План-конспект уроку української мови для 5 класу Тема. Склад. Наголос. Основні правила переносу Мета: поглибити знання учнів про склад І наголос, формувати вміння ділити слова на склади, визначати складиСкачати 87.85 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір87.85 Kb.
ТипПлан-конспект

План-конспект уроку української мови для 5 класу

Тема. Склад. Наголос. Основні правила переносу

Мета: поглибити знання учнів про склад і наголос, формувати вміння ділити слова на склади, визначати склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені, правильно наголошувати слова; формувати комунікативні та соціальні компетентності учнів (здатність до співпраці, навички взаєморозуміння, активна участь у роботі, вміння сформулювати та відстояти власну думку, вміння презентувати себе; розвивати зв'язне мовлення, логічне мислення; виховувати любов до оточуючого середовища, вміння бачити та відчувати красу природи

Форма проведення: робота в групах

Обладнання: таблиці: «Правила переносу», «Правила роботи в групах», підсумкові плакати, ілюстрації осені, зими, осінні листочки, сніжинки, папір А3, А4, кольоровий папір, маркери, паперові дерева (2шт.), магнітофон, диск «Звуки природи»

Хід уроку

1.Організаційний момент

Поділ на групи ( учні обирають фігуру, яка їм подобається (листочки або сніжинки), всі,хто обрав осінні листочки, - це група «Золота чарівниця», сніжинки – «Білосніжна красуня»)

(Парти заздалегідь розставлені для роботи в групах, вчитель розносить листочки та сніжинки, учні, обравши потрібні фігури, швиденько пересаджуються) -3 хвилини

2.Оголошення теми та мети уроку

1) Повторення правил роботи в групі (плакат на дошці, вчитель читає, учні слухають)- 2хвилини

ПРАВИЛА РОБОТИ В ГРУПІ 1. Працюйте дружно, злагоджено.

 2. Поважай думку інших.

 3. Говоріть по черзі.

 4. Дотримуйтесь інструкції.

 5. Пам'ятайте: від вашої роботи залежить результат роботи групи.

2) Знайомство із плакатом, що підсумовує роботу учнів на уроці (Додаток №1), вибір учнів, які будуть заповнювати плакати – 1 хвилина

3) Запис у зошит числа, теми уроку –2хвилина
3. Актуалізація опорних знань учнів

1) Метод «Мікрофон» (учитель задає питання у мікрофон, передає мікрофон учню, який буде відповідати)

- що називається складом? (склад – частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря)

- від чого залежить кількість складів? (у слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків)

- який склад називається закритим, а який – відкритим? (закритий склад закінчується на приголосний, відкритий – на голосний)

- що таке наголос? (Вимова одного складу з більшою силою голосу)

Учитель підсумовує відповіді учнів, читає вірш:

Є значок маленький

Йому наголос ім'я,

Міцно з ним пов'язана

Вся голосних сім'я.

Наголос - наш друг

І дуже добрий помічник.

Наголос відомий,

Славнозвісний чарівник.

«Замок», якщо схоче,

Перетворить на «замок».

Звук під ним чіткий,

Наприклад: килим – килимок.

Іноді він грається

Із нами залюбки,

Роблячи у слові

Чарівні свої стрибки.


 • Як розпізнати у слові наголошений склад? (Треба вимовити слово протяжно, той склад, що вимовляється з найбільшою силою голосу, і є наголошеним)

Вчитель підсумовує віршем:

Щоб наголос у слові розпізнати,

Це слово треба просто проспівати,

І наголошений – чіткий, протяжний звук

Проявить сам себе без зайвих мук! - 4 хвилини

4. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення учителя про правила переносу. Вчитель читає вірш «Золоті правила переносу» (відповідний плакат на дошці)

Коли ви пишете, часто буває так, що ціле слово не поміщається в рядку, і його частину треба перенести в другий рядок. Для цього ми повинні знати правила переносу слів.

Золоті правила переносу 1. Для переносу слів завжди потрібен поділ на склади.

 2. Як склад з одної букви – лиш, не перенось його, облиш.

 3. Передню букву, пам'ятай, від кореня не відривай!

 4. ДЖ, ДЗ також не розривають, як злиті звуки позначають.

 5. Подвійних приголосних збіг – ти можеш розірвати їх.

У переноса вільний час

З'явився навіть, бо щораз,

Хто добре правила ці знає,

Тепер йому допомагає.

Чи є такі помічники

Між вас, шановні малюки? - 3 хвилини


5.Закріплення та систематизація набутих знань

Завдання 1: записати слова, поділити на склади, відкриті склади підкреслити однією лінією, закриті – двома, поставити наголос (учитель диктує, учні виконують завдання у зошитах, потім відповідають)

Осінь, сніжинка, поля, тепло, деревце, дорога (о’-сінь, сні-жи'н-ка, по'-ля', те'п-ло', де'-ре'в-це', до-ро’-га’)

Висновок: існують слова з подвійним наголосом (де’ре’вце’), іноді наголос служить для розрізнення лексичного значення слова (те’пло або тепло’, доро’га або дорога’) або утворення нової форми слова (поля’ або по’ля). Правильний наголос дивись в орфоепічному словнику або у словнику наголосів. Неправильний наголос у слові – це орфоепічна помилка. ( Учитель знайомить учнів із орфоепічним словником та словником наголосів) -4 хвилини

Завдання2: розподілити на склади для переносу (тексти надруковані на аркушах А4, учитель роздає учням завдання та вмикає музику «Звуки природи», учні виконують, поки у класі лунає музика. Після обговорення відповідає один учень від кожної групи, тексти віршів, поділені на склади, вішаються на дошку)

І група

Все – із доброго чи злого –

Починається з малого,

Листя виросте з листочка,

З нитки витчеться сорочка,

Хліб – з маленької зернини,

Дощ – із чистої краплини.

Микола Сингаївський

(Все – із доб/ро/го чи зло/го –

По/чи/на/єть/ся з ма/ло/го,

Ли/стя ви/рос/те з лис/точ/ка,

З нит/ки ви/тчеть/ся со/роч/ка,

Хліб – з ма/лень/кої зер/ни/ни,

Дощ – із чис/тої кра/пли/ни.

Звернути увагу на перенос слова ви-тчеться : саме так, тому що відривати одну букву від кореня неможна).

ІІ група

У студеній високості

Народилися сніжинки,

І летять на землю в гості

Діамантові перлинки.

«Ой, які ж вони хороші !» -

Кажуть люди і дерева.

У таночку, у пороші

Линуть білі королеви.

Платон Воронько

(У сту/де/ній ви/со/кос/ті

На/ро/ди/ли/ся сні/жин/ки

І ле/тять на зем/лю в гос/ті

Діа/ман/то/ві пер/лин/ки.

«Ой, які ж во/ни хо/ро/ші!» -

Ка/жуть лю/ди і де/ре/ва.

У та/ноч/ку, у по/ро/ші

Ли/нуть бі/лі ко/ро/ле/ви.

Звернути увагу на слово які: воно не переноситься, тому що склад з однієї букви не залишається у попередньому рядку). –4хвилини


 • Народ скаже, як зав’яже. Існує дуже багато народних приказок про пори року. Перевіримо, як ви знаєте народну творчість.

Завдання 3: продовжити приказку, пояснити, як ви розумієте її зміст.

(Учитель роздає учням аркуші із надрукованими початками приказок, учні продовжують та пояснюють зміст, у класі знову під час обговорення лунає музика. Після обговорення один учень від кожної групи виходить до дошки та відповідає, аркуші з приказками прикріплюються до дошки)І група «Золота чарівниця»

Восени багач, а …(навесні прохач). (Восени людина багата гарним врожаєм, а навесні всі запаси вже закінчуються. Якщо врожай був не дуже гарним, або господар його погано зберігав, то навесні такий господар залишиться вже зовсім голодним).

Восени день блисне,а …(три кисне). (Восени переважає дощова погода, а сонячних днів дуже мало).
ІІ група «Білосніжна красуня»

То сніг, то завірюха, бо …(вже зима коло вуха). (Природні явища сніг та завірюха характерні для зими. Якщо випав сніг, то прийде скоро зима).

Як снігами землю вкрито, то …(вродиться в полі жито). (Якщо зима сніжна, то на наступний рік буде гарний урожай, тому що озимина не вимерзне, бо вкрита снігом, наче ковдрою. Навесні, коли сніг розтане, земля буде вологою, і посіяне зерно гарно проросте і дасть гарний урожай). –3хвилини

6.Фізкультхвилинка

(Учитель разом із учнями вимовляють вірш та виконують певні рухи)

Раз – підняти руки вгору,

Два – нагнутися додолу,

Три, чотири – прямо стати,

Будем знову починати.

Раз – піднялись, два – присіли,

Хай мужніє наше тіло.

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Раз, два, три – свою парту ти протри,

Чотири, п'ять на місце сядь. -2 хвилини


7.Виконання тренувальних вправ.

- Закружляли сніжинки у веселому таночку (на дошці висять сніжинки, на яких надруковані склади: вер, ба, кро, пи, ва, о, лень, со, ка, по, дру, га, дош, ка)

Завдання 1: скласти із складів слова, вимовити, правильно наголошуючи (окремі склади із поданих слів надруковані на окремих сніжинках і висять на дошці, під час виконання завдання лунає музика, потім відповідає один учень із кожної групи)

Верба, кропива, олень, осока, подруга, дошка.

(верба', кропива', о'лень, осока', по'друга, до'шка) - 3хвилини

Завдання 2:

Скласти твір-мініатюру про свою пору року (3-4 речення), так щоб перше слово було двохскладове з наголосом на І складі ( для І групи), на ІІ складі(для ІІ групи),( учні виконують завдання на листках А3, під час виконання лунає музика, після виконання відповідає один учень від кожної групи, твір-мініатюра вішається на дошку)

(І група. Осінь – золота чарівниця. Скільки нових кольорів подарувала вона всім людям: червоний, жовтий, багряний! Пташки відлітають у вирій. Природа готується до зустрічі зими.

ІІ група. Зима – білосніжна красуня. Вкрила все навкруги сніговою ковдрою. Діти радіють новим розвагам: санки, лижі, ковзани. Всі чекають Новорічних свят!)

-5 хвилини
Завдання 3: скласти речення про свою пору року зі словами:

І група – прикрасити;

ІІ група – закружляти (подані слова поділити на склади для переносу)

(кожен учень виконує завдання окремо, І група записує на осінніх листочках, ІІ група – на сніжинках, під виконання лунає музика «Звуки природи», після виконання групи по черзі виходять до дошки, кожен учень зачитує своє речення та прикрашає ним паперове дерево своєї групи, яке висить на дошці )- 5хвилини
8.Підсумок уроку

Учитель збирає плакати,що підсумовують роботу учнів, виставляє кожному учню оцінку, коментує.

Домашнє завдання: скласти твір-мініатюру на тему «Золота чарівниця» - ІІ група, «Білосніжна красуня» - І група, поділити слова на склади. 4 хвилини

imgp0805.jpg

imgp0813.jpg


imgp0827.jpg

Додаток 1


Плакат, що підсумовує роботу

Прізвище, ім'я


Бажання брати участь у роботі групи

Відповіді (кількість)

Розуміння і дотримування інструкцій

Примітки

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.
+ високий, + достатній, - середній

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка