Положення про Шацький національний природний паркСкачати 259.08 Kb.
Дата конвертації28.12.2017
Розмір259.08 Kb.
ТипЗакон

Про внесення змін до Положення про


Шацький національний природний парк
Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України",
НАКАЗУЮ :
1. Внести зміни до Положення про Шацький національний природний парк, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 06.02.2002 № 54, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.Міністр Е.А. Ставицький
ПОГОДЖЕНО:

Погоджено:

Заступник Міністра


І. Вільдман

Управління організаційно-аналітичного

забезпечення діяльності Міністра
Юридичний департамент

Відділ документального забезпечення
та роботи із зверненнями громадян
Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

Г. Зеленіна

М. Томахін


Департамент заповідної справи
І. Іваненко


Департамент заповідної справи

Відділ державного управління

природно-заповідним фондом


Ярмош, 09/3

206-30-82


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України

від 06.02.2002 № 54

редакції наказу Мінприроди

__________ № __________ )ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

2012
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Шацький національний природний парк (далі – Шацький НПП) створено постановою Ради Міністрів Української РСР від 28.12.1983 №533.

Указом Президента України від 16.08.1999 №992/99 «Про розширення території Шацького національного природного парку» територія Шацького НПП розширена на 16 166,6 га і становить 48 977 га.

1.2. Шацький НПП розташований на території Шацького району Волинської області. Територія Шацького НПП включає 22 882,5968 га земель, які надані в його постійне користування, а також 26 094,4032 га земель інших землекористувачів та землевласників, які входять до його складу.

1.3. Шацький НПП є неприбутковою, бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.4. Шацький НПП є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, реєстраційний рахунок у відділенні Казначейства, бланки, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку.

1.5. У своїй діяльності Шацький НПП керується Конституцією України, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Проектом організації території Шацького національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об`єктів (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.

Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характер функціонування Шацького НПП визначаються у цьому Положенні.

1.6. Шацький НПП підпорядкований Державному агентству лісових ресурсів України (далі – Держлісагенство України).

1.7. Ділянки землі та водного простору, що надаються Шацькому НПП у постійне користування, з усіма природними ресурсами та об’єктами вилучаються з господарського використання і надаються Шацькому НПП у встановленому порядку.

1.8. Межі Шацького НПП встановлюються в натурі з закріпленням необхідними державними інформаційно-охоронними знаками затвердженого зразка, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагенства на місцях та землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. Право користування земельними ділянками оформлюється державними актами на право постійного користування землею.

Державні акти на право постійного користування землею по Шацькому НПП видані в 2005 році на площу 20 856,4635 га. в тому числі:

в межах Світязької сільської ради – за номерами ЯЯ №036522 – ЯЯ №036530, ЯЯ №036533, ЯЯ №036534, ЯЯ №036568, ЯЯ №036569 на площу 4928,9820 га;

в межах Шацької селищної ради – за номерами ЯЯ №036535 – ЯЯ №036548 на площу 7851,3526 га;

в межах Пульмівської сільської ради – за номерами ЯЯ №036549 – ЯЯ №036559, ЯЯ №036567 на площу 4357,8122 га;

в межах Пулемецької сільської ради – ЯЯ №036561 на площу 1479,3727 га;

в межах Прип’ятської сільської ради – ЯЯ №036562 на площу 119,2928 га;

в межах Піщанської сільської ради – за номерами ЯЯ №036563 – ЯЯ №036566 на площу 2119,6512 га.

1.10. Розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації
від 31.05.2011 № 231 «Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок» відповідно до статей 2, 17, 92, 122, 123, 208 і пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 13, 50 Закону України «Про землеустрій» затверджено проект землеустрою та надано в постійне користування Шацькому НПП земельні ділянки загальною площею 2026,1333 га за рахунок земель запасу за межами населених пунктів у Шацькому районі для природоохоронного, рекреаційного, культурно-освітнього призначення та для ведення лісового господарства, у тому числі:

891,4942 га в межах території Шацької селищної ради;

737,3882 га в межах території Пульмівської сільської ради;

397,2509 га в межах території Світязької сільської ради.

1.11. Юридична адреса Шацького НПП: 44021, с. Світязь,
вул. Жовтнева, 61, Шацького району Волинської області.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Шацький НПП створено з метою збереження, відтворення та раціонального використання унікальних поліських природних комплексів Шацького поозер`я, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, еколого-освітню та естетичну цінність, посилення охорони водно-болотних угідь міжнародного значення і сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

2.2. Основними завданнями Шацького НПП є:

охорона та збереження природних та історико-культурних комплексів і об’єктів;

охорона умов відтворення, відновлення чисельності, збереження генофонду рідкісних та типових рослин і тварин;

створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;

проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів на його території;

здійснення контролю за дотриманням іншими землекористувачами (землевласниками) та громадянами в межах Шацького НПП вимог природоохоронного законодавства України, цього Положення та Проекту організації території;

проведення екологічної, освітньо-виховної роботи.


3. УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ
3.1. Управління Шацьким НПП здійснюється спеціальною адміністрацією (далі – адміністрація). До складу адміністрації входять відповідні наукові підрозділи, служба охорони, господарського та іншого обслуговування.

3.2. Адміністрацію очолює директор, який призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади Держлісагенством за погодженням з Мінприроди відповідно до законодавства.

3.3. Адміністрація Шацького НПП розробляє структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків, виробничо-фінансовий план та подає на затвердження в установленому порядку Держлісагенству.

3.4. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних, науково-дослідних, господарських та інших заходів на території Шацького НПП, визначених Проектом організації території, адміністрація Шацького НПП має право:

створювати в установленому порядку відповідні структурні підрозділи (відділи, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні дільниці, лісництва тощо) і допоміжні підрозділи (транспорту, зв’язку, інших інженерних мереж, ремонтно-будівельних робіт, заготівлі та переробки деревини й інших природних ресурсів, комунальних служб, виробництва екологічно чистої сільгосппродукції тощо);

здійснювати в установленому порядку будівництво лабораторних, житлових та господарських споруд, рекреаційних пунктів, кемпінгів, доріг, ліній електропередач, телефонного та радіозв’язку, інших інженерних мереж;

встановлювати екологічні пости для регулювання інтенсивності відвідування в зонах Шацького НПП і в різний період року;

надавати платні послуги відповідно до законодавства;

публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим способом, у порядку, встановленому законодавством;

отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію із збереженням всіх авторських прав у встановленому порядку;

здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством.

3.5. Директор Шацького НПП:

забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2. Положення;

вирішує питання діяльності Шацького НПП відповідно до його завдань;

в межах своєї компетенції видає розпорядження та накази, які є обов`язковими для виконання (дотримання) усіма суб`єктами господарювання, що знаходяться на території Шацького НПП та в межах його охоронних зон;

представляє Шацький НПП в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства;

відповідає за результати діяльності перед Держлісагентством;

визначає функціональні обов’язки працівників;

призначає та звільняє з посади першого заступника директора, заступника директора по науці, головного економіста за погодженням з Держлісагенством відповідно до законодавства;

головного бухгалтера директор призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку за погодженням із Держлісагенством та органами Казначейства;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

3.6. У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо), його обов’язки виконує перший заступник директора.

3.7. Кадри наукових працівників Шацького НПП комплектуються на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників - відповідно до вимог законодавства.

3.8. Для вирішення наукових або науково-технічних проблем у Шацькому НПП створюється науково-технічна рада (далі - НТР). Положення про НТР, її склад та порядок діяльності затверджується Держлісагентством за погодженням з Мінприроди.

3.9. Для оперативної роботи і діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території Шацького НПП, його адміністрація може створювати координаційну раду із представників місцевих органів влади і управління та керівників цих підприємств, установ та організацій.

3.10. Трудовий колектив складають усі працівники Шацького НПП. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації НПП між ними, у відповідності до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

Повноваження трудового колективу реалізуються його загальними зборами і виборним органом.

3.11. Місцеві органи влади, суб`єкти господарювання та громадськість сприяють адміністрації Шацького НПП в збереженні та охороні природних комплексів та виконанні поставлених перед ним завдань.

3.12. Парк має право: виступати від свого імені як позивач, відповідач або третя особа в судових органах, укладати від свого імені та відповідно до законодавства контракти, угоди та здійснювати інші юридичні акти із вітчизняними та іноземними об`єднаннями, підприємствами, акціонерними товариствами, організаціями, спілками, інститутами, кооперативами, корпораціями, товариствами, компаніями та іншими юридичними особами, а також із фізичними особами.


4. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ, СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ
4.1. Територія Шацького НПП розташована в північно-західній частині Волинської області на Головному Європейському вододілі басейнів Чорного і Балтійського морів. Рельєф рівнинний з незначним нахилом поверхні на північ і висотою над рівнем моря 160-180 м. Шацький НПП межує: на північному заході та півночі – з республікою Білорусь, на заході – з Польщею.

Територія включає 23 озера - Шацьке поозер’я, що є однією з найбільших озерних груп Європи. За походженням озера належать до різних генетичних типів, але здебільшого їх утворення пов’язане з карстовими та давніми процесами льодовикового періоду.

Озеро Світязь є найбільшим і найглибшим озером природного походження на Україні. Його площа становить понад 2600 га, а глибина досягає 58,4 м.

4.2. В 1995 році водно-болотні угіддя Шацького НПП в рамках Рамсарської конвенції віднесені до ІВА територій, що мають міжнародне значення як середовище існування водоплавних птахів.

4.3. Рішенням 17-ї сесії Бюро Координаційного Комітету ЮНЕСКО – МАБ від 30.04.2002 року Шацькому НПП надано статус Біосферного резервату ЮНЕСКО.

4.4. Згідно з функціональним зонуванням на території Шацького НПП встановлюється диференційований режим щодо охорони, відтворення та використання його природних ресурсів.

4.5. Функціональне зонування території Шацького НПП здійснюється відповідно до Проекту організації його території, що затверджується у встановленому порядку Мінприроди.

З метою збереження, відтворення, охорони та ефективного використання природних комплексів і об’єктів територія Шацького НПП поділяється на такі функціональні зони:

заповідна зона;

зона регульованої рекреації;

зона стаціонарної рекреації;

господарська зона.

Зонування території Шацького НПП враховується в усіх видах землевпорядної, проекто-планувальної та проектної документації.

4.5.1. Заповідна зона Шацького НПП - призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів.

На її території забороняється будь-яка господарська, рекреаційна та інша діяльність, що суперечить її цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси й об’єкти, а саме:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язаних з діяльністю Шацького НПП;

розведення вогнищ;

влаштування місць відпочинку населення;

стоянка транспорту, проїзд і прохід сторонніх осіб;

прогін свійських тварин;

пересування механічних, гужових та інших транспортних засобів (крім транспорту Шацького НПП), за винятком шляхів загального користування;

лісосплав;

проліт літаків і гелікоптерів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар’єру над її територією та інші види шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин (добування торфу та іншої мінеральної сировини), порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів;

руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками і хворобами рослин і лісу;

усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, плодів, насіння, очерету, збирання грибів;

випасання худоби, знищення та вилов диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

мисливство, рибальство, туризм, інтродукція нових видів рослин та тварин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь;

порушення режиму прибережних смуг та водоохоронних зон.

Для охорони, збереження й відтворення корінних природних комплексів, проведення наукових досліджень та виконання інших завдань у заповідній зоні, відповідно до Проекту організації у встановленому порядку дозволяється:

збір колекційних та інших матеріалів, пов’язаних із веденням наукових досліджень, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних досліджень;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи у встановленому порядку на підставі дозволів, виданих Мінприроди;

виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами (проведення рубок догляду та реконструктивних рубок, ренатуралізації водно-болотних та інших угідь тощо), а також здійснення інших заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу;

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режим заповідності;

спорудження у встановленому порядку будівель та інших споруд, необхідних для виконання поставлених перед Шацьким НПП завдань;

стоянка і проїзд транспорту Шацького НПП, а також інших організацій, які проводять відповідні заходи за узгодженням з адміністрацією Шацького НПП;

сінокосіння та випасання худоби відповідно до встановлених нормативів для задоволення потреб служби охорони Шацького НПП, що проживає в заповідній зоні.

У разі термінової необхідності, за клопотанням НТР Шацького НПП з дозволу Мінприроди можуть проводитись заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених Проектом організації території.

Проведення санітарно-оздоровчих та лісівничих заходів здійснюється в установленому порядку на підставі наукового обґрунтування та дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

4.5.2. Зона регульованої рекреації Шацького НПП призначена для короткострокового відпочинку та оздоровлення населення.

У цій зоні забороняються:

рубки головного користування;

будівництво промислових, господарських і житлових об’єктів, не пов’язаних з його діяльністю;

розробка корисних копалин, кар’єрів, порушення ґрунтового покриву;

промислове рибальство, мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

проїзд і стоянка автомобільного та гужового транспорту, крім шляхів загального користування та спеціально відведених для цього місць;

організація масових спортивних та туристичних заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій без погодження з адміністрацією;

розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу;

порушення режиму прибережних смуг та водоохоронних зон.

використання катерів та човнів з двигунами, за винятком спеціальних інспекційної та рятувальної служб;

інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів даної зони.

У зоні регульованої рекреації дозволяється:

в установленому порядку проведення ландшафтних рубок догляду за лісом та санітарних рубок, спрямованих на формування ландшафтів, відтворення корінних деревостанів та підвищення біологічної стійкості насаджень згідно з його Проектом організації території;

регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих рослин із додержанням законодавства;

науковий, науково-дослідний, меліоративний вилов риби, любительське та спортивне рибальство в установлені строки й в установленому порядку;

облаштування туристьких та екологічних стежок, екологічних постів, природоохоронна пропаганда, короткотривалі туристичні екскурсії, відпочинок населення;

регулювання чисельності диких тварин до оптимальної та селекційний відбір у встановленому порядку на підставі науково-обгрунтованих рекомендацій;

забезпечення потреб Шацького НПП та громадян, які постійно проживають на його території, у сінокосах, випасах, городах і паливі відповідно до діючих нормативів та встановленого порядку.

4.5.3. Зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів та інших об’єктів обслуговування його відвідувачів.

У зоні стаціонарної рекреації створюються туристські, екскурсійні та прогулянкові маршрути (лінійні, кільцеві, радіальні), обладнуються місця для ночівлі (хижі, бівуачні зупинки) для відпочинку та огляду місцевості. Уздовж трас маршрутів створюються природозахисні лінійні коридори шириною до 25 м, які повинні обмежувати вільне пересування відвідувачів поза туристичною трасою.

У цій зоні на спеціально виділених ділянках дозволяється любительське і спортивне рибальство, утилітарна рекреація (збирання грибів, ягід, фотомисливство тощо) під наглядом відповідних служб Шацького НПП.

У зоні стаціонарної рекреації можуть створюватися рекреаційні, туристичні та інші комплекси і об`єкти.

У лісових насадженнях здійснюються ландшафтні рубки догляду та санітарно-оздоровчі заходи в установленому порядку.

4.5.4. У межах господарської зони проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на Шацький НПП завдань, розташовані населені пункти, об’єкти комунального призначення Шацького НПП, а також землі інших землевласників і землекористувачів, що включені до складу Шацького НПП, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників та за погодженням НТР Шацького НПП.

4.6. На територіях регульованої, стаціонарної рекреації та господарської зон забороняється будь-яка діяльність, що призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території.

4.7. Територія Шацького НПП враховується в усіх видах проектної та проектно-планувальної документації. Адміністрація Шацького НПП проводить погодження матеріалів вибору земельних ділянок на всі види будівництва, реконструкції і робочих проектів на власній території, території інших землекористувачів і землевласників у межах Шацького НПП, а також поза межами земель Шацького НПП, в зоні можливого впливу на природні комплекси та об’єкти національного парку.

4.8. Використання природних ресурсів на території Парку здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території Парку та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Парку під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, установлених Мінприроди.
5.ОХОРОНА ШАЦЬКОГО НПП
5.1. Охорона території Шацького НПП покладається на його службу охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

5.2. Службу державної охорони Шацького НПП (далі – служба держохорони) очолює директор, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

5.3. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством.

5.4. Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму охорони території та природних об’єктів на території Парку;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Парку.

5.5. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Шацького НПП тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.

5.6. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території Шацького НПП несуть особи, винні у:

нецільовому її використанні, порушенні вимог його Проекту організації території та цього Положення;

здійсненні забороненої господарської діяльності;

організації господарської діяльності без попереднього проведення екологічної експертизи;

невжитті заходів щодо попередження чи ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на природні екосистеми;

пошкодженні чи знищенні його об’єктів і природних комплексів та зарезервованих для його розширення територій;

самовільній зміні меж, відведенні його території для інших потреб;

перевищенні допустимих антропогенних навантажень, хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів;

використання природних ресурсів на його території з порушенням установленого порядку.

5.7. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Шацького НПП, визначаються в установленому порядку.

5.8. Державний контроль за додержанням режиму Шацького НПП здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

5.9. Громадський контроль за додержанням режиму території Шацького НПП здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.
6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ТА РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Науково-дослідна робота на території Шацького НПП проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів Шацького НПП, відповідно до законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про науково-технічну інформацію», Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.1998 № 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.1998 за № 852/3292, та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2000 № 103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за № 548/4769, та інших вимог законодавства.

6.2. Основні напрями наукових досліджень визначаються у наукових програмах, темах і окремих планах науково-дослідних робіт, що затверджуються в установленому порядку. Шацький НПП проводить наукові дослідження в межах своєї компетенції, а також залучає до них спеціалізовані науково-дослідні установи, заклади, організації, підприємства, фізичних осіб на договірних засадах у встановленому порядку.

6.3. Для ведення наукових досліджень в Шацькому НПП створюється відповідний науковий структурний підрозділ – науковий відділ. Науковий відділ, крім поточних наукових досліджень на території Шацького НПП, може виконувати інші науково-дослідні роботи за межами Шацького НПП на договірних засадах відповідно до законодавства в межах своєї компетенції.

6.4. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Шацького НПП є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків.

6.5. Шацький НПП проводить:

наукові дослідження;

наукові семінари, конференції, симпозіуми тощо.

6.6. Шацький НПП може:

брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

брати участь у розвитку реінтродукції, насінництві, сортовипробовуванні тощо;

формувати наукові колекції рослинного та тваринного світу та обмін експонатами тощо відповідно до законодавства.

6.7. Еколого-освітня робота на території Шацького НПП здійснюється відповідно до Положення «Про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України» затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України


від 21.09.1998 № 140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.1998 за № 630/3070 шляхом:

формування на базі Шацького НПП центрів підготовки кадрів у сфері екологічної освітньо-виховної роботи;

ведення пропагандистської діяльності;

співробітництва з різними установами, організаціями природоохоронного спрямування, в тому числі з навчальними закладами;

співпраці з громадськими, державними та міжнародними еколого-освітніми організаціями;

створення природознавчого музею-виставки;

організації масових еколого-освітніх заходів тощо.

6.8. Шацький НПП проводить роботи з екологічного навчання, екскурсійної діяльності, екологічного туризму по визначених науково-пізнавальних маршрутах і екологічних стежках, здійснює навчально-виховну роботу в учбових закладах.

6.9. Рекреаційна діяльність на території Шацького НПП здійснюється його спеціальними підрозділами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами на підставі угод з адміністрацією Шацького НПП відповідно до законодавства в зонах регульованої та стаціонарної рекреації.

6.10. Шацький НПП у відповідних зонах, згідно з його Проектом організації території, забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, поширює мережу еколого- і науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для створення сприятливих умов для відпочинку, оздоровлення населення та відвідувачів.

6.11. Шацький НПП організовує проведення маркетингових досліджень щодо надання платних рекреаційних послуг відповідно до законодавства.

6.12. Координацію проведення наукових досліджень на території Шацького НПП здійснює, відповідно до природоохоронного законодавства, HAH України разом з Мінприроди.


7. ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.1. Фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням Шацького НПП, здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян (у тому числі - валюта) та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

7.2. Шацький НПП може надавати платні послуги відповідно до законодавства.

7.3. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 28.12.2000 № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду», є спеціальними коштами Шацького НПП і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об’єктів Шацького НПП і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням та відповідно до затвердженого кошторису.

7.4. Шацький НПП звільняється від земельного податку відповідно до законодавства та йому встановлюються пільги щодо оподаткування.

7.5. Матеріально-технічне забезпечення Шацького НПП здійснюється його адміністрацією в установленому порядку.

7.6. Адміністрація Шацького НПП може встановлювати плату за відвідування території у встановленому законодавством порядку.


8. МАЙНО
8.1. Майно Шацького НПП складають основні, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Шацького НПП.

8.2. Майно Шацького НПП є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління. Шацький НПП володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

8.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

8.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Шацьким НПП тільки в порядку, передбаченому законодавством.

8.5. Збитки, заподіяні Шацькому НПП внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.
9. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
9.1. Шацький НПП звітує про свою діяльність перед Держлісагенством та відповідними органами виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

9.2. Шацький НПП веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, річну та статистичну звітність і подає її в установлені строки відповідно до законодавства.

9.3. Директор та головний бухгалтер Шацького НПП несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

9.4. Контроль за діяльністю Шацького НПП здійснює Держлісагенство та інші спеціально уповноважені на те органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства.


10. ВЗАЄМОДІЯ З ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ШАЦЬКОГО НПП
10.1. Рекреаційна діяльність на території Шацького НПП організовується адміністрацією Шацького НПП та здійснюється на підставі угод з підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами – суб`єктами підприємницької діяльності.

10.2. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які розташовані на території Шацького НПП (надалі - суб`єкти господарювання), здійснюють господарську діяльність на території Шацького НПП з урахуванням обмежень, визначених Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища України», «Про природно-заповідний фонд України», іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території, а також цим Положенням.

10.3. Адміністрація Шацького НПП здійснює погодження діяльності суб`єктів господарювання на території Шацького НПП за результатами попередньої оцінки впливу такої діяльності на об`єкти природно-заповідного фонду.

10.4. На використання земельної ділянки або її частини в межах території Шацького НПП адміністрацією, з урахуванням функціонального зонування, може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, необхідному для забезпечення збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об`єктів. Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації в установленому законодавством порядку.


11. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
11.1. Міжнародне співробітництво Шацький НПП здійснює з науковими та природоохоронними установами у галузі охорони і використання територій природно-заповідного фонду, зокрема, обмін науковою інформацією, еколого-освітню та видавничу діяльність, проводить спільні наукові дослідження, приймає участь в наукових конференціях та семінарах відповідно до законодавства.

11.2. Шацький НПП проводить та координує дослідження і моніторинг на територіях водно-болотних угідь міжнародного значення.


12. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ
12.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Шацького НПП проводиться відповідно до законодавства.
13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ
ШАЦЬКОГО НПП

13.1. Припинення діяльності адміністрації Шацького НПП може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

13.2. Ліквідація адміністрації Шацького НПП здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.13.3. У разі ліквідації адміністрації Шацького НПП його майно повинно бути передане іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховане до доходу бюджету.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка