Положення про міський щорічний конкурс „Людина року міста Боярка І. Загальні положення Це Положення визначає порядок проведення міського щорічного конкурсу „Скачати 85.51 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір85.51 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 01 серпня 2017 року
№ 02-14/215


Положення

про міський щорічний конкурс Людина року міста Боярка

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення міського щорічного конкурсу Людина року міста Боярка (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою виявлення ініціативних і талановитих особистостей, відзначення інтелектуальної та професійної еліти міста, нагородження громадян за найбільш вагомі професійні досягнення в управлінській, економічній, соціальній, культурній, науковій і громадсько-політичній діяльності; створення умов для підвищення професійної майстерності працівників різних галузей господарства та розвитку лідерства у суспільному житті; залучення школярів до суспільно-політичного життя та участі у справах громади; виховання у боярчан відчуття гордості за свою плідну працю та бажання досягти нових успіхів у справі на користь територіальної громади, заради процвітання рідного міста.

3. Конкурс проводиться за номінаціями:„Громадська діяльність, волонтерство” – особам, які відзначаються своєю активністю та енергійністю на громадській роботі чи в діяльності, спрямованій на захист прав та інтересів громадян міста, а також за добровільну, безкорисливу волонтерську діяльність;

„Підприємництво” – особам, які досягли значних успіхів у підприємницькій діяльності (своєчасна сплата податків та створення робочих місць), зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста;

„Охорона здоров’я” – працівникам сфери охорони здоров’я за впровадження новітніх технологій, сучасних методів діагностики та лікування, активну санітарно-освітню та профілактичну роботу, інші вагомі здобутки на ниві охорони здоров’я населення міста;

„Освіта” – працівникам дошкільних, шкільних і позашкільних навчальних закладів, за плідну науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання та виховання молоді;

„Культура і мистецтво” – працівникам культурно-освітніх закладів, учасникам художніх колективів, аматорам, діячам образотворчого та монументального мистецтва за створення видатних творів у галузі живопису, скульптури, графіки, декоративного та прикладного мистецтва, що дістали високу оцінку громадськості; майстрам народної творчості, які створили видатні твори.

„Фізична культура і спорт” – фахівцям і організаторам фізкультурно-спортивного руху, видатним тренерам, викладачам фізкультурно-оздоровчих і спортивних навчальних закладів та іншим працівникам фізичної культури і спорту, спортсменам за досягнення високих результатів у спортивних змаганнях, вагомі заслуги в підготовці спортивних кадрів;

Жилово-комунальне господарство та побутове обслуговування населення працівникам житлово-комунального  господарства та побутової сфери за самовіддану, сумлінну працю, високі професійні досягнення, вагомий внесок у розвиток підприємств галузі житлово-комунального господарства.„Місцеве самоврядування” – депутатам міської ради, посадовим особам місцевого самоврядування, які досягли вагомих успіхів у професійній діяльності, а також за активну роботу з громадою, розв’язання громадських (суспільних) проблем, організацію продуктивної співпраці громади з виконавчими органами ради;

„Оборона. Правопорядок. Захист” – військовослужбовцям, учасникам бойових дій, працівникам правоохоронних органів, працівникам цивільної оборони за активну участь у справу зміцнення оборони, законності, правопорядку, захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій;

„Меценатство. Милосердя. Благодійність” – особам, які здійснили найбільший благодійний внесок у будь-який із основних напрямів благодійної діяльності, незалежно від форми надання допомоги; особом, які надали суттєву матеріальну допомогу мешканцям міста, організаціям, установам чи громадським організаціям;

„Героїчний вчинок року” – особам, які протягом року відзначилися героїчним вчинком;

„Юний талант” – особи - представники талановитої молоді, які протягом року відзначилися в будь-якій сфері діяльності, беруть активну участь у суспільно-політичному житті та справах громади.

4. Критерієм визначення переможців конкурсу є відповідність номінації, інноваційні рішення в професійній діяльності, особисті досягнення, соціальна вагомість сукупних досягнень кандидатів у відповідній галузі протягом відповідного календарного року.

5. Конкурс проводиться щорічно з 05 серпня по 05 вересня поточного року.

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується в міській газеті „Боярка Інформ” та на офіційному веб-порталі міста.

7.  Фінансування витрат на організацію та проведення урочистого нагородження переможців Конкурсу здійснюється за рахунок незаборонених чинним законодавством надходжень.

8. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.ІІ. Умови та порядок проведення конкурсу

1. За підсумками Конкурсу у кожній номінації визначається один переможець, який стає володарем звання „Людина року міста Боярка”.

2. Звання „Людина року міста Боярка” є особистим, неперехідним та довічним.

3. Особа, якій звання „Людина року міста Боярка” вже було присвоєно, на здобуття його повторно не висувається.

4. Самовисування на присвоєння звання „Людина року міста Боярка” не розглядаються.

5. Під час оцінювання розглядаються досягнення кандидатів у попередньому календарному році.

5. Нагородження переможців Конкурсу проводиться щорічно в обстановці урочистості та широкої гласності.

ІІІ. Порядок представлення кандидатур і визначення переможців

1. З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на звання „Людина року міста Боярка” утворюється організаційний комітет Конкурсу (далі – Оргкомітет), склад якого затверджується розпорядженням міського голови.

2. Присвоєння звання „Людина року міста Боярка” здійснюється відповідно до рішення Оргкомітету, який визначає переможців міського конкурсу на звання „Людина року міста Боярка” у відповідних номінаціях.

3. У Конкурсі беруть участь мешканці та вихідці з міста, які мають визначні особисті заслуги і вагомі професійні здобутки протягом поточного року в розрізі оголошених номінацій та внесли значний вклад у формування соціально-економічного розвитку міста Боярка, кандидатури яких офіційно подані на розгляд Оргкомітету.

4. Висування кандидатур на присвоєння звання „Людина року міста Боярка” здійснюється гласно, об’єктивно керівниками трудових колективів, професійними спілками, громадськими організаціями, осередками політичних партій, об’єднаннями громадян та іншими категоріями населення.

5. Для участі в конкурсі керівниками трудових колективів, професійними спілками, громадськими організаціями, осередками політичних партій, іншими об’єднаннями громадян подаються наступні документи:

5.1 клопотання про присвоєння звання Людина року міста Боярка (зразок додається);

5.2 довідка – подання з характеристикою заслуг особи, що стали підставою для порушення клопотання (головним критерієм при цьому мають бути наявність високих здобутків у професійній діяльності, активна участь у суспільному житті колективу, громади);

5.3 копії (витяги) протоколів зібрань колективу  та документів, що підтверджують особу кандидата, та копії документів про його досягнення (дипломи, статті, відзнаки, інформації про фестивалі, форуми, конференції, конкурси тощо, в яких брав участь, наукові відкриття, розробки тощо);

6. Документи приймаються щорічно до 05 вересня поточного року.

7. Документи, які подаються на розгляд, поверненню не підлягають.

8. Основними критеріями у визначенні переможців в номінаціях є успіхи в окремих галузях (залежно від переліку номінацій), зокрема: у виробничій, господарській, гуманітарній сфері, високі показники в спортивній, творчій роботі, лідерські якості, активність у меценатстві, яскраві приклади патріотичних вчинків, конкретних справ заради інтересів міста.

9. Обговорення та визначення переможців здійснюється на засіданні Оргкомітету. Рішення Оргкомітету приймається більшістю голосів його членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним є голос голови Оргкомітету.

10. Результати Конкурсу оформляються протоколом, подаються на розгляд і затвердження виконавчим комітетом міської ради.

11. Підбиття підсумків Конкурсу проводиться Оргкомітетом щорічно до
16 вересня поточного року

12. Згідно рішення Оргкомітету про визначення переможців у номінаціях приймається розпорядження міського голови „Про присвоєння звання „Людина року міста Боярка.

13. Списки переможців на звання „Людина року міста Боярка у кожній номінації оприлюднюються в засобах масової інформації.

ІV. Порядок нагородження

1. Особі, удостоєній звання „Людина року міста Боярка вручається диплом та відзнака „Людина року міста Боярка Боярським міським головою.

2. Відомості про осіб, яким присвоєно звання, заносяться до книги „Людина року міста Боярка в хронологічному порядку.

3. Книга „Людина року міста Боярка постійно зберігається у виконавчому комітеті Боярської міської ради.

3. Виконавчий комітет забезпечує проведення урочистостей з нагоди нагородження переможців Конкурсу.

Керуюча справами виконкому (підпис) М.А. Рябошапка

Додаток


до Положення про міський щорічний конкурс Людина року міста Боярка

Зразок Клопотання

Боярському міському голові

______________________

 

К л о п о т а н н я
(назва суб’єкта подання)

порушує клопотання про нагородження щорічною відзнакою „Людина року міста Боярка – _____ року» ________________________________________

(ПІБ, посада)

в номінації «______________________________________________________».

(назва номінації)
До клопотання додаємо:

довідку – подання з характеристикою на запропоновану кандидатуру, копії (витяг) протоколу загальних зборів колективу (протоколу засідання профспілки), копії документів про її досягнення (дипломи, статті, відзнаки тощо).
__________________________підпис, посада, прізвище та ініціали

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 01 серпня 2017 року
№ 02-14/215

СКЛАД

Оргкомітету конкурсу „Людина року міста Боярка”


 1. Зарубін О.О. міський голова, голова Оргкомітету

 2. Слєпова М.І. спеціаліст 1кат. відділу з питань освіти, культури,

молоді, спорту і соціального захисту,

секретар ОргкомітетуЧлени Оргкомітету:

 1. Шульга В.В. перший заступник міського голови

 2. Мазурець В.В. заступник міського голови

 3. Кочкова Т.П. заступник міського голови

 4. Рябошапка М.А. керуюча справами виконкому

 5. Михайлова С.Є. голова постійної депутатської комісії

 6. Михальов Є.В. голова постійної депутатської комісії

 7. Назаренко А.О. голова постійної депутатської комісії

 8. Панюта В.І. голова постійної депутатської комісії

 9. Петров О.Є. голова постійної депутатської комісії

 10. Скринник О.Г. голова постійної депутатської комісії

Керуюча справами (підпис) М.А. РябошапкаПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка