Поясніть уживання м’якого знака, дібравши слово для перевірки, вжите у прямій формі (2,5 б)



Скачати 41.01 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір41.01 Kb.


9 клас
І рівень


 1. Поясніть уживання м’якого знака, дібравши слово для перевірки, вжите у прямій формі (2,5 б).

У гаман…ці, у кишен..ці, у схован…ці, у скрин…ці, на ялин…ці.

 1. Вставте сполучні о (ьо), е (є) (2,5 б).

Давн…римський, вищ…описаний, вітр…захисний, вугл…видобуток, житт…відчування.

 1. Поставте, де потрібно, апостроф (2,5 б).

Мін…юст, двох…ярусний, ін…єкція, пів…юрти, Монтеск…є.

 1. Від поданих слів утворіть іменники з суфіксом –ств(о) (2,5 б).

Дивак, ткач, молодець, товариш, люди.
ІІ рівень


 1. Укажіть, у якому рядку немає помилок при переносі слова (3 б).

а) прір-ва, бо-роть-ба, спіль-ний;

б) ву-ли-ця, у-чнівсь-кий, ма-лий;

в) на-род-жен-ня, мо-раль, один;

г) роз-ум, кіль-ка, апе-тит, за-гро-за;

і) імен-ник, ге-рої-ка, їдаль-ня.

 1. У реченні стоїть тире (3 б):

 1. Між підметом і присудком;

 2. При відокремленій прикладці;

 3. Для виділення вставного речення.

Тим часом справжні оратори – золоте руно степовиків – блукають по всьому Примор’ю, вигулюються перед зимою (О. Гончар).

 1. Розкрийте поняття «епітет». Наведіть приклади (4 б).


ІІІ рівень


 1. Напишіть твір-мініатюру «Голоси лісу». Використайте неозначені займенники і виділіть їх у тексті (5 б).




 1. Напишіть твір-роздум (обсягом до двох сторінок) «Значення давніх літописів для збереження культури і звичаїв наших пращурів» (5 б).


Загальна кількість – 40 б.
10 клас
І рівень

.

1. Укажіть, у якому рядку немає помилок при переносі слова (2,5 б).



а) ра-дість, відс-тань, май-дан;

б) пе-рей-шов, гу-дзик, дав-но;

в) сер-йоз-ний, о-чі, під'-їзд;

г) обов'-язок, ко-льо-ри, гарі;

ґ) кис-лий, зір-ка, обо.ї

 1. Оберіть правильний варіант написання у кожному слові, дібравши слова для перевірки (2,5 б).

Рі(з,с)ьба, бере(х,г)ти, ми(г,х)тіти, допомо(х,г)ти, витя(г,х)ти.

 1. Вставте, де потрібно, пропущені букви, обґрунтуйте вибір написання (2,5 б).

Сонцезахис…ний, шіс…надцять, контрас…ний, ненавис…ний, тиж…ня.

 1. Утворіть складноскорочені слова (2,5 б).

Педагогічний інститут, Міністерство охорони здоров’я, виконавчий комітет, вищий навчальний заклад, військовий комісаріат.
ІІ рівень



 1. Запишіть прізвища українською мовою (3 б).

Белов, Алферова, Алексеев, Гагарин, Муравьев, Хрущев.

 1. Визначте рядок, в якому розміщені лише сполучники підрядності (3 б):

 1. щоб, наче, якби, як, який;

 2. зате, проте, котрий, та;

 3. бо, а, однак, тому що.

 1. Розкрийте поняття «балада». Наведіть приклади (4 б).


ІІІ рівень

 1. Напишіть твір-мініатюру про роль прислів’їв та приказок у житті сучасної людини «Скарби народної мудрості». Використайте односкладні речення, підкресліть їх (5 б).

 2. Напишіть твір-роздум (обсягом до двох сторінок) за темою «Хто адресат послання Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…»?» (5 б).

Загальна кількість – 40 б.
11 клас
І рівень


 1. Укажіть, у якому рядку немає помилок при переносі слова (2,5 б).

а) бо-йо-вий. чес-ть, по-ря-док;

б) опе-ра, юні-сть, стан-дарт;

в) чор-ноо-кий, руч-ка. ко-ристь:

г) зі-рва-ти, сім'я, бур'-ян;

г) по-ход-жен-ня, об-лік, ау-дит.

 1. Запишіть разом або через дефіс неозначені займенники (2,5 б).

(Де)хто, (будь)що, (казна)хто, (аби)що, який(небудь).

 1. Випишіть числівники (2,5 б).

П’ятак, п’ятеро, одна п’ята, п’ятірня, уп’яте, п’ять, п’ятий, п’ятсот.

 1. Запишіть транскрипцією слова (2,5 б).

Означення, узбіччя, вісті, галявина, міць.
ІІ рівень


 1. Вставте, де потрібно, пропущені букви (3 б).

Ц…клон, Д…зель, с…лует, альтру…зм, фе…рверк, спані…ль.

 1. Укажіть, у якому рядку слова об’єднані зв’язком прилягання (3 б).

 1. прочитала напам’ять, біліє м’яко, молодо виглядати;

 2. поводив делікатно, наповнений водою, полискувала тьмяно;

 3. надміру тяжко, цікавий фільм, читати текст.

 1. Розкрийте поняття «мандрівний сюжет». Наведіть приклади (4 б).


ІІІ рівень


 1. Напишіть твір-мініатюру «Сніданок нашвидкуруч». Використайте і підкресліть у тексті іменники, що мають лише форму однини (5 б).




 1. Напишіть твір-роздум (обсягом до двох сторінок) про внесок Т. Г. Шевченка у розвиток української літератури (5 б).

Загальна кількість – 40 б.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка