Пояснювальна записка особливо важливим періодом у процесі соціалізації є підлітковий вік. Це початок формування вжеСкачати 86.59 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір86.59 Kb.
ТипПояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Особливо важливим періодом у процесі соціалізації є підлітковий вік. Це початок формування вже відносно самостійних поглядів, оцінок, стійкої системи понять, суджень про навколишній світ та про себе і своє місце у світі.
Здатність і готовність виступити в ролі активного і свідомого члена суспільства може бути розвинена в особистості, якщо вона буде відповідальна за вирішення проблемної ситуації на рівні прийняття рішень. У підлітковому віці це, насамперед, вирішення певних проблем громади, участь у громадському житті, учнівському самоврядуванні, яке вирішує такі завдання: стимулювання інтересу учнів до навчання, трудової і громадської діяльності; створення конкретних умов і ситуацій для виявлення і розвитку здібностей учнів, для виховання суспільно значущих розумових, вольових та моральних якостей особистості; створення умов і механізмів для самовиховання і само знаходження особистості, яка формується, побудови її життєвих планів та перспектив.
Формування особистості потенційного лідера, його організаторських здібностей, ієрархії його цінностей може здійснюватись завдяки різноманітним формам соціально-педагогічної роботи, зокрема шляхом реалізації програми «ЛІДЕР».
Актуальність програми викликана необхідністю визначення стратегії пошуку, навчання та виховання тих підлітків, які мають організаторські здібності, усвідомлюють себе потенційними лідерами в суспільстві.
Головна мета програми – формування досвіду громадянської поведінки лідерів шляхом активного залучення їх до справ і турбот навчального закладу, до реальної участі в державотворенні, шляхом сприяння розвиткові молодіжного руху, створення дитячих громадських організацій.
Програма розрахована на 1 рік на старшу вікову категорію. За даною програмою буде працювати 2 групи. Передбачається 108 годин на рік на кожну групу. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 1,5 години. Форма проведення занять – групова та індивідуальна. Протягом року під час проведення занять на індивідуальну роботу з гуртківцями по підготовці до участі у конкурсах, фестивалях відводиться до 30 хвилин.
В основу програми покладена програма роботи гуртка «Лідерство – запорука успіху» зі збірника «Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям». Суми, «Антей», 2005.


НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз\п

Модулі

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Вступ. Мета і завдання програми.

1

-

1

2

Лідер та лідерство.

3

3

6

3

Пізнай себе.

3

3

6

4

Бути особистістю.

1

3

4

5

Основи ефективного лідерства.

3

7

10

6

Мистецтво спілкування лідера.

3

7

10

7

Твій шлях до успішного спілкування.

3

7

10

8

Етичні норми життя як регулятор людської поведінки.

1

3

4

9

Імідж лідера.

2

5

7

10

Лідер та його команда.

3

5

8

11

Постановка цілей лідера.

1

2

3

12

Участь дітей та молоді у прийнятті рішень.

5

13

18

13

Лідер – організатор однолітків.

4

15

19

14

Підсумкове заняття.

1

1

2

ВСЬОГО:

34

74

108


ПРОГРАМА


  1. ВСТУП. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ. (1 год)

Вступ. Мета і завдання програми. Гурток «ЛІДЕР» - важлива форма громадянського виховання молоді.


  1. ЛІДЕР ТА ЛІДЕРСТВО. (6 год)

Молодіжне лідерство. Філософія лідерства. Нормативно-правова основа діяльності молодіжних громадських організацій. Теорія лідерства. Стилі лідерства. Уміння лідера. Лідер – суспільство – право.


  1. ПІЗНАЙ СЕБЕ. (6 год)

Пізнати себе. Сутність моєї особистості. Паспорт темпераменту. Внутрішній світ людини і система уявлень про себе. Самооцінка. Моє «Я». мої плюси і мінуси. Вчинки, якими я пишаюсь. За що мене люблять і поважають. Думаю про майбутнє. Виховую себе сам.
4. БУТИ ОСОБИСТІСТЮ. (4 год)

Уявлення про особистість. Самовиховання. Самоаналіз. Самооцінка. Аналіз власних якостей, вчинків, стосунків. Поведінка особистості в рамках вимог суспільства.


5. ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА. (10 год)

Потенціал, необхідний для того, щоб стати лідером. Оцінка перспективних і негативних сторін лідерської поведінки. Комунікативні здібності лідера. Вміння спілкуватися у групі. Досягнення взаєморозуміння і згоди. Повноваження лідера. Основні принципи поведінки лідера. Кодекс поведінки лідера.


6. МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ ЛІДЕРА. (10 год)

Жити в суспільстві – означає спілкуватися. Спілкування – це мистецтво, якому треба вчитись. Чи завжди нас розуміють інші люди? Що означає бути переконливим? Як навчитися говорити «ні»? Типи спілкування. Спілкування без слів (міміка, жести, погляди, паузи). Правила ефективного спілкування. Що таке конфлікт? Підходи до вирішення конфліктів і проблем. Як досягти успіху в суспільстві. Успішна самопрезентація.


7. ТВІЙ ШЛЯІХ ДО УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ. (10 год)

Правила активного слухання. Ділове спілкування. Як навчитися вести переговори?. Мистецтво полеміки. Підготовка до дискусій. Види дискусій. Схема побудови промови. Вивчаємо конфлікт. Використовуємо знання про конфлікт на практиці: переговори і посередництво в конфлікті.


8. ЕТИЧНІ НОРМИ ЖИТТЯ ЯК РЕГУЛЯТОР ПОВЕДІНКИ ЛЮДЕЙ. (4 год)

Повага до іншого – умова поваги до кожного. Етикет як регламентовані форми шанобливого ставлення до іншої людини. Уважність, привітність, доброзичливість. Мовний етикет як форма ставлення до людини. Ставлення до грубого мовлення, до жаргону як ставлення до людини низького рівня розвитку. Освоєння товариських норм ставлення.


9. ІМІДЖ ЛІДЕРА (7 год)

Що таке імідж? Роль іміджу і проблема лідерства. Роль особистісного іміджу. Імідж лідера. Функції іміджу. Структура іміджу. Я – концепція лідерства. Мистецтво само презентації. Імідж молодіжної громадської організації. як його створити? Шляхи формування іміджу за допомогою ЗМІ.


10. ЛІДЕР ТА ЙОГО КОМАНДА (8 год)

Лідер і керівник – у чому різниця? Лідери ситуативні і постійні. Якості, притаманні успішному лідеру. Що таке партнерство? Принципи партнерства. Особливості партнерських відносин. Як співпрацювати з командою. Сила організації. як діє лідер організації. організаторські знагла і вміння. Організаторські здібності. Поради організатору. Джерела підтримки.


11. ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ЛІДЕРА (3 год)

Значення постановки цілей. Ситуаційний аналіз (Що я хочу? Що я можу?). формування коротко-, середньо- та довгострокових цілей.


12. УЧАСТЬ ДІТЕЙ І МОЛОДІ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ (18 год)

Законодавча база України, в якій гарантується право дітей та юнацтва у процесах прийняття рішень. Цілі розвитку тисячоліття України та участь молоді у процесі прийняття рішень. Що таке участь? Чому участь важлива? Види молодіжної участі. Ефективність молодіжної участі. Участь учнівської молоді в реалізації учнівських проектів.


13. ЛІДЕР – ОРГАНІЗАТОР ОДНОЛІТКІВ (19 год)

Лідер – організатор волонтерів. Хто такий волонтер? Роль керівника волонтерської програми. Складові волонтерської програми, її мета і завдання. Способи та інструменти залучення волонтерів. Створення молодіжної громадської організації. Розробка статуту організації, програми діяльності. Організація просвітницької роботи щодо здорового способу життя за методом «рівний – рівному». Участь у плануванні і реалізації соціальних проектів.


14. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ. (2 год)

Аналіз роботи гуртка за рік. Побажання.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Кінцевий результат реалізації програми обумовлює модель лідера, яка передбачає досягнення ними відповідного рівня соціальної креативності лідерських умінь і навичок, практичної готовності до створення власного проекту, сформованість якостей, необхідних лідеру.

Програма надає змогу учнівській молоді визначитись, що таке позитивний імідж лідера, як його створити, оволодіти мистецтвом спілкування, ознайомитись із методами та технологіями суспільно-політичної активності, набути навичок участі у громадському житті через практичний досвід співпраці з місцевою громадою та з владними структурами.У процесі реалізації програми в учнівської молоді виробляються практичні вміння та навички, а саме:
- критичне мислення (уміння оцінювати різні джерела інформації під критичним кутом зору, розрізняти правдиву інформацію від пропагандистської, визнавати та долати стереотипи та упередження);
- комунікативність (оволодіння культурою спілкування, навичками її вдосконалення, мовною етикою, збагачення словникового запасу);
- вирішення проблеми, конфлікту (вміння об’єктивно аналізувати різні конфлікти, залагоджувати їх, уникаючи агресії та зберігаючи власну гідність, застосовувати різні підходи до вирішення проблем);
- співробітництва (уміння співпрацювати з іншими у процесі спільного вирішення завдань та пошуку виходів із проблемних ситуацій);
- перспективне бачення, розвиток уяви (вміння уявляти кращий стан власного довкілля у перспективі та прагнення до його практичного вдосконалення);
- толерантність (навички виваженого розв’язання проблем);
- громадська активність (спроможність впливати на прийняття суспільних рішень та ефективно співпрацювати на рівні місцевої та національної громади).

ЛІТЕРАТУРА
1. «Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям». Суми, «Антей», 2005
2. Бачинська Е. формування громадянської позиції школярів шляхом залучення їх до співуправління виховною системою школи \\ Світло. – 2002.
3. Лопухівська А. Учнівське самоврядування в контексті діалогу культур \\ Рідна школа. -2002.
4. Інтернет-ресурси

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка