Правила прийому до харківського національного університету повітряних силСторінка1/10
Дата конвертації26.12.2017
Розмір1.72 Mb.
ТипПравила прийому
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Погоджено

____ _____________ 2016 р.


Директор Департаменту

військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України

генерал-майор


__________________М.С. САДОВСЬКИЙЗатверджено

____ _____________ 2016 р.


ТВО начальника Харківського національного університету Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба

полковник
_________________________ І.А.НІКІФОРОВ


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

У 2017 РОЦІ

Розглянуто на засіданні Вченої ради Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,

протокол від 25 жовтня 2016 року № 19Харків

2016


Адреса університету:

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Харківський національний університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба


Веб-сайт:

www.hups.mil.gov.ua

Електронна адреса:

info@hups.mil.gov.ua
Приймальна комісія:

Телефони для довідок:

+38 (057) 704-96-93

+38 (095) 943-53-55Електронна пошта:

prcom_hups@ukr.net

Провадження освітньої діяльності у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (далі - Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 527676 від 15.12.2014 року (рішення ДАК про видачу ліцензії від 25.11.2014 року, протокол №113, наказ Міністерства освіти і науки України від 05.12.2014 року № 3090л), та сертифікату про акредитацію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України РД-ІV №2151502 від14.12.2011р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Університету (далі - Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 року № 1236 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.11.2016 року за № 1515/29645, Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.06.2014 року за № 704/25481.
І. Загальні положення


  1. Університет оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 5).

  2. До Університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (ступень освіти) та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Університету на всі ступені освіти здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  3. Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.  1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

  2. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

  3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

  4. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.

  5. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.

  6. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України визначені в додатку 2 XIV розділ цих Правил. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими законодавством. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

  7. Прийом до вищих навчальних закладів на всі ступені освіти здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра за державним замовленням приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття ступеня магістра за державним замовленням приймаються курсанти, які здобули освітній ступень бакалавра.

  3. Університет здійснює прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра осіб офіцерського складу Збройних Сил України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком до 37 років (за держзамовленням, заочна форма навчання).

  4. На навчання, за кошти фізичних (юридичних) осіб, для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою (додаток 2).

На навчання, за кошти фізичних (юридичних) осіб, для здобуття ступеня магістра, приймаються особи які здобули ступень бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (для здобуття ступеня магістра) (додаток 2).

  1. Університет приймає на заочну форму навчання для отримання вищої освіти за ступенем бакалавра за державним замовленням за результатами вступних випробувань приймаються відповідно до наказів Міністерства оборони України, наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які продовжили військову службу за новим контрактом, а також військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій. Вступні випробування для зазначених категорій військовослужбовців проводяться в строки, що визначаються цими Правилами прийому.

  2. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в додатку 6.

  3. Університет приймає на третій курс, з нормативним терміном навчання за державним замовленням на вакантні місця, військовослужбовців військової служби за контрактом (вислуга не менше двох років), які здобули ступень бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (за кошти фізичних або юридичних осіб), на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту.

  4. До Університету приймаються на навчання за відповідними програмами підготовки особи, які відповідають вимогам Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 року № 1153, а саме:

особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці строкової служби, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, та військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу;

Особи жіночої статі приймаються на навчання до Університету на підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України за спеціальностями, за якими проводиться підготовка на посади, визначені наказом Міністра оборони України від 26.10.2010 року № 545 “Про введення в дію Переліку посад офіцерського складу, на які можуть призначатися жінки, прийняті на військову службу за контрактом у добровільному порядку”, відповідно до граничних показників прийому на навчання до Університету осіб жіночої статі, які щорічно затверджуються Міністром оборони України.


IІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

3.1. Склад та порядок роботи приймальної комісії затверджується наказом начальника університету.

Приймальна комісія працює:

щоденно з 900 до 1700;

обідня перерва з 1200 до 1300;

субота, неділя – вихідні дні.

3.2. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, та виявили бажання вступити до Університету для підготовки на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 01 січня до 01 червня року вступу.

У разі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до Університету відсутня, або вона вже виконана, вступник може до 1 липня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику Університету. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, у Донецькій та Луганській областях і тимчасово проживають за їх межами, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо в Університеті.

Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за підпорядкованістю з 01 лютого до 01 квітня року вступу.

Перелік документів навчальної справи кандидата на навчання вказаний в додатку 4 цих Правил.

3.3. Особи офіцерського складу Збройних Сил України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та бажають вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра, до 15 березня року вступу подають рапорт за підпорядкованістю.

3.4. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання щодо підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України за держзамовленням на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Початок прийому особових справ кандидатів на навчання

по мірі оформлення військовими комісаріатами (командирами військових частин)

Закінчення прийому особових справ кандидатів на навчання, заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамені в університеті

06 липня 2017 року о 18.00

Строки проведення університетом вступних випробувань

07 – 19 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 18.00 години

20 липня 2017 року

Терміни зарахування вступників

20 липня 2017 року

20 липня 2017 року

3.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на заочну форму навчання за державним замовленням проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

Початок прийому особових справ кандидатів на навчання

по мірі оформлення

командирами військових частинЗакінчення прийому особових справ кандидатів на навчання, заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування в університеті

21 липня 2017 року о 18.00

Строки проведення університетом вступних випробувань

22 – 26 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

26 липня 2017 рокуТерміни зарахування вступників

26 липня 2017 року

3.6. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання курсантів на основі освітнього ступеня бакалавр проводиться в такі строки:

для підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України за держзамовленням

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники з числа курсантів

на основі базової вищої освітиПочаток прийому заяв та документів

10 лютого 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

11 лютого 2017 року

Строки проведення університетом фахових вступних випробувань

11 - 13 лютого

2017 рокуТермін оприлюднення рейтингового списку вступників

14 лютого 2017 року

Терміни зарахування вступників

14 лютого 2017 року

3.7. За рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації або військову службу за контрактом та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.


ІV. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

4.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету (далі – заява) в паперовій або в електронній формі (для вступників за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, додаток 10). Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення, не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

4.2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою;

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм абзаців тринадцятого-чотирнадцятого пункту 5.3 розділу V цих Правил.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.


4.3. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями та виявили бажання вступити до Університету для підготовки на посади осіб офіцерського та сержантського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до військового комісаріату за місцем проживання, в період з 01 січня до 01 червня року вступу, вступники з числа військовослужбовців виконують рапорт по команді в період з 01 лютого до 01 квітня року вступу, перелік документів навчальної справи кандидата наведений у додатку 4.

4.4. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 році.

4.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

4.6. Право брати участь в конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ВВНЗ мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу, - при вступі на денну форму навчання;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВВНЗ;

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;

студенти вищих навчальних закладів, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ та в подальшому проходити військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу.

вступники з числа випускників військових ліцеїв, які закінчили навчання в рік вступу, беруть участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за їх вибором).

4.7. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання.

4.8. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

4.9. Кандидати на навчання за ступенем бакалавр для підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом (в тому числі, з числа осіб офіцерського складу Збройних Сил України та випускників Військового коледжу сержантського складу, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською (лікарсько-льотною) комісією.

4.10. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та визначення професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю.

Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, з числа кандидатів для вступу до Університету відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступне випробування”.

4.11. Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів проводиться відповідно до Настанови з фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 11.02.2014 року № 35 і визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ:

для вступників з осіб офіцерського складу – вправи № 1 (підтягування на перекладині), вправи № 23 (біг на 100 м), вправи № 28 (27) (біг на 3 км – до 35 років, на 2 км – до 40 років), вправи № 39 (плавання на 100 метрів у спортивній формі);

для вступників з військовослужбовців та цивільних юнаків – вправи № 1 (підтягування на перекладині), вправи № 23 (біг на 100 м) та вправи № 28 (біг на 3 км);

для вступників з осіб жіночої статі – вправи № 5 (комплексна силова вправа*), вправи № 23 (біг на 100 м) та вправи № 26 (біг на 1 км).

* Комплексна силова вправа складається з двох частин: перша – згинання та розгинання тулуба, друга – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Вправа виконується на будь-якій рівній поверхні упродовж двох хвилин без перерви. Дозволяється розпочинати другу частину вправи після мінімум 5 зарахованих повторень, така ж кількість зарахованих повторень є обов’язковою і для другої частини вправи відповідно. Зараховується загальна сума повторень двох частин за умови виконання мінімуму у кожній частині.

Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправа на швидкість, потім силова вправа, в кінці – вправа на витривалість.

Вправи виконуються:

вступниками з числа військовослужбовців – у польовій формі одягу;

вступниками з цивільної молоді та особами жіночої статі – у спортивної формі.

В кожній вправі існує мінімальний кількісно-часовий показник, який повинен виконати вступник для отримання позитивної оцінки (додаток 9).

Для виконання вправи надається одна спроба.

Повторне виконання вправи з метою покращання отриманої оцінки не дозволяється.

Оцінка рівня фізичної підготовленості вступників проводиться Приймальною комісією та оцінюється як “залік” або “незалік”.

При отриманні оцінки “незалік” вступник з кандидатів на вступ до Університету відраховується.

4.12. Медичний огляд кандидатів проводиться військово-лікарською та лікарсько-льотною комісіями Університету і включає в себе:

аналізи, рентгенографію придаткових пазух носа, флюорографію, електрокардіографію, антропометрію, безперервне кумулятивне прискорення Коріоліса;

огляд лікарями-спеціалістами.

Для вступників на спеціальності льотного профілю лікарсько-льотна комісія проводить барокамерне випробування (імітування підйому на висоту 5000 метрів).

Медичний огляд не передбачає лікувальних заходів. При виявленні відхилень від вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402, або захворювань, вступник з числа кандидатів для вступу відраховується і направляється на лікування за місцем проживання для цивільної молоді або попередньої служби для військовослужбовців.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова “придатний” або “непридатний” за станом здоров’я до навчання.


V. Вступні випробування та конкурсний відбір

5.1. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (додаток 7).

5.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту помножених на вагові коефіцієнти, та додаткових балів, передбачених цими Правилами.

Вагові коефіцієнти для обчислення конкурсного бала:

Профільна дисципліна – 0,45 (45%);

Українська мова і література – 0,2 (20%);

Додаткова дисципліна – 0,25 (20%);

Середній бал атестату – 0,1 (10%);

До конкурсного бала вступників за льотними спеціальностями додаються результати психологічного обстеження відповідно до груп професійної психологічної придатності: I група - 60 балів, II група - 40 балів, III група - 20 балів.

Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (додаток 8).

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.5.3. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї після 1 січня 2017 року;
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року.
Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.
Особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.
Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

5.4. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

5.5. Для конкурсного відбору осіб офіцерського складу Збройних Сил України, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за державним замовленням (заочна форма навчання), конкурсним балом є бал фахового вступного випробування.

5.6. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та вступають на другий курс навчання для здобуття ступеня бакалавра (з нормативним терміном навчання на вакантні місця за держзамовленням), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балу фахового вступного випробування до середнього бала документа (додатка до документа) про неповну вищу освіту. При цьому середній бал документа про неповну вищу освіту обчислюється згідно п.5.2 цих Правил.

5.7. Для конкурсного відбору осіб, які здобули ступень бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) вступають для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного іспиту з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до документа) про здобуття ступеня бакалава (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). При цьому середній бал документа обчислюється згідно п.5.2 цих Правил.

5.8. Курсантам, які вступають для здобуття ступеня магістра за державним замовленням, дозволяється використовувати результат екзамену з іноземної мови який вони складали під час отримання ступеня бакалавра.

5.9. Програми вступних іспитів, фахових випробувань розробляються і затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

5.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

5.11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені університетом, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника університету.
VI. Зарахування за співбесідою

6.1. За результатами співбесіди до Університету зараховуються особи:

яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

6.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

6.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
VII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування.

7.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

7.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до 9;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

7.3. У рейтинговому списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

пріоритет заяви, зазначений вступником;

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1, квоти-2 або квоти-3.

7.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 9.3. розділу ІX цих Правил.

7.5. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення Приймальна комісія приймає відповідно до строку, визначеного у розділі ІІІ цих Правил, згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі ІX відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

При зарахуванні кандидатів на навчання за льотним профілем рекомендовано вважати визначальним рівень індивідуальних психологічних якостей вступників.

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, на основі повної загальної середньої освіти при вступі для здобуття ступню бакалавра осіб, які мають підстави вказані в розділі V пункті 5.3., надаються в межах 10 відсотків максимального обсягу державного замовлення вищого навчального закладу.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, у межах ліцензійного обсягу.

7.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка