Порядок та умови прикріплення з метою складанняСкачати 47.25 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір47.25 Kb.

Порядок та умови прикріплення з метою складання

кандидатських іспитів
1. Правом прикріплення до кафедр інституту з метою складання кандидатських іспитів користуються здобувачі наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою інституту.

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою, можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

2. Для прикріплення до кафедр інституту з метою складання кандидатських іспитів у визначений термін до сектору підготовки науково-педагогічних кадрів управління з наукової роботи інституту подаються матеріали і документи відповідно до встановлених вимог.

3. Перелік матеріалів і документів для прикріплення з метою складання кандидатського іспиту з філософії: • заява про прикріплення до інституту на ім’я директора інституту (додаток 5);

 • клопотання керівництва вищого навчального закладу, до якого прикріплений здобувач, про дозвіл складати кандидатські іспити в інституті (додаток 6);

 • особова картка для державних службовців (особовий листок з обліку кадрів – для осіб, які не перебувають на державній службі);

 • 1 фото розміром 3х4 см;

 • копія диплома (ів) з додатком (ами) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, засвідчена в установленому порядку (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

 • витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота, про затвердження теми дисертації;

 • реферат, підготовлений відповідно до встановлених вимог. Обсяг 30 – 40 сторінок друкованого тексту через інтервал 1,5, шрифтом Times New Roman, розмір 14. Список літератури повинен складатися не менше ніж з 10 джерел, в тому числі – першоджерел;

 • копії паспорта (стор. 1, 2) та ідентифікаційного коду;

 • копія квитанції про оплату замовленої освітньої послуги.

4. Перелік матеріалів і документів для прикріплення з метою складання кандидатського іспиту з іноземної мови.

До сектору підготовки науково-педагогічних кадрів управління з наукової роботи подаються: • заява про прикріплення до інституту на ім’я директора інституту;

 • клопотання керівництва вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота, про дозвіл здобувачу складати кандидатські іспити в інституті;

 • особова картка для державних службовців (особовий листок з обліку кадрів – для осіб, які не перебувають на державній службі);

 • 1 фото розміром 3х4 см;

 • копія диплома (ів) з додатком (ами) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, засвідчена в установленому порядку (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

 • витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота, про затвердження теми дисертації;

 • копії паспорта (стор. 1, 2) та ідентифікаційного коду;

 • копія квитанції про оплату замовленої освітньої послуги.

На кафедру української та іноземних мов інституту подаються:

 • копії 50 сторінок оригінального неадаптованого тексту відповідно до обраної тематики дисертаційної роботи;

 • копії 5 сторінок тексту українською мовою з обов’язковим зазначенням повних вихідних даних використаних джерел відповідно до обраної тематики дисертаційної роботи;

 • реферат з проблематики наукового дослідження здобувача, підготовлений відповідно до вимог, визначених кафедрою української та іноземних мов інституту, з рецензією наукового керівника щодо відповідності теми дисертації паспорту спеціальності; реферат складається з: 1) списку літератури (англійською, німецькою або французькою мовою, відповідно до стандартів оформлення дисертацій), огляд якої викладено у рефераті; 2) україномовного огляду наукових праць, прочитаних англійською, німецькою або французькою мовою. Обсяг 15 – 20 сторінок друкованого тексту через інтервал1,5, шрифтом Times New Roman, розмір 14;

 • словник із 100 термінів даної галузі науки;

 • повідомлення про наукове дослідження, яке містить викладення англійською мовою таких загальних аспектів дослідження як: об’єкт та предмет, мета, завдання та методи, актуальність, новизна дослідження, перспективи практичного застосування результатів роботи. Обсяг 2 – 3 сторінки друкованого тексту через інтервал1,5, шрифтом Times New Roman, розмір 14.

5. Перелік матеріалів і документів для прикріплення з метою складання кандидатського іспиту зі спеціальності:

 • заява про прикріплення до інституту на ім’я директору інституту;

 • клопотання керівництва вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота, про дозвіл здобувачу складати кандидатські іспити в інституті;

 • особова картка для державних службовців (особовий листок з обліку кадрів – для осіб, які не перебувають на державній службі);

 • 1 фото розміром 3х4 см;

 • копія диплома (ів) з додатком (ами) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, засвідчена в установленому порядку (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

 • витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота, про затвердження теми дисертації;

 • додаткову програму1, яка повинна включати питання (не менше десяти), пов’язані з напрямом дослідження здобувача,а також враховувати останні досягнення у галузі науки «Державне управління» і найновішу наукову літературу;

 • список наукових праць2 (до іспиту допускаються особи, які мають три і більше публікацій у наукових фахових виданнях України з державного управління);

 • копії наукових праць, що опубліковані в наукових фахових ви данях України з державного управління: титульна сторінка,зміст видання, текст публікації.

 • копії паспорта (стор. 1, 2) та ідентифікаційного коду;

 • копія квитанції про оплату замовленої освітньої послуги.

Працівники інституту з метою складання кандидатських іспитів подають документи відповідно до встановленого переліку, крім копії квитанції про оплату замовленої освітньої послуги.

6. Допуск до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом директора інституту. Інститут повідомляє осіб, зазначених у наказі, про допуск до складання кандидатського іспиту, про час і місце проведення кандидатського іспиту не пізніше ніж за місяць до його проведення.7. Пільги при сплаті замовлених освітніх послуг надаються згідно з чинним законодавством.


1 Додаткова програма розробляється відповідною кафедрою і подається до сектору підготовки науково-педагогічних кадрів управління з наукової роботи інституту в паперовому та електронному варіантах.

2 До списку наукових праць включаються всі опубліковані наукові праці: статті в наукових фахових виданнях України з державного управління, матеріали науково-практичних конференцій, публікації в інших виданнях.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка