Положення про премію імені М. Г. Дерегуса І. Загальні положення > Це Положення визначає порядок присудження премії імені М. Г. Дерегуса (далі Премія) у сфері образотворчого мистецтваСкачати 64.57 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір64.57 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури України

30.06.2017 року № 614

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені М. Г. ДерегусаІ. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок присудження премії імені


М. Г. Дерегуса (далі — Премія) у сфері образотворчого мистецтва.

Премія присуджується щороку художникам за визначні живописні або графічні твори (цикл творів), що відзначаються високим професіоналізмом виконання.

2. Премія присуджується до дня народження Михайла Гордійовича Дерегуса — 05 грудня у розмірі двадцяти тисяч гривень за рахунок коштів, передбачених Мінкультури в Державному бюджеті України.

Премія присуджується у номінації «живопис» по парних роках, у номінації «графіка» — по непарних роках.

3. На здобуття Премії подається твір (цикл творів), що створений та оприлюднений протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття Премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.

4. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені М. Г. Дерегуса у сфері образотворчого мистецтва (живопис або графіка), вручається диплом та виплачується грошова винагорода.


У разі якщо Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує грошову винагороду, яка ділиться між ними порівну.
5. Дипломи лауреатам вручаються в урочистій обстановці Міністром культури України або за його дорученням — заступником Міністра.

6. Щороку у грудні Мінкультури спільно з Національною спілкою художників України оприлюднює твори лауреатів Премії.

7. У цьому Положенні термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
ІІ. Комітет з Премії

1. З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється Комітет з присудження премії імені М. Г. Дерегуса (далі — Комітет).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

3. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об'єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

4. Персональний склад Комітету затверджується наказом Мінкультури та формується з представників Мінкультури, інститутів громадянського суспільства, які здійснюють професійну діяльність у сфері образотворчого мистецтва, мистецтвознавців, провідних діячів мистецтва у кількості не менше ніж 5, але не більше 11 осіб.

Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

До складу Комітету входять голова, заступник голови, члени Комітету та секретар. Комітет очолює голова — заступник Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Заступник голови Комітету обирається членами Комітету з його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Строк повноважень Комітету становить три роки. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Відповідальний секретар:

здійснює приймання документів, зазначених у пункті 3 розділу III цього Положення;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комітету;

забезпечує виконання доручень голови Комітету;

веде та оформлює протоколи засідань Комітету.

5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

розглядає подані на здобуття Премії твори та проводить їх обговорення;

приймає рішення щодо визначення лауреата Премії.

6. Рішення Комітету про присудження Премії приймається
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів
Комітету. У разі якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, голос головуючого є ухвальним.

7. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комітету та секретарем.

8. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто твір близької особи (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» члена Комітету або твір, автором якого є член Комітету, а також пов'язаний з членом Комітету службовими відносинами, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету.

9. Кожен член Комітету зобов'язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Якщо член Комітету має конфлікт інтересів, він зобов'язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання.

10. Премія присуджується на підставі наказу Мінкультури за поданням Комітету. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особові рахунки лауреатів в установах банків.

III. Критерії відбору претендентів на здобуття Премії та порядок подання матеріалів


  1. Мінкультури щороку до 10 вересня на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії.

Комітет здійснює відбір творчих робіт претендентів на здобуття Премії за такими критеріями:

професійна майстерність;

використання в художніх творах технік, комбінацій, сюжетних ліній, мотивів, образів співзвучних з творчістю М. Г. Дерегуса;

участь у всеукраїнських (міжнародних) виставках образотворчого мистецтва (живопис, графіка).

2. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться інститутами громадського суспільства, що спрямовують свою роботу на підтримку культури і мистецтва, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та навчальними закладами сфери культури і мистецтва.
3. На здобуття Премії до 1 листопада до Мінкультури подаються наступні документи:

клопотання про присудження Премії;

інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв'язку) за підписом керівника підприємства, інститута громадського суспільства, що спрямовують свою роботу на підтримку культури і мистецтва, підприємства, установи, організації усіх форм власності та навчального закладу сфери культури і мистецтва, які рекомендують претендента;

завірений протокол засідання, на якому було прийняте


рішення щодо претендента на здобуття Премії;

репродукції твору (циклу творів) у вигляді фотографій,


слайдів, СD-дисків;

ксерокопії відгуків у мистецтвознавчій літературі


та засобах масової інформації, рецензії на представлений твір (цикл творів) із зазначенням дати його створення та оприлюднення;

копія документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

письмова згода претендента на висування його твору (циклу творів) на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
4. Днем висування твору (циклу творів) на здобуття Премії
вважається день реєстрації в Мінкультури документів, зазначених у пункті 3 цього розділу.

5. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього розділу, а також якщо їх подано після закінчення встановленого терміну, такі документи розгляду не підлягають та повертаються на запит претендента на здобуття Премії.

Після усунення недоліків документи можуть бути подані до Мінкультури повторно до визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати.

ІV. Реалізація рішень Комітету з присудження Премії

1. Диплом лауреата підписується Міністром культури України та головою Комітету.

2. Мінкультури забезпечує повернення документів та матеріалів щодо претендентів, які не були удостоєні Премії (на письмову вимогу претендента).

3. Інформація щодо результатів конкурсу та його переможця (переможців) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.


Начальник Управління

сценічного і візуального мистецтва П. М. БілашКаталог: document
document -> Департамент освіти, науки та молоді миколаївської облдержадміністрації
document -> Оскарження І опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
document -> В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
document -> Безпека життєдіяльності
document -> Методичні рекомендації " Перлини Волинського Полісся" 2010 рік смт. Маневичі "Перлини Волинського Полісся"

Скачати 64.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка