Положення про обласну учнівську олімпіаду "Як ти знаєш Біблію?" та обласний конкурс учнівських творів на морально-етичну тематику " Бог Україна Родина І я"Скачати 80.69 Kb.
Дата конвертації14.01.2019
Розмір80.69 Kb.
ТипПоложенняЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту

освіти, науки та молодіжної політики обласної

державної адміністрації

від 21.12.2016 р.714


Положення

про обласну учнівську олімпіаду “Як ти знаєш Біблію?” та обласний конкурс учнівських творів на морально-етичну тематику

Бог – Україна – Родина і я”


І. Загальні положення
1. Обласна учнівська олімпіада “Як ти знаєш Біблію?” (далі – олімпіада) та обласний конкурс учнівських творів на морально-етичну тематику “Бог – Україна – Родина і я” (далі – конкурс) проводяться щороку в січні - березні місяці серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
2. Олімпіада/конкурс проводяться з метою підвищення інтересу школярів до християнської традиції і моралі – фундаменту сучасної європейської цивілізації та системи загальнолюдських морально-етичних цінностей.
3. Основними завданнями олімпіади/конкурсу є:

підвищення інтересу дітей та молоді до Біблії;

виховання духовно багатої, національно свідомої особистості;

залучення школярів до вивчення християнської етики;

інформування педагогічної громадськості, батьків про курс “Основи християнської етики”.
4. Організаторами олімпіади/конкурсу є департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

ІІ. Учасники олімпіади та конкурсу

1. До участі в І-ІІІ етапах олімпіади запрошуються учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області.

2. До участі в І-ІІІ етапах конкурсу запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області.
ІІІ. Порядок проведення олімпіади та конкурсу
1. Олімпіада/конкурс проводяться в три етапи:

І етап – шкільний – ІІ-ІІІ декади січня кожного року;

ІІ етап – районний, міський, ОТГ – І-ІІ декади лютого кожного року;

ІІІ етап – обласний – І-ІІ декади березня кожного року.


2. Кількісний склад команд, що беруть участь у I, II етапах олімпіади/конкурсу визначається оргкомітетами відповідних органів управління освітою.
3. Порядок проведення, персональний склад оргкомітетів та журі, експерт-консультанти I етапу олімпіади/конкурсу, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
4. Персональний склад оргкомітетів, журі, експерт-консультанти IІ етапу олімпіади/конкурсу, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.
5. Персональний склад оргкомітетів, журі, експерт-консультанти IІІ етапу олімпіади/конкурсу, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказом департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
6. Завдання і теми творчих робіт I етапу олімпіади/конкурсу готують предметно-методичні комісії, склад яких затверджується наказом місцевих органів управління освітою.
7. Завдання і теми творчих робіт ІІ-ІІІ етапів олімпіади/конкурсу готують предметно-методичні комісії, склад яких затверджується наказом департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
8. Форми і зміст завдань для усіх етапів олімпіади/конкурсу визначаються методичними рекомендаціями Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
9. Участь у IІІ етапі олімпіади/конкурсу беруть переможці ІІ етапу (по одному з кожного класу).

10. Для участі у ІІІ етапі олімпіади/конкурсу до 20 лютого в Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти кожного року подаються: наказ про підсумки проведення ІІ етапу олімпіади/конкурсу; заявка про участь у ІІІ етапі олімпіади/конкурсу.


ІV. Оргкомітет олімпіади та конкурсу
1. Оргкомітет створюється із числа керівників навчальних закладів, установ, що проводять олімпіаду/конкурс, працівників органів управління освітою, працівників науково-методичних установ, представників органів місцевих органів державної влади, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.
2. Оргкомітет:

1) Проводить організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіади/конкурсу.


2) Забезпечує порядок проведення олімпіади/конкурсу.
3) Створює комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіади/конкурсу, перевіряють відповідність складів команд до переліку осіб, поданих у заявках, наявність медичних довідок про стан здоров’я учасників.
4) Готує документацію для проведення олімпіади/конкурсу (реєстраційні відомості, бланки протоколів, звіти тощо).
5) Спільно з головою журі проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульній сторінці і на кожній сторінці письмової відповіді, а також в протоколі результатів.

У випадках, коли під час шифрування виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і кожне завдання перевіряється усіма членами журі, які здійснюють перевірку робіт даного класу.


6) На спільному із журі засіданні приймає рішення щодо визначення переможців змагань та нагородження переможців і учасників олімпіади/конкурсу, готує документацію про результати виступу команд.
3. Секретар оргкомітету олімпіади/конкурсу забезпечує ведення необхідної документації.
4. Документація і роботи учасників І етапу олімпіади/конкурсу зберігаються в навчальних закладах, ІІ етапу – у відділах (управліннях) освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів міських рад), ІІІ етапу – в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти упродовж року з дня закінчення олімпіади/конкурсу.


V. Журі олімпіади та конкурсу
1. Журі олімпіади/конкурсу формується з числа науково-педагогічних працівників та вчителів, які мають досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, та представників духовенства, які знають Біблію, володіють умінням експертної оцінки документів і творчих випробувань.
2. Склад журі шкільного етапу затверджується наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу, а районного (міського) та обласного етапів — наказом відповідних органів управління освітою.
3. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників, які беруть участь у відповідній олімпіаді/конкурсі.
4. Голова журі:

1) Бере участь у формуванні складу журі.


2) Забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників змагань.
3) Надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників змагань.
5. Журі:
1) Розробляє критерії оцінювання робіт.
2) Перевіряє та оцінює учнівські роботи. Перевірка робіт учасників здійснюється членами журі в день проведення олімпіади/конкурсу.

Перед початком перевірки робіт голова журі доводить до відома членів журі критерії оцінювання, розподіл за групами для перевірки робіт учасників.

Перевірка робіт здійснюється в окремому приміщенні. Забороняється спілкування членів журі під час перевірки завдань із особами, які не входять до складу журі.

Кожний член журі, який перевіряє роботу одного класу, оцінює всі роботи учасників цього класу.

Члени журі несуть персональну відповідальність за об'єктивність і неупередженість в оцінюванні робіт учасників та правильність заповнення протоколів.

Перевірені письмові роботи, а також заповнені протоколи результатів із шифрами, оцінками і підписами членів журі передаються голові журі та заступнику голови оргкомітету, які проводять дешифрування робіт, після чого у протокол вписуються прізвища учасників.VІ. Апеляція
1. Учасники олімпіади/конкурсу усіх етапів мають право ознайомитись з відповідями завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.
2. Право на апеляцію з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконання завдань олімпіади/конкурсу може бути реалізоване самим учасником не пізніше трьох днів з дня підписання протоколу результатів олімпіади/конкурсу. Для цього учасник особисто подає заяву на ім'я голови оргкомітету (заступника голови оргкомітету) чи експерт-консультанта. У ній вказуються підстави, які є причиною для оскарження оцінок, виставлених членами журі. Учасник особисто відстоює свою позицію щодо розв'язання завдання та отримує остаточну відповідь журі в усній формі.
3. Про день розгляду апеляції учасників олімпіади/конкурсу повідомляють у день проведення змагань. Питання про допуск до розгляду суті апеляції членами журі вирішується спільно з представником оргкомітету, відповідальним за дотриманням вимог чинного Положення, та експертом-консультантом. Дозвіл одного з них є достатнім для розгляду апеляції.
4. Апеляція розглядається не пізніше п’яти днів після підписання протоколів результатів олімпіади/конкурсу. Для цього викликаються експерт-консультант, голова та не менше двох членів журі, які брали участь у перевірці конкретних робіт. Процес перевірки робіт та апеляція відбувається без присутності сторонніх осіб (батьків, учителів, керівників команд тощо).

Висновок журі після розгляду апеляції є остаточним, фіксується у протоколі засідання та надається для ознайомлення заявнику.


VІІ. Визначення переможців та лауреатів олімпіади та конкурсу
1. Переможцями відповідного етапу олімпіади/конкурсу вважаються учні, нагороджені дипломами I, II та III ступенів. Решта учасників нагороджується дипломами учасника.
2. Переможці I, II, ІІІ етапів олімпіади/конкурсу визначаються на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та журі.
3. Переможці ІІ-III етапів олімпіади/конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами в кількості, яка не перевищує 50% числа учасників випробувань відповідного класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади/конкурсу набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної (за всіма обов’язковими турами) кількості балів.

Результати проведення олімпіади/конкурсу затверджуються відповідними наказами місцевих органів управління освітою, які проводять олімпіаду.

Кращі роботи учасників олімпіади/конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами або призами.


4. Учасники олімпіади/конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.
VІІІ. Фінансування олімпіади та конкурсу

1. Фінансування підготовки і проведення олімпіади/конкурсу здійснюється за рахунок коштів, передбачених на регіональну цільову програму “Духовне життя”, інших коштів, не заборонених законодавством України.


Начальник відділу дошкільної та

загальної середньої освіти

управління дошкільної, загальної середньої та

позашкільної освіти департаменту освіти,

науки та молодіжної політики

облдержадміністрації Лілія Сачовська
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка