Победа Н. А. Социология культуры. Одесса. 1997 Социология культуры: методология и методика социологического исследованияСкачати 186.82 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір186.82 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

«Соціологія культури»

ХАРКІВ-2017

Плани семінарських занять
МОДУЛЬ 1. Культура як соціальне явище.
ТЕМА 1. Соціологія культури як наука. (2 год.)
План:

1. Соціологія культури як самостійна наукова дисципліна. Її виникнення, становлення, об’єкт, предмет, цілі та завдання.

2. Місце соціології культури серед інших наук, що вивчають культуру: філософії культури, культурної антропології, культурології, етнології та етнографії.

3. Специфіка соціологічного підходу до вивчення культури. Методи культурно-соціологічних досліджень.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация,общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 2. Основні соціологічні підходи до вивчення культури (2 год.)
План:

 1. Соціокультурні концепції класичної соціології.

 2. Культура в розумінні соціологів XX сторіччя.

 3. Теоретичний аналіз культури в рамках структурно-функціонального та конфліктного підходів.

 4. Дослідження проблем культури у вітчизняній соціології.Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация,общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 3. Культура як об’єкт соціологічного аналізу. (2 год.)
План:

 1. Поняття культури. Еволюція уявлень про культуру.

 2. Співвідношення понять культура і природа, культура і цивілізація, культура і суспільство.

 3. Основні функції культури.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация,общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 4. Культурне різноманіття та культурні універсалії. Види та форми культури. (2 год.)
План:

 1. Різноманітність культур. Соціокультурні суперсистеми.

 2. Види культури.

 3. Соціологічне вивчення регіональних культурних особливостей.

 4. Принцип культурного релятивізму та поняття етноцентризму.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация,общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 5. Елементи культури. (2 год.)
План:

 1. Основні елементи культури.

 2. Мова як спосіб понятійно-логічного впорядкування й сприйняття світу.

 3. Культура в ціннісному аспекті.

 4. Культура та ідеологія.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация,общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.Тема 6. Ритуал. Символ. Міф. (2 год.)
План:

 1. Поняття ритуалу і ритуалізму та їх функції у сучасному житті.

 2. Поняття символу та сучасна символізація.

 3. Поняття та функції міфу.

 4. Наука як міф і ритуал.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 7. Культурні стилі, традиції, канони. (3 год.)
План:

 1. Поняття „стиль”, „традиція”, „канон”.

 2. Поняття, категорії та зразки моно- і полістилістичної культури.

 3. Радянский стильовий канон у політиці, економіці, повсякденному житті.

 4. Стильова диференціація і зміни в культурі.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


МОДУЛЬ 2. Культура та соціальні трансформації

Тема 8. Культура і повсякденність. (2 год.)
План:

 1. Поняття репрезентативної культури і повсякденності.

 2. Логіка повсякденного знання.

 3. Захисні механізми повсякденності.

 4. Структура повсякденного розуміння.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 9. Повсякденність як особлива сфера „життєвого світу”.
План:

 1. Складові повсякдення

 2. Повсякдення – як арена протистоянь суб’єктивних переживань та об’єктивних структур.

 3. Буденне життя - як результат процесів „оповсякденювання”.

4. Оповсякденювання – як механізм інституціоналізації всіх сфер суспільного життя
Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 10. Культурна ідентичність. (2 год)
План:

 1. Поняття ідентичності.

 2. Типи та форми ідентичності.

 3. Стратегії ідентифікації.

 4. „Культурний шок” та шляхи виходу з нього.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 11. Культура соціальних спільнот. (2 год.)
План:

 1. Культура сучасного міста і людина.

 2. Культура сучасного села і людина.

 3. Сучасна економічна культура пострадянського простору.

 4. Молодіжна субкультура: особливості цілей, цінностей, звичаїв, смаків тощо.

 5. Студентство як особлива соціокультурна група.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 12. Культура та особистість. (2 год.)
План:

 1. Соціологічне вивчення співвідношення культури і особистості.

 2. Культура і соціалізація особистості.

 3. Культура вільного часу та особистість

 4. Сучасна художня культура та особистість.Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.Тема 13. Культура і соціальна трансформація. Інсценіровки в культурі. (2 год.)
План:

 1. Теорія культурних інсценіровок.

 2. Культурна інтерпретація сучасної трансформації пострадянського простору.

 3. Культурне інсценування як механізм змінювання.

 4. Культурсоціологічна теорія соціальних змін.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 14. Культура та соціальна структура суспільства. Аналіз соціальної нерівності. ( 2 год.)

План:

 1. Вивчення та пояснювання соціальної структури та соціальної стратифікації в межах культурсоціології.

 2. Соціальна нерівність як культурний феномен.

 3. Соціальні верстви сучасного суспільства та їхні культурні риси.

 4. Риси сучасного соціального розшарування.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.


Тема 15. Культура постмодерна. (2 год.)
План:

 1. Постмодерн як нова культурна епоха.

 2. Постмодерн та вітальність, час і особистість.

 3. „Онаучування” життя і світу.

 4. Соціальність постмодерну.


Література:

 1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие. -М.: 2000.

 2. Коган Л. Н. Социология культуры. – Екатеринбург.- 1992

 3. Манхейм Карл Избранное: Социология культуры.- Москва, 2000

 4. Михайлова Л. И. Социология культуры. - Москва, 1999.

 5. Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса. – 1997

 6. Социология культуры: методология и методика социологического исследования. - М.: 1988.

 7. Соціологія культури: Навч. Посібн./ За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі – К:Каравела, 2002

 8. Юрій М. Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2006. – 302с.

9. Витаньи И. Общество, личность, культура. – М.: 1984.

10. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. - Л.: 1989.

11. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М.: 1990.

12. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1987.

13. Социодинамика культуры. Вып. 1,2. - М.: Ин-т социологии РАН, 1992, 1993.

14. Структура культуры и человек в современном обществе. - М.: Ин-т философии, 1987.Теми рефератів


 1. Еволюційна парадигма в соціології культури.

 2. Проблема концептуалізації культурної специфіки різних суспільств.

 3. Плюралістична парадигма. Циклічні теорії соціокультурного розвитку.

 4. Культурна інтерпретація трансформації сучасного українського суспільства.

 5. Популярна культура та культурна індустрія.

 6. Співвідношення традицій, стилю та канону в культурі.

 7. Культурний стиль та життєва форма.

 8. Політична культура як елемент соціальної культури суспільства.

 9. Культура та соціальна структура. Стиль як критерій соціальної диференціації.

 10. Внутрішньокультурна ієрархія та різновиди культури.

 11. Соціальні механізми культурних змін.

 12. Вища школа як соціальний інститут формування професійної культури.

 13. Політична та правова культура в структурі соціалізації особистості.

 14. Уявлення про культуру в концепції П. Бурдьє.

 15. Роль особистості в соціокультурній системі.

 16. Історико-соціологічна характеристика соціальності в українській культурі.

 17. Культура як пам’ять суспільства.

 18. Еволюція уявлень про культуру: від античності до сьогодення.

 19. Культура і природа: питання співіснування.

 20. Культура і цивілізація в епоху постмодерністських перетворень.

 21. Національна українська культура: поняття, символ, канон.

 22. Українські культурні універсалії: поняття, зміст, функції.

 23. Особливості сучасної культурної глобалізації.

 24. Джерела, чинники та наслідки сучасних культурних змін.

 25. Соціокультурне середовище як джерело ідентичностей, ідентифікацій та ціннісних орієнтацій.

 26. Культурна ідентифікація в сучасному українському суспільстві.

 27. Культурні риси та цінності сучасного українського студентства.

 28. Динаміка ціннісних пріоритетів сучасного українського соціуму.

 29. Участь населення України в культурному житті: тенденції та проблеми.

 30. Молодіжні субкультури в період системних суспільних змін.

 31. Етнокультурна розмаїтість сучасного українського соціуму.

 32. Формування нових соціокультурних ідентичностей та практик в умовах корінних соцієтальних перетворень.

 33. Самобутність культур в контексті культурної глобалізації.

 34. Культурна політика в Україні: проблеми та перспективи.

 35. Трансформації сексуальної культури та їх вплив на суспільство.

 36. Теоретичні підходи до визначення предмета соціології культури.

 37. Проблеми культури в роботах німецьких соціологів (М. Вебер, Г. Зіммель, К. Манхейм).

 38. Соціологія знання і соціологія культури Карла Манхейма.

 39. Соціологія як наука про культуру. Макс Вебер.

 40. Місце, функції та елементи культури в теорії соціальної дії Т. Парсонса.

 41. Аналіз повсякденності у роботах Альфреда Щюца.

 42. Культурні особливості сексуальних меншин.

 43. Культурні особливості расових меншин.

 44. Інтелігенція як соціальний суб’єкт культурної творчості.

 45. Культурна ідентичність у сучасному та традиційному суспільстві.

 46. Культурні аспекти соціальної нерівності.

 47. Порівняльний аналіз моностилістичних та полістилістичних культур.

 48. Культурні наслідки соціальних змін.

 49. Культурні аспекти модернізації

 50. Індустріалізація та її культурні наслідки.

 51. Сутність та походження масової культури.

 52. Д. Бел про особливості культури постіндустріального суспільства.

 53. Культурні риси постмодернізму.


Теми есе

 1. Життєвий досвід особи як предмет соціокультурного аналізу

 2. Астрологія як предмет соціокультурного аналізу.

 3. Туризм очима соціолога: основні соціокультурні феномени і процеси.

 4. Жестикуляція і міміка як культурний код (порівняльний аналіз два і більш за культури).

 5. Наукова творчість: типологія схильності людей і необхідні якості особи

 6. Аудиторія кіно великого міста.

 7. Мода: масовість або унікальність

 8. Книга як соціокультурне явище.

 9. Жаргон як атрибут культури.

 10. Українська, Західна і Східна культури: порівняльний аналіз.

 11. Культурні регулятори взаємин чоловіка і жінки в російській і українській культурах.

 12. Геній і талант в мистецтві.

 13. Причини і соціокультурні наслідки американізації кіно.

 14. Культурні наслідки еміграції фахівців.

 15. Мова і символи сучасної реклами

 16. Культурні чинники поведінки покупців

 17. Традиція і мода в кулінарії.

 18. Міфи в сучасній політиці.

 19. Тоталітарна культура і особа

 20. Цінності і норми в народних казках (по аналізу казок народів миру)

 21. Точки перетину народної, елітарної і масової культури

 22. Соціальні функції літератури легкого жанру (детективи, фантастика, фентези, пригоди)

 23. Специфіка інтернет-спілкування: норми, шаблони, девіації.

 24. Культурні феномени в онлайнових іграх.

25. Культура України: індивідуалізм або колективізм

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка