністю зв'язку по заданому впливу. Передавальна функція компенсаційного зв'язку в математичної моделі (рис. 2) позначена ККС (р).

П
ередавальна функція компенсаційної зв'язку в математичної моделі (рис. 1) позначена ККС (р).
Рис. 1. Математична модель підсилювача класу D з комбінованим керуванням

У таблиці 2 показані змінні, включені до моделі.

Таблиця 2 - Аналіз дискримінантний функцій


Розмір вибірки: N = 335

Лямбда Уїлкса

Приватна лямбда

F-критерій (9,526)

p-рівень

Толеран-тність

1 – толеран-тність

(R-Sqr.)Готовність мережі

0,044554

0,000019

3526746

0,00

0,028821

0,971179

Час доступу до служби

0,000056

0,014810

4351

0,00

0,028821

0,971179

Інформаційна швидкість доступу

0,000009

0,096031

616

0,00

0,999996

0,000004

Так як розглянуті види переданої інформації не є повною групою, виконаний перехід до загальної назви класів.Висновки

В підсилювачі класу D з принципом управління за відхиленням, які мають астатізм нульового порядку, статична помилка при ступінчастій зміні задаючого впливу обмежена кінцевим значенням, при лінійному і квадратичному - прагне до нескінченності.

Введення інтегрального широтно-імпульсного модулятора (ІШИМ) у схему управління замкнутого підсилювача класу D підвищує порядок астатізма до першого і тим самим зменшує статичну помилку при ступінчастій зміні задаючого впливу до нуля, при лінійному - обмежена кінцевим значенням, а при квадратичному прямує до нескінченності.

Синтез розімкнутого компенсаційного зв'язку по заданому впливу підсилювача з комбінованим керуванням дозволив підняти порядок астатізма до другого, і отже, статична помилка при зміні задаючого впливу по ступінчастому і лінійному законах дорівнює нулю, а при квадратичному обмежена кінцевим значенням.

Значних результатів підвищення точності ключових підсилювачів класу D слід очікувати від впровадження систем, які поєднують комбіновані (у тому числі двузв’язкові) та ітераційні структури.

В підсилювачі класу D з принципом управління за відхиленням, які мають астатізм нульового порядку, статична помилка при ступінчастому зміну задаючого впливу обмежена кінцевим значенням, при лінійному і квадратичному - прагне до нескінченності.Література
1. Гайворонська, Г. З. Класифікація інфокомунікаційних послуг і розробка вимог до мережі для їх надання [Текст] / Г. С. Гайворонська, С. В. Павлов / / Сб. науч. тр. IV семінару «Інформаційні системи та технології». (Додаток до журналу Холодильна техніка і технологія). - Одеса: ОДАХ, 2006. - С. 12-13.

2. International Telecommunication Union [Electronic resourse] / Інтернет-ресурс. - Режим доступу: www / URL: http://www.itu.int. - Загл. з екрану.3. Павлов, С. В. Про розмірності простору параметрів надання інфокомунікаційних послуг [Текст] / С. В. Павлов / / Зв'язок, № 1. - 2008. - С. 59.
Скачати 59.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка