Позиційний документ щодо імплементації Українською Стороною Плану дій Україна – єс у 2005-2006 рокахСторінка1/5
Дата конвертації05.02.2019
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5

Поточний моніторинг

станом на 06.12.2006


ПОЗИЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

щодо імплементації Українською Стороною Плану дій Україна – ЄС
у 2005-2006 рокахпроект для громадського обговорення

Розміщено на Урядовому порталі http://www.kmu.gov.ua

(Урядовий портал/Європейський вибір/План дій Україна - ЄС/Позиційний документ щодо імплементації Українською Стороною Плану дій Україна – ЄС)

Підготовлено за пропозиціями

органів виконавчої влади України.
Секретаріат Української частини Комітету з питань

співробітництва між Україною та ЄС

тел . 8 0 44 256 62 98,

факс 8 044 226 21 06,ел. адреса antonyuklv@kmu.gov.ua
ЗМІСТ

стор.

1. ВСТУП

4

2.1. ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМУВАННЯ

5

2.2. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ РЕФОРМИ І РОЗВИТОК

15

Функціонуюча ринкова економіка
Монетарна та фіскальна політика, політика обмінного курсу
Структурні реформи
Соціальна сфера, зайнятість, зменшення бідності
Регіональний розвиток
2.3.ТОРГІВЛЯ, РИНКОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ РЕФОРМИ

20

2.3.1. Рух товарів
Торговельні відносини
Митні справи
Стандарти, технічне регулювання та оцінка відповідності (гармонізовані з ЄС сфери)
Скасування обмежень та покращення управління (негармонізовані сфери ЄС)
Санітарні та фітосанітарні заходи
2.3.2. Право щодо заснування; законодавство щодо діяльності компаній та послуг
2.3.4 Пересування людей, у тому числі пересування працівників
2.3.5. Інші ключові сфери
Оподаткування
Конкурентна політика
Права інтелектуальної та промислової власності
Державні закупівлі
Статистика
Фінансовий контроль
Політика у сфері підприємництва
2.4. СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ ЮСТИЦІЇ ТА ВНУТРІШНІХ СПРАВ

31

2.5. ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКА, ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

32

Транспорт
Енергетика
Інформаційне суспільство
Навколишнє середовище
2.6. МІЖЛЮДСЬКІ КОНТАКТИ

40

Наука і технологія, дослідження та розвиток
Освіта, навчання та молодь. Культура та аудіовізуальні питання
Транскордонне та регіональне співробітництво
Громадське здоров’я
ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУВАЛИСЯ З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ, ВИКЛАДЕНИХ У ВИСНОВКАХ РАДИ МІНІСТРІВ ЄС ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН
(ВІД 21 ЛЮТОГО 2005 Р.)

43

Переговори між Україною та ЄС щодо нової посиленої Угоди
Технічна допомога ЄС Україні
Співробітництво з Європейським інвестиційним банком
СФЕРИ ПОЗА РАМКАМИ ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНА – ЄС, В ЯКИХ РОЗВИВАЄТЬСЯ СПІВРОБІТНИЦТВО

44

Започаткування співробітництва з питань сільського господарства
1. Вступ
План дій Україна – ЄС схвалено 21 лютого 2005 р. у Брюсселі на позачерговому засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Урядом України щороку визначаються заходи з виконання Плану дій (відповідні заходи на 2006 рік затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів від 27 квітня 2006 р. №243).

Питання виконання Плану дій Україна – ЄС постійно розглядаються Українською Стороною. Схвалено методичні рекомендації щодо проведення моніторингу стану реалізації Плану дій.
Протягом 2005 – 2006 років здійснювалася попередня спільна оцінка виконання Плану дій: під час проведення Самітів Україна – ЄС (1 грудня 2005 р., 27 жовтня 2006 р.), засідань Ради з питань співробітництва (13 червня 2005 р., 14 вересня 2006 р.), Комітету з питань співробітництва (19 жовтня 2005 р.), а також підкомітетів Україна – ЄС.

У липні 2006 р. попередня редакція Позиційного документу (станом на 20


червня 2006 р.)
була передана Європейській Стороні.

Даний документ містить оновлену інформацію про поточний стан виконання Українською стороною Плану дій Україна – ЄС.

Оцінка виконання проводилася з урахуванням позиції Європейської Комісії, держав – членів ЄС, міжнародних організацій, іноземних компаній тощо.

2.1. ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМУВАННЯ
Посилення стабільності та ефективності інституцій, що забезпечують демократію та верховенство права

7 липня 2005 р. прийнято нову редакцію Закону України про вибори народних депутатів України (Закон України №2777), який покращив виборчі процедури з урахуванням висновків міжнародних спостерігачів, отримав позитивну оцінку Венеціанської комісії та ПАРЄ (Резолюція від 5 жовтня 2005 р. №1466 (2005)). 21 грудня 2005 р. внесено зміни до Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (Закон України №3253). Відповідно до рекомендацій ОБСЄ та Ради Європи юридично та практично запроваджено можливість спостереження за виборчим процесом українськими неурядовими організаціями.

Робота Центральної виборчої комісії України під час організації проведення парламентських виборів була професійною та неупередженою. Для забезпечення права кожного громадянина на волевиявлення були складені та уточнені списки виборців, з листопада 2005 р. проводилось ознайомлення з цими списками громадян України. Європейська Сторона регулярно інформувалася про підготовку до парламентських виборів в Україні.

Парламентські вибори 2006 р. проведено демократично і прозоро, що визнано спостерігачами від ОБСЄ, Ради Європи, ЄС, інших міжнародних організацій та держав.
Ці вибори можна охарактеризувати виключно як вільні та прозорі, тобто від цього дійсно виграв український народ.

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ А. Хастінгс
Парламентські вибори 26 березня проведені переважно у відповідності із зобов’язаннями в рамках ОБСЄ, Ради Європи, іншими міжнародними стандартами демократичних виборів. В цілому поважалися громадянські та політичні права людини.

Звіт Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами від 23 червня 2006 р.

Відповідно до оновленої Конституції України у серпні 2006 р. коаліцією парламентських фракцій було сформовано Уряд як політичний орган, відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний та підзвітний Верховній Раді України.

У листопаді 2006 р. Президентом України утворено Комісію з опрацювання пропозицій щодо внесення змін до Конституції України та підготовки законопроектів, спрямованих на їх реалізацію (Указ № 926).

В рамках проведення адміністративної реформи Урядом України розроблено проект Закону України „Про Кабінет Міністрів України”, який 16 листопада 2006 р. прийнято Верховною Радою України у першому читанні.

Проведено роботу щодо консолідації ряду секторів державного управління: державних фінансів, соціальної політики і праці, юстиції, надзвичайних ситуацій. Сформовано систему інтегрованого управління природними ресурсами та екобезпекою. Прийнято рішення про спрямування і координацію діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів (постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2006 р. №207). Здійснено заходи щодо зміцнення системи державної влади на місцевому рівні.
Основні завдання:


  • здійснення заходів щодо кодифікації виборчого законодавства та створення загальнодержавного реєстру виборців;

  • забезпечення прийняття Закону України „Про Кабінет Міністрів України”;

  • продовження роботи з проведення конституційної та адміністративної реформи;
За оцінкою Української Сторони: досягнуто значного прогресу.
За оцінкою ЄС: в питаннях підготовки до парламентських виборів 2006 р. досягнуто значного прогресу, з інших питань досягнуто певного прогресу.

грудень 2006 року

Подальше проведення судової та правової реформ для забезпечення незалежності судової влади та зміцнення її адміністративної дієздатності, а також забезпечення неупередженості та ефективності прокуратури

У липні 2005 р. Президентом України створено Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права з метою об'єднання зусиль органів державної влади, політичних партій, громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства у цій сфері.

Моніторинг дотримання європейських стандартів у сфері демократії, верховенства права та прав людини здійснюється Радою Європи. Парламентською Асамблеєю Ради Європи відмічено суттєвий прогрес у виконанні Україною обов’язків та зобов’язань, взятих при вступі до Ради Європи (Резолюція від 5 жовтня 2005 р. №1466 (2005)). Президентом України затверджено заходи з виконання зазначених обов'язків та зобов'язань.

З метою подальшого реформування судової системи прийнято Кодекс адміністративного судочинства України (введений в дію 1 вересня 2005 р.), який забезпечує функціонування адміністративних судів. З 1 вересня 2005 р. набув чинності Цивільний процесуальний кодекс України. Законом України „Про доступ до судових рішень” (від 22 грудня 2005 р. №3262, набрав чинності з 1 червня 2006 р.) регулюються відносини щодо забезпечення доступу до судових рішень, прозорості діяльності судової влади. З 1 червня 2006 р. започатковано роботу Єдиного державного реєстру судових рішень, який розміщено на веб-порталі судової влади (www.court.gov.ua). Для забезпечення виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини 23 лютого 2006 р. прийнято Закон України (№3477), який отримав позитивну оцінку з боку Парламентської Асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи і розглядається Організацією як один із зразків позитивної практики держав-членів.

У 2006 році Президентом України схвалено ряд рішень, пов’язаних з подоланням проблеми невиконання судових рішень - План заходів щодо вдосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів (Указ №242), Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів (Указ №361), Національний план дій із забезпечення належного виконання рішень судів (Указ № 587).

На виконання Концепції формування в Україні системи надання безоплатної правової допомоги відповідно до європейських стандартів, схваленої Президентом України 9 червня 2006 р., у серпні розпочав роботу перший експериментальний центр з надання безоплатної правової допомоги у м. Харкові, прийнято рішення про створення другого такого центру у Київській області.

Здійснено заходи щодо удосконалення навчального процесу Академії суддів України, проведено стажування суддів Верховного Суду України в Європейському Суді з прав людини.
У травні 2006 р. закінчена реалізація V-ї Спільної програми співробітництва між ЄК та Радою Європи для зміцнення демократичної стабільності в Україні. Результати програми отримали позитивну оцінку.

6 листопада 2006 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи стосовно заснування в Україні Офісу Ради Європи для координації програм співробітництва.


Основні завдання:

  • продовження судової реформи з метою підвищення статусу суддів, забезпечення кадрового поновлення суддівського корпусу, удосконалення системи та структури судів;

  • продовження реформування системи органів прокуратури;

  • забезпечення розробки та прийняття законодавства щодо надання безоплатної правової допомоги;
За оцінкою Української Сторони: досягнуто певного прогресу.
За оцінкою ЄС: досягнуто певного прогресу.

квітень 2006 року


Забезпечення ефективності боротьби з корупцією


У 2006 р. порівняно з 2005 р. рейтинг України щодо боротьби з корупцією покращився на 14 позицій (перейшла із 113 на 99 місце).

Індекс сприйняття корупції у 2006 р., Transparency International

Україна досягла прогресу у сфері боротьби з корупцією.

16 березня 2005 р. Україною ратифіковано Цивільну конвенцію про боротьбу з корупцією (Закон України №2476). З 1 січня 2006 р. Україна стала повноправним членом Групи держав проти корупції (ГРЕКО). З метою встановлення кримінальної відповідальності за зловживання комп'ютерними системами та даними ратифіковано Конвенцію про кіберзлочинність (Закон України від 7 вересня 2005 р. №2824) та Додатковий протокол до цієї Конвенції (Закон України від 21 липня 2006 р. № 23). 18 жовтня 2006 р. Україною ратифіковано Конвенцію ООН проти корупції, Конвенцію Ради Європи про корупцію у контексті кримінального права та Додатковий протокол до цієї Конвенції (закони України №№ 251, 252, 253).

Затверджено першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції (Указ Президента України від 18 листопада 2005 р. № 1615). До переліку осіб уповноважених на виконання функцій держави, які мають нести відповідальність за корупційні діяння, включено осіб, що займають політичні посади (Закон України від 23 лютого 2006 р. №3490).

Запроваджено громадський моніторинг у сфері боротьби з корупцією, діють на постійній основі “гарячі лінії” при МВС та Держмитслужбі. Здійснювався перегляд та оптимізація дозвільних функцій, вживалися заходи щодо підвищення відповідальності установ та службовців, які приймають рішення про надання дозволів, посилення контролю за їх діяльністю. Підвищено оплату праці державних службовців, правоохоронних органів та судів.

20 лютого 2006 р. Президентом України схвалено Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні, розроблену з урахуванням рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи, інших міжнародних організацій (Указ Президента України №140).

5 травня 2006 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України, Міністерством Великої Британії у справах міжнародного розвитку, Шведською агенцією міжнародного розвитку та Представництвом ЄК в Україні про проведення оцінки державного управління за базовими показниками SIGMA. Експертами SIGMA проведено оцінку шести сфер державного управління (державна служба, зовнішній аудит, фінансовий контроль, система управління державними видатками, процес розробки, прийняття і впровадження рішень, система управління державними закупівлями). Результати оцінки у липні 2006 р. презентовані на міжнародній конференції „Стратегія адміністративної реформи: рекомендації SIGMA Урядові України” та стануть основою для вироблення пропозицій щодо невідкладних заходів з проведення адміністративної реформи в Україні.

Реалізується трирічний проект, спрямований на боротьбу з корупцією в Україні „Підтримка належного врядування” (UPAC) (“Support to good governance: Project against corruption in Ukraine”), який фінансується ЄК та Радою Європи.

Основні напрями подолання корупції, що мають бути реалізовані найближчим часом, визначені Концепцією подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” (Указ Президента України від 11 вересня 2006 р. № 742).

У вересні 2006 р. в м. Києві проведена міжнародна конференція „Роль вищих органів фінансового контролю у боротьбі з корупцією та шахрайством”.
Основні завдання:


  • реалізація Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”;

  • здійснення заходів щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних конвенцій про боротьбу з корупцією;

  • забезпечення прийняття нової редакції Закону України „Про державну службу”;
За оцінкою Української Сторони: досягнуто певного прогресу.
За оцінкою ЄС: досягнуто певного прогресу.

грудень 2006 року


Забезпечення поваги до прав людини та основних свобод у відповідності до міжнародних та європейських стандартів

Органами державної влади забезпечується дотримання права на свободу мирних зібрань та об’єднань, свободи віросповідань.

Здійснено заходи з укладення ряду конвенцій та факультативних протоколів ООН і Ради Європи щодо забезпечення захисту права та основних свобод людини.

9 лютого 2006 р. Україною ратифіковано Протоколи №12 та №14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Закон України №3435).

Україною підписано Європейську конвенцію про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів (квітень 2005 р.), Конвенцію про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковий протокол до неї (серпень
2005 р.)
, Додатковий протокол до Конвенції про захист прав людини та людської гідності щодо застосування біології та медицини (заборона клонування людей) (квітень 2006 р.).
Основні завдання:


  • здійснення заходів щодо ратифікації Конвенції про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до неї, Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів;
За оцінкою Української Сторони: досягнуто помірного прогресу.


Забезпечення розвитку громадянського суспільства. Забезпечення поваги до прав профспілок та основних стандартів праці


В Україні існує розвинена мережа громадських організацій.

З Доповіді Європейського соціально-економічного комітету,

CESE 1622/2003, грудень 2003 року

Урядом України вживаються заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства і залучення громадян до управління державними справами. З метою залучення громадян до процесу прийняття держаних рішень органами виконавчої влади проводяться консультації з громадськістю за участю представників громадських організацій, політичних партій, інших об’єднань громадян. При центральних та місцевих органах виконавчої влади діє 71 громадська рада, до складу яких входять понад 3 тисячі представників громадськості.

При формуванні планів роботи органів виконавчої влади враховувалися пропозиції та зауваження інститутів громадянського суспільства, забезпечувалося інформування громадськості про ці плани, звіти про їх виконання розповсюджуються за допомогою ЗМІ та на веб-сайтах органів виконавчої влади.

Проводяться семінари, „круглі столи”, інші заходи з метою підвищення громадянської освіти в Україні. Реалізується ряд проектів міжнародної технічної допомоги (у т.ч. ЄС), спрямованих на розбудову громадянського суспільства.


Трудові організації носять характерні ознаки, які були і є притаманними новоприйнятим країнам [нові держави – члени ЄС – примітка].

Доповідь Європейського соціально-економічного комітету,

CESE 1622/2003, грудень 2003 року

За останні роки суттєво змінилася ситуація в профспілковому русі України. Жодна із існуючих профспілкових організацій не займає монопольне становище в країні. Поступово здійснюється перехід на нові, більш демократичні принципи взаємовідносин держави з профспілками.

Укладена та виконувалася Генеральна угода між Урядом України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004-2005 роки. Продовжується робота над проектом відповідної Генеральної угоди на 2006-2009 роки. Укладалися регіональні угоди між місцевими органами влади, організаціями роботодавців та профспілками. З метою підвищення конструктивізму у веденні соціального діалогу у жовтні 2006 р. підписано Угоду про спільні дії щодо вирішення колективного трудового спору між Урядом України та Федерацією профспілок.

З метою розвитку соціального діалогу при Президентові України створено тристоронню Національну соціально-економічну раду, покликану сприяти підвищенню ролі профспілок та організацій роботодавців у формуванні економічної та соціальної політики держави.

За рішенням Уряду України професійні спілки з 1 січня 2007 р. будуть звільнені від сплати реєстраційного збору, що узгоджується зі статтею 2 Конвенції № 87 Міжнародної організації праці про свободу асоціації та захист права на організацію (постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. №768).
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка