Положення Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валютуСторінка1/4
Дата конвертації29.12.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4

Донбаська державна машинобудівна академія
Затверджено

Рішенням комітету з

конкурсних торгів

протокол № 12/1 від 06.07. 2011 р.

голова комітету з конкурсних торгів
С. Г. Карнаух ______________

КОНКУРСНІ ТОРГИ

на закупівлю

(зі змінами)
Носії інформації з записом

(послуги з ліцензійного програмного забезпечення).

ДК 016-97 72.20.1

м. Краматорськ 2011 р.

ЗМІСТ

документації з конкурсних торгів
Розділ І. Загальні положення

  1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгівРозділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1 Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2 Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасникомРозділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулисяРозділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

ДОДАТОК 1 ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ "

ДОДАТОК 2 ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДОДАТОК 3 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

ДОДАТОК 4 ФОРМА ДОКУМЕНТУІ. Загальні положення
1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” вiд 01.06.2010  № 2289-VI (надалі - “Закон”). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів
- повне найменування

Донбаська державна машинобудівна академія

- місцезнаходження

Україна, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Карнаух Сергій Григорович, голова комітету з конкурсних торгів, Україна, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, кімната № 1312 тел.(0626) 41-67-22,

е - mail: sergey.karnauh@dgma.donetsk.ua

Бескишка Юлія Іванівна, заступник голови комітету з конкурсних торгів, Україна, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, кімната №1130, тел./факс. (0626) 41-67-95 е - mail juliya.beskishkaya@dgma.donetsk.ua

Глушко Олена Іванівна, секретар комітету з конкурсних торгів, Україна, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, кімната №1130, тел./факс. (0626) 41-67-95 е – mail:tender@dgma.donetsk.ua3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі

Носії інформації з записом (послуги з ліцензійного програмного забезпечення) ДК 016-97 72.20.1

- вид предмета закупівлі

Послуга

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Місце надання послугм. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

кількість найменувань: – 20- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

протягом 2011 року

4. Процедура закупівлі

відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом 3 днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону


2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 ЗаконуІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Учасникам дозволяється подати пропозицїю конкурсних торгів стосовно частини предмета закупівлі (лота).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів, який має бути завірений власною печаткою учасника: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 04.08.2011 до 14 год. 00хв.»


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- реєстру наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок, який повинен бути поданий учасником першим документом зі складу документів пропозиції конкурсних торгів;

- цінову інформацію, складену відповідно Додатку 1 цієї документації конкурсних торгів (Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється);

- істотних умов договору про закупівлю (згідно з пунктом другим розділом VI цієї документації конкурсних торгів);

- документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (згідно пункту 7 розділу III даної документації конкурсних торгів);

- документально підтверджену інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно пункту 6 розділу III, даної документації конкурсних торгів);

- окремий документ, складений у довільній формі, про те, що Учасник, у разі акцепту його пропозиції за умовами Договору про закупівлю гарантує забезпечити:

1) комплектність поставки програмних продуктів згідно специфікацією, яка буде додаватися до Договору;

2) надання гарантійних зобов'язань, які передбаченні виробником програмного забезпечення протягом строку дії ліцензій на програмні продукти;

3) визначення строків та умов технічної підтримки програмного продукту, які передбаченні виробником програмного забезпечення;

4) надання ліцензій або іншого документа, що підтверджує правомірність використання програмних продуктів, що будуть поставлятися за Договором;

5) поставку програмного продукту на електронних носіях інформації з примірником(ами) програмного продукту, засобами його ліцензування та документацією в електронному вигляді, якщо це потрібно (враховується у вартості ліцензій та дозволяється постачання на дистрибутивних носіях Учасника).

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форму та терміни, наведені у документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.

Документи, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів, але не передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, про що такий учасник повинен зазначити у своїй пропозиції конкурсних торгів, включаючи обґрунтування та причини неподання документів та інформації.

Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника, його технічні можливості щодо постачання товарів, які є предметом закупівлі, тощо. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються документацією конкурсних торгів, не буде розцінено як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозицій конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

немає

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. (згідно додатків 3, 4 документації конкурсних торгів)

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (згідно додатку № 2 документації конкурсних торгів)

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Згідно додатку № 2 до цієї документації

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
  • спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою

Спосіб доставки пропозиції Учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником.)  • місце подання пропозицій конкурсних торгів

84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, корпус 1, кімната 1130

  • кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Дата: 04.08. 2011р. час: до 11 год 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, корпус 1, кімната 1130

  • місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

  • дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Дата: 04.08. 2011р. час: о 14 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій

конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється полотно і на основі єдиного критерію: Ціна (питома вага 100%).

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

Кількість балів по критерію “Ціна” – 100, 00 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зменшення значень показника.

Переможцем обирається Учасник, який набрав, по кожному окремому лоту пропозиції, найбільшу кількість балів по критерії «ціна».

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка