Поняття І терміниСкачати 67.08 Kb.
Дата конвертації14.02.2019
Розмір67.08 Kb.

Поняття і терміни

  1. Історичні джерела – все з чим пов’язана діяльність: речові, писемні, усні джерела.

  2. Археологія – наука, яка вивчає історію за речовими джерелами.

  3. «Археологічна культура» - це група археологічних пам’яток, які розташовані на одній території, мають схожі ознаки.

  4. «Палеоліт» - давній кам’яний вік, який складається з раннього, середнього і пізнього палеоліту(1 млн. – 11тис. р. тому).

  5. «Мезоліт» - середній кам’яний вік (10 – 6 тис. р. тому).

  6. «Неоліт» - новий кам’яний вік(VI – IV тис. р. до н. е.).

  7. «Енеоліт» - мідно-кам’яний вік (IV – ІІІ тис. р. до н. е .)

  8. Бронзовий вік – основне знаряддя – бронза (ІІ – І тис. до н.е.)

  9. Ранній залізний вік – ІХ – VІІ ст. до н. е.

10.Колонізація – проникнення еллінів на узбережжя Чорного моря.

11.Племінний союз – об’єднання племен у союз.

12. Князь – титул голови феодальної монархії.

13. Язичництво – віра у багатьох богів.

14. Християнство – віра в єдиного Бога Ісуса Христа.

15. Роздробленість – одноосібна монархія поступово переростає у монархію федеративну.

16. Вотчинне землеволодіння – роздача землі боярам та дружинникам у спадкове володіння в нагороду.

17. Бояри - великі феодали.

18. Смерди – вільні селяни.

19. Ікони – зображення святих.

20. Билини – усні перекази про подвиги руських богатирів.

21. Літопис – історичні твори, у яких люди і факти подаються за роками.

22. Мозаїка – зображення або візерунок зроблений із багатьох кусочків різнокольорових каменів.

23. Фреска – картина написана фарбами на свіжій водяній штукатурці.

24. Книжкова мініатюра – картини намальовані в книжці.

25. Шляхта – панівний суспільний стан, що утворився на основі зближення родової знаті з військово – службовою знаттю.

26. Панщина – примусова неоплачувана праця залежних селян у господарстві пана.

27. Магдебурзьке право – міста звільнялися від влади феодалів і створювали самоврядування (перші міста Закарпаття).

28. Магістрат – орган місцевого самоврядування, який поділяється на дві колегії –

29. Цехи – об’єднання ремісників.

30. Дума – вищий орган для князя.

31. Козацтво – соціальна верства населення, яка займалася освоєнням нових земель на Півдні України, мали свої обов’язки, права.

32. Реєстрове козацтво – козаки, які були прийняті на державну службу (записані до реєстру) і отримали статус регулярного війська.

33. Запорізька Січ – 1) фортеці, у якій перебували козаки; 2) назва козацької держави.

34. Старшина – уряд Січі (кошовий отаман, військовий суддя, писар).

35. Клейноди – козацькі відзнаки.

36. Греко – католицька церква – церква, що утворилася внаслідок Бреської унії (злиття православної і католицької церков).

37. Братство – організації, які утворилися для захисту православної церкви.

38. Національно – визвольна війна – боротьба українського народу за створення власної держави.

39. «Військо Запорізьке» - назва козацької держави Б. Хмельницького.

40. «Гетьманщина» - період в історії, коли при владі після смерті були різні гетьмани.

41. Руїна – 60-80 рр. ХVII ст., коли руйнувалася і занепала українська держава.

42. Конституція – договір між гетьманом Орликом і запорожцями.

43. Малоросія – назва російськими чиновниками України.

44. Козацьке бароко – урочистість, пишність, декоративність, назва стилю, що був поширений в укр. Землях ХVII – XVIII cт.

45. Козацькі літописи – Літопис Самовидця, літопис Грябянки та Величка. Твори, у яких оповідь велася за роками.

46. Нова (Підпільненська) Січ – український народ, поняття Україна.

47. «Задунайська Січ» - січ заснована в нижній течії Дунаю, після того, як Катерина ІІ зруйнувала Запорізьку Січ.

48. Коліївщина – антифеодальна, ремісницька боротьба селян проти Російського і Польського гноблення (1768).

49. Паланка – адміністративно – територіальна одиниця у Запорізькій Січі, місце, де мешкав полковник.

50. Зимівник – назва господарства, хутора у запорізьких козаків.

51. Промисловий переворот – поступовий перехід від феодальної мануфактури до

52. Нація – історична спільність людей, що мають спільну історію, економічні зв’язки, мову, особливості культури.

53. Декабристи – дворяни, які хотіли ліквідувати царизм і прагнули встановити в Росії конституційний лад.

54. Масонство – таємні організації опозиційно настроєної, ліберальної опозиції.

55. Земства – виборні місцеві органи самоврядування.

56. Громадянський рух – різновидність національного руху, що виражались у створенні культурно – освітніх організацій, які знаменувалися розвитком освіти, літератури, національної свідомості.

57.Братство тарасівців – політична організація.

58. Трудова міграція – виїзд на заробітки за кордон.

59. Партія – спільність людей об’єднаних ідеологічно та організаційно з метою завоювання державної влади.

60. Українофіли – теж саме, що народовці.

61. Москвофіли – течія, яка орієнтувалася на самодержавство Росії.

62. Народовці – течія, яка займалася розвитком української літератури, піднесенням культурного рівня народу.

63. Професійний театр – 1882р. в Єлисаветграді.

64. Реалізм – стиль українських письменників (етнографічно – побутовий стиль – Глібов, Нечуй – Левицький; психологічний стиль – М. Вовчок; соціально – філософський стиль – І. Франко, П. Грабовський.

65. Модернізм – течія в культурі, яка виникла на рубежі 19 – 20 ст. і пов’язана з усіма сторонами життя суспільства.

66. Монополія – об’єднання підприємств, які виробляють схожу продукцію.

67. Світова війна – збройний конфлікт, який охопив багато країн світу.

68. Союз визволення України – це організація, яка була заснована у роки І світової війни і боролася за утворення самостійної Української Держави.

69. Головна українська рада – міжпартійний блок, який знаходився на боці Австрії, Угорщини у роки І світової війни.

70. Галицько – Буковинське генерал губернаторство – адміністративно – територіальний поділ України російським царизмом в роки І світової війни.

71. Автономізація – самоврядна частина територій.

72. Самостійники – діячі УР, які прагнули добитися незалежної України.

73. Універсали УЦР – назва законів, які видавала УЦР.

74. Генеральний секретаріат – назва уряду ЦР.

75. Народний секретаріат – назва уряду УНР більшовиків.

76. Директорія – тимчасовий верховний орган УНР (5 чол.).

77. Українська Галицька армія – армія ЗУНР.

78. УСРР – назва української радянської держави у 1919р.

79. «Воєнний комунізм» - назва внутрішньої політики більшовиків у роки громадянської війни.

80. Індустріалізація – модернізація промисловості України.

81. Українізація – складова «коренізації» (20-30 рр.), спрямована на надання «культурно – національної автономії», реальної можливості розвитку мови і культури.

82. Автокефальна церква – незалежна церква (30 рр.).

83. Форсована індустріалізація – прискорена модернізація промисловості.

84. Стаханівський рух – організація соціалістичного змагання, хто більше добуде вугілля, виготовить деталей і т.д.

85. Колективізація – створення колгоспів.

86. Розкуркулення – забирання земель в одноосібних селян і ліквідація «куркулів» із України.

87. Закон про 5 колосків – закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів, який передбачав розстріл за розкрадення державного майна.

88. Голодомор – масовий голод, організований радянською владою, як геноцид стосовно українського народу.

89. Осадництво – процес передачі кращих земель у Західній Україні польським колоністам (осадникам).

90. Пацифікація – політичний і фізичний тиск на населення Західної України з метою умиротворення національних меншин.

91. Русофільство – прагнення приєднатися до Росії.

92. Русинство – окремий народ, який мав свій шлях розвитку.

93. План Ост – план захоплення Східних територій.

94. Новий порядок – назва окупаційного режиму.

95. Голокост – винищення єврейського населення.

96. Колабораціонізм – співпраця з ворогом.

97. Рух Опору – боротьба проти фашистів у тилу (3 течії опору: радянське, націоналістичне, польське).

98. Депортація – насильницьке виселення окремих осіб, народів з етнічної території.

99. Радянізація – насадження радянського способу життя на Західній Україні (індустріалізація, колективізація).

100. Нюрнберзький процес – суд над німецькими військовими злочинцями.

101. Операція «Вісла» - депортація українського населення із Пв. – Сх. Польщі у глиб Польщі.

102. Ждановщина – ідеологічний тиск.

103. Лисенківщина – псевдонаука, яка заперечувала генетику, як науку.

104. Лібералізація – процес зміцнення ладу в державі, перехід до демократизації суспільства.

105. Політична реабілітація – зняття обвинувачення у скоєнні політичних злочинів.

106. «Відлига» - назва періоду в історії , коли при владі знаходився М. Хрущов.

107. «Раднаргоспи» - органи держаного управління заміст міністерств.

108. Шістдесятники – напрямок в українській літературі, де заперечували і відходили від соціального реалізму.

109. Дисидентство – морально – політичне опозиція до існуючого державного ладу, панівних у суспільстві ідей, цінностей.

110. Застій – назва брежнєвського періоду в історії України.

111. Номенклатура – прошарок із складу вищих партійних і радянських чиновників, які користувалися привілеями.

112. Дефіцит – відсутніх необхідних товарів.

113. Самвидав – підпільне видання журналів, газет.

114. Правозахисник – людина, займалася ознайомленням українського суспільства з Декларацією прав людини ООН, збирала докази порушення прав людини.

115. Перебудова – назва Горбачовського періоду.

116. Гласність – можливість одержувати достовірну інформацію, послаблення цензури.

117. Багатопартійність – існування багатьох партій.

118. Суверенітет – верховенство, незалежність держави у зовнішніх і внутрішніх справах.

119. Інфляція – збільшення маси паперових грошей, що привело до їх знецінення, зростання цін на предмети першої необхідності, зниження валютного курсу, реальної зарплати.120. Ринкові відносини – відносини, які формуються за законами ринку.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка