Половець Д. С. вчитель образотворчого мистецтва спеціаліст І категоріїСкачати 70.24 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір70.24 Kb.
ТипУрок

Половець Д.С.

вчитель образотворчого мистецтва

спеціаліст І категорії

Уманська ЗОШ №5 ім. В.І.Чуйкова
Урок №6

Тема. Шрифтова композиція в графіці (буквиця, буква-слово, декор літери, асоціації, характер написання літер. Книжкова графіка. «Весела абетка» (буква – образ, буквиця, буква – слово, декоративна літера)

Мета. : Ознайомити з основними елементами книги; уміння створю­вати художні образи й сюжетні композиції. Удосконалювати композиційні навич­ки у процесі виконання декоративно-графічних робіт. Розвивати творче мислення, уяву в процесі розробки буквиці, монограми; розвивати гнучкість та вправність руки, фантазію, уяву. розвивати інтерес до професії худож­ника-графіка. Виховувати любов до книги, цінувати працю її творців.

Обладнання: для вчителя - різні за композицією та змістом зразки плакатів, зразки буквиць, монограм, листівки, українські абетки, таблиця "Шрифти Г. Нарбута"; дитячі роботи на тему «Слово-образ», «Буква-образ».

для учнів - туш, пера пла­катні, аркуш у клітинку, альбом, олівець, гумка, фломастери, кольорові олівці, гелеві кольорові ручки.

Поняття та терміни: обкладинка, суперобкладинка, форзац, титул, авантитул, ілюстрація, шрифт, заставка, кінцівка, буквиця.

Методи та прийоми, що використовуються вчителем на уроці: бесіда, розповідь; демонстрація наочності: організація сприймання, стимулювання творчої діяльності учнів

Тип уроку: комбінований

Техніка виконання: графіка

Девіз уроку: Душу і серце в роботу вклади,

Кожну хвилину в труді бережи!Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Метод «Прес»:

1) Які основні види мистецтва вам відомі?

2)Чим характеризується такий вид мистецтва, як графіка?

3)Які різновиди графічного мистецтва ви знаєте?2. Робота з картками «Види образотворчого мистецтва»

ІII. Мотивація навчальної діяльності

  • У який спосіб можна викласти свої думки?

  • За допомогою чого ми викладаємо думку на папері?

  • Чи однаковий у вас почерк?

  • Чи може характер людини відбитися на його почерку?

IV. Оголошення теми і завдань уроку

Тема уроку — «Шрифтова композиція в графіці». Сьогодні ми зупини­мося на книжковій графіці - шрифтовій композиції.V. Вивчення нового матеріалу

1. Слово вчителя.

Перш ніж книга з'являється в магазині, вона проходить склад­ний шлях. У її створенні беруть участь різні фахівці, серед них відповідальну роботу виконує і художник-графік. Він оформляє книгу відповідно до її змісту, обмірковує її формат, ілюстрації. Гарні книги привертають до себе увагу, нам хочеться зазир­нути в них.

У книзі, як у будь-якому предметі, що виконується гарним майстром-художником, усі частини мають певне призначення, вони допомагають найбільш повно і глибоко розкрити зміст.

Розгля­немо структуру книги.2. Перегляд демонстраційного матеріалу

Обкладинка - обличчя книги. Адже обкла­динка — це перше, що бачить читач, коли бере книгу до рук. Вперше обкладинка з'явилася в XVI столітті. Вона оберігала сторінки від ушкодження. Сувої папірусів єгиптяни поміщали в круглі фут­ляри-трубки, видовбані з дерева. Римляни прикріплювали перга­ментні рукописи до дерев'яних ціпків, звертали в рулони і клали до шухляди. На Русі книги перепліталися. Оправу виготовляли з дерев'яних дощок, потім обтягали шкірою, парчею, оксамитом, атласом, виконували обробку золотом, сріблом, слоновою кісткою.

Суперобкладинка - це обкладинка, у яку загортають книгу. Най­частіше суперобкладинка буває тільки декоративною.

Відкривши книгу, ви бачите форзац. Він буває гладким (однотонним) або з ма­люнком. Далі йде титульний аркуш — початкова сторінка книги, на якій записується назва книги, прізвища авторів, видавництво, місце та рік видання. У деяких книгах можна зустріти аванти­тул — сторінку, розташовану перед титулом, з надрукованим на ній текстом або ілюстраціями. У рукописних книгах авантитул вказу­вав, за чиїм велінням робилася книга.3. Постановка проблемних запитань

  • Як називається малюнок у книзі?

  • Які елементи збагачують книгу?

— Яку роль у книзі відіграє шрифт?

Ілюстрація в книзі допома­гає читачеві зрозуміти зміст літературного твору. Ілюстрація може бути на одній сторінці або в розвороті (дві суміжні сторінки, оформ­лені як єдине ціле).

Заставки, кінцівки, буквиці є додатковою при­красою книги.

4. Ознайомлення зі шрифтами

Без шрифту не можна художньо оформити книгу або журнал, намалювати барвисту етикетку на упаковці промислової продукції. Ми не замислюємося, чому саме цим, а не іншим шрифтом виконані реклама або плакат, заголовок на книжковій обкладинці або напис на вивісці магазину. Надруковані, написані або намальовані букви, що мають певну форму, складають шрифт. Культура різних епох відбилася на малюнку шрифтів: антична епоха залишила нам чудо­вий зразок римського шрифту, середньовіччя з готичним стилем в архітектурі дало готичні шрифти, Ренесанс — антикву, а в епоху романтизму було створено безліч мальовничих, орнаментованих шрифтів. І водночас, із розвитком промисловості й торгівлі потрібні були прості, помітні й виразні шрифти.5. Перегляд демонстраційного матеріалу

Давайте розглянемо деякі з них.(У ході розповіді вчитель демонструє зображення шрифтів.) Римський капітальний шрифт лежить в основі всіх сучасних латинських шрифтів. Відрізняючись простотою форм, він є кла­сичним зразком краси й урочистості. Може використовуватися в дипломах, почесних грамотах, архітектурних спорудах. Не­зграбні та громіздкі шрифти навряд чи варто використовувати як текстові. Існують рукописні, каліграфічні й вільно написані пенз­лем шрифти. Декоративно виглядають написи на візитній картці, запрошенні. Прозорі та легкі шрифти добре використовувати на плакатах, афішах, тоді як національні краще підходять для написів з національною тематикою, а декоративні, орнаментальні — для оформлення етикеток, упаковок, художньої літератури.

У старовинних книгах, переважно рукописних, кожну літеру ви­писував майстер-каліграф спеціальними паличками або гусячим пером. Книжки прикрашалися буквицею — початковою літерою першого слова тексту. Вона була головним елементом композиції сторінки.

Включаючи які-небудь образи живих істот (звірів, птахів, комах, риб) у написання букв, можна одер­жати букву-образ, а з'єднуючи букви невизначеної форми в єдину композицію, — слово-образ.6. Демонстрація дитячих робіт на тему «Слово-образ, «Буква-образ»

Якщо перші букви імені та прізвища скласти певну композицію — виходить монограма.

Учитель показує приклади ілюстрацій, створених на основі за­головної літери. Звертається увага на роль орнаменту в декора­тивному обрамленні заголовної букви; значення контрастності, виразності та лаконічності зображення; відтворення настрою літературного твору.

7. Словникова робота

Надруковані, написані або намальовані літери, які мають певні форму, нахил, розмір, утворюють шрифт.Монограмасплетіння початкових літер імені та прізвища у вигляді вензеля.

Буквиця — початкова літера першого слова тексту.

Динамічна пауза

Фізкультвправи – у пошані,

Ми їх дуже любимо,

За хвилинку відпочинем

Малювати будемо.

Раз, два – руки вище, вище голова.

Три, чотири – руки тихо опустили.

П’ять, шість, сім – стати тихо всім.

Хто зуміє присідати

І ногам роботу дати?

Раз – піднялись, два – присіли,

Хай мужніє наше тіло.

Хто ж втомився присідати,

Може вже відпочивати.

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Раз – встав весь клас.

Два, три – свою парту ти протри.

Чотири, п’ять – на місце сядь.

8. Послідовність виконання роботи

1. Композиційне розміщення зображення на аркуші паперу.

2. Контурне рішення елементів композиції.

3.Контраст і виразність колірного рішення.VІ. Практична робота

1. Виконання тренувальних вправ

В основі всіх завдань лежить вивчення шрифтових компози­цій. Одні завдання потребують точного майстерного повторення, в інших необхідно виявити багату фантазію, творче мислення.2. Постановка практичних завдань

Завдання 1

Напишіть монограму, що складається з букв вашого імені та прізвища.Завдання 2

Створіть букву-образ або слово-образ.

Учитель надає індивідуальну консультацію дітям в процесі роботи.

VІI. Підсумок уроку

1.Перегляд і оцінювання робіт.

2. Демонстрування малюнків дітей.
Список використаних джерел

Література:

1. Ластовенятко: Вірші, оповідання, казки/ Упор.: Н. Кир’ян.– К.: Веселка, 1995

2. Масол Л. Методика навчання мистецтва в основній школі: методичний посібник для вчителів – К.: Шкільний світ, 2012.

3. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва. – К.: Освіта України, 2010.

4. Самоцвіти: Вірші педагогів України. У 2–х кн. Кн.1. –К. :Молодь, 1996

5. Уроки образотворчого мистецтва: 5 – 7 класи/ упорядник: Л. Шелестова, О.Гайдамака. – К.: Шк. Світ, 2010.

6. Шкільний світ. –2001.–№ 24.

Інтернет-ресурси:

http://uk.wikipedia.org/wiki

http://sasl.at.ua/publ/16-1-0-35


http://www.skarby.org.ua

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка