ПриазовкурортСторінка12/12
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.64 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ЗМІСТІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЇ...............……………………………………………….

СИНЕРГЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ О.М. Бутник .................................................

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ У РЕГІОНІ Н.Й. Каніщева............................................................

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КУРОРТНО – РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ Д.М. Стеченко ., В.Б. Провозін..............................................................................

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В КУРОРТНО – РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ А.В. Мараховский..................................................................................................

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В.А. Швачко ..................................

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОБОТИ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇ Т.Вознюк, О.Кир’янчук, Т. Микитин .............................................

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАЗИС РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА (ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) Е.В. Степанова..............................................................................

EКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМОМ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В.В. Хорошун .........................................................................................................

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ТА ДИНАМІКИ ЦІН НА САНАТОРНО-КУРОРТНІ ПОСЛУГИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Н. П. Кіркова...............................................................................................................

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ СПРОСОМ НА УСЛУГИ САНАТОРИЯ П.В.Захарченко.............................................

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫМ ИНДИВИДОМ А.В. Несторенко.............................

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС – ОБРАЗОВАНИЕМ Я.В. Глазова ...
ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ: ЛОКАЛЬНИЙ, РЕГІОНАЛЬНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ................................................................................................

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ І.В. Бережна.......

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ ЯК ЧИННИКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ О.А. Грішнова...........................................................................................................

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ Л.І. Тертична ......................

МОЖЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ В УКРАЇНІ Г.В. Казачковська ............................................................................

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К СТРУКТУРИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА Э. В. Рогатенюк .............................................................................................................

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ О.Г. Розметова.............................................................................................................

ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ О.І Балабанова...........

УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ І.Г. Павленко ............................................................................

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В.Ф.Семенов, М.Д. Балджі .........................................

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ І.В. Давиденко ...............................................................................................................

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Н.Д. Свиридова ..........................................................................

ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО РЕГІОНУ Н.М. Ветрова...............................

ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТИПУ І.Д. Нагай ..................................................................

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГУ МЕНЕДЖМЕНТУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ А.В. Дубова .....................................................................................................................

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Н.І. Бабіна ................................................................

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ДОХОДОВ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И.М.Пожарицкая, Т.Н. Пилатова ................

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТДЫХА В КУРОРТНОМ СЕЗОНЕ С.Ю. Цехла ..........................................................................................

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ Н.М. Кобельчук................................................................................

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ КУРОРТНО – РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ И. Г. Самойлович .....................................................................................

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ШЛЯХОМ ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ Ю.А. Нагорський.................................................................................

ПОТЕНЦІАЛ РОБОЧОЇ СИЛИ У КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ Л.А.Чвартко, І.П.Майданнік, Т.А. Драгунова .......УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМ ТА КУРОРТНИХ МІСТ......................................................

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИАЗОВСЬКОЇ КУРОРТНОЇ РЕКРЕАЦІЇ В.І. Пономаренко......................................................

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ПРИКАРПАТТЯ М.Д. Романюк .......................................

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ Ю.Є. Петруня..................................................................................

МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНУ Бурлаченко О.П. ……………………………………………………………………………..

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Д. Левада ............................................................................................

ПЕРЕХІД ДО НАУКОВИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ МІСТОМ ЯК ЗАПОРУКА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ А.Ю. Васильонок ................................................

ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ С.А. Подлєгаєва .......

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В. Г. Прушківський ........................................

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Д.О. Ладік .....................................................

КОНЦЕПЦІЯ КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІСТА П.В. Гудзь .........................................................................................................................

МІСТО І ПІДПРИЄМСТВО: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Т.П. Несторенко ...............................................................................................

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА Т.В. Дробышевская ...........................................................................................

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ МІСТАМИ ЗАКАРПАТТЯ М.І. Судакова.........................................................................................................

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ ПРИМОРСЬКОГО МІСТА С.Ф.Кучер ............................................................................................

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА-КУРОРТА БЕРДЯНСК Е.И. Степаненко……………………………………

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ КУРОРТУ БЕРДЯНСЬК – ОСНОВА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ І.О. Сисоєва......................................................

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНУ ПРОДУКЦІЮ О.О.Соловйова ...................................................................

НАУКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЮ ЕКОНОМІКОЮ П.В.Гудзь, В.М. Савенко.......................................................................................................

Наукове видання


Матеріали виступів учасників другої міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (15-16 вересня 2006 року, Бердянськ)
Мовою оригіналу
Відповідальний за випуск: П.В.Ґудзь
Коректура: Т.В.Черемісіна

Верстка: В.Н. Бацунов
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка