Практичне заняття з української літератури №1 літературний процес 70-90-х років ХІХ ст. МетаСторінка1/5
Дата конвертації25.10.2017
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4   5

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ №1

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-Х РОКІВ ХІХ СТ.

Мета: дати загальну характеристику літературного процесу ІІ половини ХІХ - поч. ХХ ст. Розуміти зв'язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями свого часу: розвивати уміння аналізувати історичні періоди, усвідомлення суспільного призначення національної літератури, виховувати любов и повагу до минули України, почуття патріотизму, гідності людини, вільної держави

ПЛАН


 1. Українського народ у другій половині XIX століття. Пожвавлення громадського, наукового  і культурно-освітнього життя

 2. Вершинні досягнення української прози

 3. Художній світ поезії

 4. Драматургія у другій половині XIX століття

 5. Розвиток театру та музики

ЛІТЕРАТУРА     

1. Бондар М. Творчість Володимира Cамійленка // Cамійленко В. Твори.— К., 1990. 


2. Зеров М. “Непривітаний співець” (Я. Щоголів) // Зеров М. Твори: В 2 т.— К., 1990.— Т. 2. 
3. Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн.— К., 1997.— Кн. 3. 
4. Камінчук О. Олена Пчілка: аспекти творчої діяльності // Слово і час.— 1999.— № 6. 
5. Хропко П. Українське літературне життя 70—90-х років ХІХ ст. (Матеріал до оглядової лекції у 10 класі) // Дивослово.— 1994.— № 3.

 

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
Схарактеризуйте умови суспільного життя українського народу в останні десятиріччя XIX ст. Що стримувало духовний поступ української нації?


Як розвивалося українське наукове і культурне життя в цей час? Чому центр української журналістики перемістився до Львова? Назвіть журнали та альманахи, що виходили в Україні.Якими шляхами розвивалася українська проза в 70 — 90-х роках? Чому в ній чільне місце посідала селянська тематика?Охарактеризуйте тематичні комплекси прози. Які твори із згаданих в огляді ви читали? Чим вони запам'яталися? Що ви знаєте про авторів цих творів?Розкажіть про жанрове збагачення української прози. Які нові епічні жанри з'явилися в ній? 
З'ясуйте відмінність між оповіданням і новелою, назвіть жанрові особливості повісті й роману.


Чим відрізняється об'єктивна розповідь від оповіді? Проведіть у цьому зв'язку відповідні зіставлення.

Які мотиви характеризують українську лірику цього періоду? В чому простежується вплив Шевченкової музи на творчість наступників геніального поета?
Чому Іван Франко назвав Михайла Старицького справжнім продовжувачем шевченківських традицій? Під час відповіді використайте статтю Івана Франка, зробіть відповідні зіставлення окремих поезій Тараса Шевченка і Михайла Старицького.


Кого з поетів-класиків ви вважаєте майстром високої культури слова? Аргументуйте відповідь цитуванням віршів поета.Що ви знаєте про українську драматургію останнього тридцятиріччя XIX ст.? Які п'єси читали чи бачили в сценічному втіленні? Чим запам'яталися ці вистави? Які проблеми порушувалися українськими драматургами? Що забезпечило довге сценічне життя кращих п'єс?Схарактеризуйте шляхи розвитку українського театру. Що заважало розвитку прогресивного сценічного мистецтва в Україні?Чому тогочасний український театр характеризують як музично-драматичний? Хто з композиторів брав участь в організації театральних вистав? Розкрийте конкретніше їхній внесок у пропаганду української літератури.Що ви знаєте про діяльність корифеїв українського театру?


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема: «КАЙДАШЕВА СІМ’Я» І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО – ЗРАЗОК РЕАЛІСТИЧНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ ПОВІСТІ

Мета: ознайомити з жанром соціально-побутової повісті і твором І.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я" як зразком жанру, розкрити письменницьке бачення України, українців, їх проблем та шляхів вирішення, розкрити особливості соціально-побутової повісті "Кайдашева сім’я", охарактеризувати її героїв та виникнення цих характерів, розвивати вміння ідейно-художнього аналізу твору, сприяти вихованню толерантності.

Теорія літератури: соціально-побутова повість

ПЛАН

 1. Загальна характеристика літератури 70-90-х років ХІХ століття

 2. Життєвий та творчий шлях І.С. Нечуя-Левицького

 3. «Кайдашева сім’я» І.С. Нечуя-Левицького – зразок реалістичної соціально-побутової повісті. Проблематика твору та історія створення

 4. Характеристика Омелька, Марусі, Карпа, Мотрі, Лавріна, Мелашки. Своєрідність висвітлення тема батьків і дітей у повісті

 5. Зображення українського побуту і звичаїв у «Кайдашевій сімї»

 6. Значення творчості І.С. Нечуя-Левицького

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Прочитайте повість І.С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (на занятті мати текст повісті).

2. Підготуйтеся до практичного заняття за планом.

3. Випишіть цитати для характеристики персонажів повісті І.С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».4. "...Я тобі не дорікаю,
а тільки смутно, що не можеш ти
своїм життям до себе дорівнятись" , – писала Леся Українка у «Лісовій пісні».

Ким би могли стати Омелько, Маруся, Карпо, Мотря, Лаврін, Мелашка і ким вони стали. Хто не зміг своїм життям до себе дорівнятись? Чому? Відповідаючи на запитання, використайте матеріал таблиці.

Герой

Задатки

Фактор впливу

Результат

Омелько

Майстер

Панщина

Пияцтво

Маруся

Господиня

Панщина

Лицемірство, егоїзм

Карпо

Лідер

Чвари

Егоїзм, жорстокість

Лаврін

Лірик

Чвари

Егоїзм, згрубілість

Мотря, Мелашка

Господиня, мати

Чвари

Егоїзм, згрубілість

 1. Що таке гумор? Сатира? Іронія? Сарказм? Знайдіть приклади в тексті. Що домінує: гумор чи сатира? Чому?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

ПАНАС МИРНИЙ. НАРИС ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?» ПАНАСА МИРНОГО - ПЕРШИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОМАН. ІСТОРІЯ НАПИСАННЯ РОМАНУ, ДЖЕРЕЛА ТВОРУ, СВОЄРІДНІСТЬ КОМПОЗИЦІЇ (БАГАТОПЛАНОВІСТЬ СЮЖЕТУ, ЕКСКУРСИ В МИНУЛЕ, ПУБЛІЦИСТИЧНІ ВІДСТУПИ...)

Мета: розкрити своєрідність композиції та багатоплановість сюжету роману, проблематику, естетичну культуру, поглибити вивчення про образ-характер та психологічні аспекти характеротворення персонажів у художньому творі; виховувати в учнів любов і повагу до минулого України, почуття патріотизму, гідності людини вільної держави, розвивати уміння аналізувати історичні події, літературну спадщину письменника

Теорія літератури: роман, соціально-психологічний роман, нарис, композиція, сюжет твору, сюжетна лінія роману, національне в літературі.

План


1.Життєвий та творчий шлях Панаса Мирного. Цікаві факти біографії.

2. Історія написання та видання роману. Жанр, тема, ідея, проблематика роману. Композиція твору.

3. Сюжетні лінії роману (основні і другорядні).

4. Багатоплановість твору.

5. Розкриття проблематики роману через призму характеристики героїв.

6. Загальна характеристика образів роману. Образ Чіпки.

7. Показ життя селянства на межі двох епох – кріпосництва та «голодної» волі.

8. Значення творчості Панаса Мирного. Вшанування пам’яті митця

ЛІТЕРАТУРА

1. Грицай М. Панас Мирний: Нарис життя і творчості. - К.: Дніпро, 1986. - 147 с.

2. Майдан О. Панас Мирний // Історія української літератури XIX століття.: У З кн. - Кн.3: Навч.посібник / За ред. М.Яценка. - К.: Либідь, 1997. - С. 131-160.

3. Майдан О. Психологічні спостереження Панаса Мирного в жанрі роману // Слово і час. - 1999. - № 10. - С. 28-32.

4.Міщук Р. Реалізм Панаса Мирного і проблема художньої розповіді // Проблеми історії і теорії реалізму української літератури XIX - початку XX ст. - К., 1991. - С. 78-86.

5.Ротач П. З етюдів до біографії Панаса Мирного // Слово і час. - 2003. - № 2. -С.76-80.

6.Гнатюк М. До джерел тексту драми Панаса Мирного “У Черницях”// Слово і час.-1991. -№7.-С.39-43.

7.Ільницький О. Конфлікт між козацьким і селянським світоглядом у романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” // Слово і час. - 1990. - № 4. - С. 51-57.

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до практичного заняття за планом.

2. Індивідуальне завдання (1 студент): підготувати повідомлення «Прислів’я та приказки у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

3. Підготувати портретні характеристики персонажів роману.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90 РОКІВ ХІХ СТ.

Мета: охарактеризувати розвиток української драматургії і театру 70-90 років ХІХ ст., познайомити з історією виникнення професійного «театру корифеїв», навести конкретні приклади зв’язку українського театру з музикою; розвивати мовлення, навички самостійної роботи; виховувати інтерес до минулого України, любов до рідного слова.

Теорія літератури: драма, види драми, аматорський, корифей, театральна трупа, репертуар.

ПЛАН


1. Початок українського театру («Наталка Полтавка», 1819). Історія цього періоду.

2. Виникнення в різних листах України аматорських театральних гуртків.

3. Створення М.Кропивницьким української професійної трупи, 1882

4. Розвиток українського професійного театру.

5. Боротьба за реалістичний театр українських та російських діячів.

6. Театр на західноукраїнських землях.

7. Роль І.Я.Франка у розвитку реалістичного театру.

8. Значення розвитку музичної культури для українського театру.

ЛІТЕРАТУРА

1. Карпенко-Карий І. Вибрані п’єси. – К.: 1970.

2. Українська література 10 клас: Хрестоматія / Харків: Веста:Видавництво «Ранок», 2004. – с.150-189.

3. Літературознавчий словник-довідник / уклад.: Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: Молодь ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

4. Слоньовська О., Сушевський Б. Конспекти уроків з української літератури. 10 клас. – К.: Рідна мова, 1997. – 276 с.

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ 1. Підготуватися до практичної роботи за планом.

 2. Виписати цитати І.Я. Франка про «театр корифеїв» та значення українського професійного театру.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Життєвий та творчий шлях М. Заньковецької.

 2. Родина Тобілевичів та український театр.

 3. Українська драматургія і театр 70-90 років (добірка тематичних фото, ілюстрацій, панно тощо).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5

І. КАРПЕНКО – КАРИЙ (І.ТОБІЛЕВИЧ). «МАРТИН БОРУЛЯ»

Мета: познайомити студентів з життєвим і творчим шляхом митця, визначити його роль у розвитку української драматургії і театру; розвивати навички творчого мислення; формувати громадянські почуття на прикладі життя I. Карпенка-Карого, познайомити з основними його творами, їх жанровою й тематичною різноманітністю; розкрити своєрідність композиції та багатоплановість сюжету твору, його проблематику; виховувати в студентів естетичну культуру,розкрити характери головного героiв твору, простежити еволюцію iх поведінки,сприяти виробленню навичок визначення головної думки твору; показати психологізм змалювання персонажів роману, їх неоднозначність, розвивати навички характеристики літературних героїв; формувати в студентів уміння визначати духовно-естетичні цінності в літературному творі; розвивати логічне мислення, вміння давати оцінку вчинкам головних персонажів.

Теорія літератури: жанр драматичного твору

ПЛАН


1. Життєвий і творчий шлях І. Карпенка-Карого.

2. Історія написання п’єси «Мартин Боруля».

3. Сюжет і композиція твору.

4. Тема, ідея, проблематика п’єси.

4. Характеристика дійових осіб:

- Мартин Боруля;

- Степан – син Борулі;

- Марися (дочка) і Наталка Полтавка(І.Котляревський «Наталка Полтавка»);

- Микола і Націєвський – наречені дівчини;

- Палажка – дружина Борулі.

5. Спільне та відмінне у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» та у трагікомедії «Мартин Боруля».

6. Значення творчості І. Карпенка-Карого.

ЛІТЕРАТУРА

1. Галабутська Г. Життєві і творчі обрії Карпенка-Карого // Дивослово.— 1995.— № 12.

2. Мороз Л. Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич). Історія української літератури ХІХ ст.— К., 1997.— Кн. 3.

3. Рильський М. Гордість української драматургії: Про творчість Карпенка-Карого // Рильський М. Статті про літературу.— К., 1980.

4. Свербілова Т. Уроки “Хазяїна” наприкінці ХХ ст.: не зовсім за підручником // Слово і час.— 1998.—

№ 3.


5. Українська література. 10 клас. Академічний рівень стандарту /О.П. Ващенко, С. М. Головатюк, Г.Д. Корнух, Л.В. Манян, В.Г. Сухенко/ Упоряд. О.М. Чхайло. – Х.:Основа. – 2011.
ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати п’єсу «Мартин Боруля».

2. Виписати цитати до характеристики дійових осіб.

2. Підготуватися до практичного заняття за планом.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

М.П.СТАРИЦЬКИЙ. „ОБОРОНА БУШІ”, «НЕ СУДИЛОСЬ»

Мета: навчити студентiв говорити про життєвий і творчий шлях митця, визначити його роль у розвитку української драматургії і театру; розвивати навички творчого мислення; формувати громадянські почуття на прикладі життя I. Карпенка-Карого, познайомити з основними його творами, їх жанровою й тематичною різноманітністю; розкрити своєрідність композиції та багатоплановість сюжету твору, його проблематику; виховувати в студентів естетичну культуру, розкрити характери головного героїв твору, простежити еволюцію iх поведінки,сприяти виробленню навичок визначення головної думки твору; показати психологізм змалювання персонажів роману, їх неоднозначність, розвивати навички характеристики літературних героїв; формувати в студентів уміння визначати духовно-естетичні цінності в літературному творі; розвивати логічне мислення, вміння давати оцінку вчинкам головних персонажів.

ПЛАН


 1. Життєвий і творчий шлях М.Старицького. Громадсько-політична діяльність митця.

 2. Роль М.Старицького у становленні «театру корифеїв».

 3. Драматургічна спадщина письменника.

 4. Огляд поетичного і прозового доробку Старицького.

 5. Історико – романтична повість «Оборона Буші»:

а) історична основа твору;

б) багатопроблемність твору;

в) тема та ідея повісті;

г) сюжет;

ґ) образи твору (Орися, Антось Корецький, сотник Михайло Завісний, Ісус Христос), прийоми характеротворення.


 1. П’єса «Не судилося»: розкриття внутрішніх переживань героїв у зв’язку з життєвими проблемами; проблеми взаємин поколінь та вибору життєвих ідеалів представниками різних соціальних груп.

 2. Сюжет, тема, ідея п’єси.

 3. 4. Система образів драми. Психологічна переконливість переживань героїв, яскрава індивідуальність характерів.

 4. Тема стосунків пана та селянки у пореформений час.

 5. Оцінка творчості М.Старицького сучасниками (зокрема І.Франком).

ЛІТЕРАТУРА

1. Комишанченко М. Михайло Старицький (Літературний портрет).— К., 1968.

2. Левчик Н. Історична проза М. Старицького: далекі образи — близькі ідеї // Слово і час.— 1990.— № 12.

3. Левчик Н., Мороз Л. Михайло Старицький // Історія української літератури ХІХ ст.— К., 1997.— Кн. 3.

4. Повернення з небуття: Романи “Молодість Мазепи” і “Руїна” в контексті світоглядно-естетичних концепцій історичної прози М. Старицького // М. Старицький. Молодість Мазепи. Руїна. — К.: Освіта. – 1997.

5. Подолинна І., Подолинний А. Повість “Облога Буші” Михайла Старицького // Дивослово.— 1994.— № 3.

6. Поліщук В. Методологічні аспекти творчості. — Черкаси, 2003.

7. Поліщук В. Художня проза Михайла Старицького. — Черкаси, 2003.

8. Франко І. Михайло Петрович Старицький // Зібрання творів: В 50 т.— К., 1982.— Т. 33.


ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1.Прочитати твори М. Старицького «Оборона Буші», «Не судилось».

2.Підготувати відповіді на запитання плану.

3. Підготуватися до дискусії.

4. Підготувати повідомлення (за вибором: 4 студенти з групи по одній темі)


ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

  1. Чому, на вашу думку, творчий спадок М. Старицького й досі недостатньою мірою вивчений?

  2. Якби вам довелося зняти рекламний ролик для майбутнього кінофільму за мотивами повісті М. Старицького «Облога Буші», то який би уривок ви для цього вибрали? Свій вибір обґрунтуйте.

  3. Чи знайомились ви раніше з драматургією та прозою М. Старицького?

  4. Що єднало особисті й мистецькі долі Михайла Старицького та Миколи Лисенка?

  5. З’ясуйте роль перекладів Старицького у літературному процесі другої половини ХІХ століття.

  6. Як в Україні вшановують пам’ять про визначного корифея українського театру?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ

- Засудження фальші поміщицького лібералізму у п'єсі М. Старицького "Не судилось".

- Загальна характеристика драматургії М. Старицького.

- Значення творчості М. Старицького.

- Поезія М. Старицького – взірець романтичної пісенної лірики.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

ІВАН ФРАНКО. ПОЕЗІЇ. «ГІМН», «ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ», «ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ У СНІ?», «ДЕКАДЕНТ», «РОЗВИВАЙСЯ ТИ, ВИСОКИЙ ДУБЕ». ПОЕМА «МОЙСЕЙ». ПОВІСТЬ «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ»

Мета: розкрити багатогранність діяльності Великого Каменяра; знати основні його твори та його роль у розвитку української літератури; аналізувати поетичні твори, визначити їх жанрові особливості; дати характеристику ліричним героям; виховувати патріотичні почуття; розвивати уміння логічно мислити.

Теорія літератури: сонет, жанрові особливості новели, філософська поезія.

ПЛАН


1.Життєвий і творчий шлях Івана Франка.

2. Збірка поезій Івана Франка «Зів’яле листя», мотиви туги і страждань, породжені складними суспільними та особистими обставинами.

3.Ідейно-художні особливості поезій І.Я.Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні?», «Тричі мені являлася любов».

4. Аналіз поезії «Гімн».

5. Поема «Мойсей» — вершина творчості Івана Франка. Роздуми поета над долею рідного краю:

а) історія створення, Біблійні мотиви;

б) Жанр твору, тема, ідея;

в) образ Мойсея.

6. Повість "Перехресні стежки" - повість про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством. Особливості композиції, сюжету. Проблема вибору життєвої позиції.

а) жанр та проблематика твору;

б) особливості сюжету, тема, ідея;

в) обов'язок і відповідальність Євгена Рафаловича;

г) образна система твору, образ Регіни.

7.Значення творчості І. Я. Франка. Сучасники та нащадки про діяльність та творчість Великого Каменяра.

ЛІТЕРАТУРА

1. Басс І., Каспрук А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях. — К., 1983.

2. Вервес Г. Іван Франко і світова література // Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т. — К., 1987. — Т. 1.

3. Гундорова Т. Франко — не Каменяр. — Мельбурн, 1996.

4. Дей О. Іван Франко, життя і діяльність. — К., 1981.

5. Денисюк І. Невичерпність атома. — Франкознавчі студії. — Львів, 2001.

6. Єфремов С. Іван Франко: Критико-біографічний нарис. — К., 1926.

7. Жулинський М. Від традицій ХІХ ст. до ранніх пошуків ХХ ст. та Іван Франко // Сучасність. — 1997. — № 5.

8. Зеров М. Франко — поет // Зеров М. Твори: В 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

9. Іван Франко і світова культура: Матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО: В 3 кн. — К., 1990.

10. Іван Франко — письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнародної наукової конференції. — Львів, 1998.

11. Павличко Д. З глибин душі // Франко І. Зів’яле листя.— К., 1985.

12. Погребенник Ф. З вірою в силу духа народного (Поема І. Франка “Мойсей”) // Українська мова і література в школі. — 1986.— № 8.

13. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література. — Мюнхен, 1974.

14. Скупейко Л. Іван Франко про творчу індивідуальність письменника. — К., 1986.

15. Франко З. У спектрі засобів майстерності філософських поем Каменяра // Українське літературознавство. — 1969.— Вип. 7.

16. Шерех Ю. Другий “Заповіт” української літератури // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології. — К., 1993.
ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ


 1. Підготувати відповіді на запитання плану.

 2. Підготувати повідомлення «Перехресні стежки» в оцінці тодішньої критики» (один студент).

 3. Вивчити напам’ять «Гімн» І. Франка.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8ПІДСУМКОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР

Мета: оцінити навчальні досягнення з вивчених тем; розвивати вміння аналізувати художні твори; творчі здібності; виховувати самостійність та наполегливість у роботі.

ЗАВДАННЯ


 1. Підготуватися до письмової роботи за творчістю Панаса Мирного, І. Карпенка-Карого, І. Нечуя-Левицького, І. Франка.

Орієнтовні теми письмових робіт:

«Мої роздуми над долею Чіпки з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні»,

«Народознавство у повісті І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»,

«Смішний чи страшний Пузир у комедії Івана Карпенка-Карого «Хазяїн», «Світове значення творчої спадщини Івана Франка»,

«Дворянство як міф про краще життя (за твором «Мартин Боруля” І. Карпенка-Карого)» ,

«Роздуми над винуватцями родинних сварок і баталій» (за твором І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я”»),

«Панас Якович Рудченко — «перший симфоніст української прози»

(О. Гончар)»,

«Проблема вождя і народу в поемі І.Франка «Мойсей».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9ТЕМА: Б. ГРІНЧЕНКО. ОПОВІДАННЯ «КАТОРЖНА»

Мета: допомогти студентам краще засвоїти ідейно-художній зміст твору, його гуманістичну спрямованість; розвивати навички аналізу малої прози, висловлення власної думки з приводу прочитаного; поглиблювати вміння визначати риси індивідуального стилю письменника, літературний стиль та напрямок; виховувати прагнення до любові й добра.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка