Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни "Енергетичний аудит" для спеціальності 000008 "Енергетичний менеджмент" Інституту енергозбереження та енергоменеджментуСкачати 44.14 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір44.14 Kb.
ТипПоложення

Положення

про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з дисципліни “Енергетичний аудит” для спеціальності

8.000008 “Енергетичний менеджмент”

Інституту енергозбереження та енергоменеджменту


Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.

Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад. год.

Лекц.

Практич.

Лаб. роб.

СРС + Екз.

МКР

РР

Семестрова атестація

8

5,5

82

46

18

18

116

1

-

екз.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 1. відповіді на практичних заняттях;

 2. виконання та захист 8 лабораторних робіт;

 3. виконання модульної контрольної роботи;

 4. відповіді на екзамені.

1. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 5 балів  3 = 15 балів.

Розрахункове завдання складається з однієї задачі. Критерії оцінювання:


 • вірне повне виконання розрахункового завдання – 5 балів;

 • виконання розрахункового завдання з допомогою викладача – 3-4 бали;

 • активна участь у роботі над практичними завданнями – 2 бала,

 • невірне виконання розрахункового завдання або відсутність числових розрахунків – 0 балів.

2. Лабораторні роботи

Ваговий бал – 4. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 4 бали8 = 32 бали.

Критерії оцінювання:


 • якісна підготовка студента до виконання лабораторної роботи, яка починається вхідним контролем теоретичних знань та наявністю належним чином оформленого протоколу – 1 бал;

 • активна участь у виконанні роботи – 1 бал;

 • своєчасне оброблення результатів досліджень та захист лабораторної роботи –2 бали.

3. Модульний контроль.

Ваговий бал – 9. Критерії оцінювання: • вірні повні відповіді на 3 питання– 9 балів;

 • вірні повні відповіді на 2 питання– 6 балів;

 • вірна повна відповідь на 1 питання– 3 бали;

 • неповна, але в цілому вірна відповідь на питання – 2 бали.

4. Штрафні та заохочувальні бали за:

 • недопущення до лабораторної роботи або відсутність студента на лабораторному занятті без поважної причини – (-4) бали;

 • відсутність відповіді на контрольне запитання на лекції – (-2) бали;

 • відповідь на контрольне запитання на лекції – 2 заохочувальних бали;

 • відсутність роботи на практичному занятті – (-3 )бали;

 • модернізація лабораторних робіт, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни, реферат з тематики дисципліни - до 10 заохочувальних балів.

5. Екзамен.

Ваговий бал – 44 бали. Екзаменаційна оцінка виставляється за результатами письмового виконання трьох теоретичних завдань та однієї задачі. Критерії оцінювання: • чіткі вичерпні відповіді з питань теоретичних завдань– 30-33 бали;

 • неповні та без принципових помилок відповіді на питання теоретичних завдань – 20-29 бали;

 • неповні та з суттєвими помилками відповіді на питання теоретичних завдань – 10-19 балів;

 • вірне повне розв’язання задачі – 11 балів;

 • невірні відповіді на питання теоретичних завдань, невірне розв’язання задачі чи відсутність числових розрахунків – 0 балів.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає

RС = 15+32+9= 56.

Календарна атестація базується на поточній рейтинговій оцінці. Умовою задовільної атестації є значення поточного рейтингу студента не менш ніж 50% максимально можливого на час атестації.Розмір шкали рейтингу R = 100 балів.

Розмір стартової шкали RС = 56 балів.

Розмір екзаменаційної шкали RЕ = 44 бали.

Необхідною умовою допуску до екзамену є виконання завдань на практичних заняттях, всіх лабораторних робіт, не менше ніж одна позитивна атестація з дисципліни, а також стартовий рейтинг не менше 0,5 RС, тобто 28 балів. Студенти, які мають менше 0,5 RС балів повинні усунути причини, які призвели до цього та підвищити свій рейтинг.Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці.

R

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95…100

A

Відмінно

85…94

B

Добре

75…84

C

65…74

D

Задовільно

60…64

E

29…59

Fx

Незадовільно

R<28

F

Не допущенийРозробники: Прокопенко В.В., Закладний О.О.

Скачати 44.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка