Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва І обігу спирту етилового, коньячного І плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»Скачати 68.63 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір68.63 Kb.
ТипПояснювальна записка


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до

Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв

та тютюнових виробів»
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Основною причиною необхідності прийняття Закону є потреба у системному вдосконаленні і оновленні порядку, всіх етапів і процедур ліцензування та здійснення ефективного контролю у сфері виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами шляхом їх спрощення, а також упорядкування переліку ліцензій у цій сфері.

Ліцензування господарської діяльності є одним з видів державного регулювання підприємництва, важливою частиною системи адміністрування господарської діяльності та показником легкості ведення вітчизняного бізнесу.

Майже двадцятирічний досвід застосування Закону України від 19 грудня 1995 року №481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" доводить необхідність подальшого впорядкування ліцензування господарської діяльності у цій сфері, максимального спрощення всіх етапів і процедур отримання ліцензій, уникання необґрунтованого обтяження чи зайвих для суб’єктів господарювання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій, а також законодавчого встановлення єдиних державних принципів ліцензування господарської діяльності.

Як наслідок, виникла необхідність:

уніфікації процедур отримання і анулювання ліцензій;

доведення процедур видач ліцензії до заявницького способу;

упорядкування та встановлення єдиних правил ліцензування;

запровадження електронного обміну документами між органом ліцензування та суб’єктом господарювання;

визначення на законодавчому рівні чітких підходів з контролю за виробництвом і обігом спирту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Водночас слід чітко визначити виключний перелік підстав для анулювання ліцензії та виключення місця зберігання підакцизної продукції з Єдиного реєстру місць зберігання, зокрема скасувати норми щодо призупинення дії ліцензії у разі несвоєчасної сплати суб’єктом господарювання чергового платежу за ліцензію та обов’язку суб’єкта господарювання щодо отримання дубліката ліцензії та інших дозвільних документів і внесення за них плати.

Все вище зазначене і реалізується проектом Закону України «Про внесення змін до Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».


2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Проект Закону України спрямований на комплексне вдосконалення порядку ліцензування з позиції спрощення для бізнесу та влади адміністрування процедур у сфері виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Крім того, прийняття та реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" надасть змогу:

адаптувати українське законодавство до законодавства ЄС;

зменшити адміністративний тиск на суб’єктів господарювання у сфері виробництва та обігу спирту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

закласти підґрунтя для справедливої конкуренції між суб’єктами господарювання у сфері виробництва та обігу спирту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

підвищити рейтинг України за класифікацією Світового банку шляхом створення більш сприятливих умов для розвитку господарської діяльності та зростання інвестиційної привабливості України.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" передбачає вдосконалення понятійного апарату закону, державних принципів ліцензування, порядку ліцензування, зокрема спрощення видачі ліцензій, контролю у цій сфері та застосування заходів впливу і санкцій, а також запровадження можливості отримати ліцензію та інші дозвільні документи в електронному вигляді.

Так, проектом Закону передбачається:

введення нових понять і термінів (орган ліцензування, ліцензія, Єдиний реєстр ліцензій);

встановлення безстроковості дії ліцензії;

впровадження єдиних підходів щодо ліцензування оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у т.ч. сидром, перрі, пивом;

електронний обмін дозвільною документацією та інформацією між органом ліцензування та суб’єктом господарювання;

визначення вичерпного переліку інформації, який потребує зазначення у заяві на отримання ліцензії та довідки про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання;

скорочення терміну розгляду органом ліцензування заяв суб’єктів господарювання на отримання ліцензій з 30 календарних днів до 15 робочих днів;

запровадження електронної ліцензії та електронного запису місць зберігання підакцизної продукції;

визначення вичерпного переліку підстав для відмови у видачі суб’єкту господарювання ліцензії та внесення місць зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання;

закріплення права суб’єкта господарювання, який має ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здійснювати оптову торгівлю та експорт такої продукції без оформлення додаткових ліцензій;

закріплення права суб’єкта господарювання, який має ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, здійснювати експорт та імпорт такої продукції без оформлення додаткових ліцензій;

визначення вичерпного переліку підстав для анулювання ліцензії;

визначення вичерпного переліку підстав для виключення місць зберігання спирту, біоетанолу з Єдиного реєстру місць зберігання;

скасування обов’язку суб’єкта господарювання щодо отримання дубліката ліцензії та інших дозвільних документів та внесення за них плати;

запровадження електронно-автоматичної системи інформування органом ліцензування суб’єкта господарювання про необхідність внесення чергового щорічного платежу за ліцензію;

впровадження з 01 липня 2017 року електронних засобів вимірювання (лічильників) обсягів виробленого спирту, біоетанолу;

анулювання ліцензій та довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання, які виданні суб’єктам господарювання, зареєстрованим на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, на території проведення антитерористичної операції;

подання та отримання суб’єктами господарювання документів для отримання ліцензії та внесення або виключення місць зберігання з Єдиного державного реєстру виключно в електронному вигляді – з 01 січня 2017 року.


4. Правові аспекти

Законодавчі акти, які стосуються сфери дії законопроекту: Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація проекту Закону може потребувати додаткових видатків з Державного бюджету України за рахунок коштів виділених на утримання Державної фіскальної служби України.


6. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодженню з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України.


7. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальних проблем розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.


71. Запобігання дискримінації

У проекті немає положень, які містять ознаки дискримінації.


8. Запобігання корупції

У проекті немає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.


9. Громадське обговорення

Проект потребує обговорення з суб’єктами господарювання, діяльність яких регулюється Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".


10. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.


11. Оцінка регуляторного впливу

Запровадження норм проекту матиме позитивний вплив на діяльність суб’єктів господарювання у сфері виробництва та обігу спирту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.


1111. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект не впливає на ринок праці.


12. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону суттєво спростить порядок отримання ліцензій, упорядкує кількість видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, запровадить електронні ліцензії, створить механізм дієвого контролю за виробництвом і обігом спирту, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, закладе у сфері ліцензування – основу для більш прозорих партнерських стосунків між державою та бізнесом.
Міністра фінансів України О. ДАНИЛЮК

«____» ______________ 2016 р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка