Позначте відповідь, у якій правильно вказано зміст предмета цивільного праваСторінка5/13
Дата конвертації10.01.2018
Розмір1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
-Правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемним. 
+Правочин може обмежити можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки. 
+Правовий акт Президента України може обмежувати можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, крім випадків, коли таке обмеження передбачено Конституцією України.

№ 2301
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо опіки та піклування: 


-Підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір та порядок виплати встановлюються органом опіки та піклування. 
-Якщо у особи, над якою встановлено опіку, є майно, що знаходиться в іншій місцевості, опіка над цим майном встановлюється судом за місцезнаходженням майна. 
+Орган опіки та піклування, якщо він призначив опікуна за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна. 
+За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень піклувальника у разі порушення прав підопічного. 
-Опіка припиняється у разі передачі неповнолітньої особи на поруки. 
-Піклування припиняється у разі досягнення підопічним чотирнадцяти років. 
-Піклування припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.

№ 2302
Піклування припиняється у разі: 


+досягнення фізичною особою повноліття; 
-досягнення фізичною особою пенсійного віку; 
-реєстрації припинення шлюбу неповнолітньою особою; 
-надання неповнолітній особі повної цивільної правоздатності
+надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; 
-досягнення фізичною особою чотирнадцятирічного віку; 
+поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

№ 2303
Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування: 


+відмовитися від майнових прав підопічного; 
-відмовитися від майнових обов’язків підопічного; 
+видавати письмові зобов'язання від імені підопічного
-видавати усні зобов’язання від імені органу опіки і піклування; 
-видавати письмові зобов’язання від імені органу опіки і піклування; 
-укладати договори від імені органу опіки і піклування. 
-укладати дрібні побутові правочини в інтересах підопічного.

№ 2304
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо визнання фізичної особи недієздатною: 


-Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона досягла пенсійного віку і не може усвідомлювати значення своїх дій. 
+Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду про це. 
-Над недієздатною фізичною особою встановлюється піклування. 
-Недієздатна фізична особа має право вчиняти правочини, які вона усвідомлює. 
-Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах за загальним правилом вчиняє її піклувальник. 
-Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її піклувальник. 
+Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

№ 2305
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо визнання фізичної особи безвісно відсутньою: 


+Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. 
-Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою встановлюється Цивільним кодексом України. 
-На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою орган опіки і піклування за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та встановлює над ним опіку. 
+Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, погашає за рахунок її майна борги. 
+За заявою заінтересованої особи опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов'язані утримувати. 
-Опіка над майном не припиняється навіть у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим, до прийняття відповідного рішення органом опіки і піклування. 
-Якщо фізична особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, за заявою цієї особи суд оприлюднює рішення про визнання фізичної особи не безвісно відсутньою, а відсутньою з поважної причини.

№ 2306
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо оголошення фізичної особи померлою: 


+Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років. 
-Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня початку воєнних дій. 
+Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. 
-Якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, орган опіки і піклування за місцем перебування цієї особи скасовує рішення про оголошення фізичної особи померлою. 
+Незалежно від часу своєї появи фізична особа, яка була оголошена померлою, має право вимагати від особи, яка володіє її майном, повернення цього майна. 
-У разі неможливості повернути майно в натурі особі, яка була оголошена померлою, майно не повертається, його вартість не відшкодовується. 
-Якщо майно фізичної особи, яка була оголошена померлою і з'явилася, перейшло у власність територіальної громади і було реалізоване ними, цій особі повертається сума в розмірі десяти мінімальних заробітних плат.

№ 2307
Фізична особа може бути оголошена померлою: 


-якщо у місті її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом одного року; 
+якщо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю, і немає відомостей про місцеперебування цієї особи протягом 6 місяців; 
-якщо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю, і немає відомостей про місцеперебування цієї особи протягом 1 року; 
-якщо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю, і немає відомостей про місцеперебування цієї особи протягом 3 років; 
-якщо особа страждає на хронічний, стійкий психічний розлад
+після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, якщо особа пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями. 
-якщо особа досягла 100 років.

№ 2308
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо визнання фізичної особи недієздатною: 


-Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного психічного розладу зловживає алкогольними напоями. 
-Якщо суд задоволить заяву про визнання особи недієздатною, ця фізична особа після видужання має право вимагати від заявника відшкодування моральної шкоди. 
-Фізична особа визнається недієздатною з моменту оголошення рішенням суду про це. 
-Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним правочину, суд може визнати у своєму рішенні цей правочин недійсним. 
+Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка. 
+Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. 
+Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун. 
№ 2309
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо визнання фізичної особи недієздатною: 
-Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона досягла пенсійного віку і не може усвідомлювати значення своїх дій. 
+Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду про це. 
+Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним договору, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого вона визнається недієздатною. 
-Над недієздатною фізичною особою встановлюється піклування. 
-Недієздатна фізична особа має право вчиняти правочини, які вона усвідомлює. 
-Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах за загальним правилом вчиняє її піклувальник. 
+Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

№ 2310
Піклування припиняється у разі: 


+досягнення фізичною особою повноліття; 
-реєстрації припинення шлюбу неповнолітньою особою; 
+реєстрації шлюбу неповнолітньої особи; 
-надання неповнолітній особі повної цивільної правоздатності; 
+надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; 
-досягнення фізичною особою чотирнадцятирічного віку; 
-бажання заняття підприємницькою діяльністю; 

№ 401
Виберіть правильні законодавчі положення щодо зміни тривалості позовної давності: 


-позовна давність встановлюється завжди тільки в договорі посвідченому нотаріально; 
+позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін; 
-сторони, при бажанні збільшити тривалість позовної давності можуть укласти або письмову або усну домовленість; 
-за домовленістю сторін порядок обчислення позовної давності може бути змінено; 
-збільшення тривалості позовної давності в жодному випадку не допускається.

№ 402
До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність: 


-3 роки; 
-10 років; 
-5 років; 
+1 рік; 
-2 роки.

№ 403
До вимог про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації застосовується позовна давність: 


-3 роки; 
-10 років; 
-5 років; 
+1 рік; 
-2 роки.

№ 404
Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв’язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані: 


-несвоєчасно; 
-із пропуском встановленого строку
-із запізненням; 
+своєчасно; 
-завчасно.

№ 405


Якщо строк довіреності не встановлений, вона: 
-є чинною 1 рік; 
+зберігає чинність до припинення її дії; 
-є нікчемною; 
-є незаконною; 
-зберігає чинність до припинення її дії, але не більше 3 роки.

№ 406
Зазначте неправильно вказану підставу припинення представництва за довіреністю? 


+зупинення господарської діяльності юридичної особи, якій видана довіреність; 
-обмеження цивільної дієздатності особи, яка видала довіреність; 
-смерті особи, яка видала довіреність; 
-оголошення особи, яка видала довіреність померлою
-визнання особи, яка видала довіреність, недієздатною або безвісно відсутньою.

№ 407


Виберіть правильні законодавчі положення щодо зміни тривалості позовної давності: 
-позовна давність встановлюється завжди тільки в договорі посвідченому нотаріально; 
+позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін; 
-сторони, при бажанні збільшити тривалість позовної давності можуть укласти або письмову або усну домовленість; 
-за домовленістю сторін порядок обчислення позовної давності може бути змінено; 
-збільшення тривалості позовної давності в жодному випадку не допускається.

№ 408
Особа, яка вчиняє правочин, повинна: 


-бути громадянином України
+мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; 
-бути здоровою; 
-мати при собі паспорт; 
-бути суб’єктом підприємницької діяльності.

№ 409
Недійсний правочин 


-не створює жодних правових наслідків; 
+не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю
-створює правові наслідки лише для осіб, які його вчинили; 
-припиняє права та обов’язки особи, яка його вчинила; 
-припиняє лише обов’язки особи, яка його вчинила.

№ 410
У разі недійсності правочину: 


-усе отримане сторонами стягується в користь держави або територіальної громади; 
+кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення - відшкодувати вартість того, що одержано; 
-кожна із сторін зобов'язана відшкодувати другій стороні заподіяну шкоду; 
-боржник зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду кредитору; 
-усе отримане сторонами стягується судом в користь територіальної громади.

№ 411
Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами): 


+не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей; 
-повинен укладатись у письмовій формі; 
-не може укладатися без дозволу органів місцевого самоврядування
-повинен укладатись у письмовій формі і посвідчуватись нотаріусом; 
-не може вчинятися самостійно.

№ 412
Якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися правочин власноручно, то:


-правочин підписує нотаріус; 
-правочин підписує реєстратор правочинів; 
+за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа; 
-за її дорученням текст правочину підписує нотаріус; 
-за її дорученням текст правочину підписує нотаріус або сільський (селищний, міський) голова.

№ 413
Правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії): 


-підлягає анулюванню; 
+може бути визнаний судом недійсним; 
-є нікчемним; 
-визнається недійсним за позовом органу ліцензування; 
-вважається неукладеним.

№ 414
У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину такий правочин:


-є незаконним; 
+є нікчемним; 
-може бути визнаний недійсним судом
-є фіктивним; 
-підлягає обов’язковій реєстрації.

№ 415
Правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, вважається схваленим її батьками (усиновлювачами) (одним із батьків, з ким вона проживає) або опікуном: 


+якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензії другій стороні; 
-якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом трьох місяців не заявили претензії другій стороні; 
-якщо ці особи не знали і не могли знати про його вчинення; 
-якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного року не заявили претензії другій стороні; 
-якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, не звернулися у суд про визнання його недійсним.

№ 416
Недійсність окремої частини правочину: 


-має наслідком недійсність інших його частин; 
+не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини; 
-є підставою для визнання правочину недійсним; 
-не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому; 
-має наслідком недійсність правочину в цілому.

№ 417
Фіктивним є правочин: 


+який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином; 
-який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили; 
-який вчинено в усній формі; 
-який вчинено в результаті обману; 
-який вчинено сторонами під умовою.

№ 418
Удаваним є правочин: 


+який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили; 
-який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином; 
-який вчинено під впливом помилки; 
-який вчинено під впливом обману; 
-який вчинений недієздатною особою.

№ 419
Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, то: 


-такий правочин є нікчемним; 
-такий правочин вважається неукладеним; 
-такий правочин визнається нікчемним; 
+такий правочин може бути визнаний судом недійсним; 
-такий правочин повинен бути розірваний.

№ 420
Особа, яка вчиняє правочин, повинна: 


-бути громадянином України; 
-бути повнолітньою; 
+мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; 
-бути здоровою; 
-мати при собі документ у якому вказана адреса її місця проживання.

№ 421
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у ___: 


+3 роки 
-2 роки 
-5 років 
-1 рік 
-70 років.

№ 422
У якому із перелічених варіантів неправильно зазначено випадок коли перебіг позовної давності зупиняється: 


-якщо пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 
-у разі відстрочення виконання зобов’язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 
+якщо позивач або відповідач перебуває на лікуванні у закладі охорони здоров’я; 
-у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 
-якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан.

Зазначте неправильно вказану підставу припинення представництва за довіреністю? 
+зупинення господарської діяльності юридичної особи, якій видана довіреність; 
-обмеження цивільної дієздатності особи, яка видала довіреність; 
-смерті особи, яка видала довіреність; 
-оголошення особи, яка видала довіреність померлою; 
-визнання особи, яка видала довіреність, недієздатною або безвісно відсутньою.

№ 423
У якій із відповідей неправильно вказано підставу припинення представництва за довіреністю: 
-закінчення строку довіреності; 
-скасування довіреності особою, яка її видала; 
-відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; 
-припинення юридичної особи, яка видала довіреність; 
+спливу позовної давності.

№ 424
У якій із відповідей неправильно вказано підставу припинення представництва за довіреністю: 


+зупинення господарської діяльності юридичної особи, якій видана довіреність; 
-смерті особи, яка видала довіреність; 
-оголошення особи, яка видала довіреність померлою; 
-визнання особи, яка видала довіреність, недієздатною або безвісно відсутньою
-обмеження цивільної дієздатності особи, яка видала довіреність.

№ 425
Представник може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо 


-це встановлено актом цивільного законодавства; 
-це встановлено договором між особою, яку представляють, і третьою особою; 
-лише щодо вчинення договорів купівлі-продажі; 
+представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє; 
-представник з певних причин не може виконати повноваження особисто.

№ 426
Представник не може вчиняти правочин 


+який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє; 
-щодо нерухомого майна довірителя; 
-від імені особи, яку він представляє, в інтересах цієї особи або в інтересах іншої особи; 
-щодо управління об’єктами інтелектуальної власності; 
-який укладається у нотаріальній формі і підлягає реєстрації.

№ 427
До вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману, застосовується позовна давність у: 


+3 роки; 
-10 років; 
-5 років; 
-1 рік; 
-2 роки

№ 428
До вимог про застосування наслідків нікчемного правочину застосовується позовна давність у: 

+3 роки;

-10 років; 


-5 років; 
-1 рік; 
-2 роки

№ 429


До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність: 
-3 роки; 
-10 років; 
-5 років; 
+1 рік; 
-2 роки
№ 430
До вимог про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації застосовується позовна давність: 
-3 роки; 
-10 років; 
-5 років; 
+1 рік; 
-2 роки.

№ 431
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: “(*строк*) - це певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення”?

№ 432

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: “(*термін*) - це певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення”? 


№ 433
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Позовна давність – це (*строк*), у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

№ 434
Перебіг позовної давності зупиняється у разі вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.

-вірне твердження

+невірне твердження

№ 435
Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: “(*позовна давність*) - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу”?

№ 436
Вставте цифру у наступне положення Цивільного кодексу України: Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у (*3*) роки.

№ 437

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: (*нікчемна*) довіреність – це довіреність, у якій не вказана дата її вчинення.


№ 438
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: (*представництво*) – це правовідношення, в якому одна сторона зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. 

№ 439
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: (*довіреність*) – це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

№ 440
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: (*передоручення*) – це юридично значима дія представника, в силу якої його права як представника переходять до іншої особи.

№ 441


Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Опікун є законним представником (*малолітньої особи*). 

№ 442
Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Представник може передати свої повноваження, якщо право передоручення передбачено (*договором*) або (*законом*).

№ 443

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його (*внутрішній волі*).№ 444
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Правочин, який порушує публічний порядок є (*нікчемним*).

№ 445
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до (*припинення*) її дії.

№ 446
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв’язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані (*своєчасно*).

№ 447
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної (*дієздатності*) .

№ 448
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом (*недійсним*).

№ 449
Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

+вірне твердження

-невірне твердження

№ 450
Недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини.

+вірне твердженняПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка