Пояснювальна записка тестові завдання з дисципліни «Світова література» розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5-9 класів та програм профільного навчання учнів 10-11 класівСкачати 45.64 Kb.
Дата конвертації24.05.2018
Розмір45.64 Kb.
ТипПояснювальна запискаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Тестові завдання з дисципліни «Світова література» розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5-9 класів та програм профільного навчання учнів 10-11 класів.

Відповідно до програмних вимог абітурієнти повинні знати такі основні літературознавчі поняття: тема, ідея, фабула, сюжет, художній образ, ліричний герой, мотив, символ, портрет, художня деталь, пейзаж, комічне, гумор, іронія, сарказм, сатира, алегорія, контраст, міф, міфологія, міфотворчість, фольклор, роди літератури, літературний процес, літературний напрям, літературна течія, приказка, байка, билина, езопова мова, казка, балада. Хоку. Оповідання, новела, повість, детектив, героїчний епос, епічна поема, ода, газела, рубаї, бейт, притча, роман, роман-міф, роман-парабола, поема, трагедія, комедія, драма, антиутопія, антитеза, епітет, метафора, анафора, епіфора, гекзаметр, сонет, верлібр, бароко, класицизм, сентименталізм, реалізм, натуралізм, байронічний герой, психологізм, декаданс, модернізм, імпресіонізм, символізм, неоромантизм, акмеїзм, футуризм, кубізм, екзистенціалізм, сугестія, натуралізм, естетизм, парадокс, авангардизм, епічна драма, постмодернізм, гротеск, алюзія, потік свідомості, національний колорит, гіпербола, байронізм, постмодернізм, дадаїзм.


Абітурієнт повинен знати про літературні явища.

Специфіка художньої літератури. Її місце в системі видів мистецтва. Етапи літературного процесу, напрями, течії, роди, жанри літератури. Називати представників літературних епох, напрямів, течій, мистецьких шкіл, угруповань. Застосовувати літературознавчі поняття в процесі аналізу та інтерпретації літературних творів. Розуміти специфіку міфу і міфологічного світосприйняття, роль міфології в розвитку літератури й мистецтва. Знати особливості розвитку античної літератури, її провідні теми, ідеї, роди, жанри, значення для літературного процесу наступних епох. Розрізняти основні цикли давньогрецьких міфів, ключові міфологічні сюжети, образи, специфіку їх втілення в літературі

Абітурієнт повинен знати хронологічні межі доби середньовіччя. Характеризувати історичний і культурний контекст розвитку середньовічної літератури Заходу і Сходу.

Необхідно знати хронологічні межі Відродження, особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури.

Знати характерні ознаки бароко як художнього напряму.

Знати історичні умови розвитку класицизму в Європі, вплив монархії на формування художнього напряму.

Розкривати провідні ідеї доби Просвітництва, знати вдатних представників цієї епохи, їхній внесок у розвиток світової літератури.

Називати основні риси та етапи літературного процесу 19 ст., характеризувати особливості світогляду, естетичні позиції письменників, втілені у їхніх творах.

Розкривати зміну світоглядних і естетичних засад модернізму в 20 ст., виявляти у літературних творах ознаки і взаємодію різних художніх напрямів, течій, родів, жанрів, тенденцій, стилів, встановлювати роль фольклору і міфології у творах письменників
20-21 ст.

Матеріал програми розподілено за такими розділами:

Античність

Гомер, Есхіл. Публій Вергілій Марон


Середньовіччя

Лі Бо, Ду Фу, Рудакі, Омар Хаям, Пісня про Роланда, Данте Аліг’єрі


Відродження

Франческо Петрарка, Мігель де Сервантес Сааведра, Вільям Шекспір


Бароко

Педро Кальдерон


Класицизм

Жан Батіст Мольєр


Просвітництво

Йоганн Вольфанг Гете


19 століття

Ернест Теодор Амадей Гофман, Генріх Гейне, Джордж Гордон Байрон, Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Михайло Лермонтов, Микола Гоголь, Стендаль, Оноре де Бальзак, Чарльз Діккенс, Федір Достоєвський, Волт Вітмен, Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Оскар Уайльд, Генріх Ібсен


20-початок 21 століття

Франц Кафка, Джеймс Джойс, Михайло Булгаков, Райнер Марія Рільке, Гійом Аполлінер, Федеріко Гарсіа Лорка, Олександр Блок, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Бертольд Брехт, Альбер Камю, Ернест Хемінгуей, Ясунарі Кавабата, Милорад Павич.


Список рекомендованої літератури


  1. Аннєнкова О.С. Зарубіжна література 19 століття. – К., 2006.

  2. Касьянова С.П.., Дорофеєва Н.І. Зарубіжна література: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К. 2004.

  3. Кирилюк З. Зарубіжна література. Середньовіччя. Відродження. Посібник. – Тернопіль, 2002.

  4. Михальская Н. Зарубежная литература ХХ века: Практикум. – М., 2002

  5. Ніколенко О. Бароко, класицизм, Просвітництво: Навч. посіб. – Харків, 2003.

  6. Пащенко В. Антична література. Підручник. – К., 2001.Критерії оцінювання тестових вступних випробувань

абітурієнтів в 200 бальній шкалі
Кожний варіант тестового вступного випробування складається з 20 завдань. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 10 балів. Максимальна можлива сума набраних балів становить 200.
Нормативи оцінювання


Кількість вірних відповідей

Оцінка

(кількість балів)

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

8

80

9

90

10

100

11

110

12

124

13

130

14

140

15

150

16

160

17

170

18

180

19

190

20

200
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка