План-конспект проведення заняття із гуманітарної підготовкиСкачати 96.98 Kb.
Дата конвертації03.09.2018
Розмір96.98 Kb.
ТипПлан-конспект


ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________

_________

“___” ___________ 201_ рокуПЛАН-КОНСПЕКТ


проведення заняття із гуманітарної підготовки

з особовим складом чергових караулів ДПРЧ-__ ГУ ДСНС України у ____________ області
Тема: «Служба цивільного захисту – роль та місце у забезпеченні національної безпеки держави, захисті її суверенітету та територіальної цілісності»
Навчальна мета: формування в особового складу почуття патріотизму, любові до України і її народу, культури, традицій і духовних цінностей, гідності, честі, національної свідомості, вірності Присязі.
Час проведення: 1 год.
Місце проведення: навчальний клас

Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект


Нормативно-правові акти і література:

Кодекс цивільного захисту.


Порядок проведення заняття:
1. Організаційні заходи - 5 хв.

перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття.

2. Контроль знань - 5 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми - 25 хв.

Питання, які вивчатимуться:

3.1. Служба цивільного захисту – роль та місце у забезпеченні національної безпеки держави, захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

Питання та їх стислий зміст


Методичні вказівки.

Серед загроз забезпеченню сталого розвитку в Україні не останнє місце посідають надзвичайні ситуації (далі - НС) різного характеру у вигляді стихійних лих, техногенних катастроф, терористичних та диверсійних актів, регіональних конфліктів із застосуванням військової сили. Їх ігнорування в сучасних умовах ставить під питання не лише економічне зростання та соціальний добробут, а й забезпечення національної безпеки країни.

Тому захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від НС шляхом запобігання таким ситуаціям, мінімізації та ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період належить до основних функцій держави і згідно із законодавством, має назву цивільного захисту.

Дослідження державного управління у сфері цивільного захисту в контексті сучасних тенденцій забезпечення національної безпеки не залишаються поза увагою вітчизняних науковців, серед яких, зокрема, С.Андреєв, Г.Ситник, О.Труш та ін.

Проте події, що мали місце в Україні протягом останніх двох років починаючи з анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та початку проведення антитерористичної операції на сході України, а також ратифікація Україною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і затвердження програми реформ “Стратегія - 2020” призвели, зокрема, до перегляду на законодавчому рівні ролі та місця цивільного захисту в забезпеченні національної безпеки України.Формулювання цілей (мети) статті. В основу дослідження покладено визначення підстав та аналіз змін у законодавчих актах України, що мали місце у 2014-2015 рр., з метою визначення еволюції ролі та місця цивільного захисту у забезпеченні національної безпеки країни в сучасних умовах.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. В Україні відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від НС, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДСЦЗ), регулює Кодекс цивільного захисту України, який визначає НС як обстановку на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Протягом 2015 р. у низку законів України, що регламентують питання забезпечення національної безпеки країни, було внесено значні зміни.

Крім подій, що мали місце в 2014 р. на півдні та сході України, не останню роль у такому перегляді чинного законодавства відіграє Угода про асоціацію між Україною та ЄС, що була ратифікована Верховною Радою України Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-УП і набере чинності після її ратифікації всіма договірними сторонами, і яка, серед іншого, передбачає посилення співробітництва та діалогу з питань міжнародної безпеки й антикризового управління, зокрема з метою реагування на глобальні та регіональні виклики й основні загрози.

Стаття 364 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає співробітництво у сфері цивільного захисту, яке має здійснюватися шляхом імплементації окремих угод у цій галузі, укладених між сторонами згідно з відповідними владними повноваженнями та компетенцією ЄС і його держав-членів та

відповідно до правових процедур кожної зі сторін. Співробітництво, зокрема, спрямоване на:


 • сприяння взаємній допомозі у випадках НС;

 • цілодобовий обмін найостаннішими повідомленнями і

 • оновленою інформацією про транскордонні НС, зокрема запити та пропозиції щодо допомоги;

 • оцінку впливу наслідків НС на навколишнє середовище;

 • -залучення експертів до участі у специфічних технічних

 • семінарах та симпозіумах з питань цивільного захисту;

 • -залучення, у разі необхідності, спостерігачів під час проведення окремих навчань і тренінгів, що організовуються Україною та/або ЄС;

 • посилення існуючого співробітництва щодо найефективнішого використання наявних можливостей цивільного захисту.

З метою виконання заходів, передбачених положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, було схвалено Стратегію сталого розвитку “Україна - 2020” (“Стратегія - 2020”), якою визначено мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально - економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України.

Метою “Стратегії - 2020” є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.

Тому, зокрема, реалізацію реформи системи національної безпеки та оборони визначено однією з першочергових. Відповідно до положень “Стратегії - 2020” у процесі проведення реформи буде зосереджено увагу на формуванні нових органів управління у сфері забезпечення національної безпеки, зроблено акцент на системі управління, контролю, комунікацій, комп’ютерної підтримки, розвідки та інформаційного забезпечення, а також логістики в усьому секторі безпеки.

Серед головних заходів реалізації реформи системи національної безпеки та оборони, зокрема, мають бути функціональна оптимізація (скорочення дублюючих і зайвих структур), оптимізація системи логістичного забезпечення, оновлення доктринальних та концептуальних підходів до забезпечення національної безпеки, створення ефективної державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади) за провідної ролі Ради національної безпеки і оборони України, залучення іноземних інвестицій та формування ефективної моделі державно-приватного партнерства, запровадження кластерного принципу ротації кадрів, перегляд кваліфікаційних вимог та забезпечення чіткого дотримання цих вимог і повна переатестація кадрів, водночас вирішальними мають бути не тільки професійні, а й особистісні якості людини.

Для забезпечення реалізації заходів щодо реформування системи національної безпеки, передбачених положеннями “Стратегії - 2020”, Верховною Радою України у 2015 р. було прийнято низку законів України, якими, зокрема визначено роль та місце цивільного захисту в системі забезпечення національної безпеки України.

Так, Законом України від 12 лютого 2015 р. № 186-УІП “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі - Закон) внесено зміни до Закону України “Про основи національної безпеки”, якими органи і підрозділи цивільного захисту віднесено до суб’єктів забезпечення національної безпеки.

Крім того, Законом визначено основні реальні та потенційні загрози національній безпеці України, стабільності в суспільстві у сфері цивільного захисту на сучасному етапі, а саме:


 • невідповідність сучасним викликам стану ЄДСЦЗ, сил цивільного захисту, їх технічного оснащення;

 • значне антропогенне і техногенне перевантаження території України, зростання ризиків виникнення НС техногенного та природного характеру;

 • погіршення технічного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро;

 • непідтримання в належному технічному стані ядерних об’єктів на території України;

 • небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму [4].

 • До основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України у сфері цивільного захисту Законом віднесено:

 • забезпечення ефективного функціонування ЄДСЦЗ, оснащення сучасними видами техніки сил цивільного захисту;

 • вжиття організаційних, економічних, інженерно- технічних та інших заходів для зниження ризиків виникнення НС до прийнятних рівнів;

 • підвищення рівнів екологічної, ядерної та радіаційної безпеки до норм і стандартів у відповідній сфері, у тому числі перетворення об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему;

 • забезпечення належного рівня безпеки експлуатації промислових, сільськогосподарських і військових об’єктів, споруд та інженерних мереж [4].

Згодом Верховною Радою України був прийнятий новий Закон України “Про правовий режим воєнного стану”, який, серед іншого, передбачає, що в Указі Президента України про введення воєнного стану, зокрема, визначаються завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення ЄДСЦЗ, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період.

Також слід зазначити, що змінами, внесеними до Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, передбачено, що за рішенням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із керівництвом відповідних суб’єктів боротьби з тероризмом, до широкомасштабних, складних антитерористичних операцій у районі їх проведення залучаються та використовуються, зокрема, сили та засоби (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, військових частин, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв’язку, інші матеріально-технічні засоби) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Крім того, слід зазначити, що Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 була затверджена Стратегія національної безпеки України (далі - Стратегія), яка спрямована на реалізацію до 2020 р. визначених нею пріоритетів державної політики національної безпеки, а також реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та “Стратегією - 2020”.

Стратегія до загроз екологічній безпеці країни, зокрема, відносить незадовільний стан ЄДСЦЗ, а серед основних завдань у сфері підвищення обороноздатності держави визначає підвищення здатності органів державної влади, військового управління та органів місцевого самоврядування, системи цивільного захисту, до функціонування в умовах кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці, та особливого періоду.

При цьому одним з основних напрямів державної політики національної безпеки України, згідно із Стратегією, є реформування та розвиток розвідувальних, контррозвідувальних і правоохоронних органів, що, зокрема, передбачає розвиток Державної служби України з НС, який має забезпечити підвищення її спроможності щодо ефективного управління ЄДСЦЗ, оснащення сил цивільного захисту сучасними видами техніки, засобами та спорядженням, оптимізацію розміщення її підрозділів, упровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером, підготовки та просвіти населення щодо норм і правил поведінки в умовах НС.

Керуючись положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, програми реформ “Стратегія - 2020”, вищезазначеними законами та Стратегією, Кабінет Міністрів України та інші центральні органи виконавчої влади, у тому числі й ті, що є суб’єктами цивільного захисту і на які покладається здійснення державного управління у цій сфері, зобов’язані привести свої нормативно-правові акти у відповідність із їх вимогами та розробити низку нових, спрямованих на їх виконання й адаптацію вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.Висновки та перспективи подальших досліджень. Підбиваючи підсумки дослідження змін у чинному законодавстві України можна констатувати, що події, які мали місце в Україні та світі у 2014-2015 рр., призвели до перегляду ролі цивільного захисту в забезпеченні національної безпеки в сучасних умовах. Зокрема, це привело до визнання органів та підрозділів цивільного захисту суб’єктами забезпечення національної безпеки. На рівні законів визначено основні напрями державної політики з питань національної безпеки у сфері цивільного захисту, передбачено випадки залучення та використання сил та засобів цивільного захисту до антитерористичних операцій у районі їх проведення, а також визначення в указі Президента України про введення воєнного стану завдань суб’єктам забезпечення цивільного захисту на особливий період. Крім того, у “Стратегії - 2020” та Стратегії передбачено проведення низки реформ з метою підвищення ефективності цивільного захисту (у тому числі державного управління у цій сфері) в контексті забезпечення національної безпеки.

Зважаючи на те, що сучасний світ залишається уразливим до НС різного характеру, які виникають природним шляхом та створюються штучно, дослідження у цій сфері з метою підвищення ефективності державного управління забезпеченням національної безпеки не втрачатимуть актуальності і надалі.Під запис

Під запис


4. Закріплення вивченого матеріалу – 5 хв.


Питання для закріплення:

4.1. Служба цивільного захисту – роль та місце у забезпеченні національної безпеки держави, захисті її суверенітету та територіальної цілісності.


5. Підведення підсумків – 5 хв.

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання

План-конспект склав:

_______________________________“__” ___________ 201_ року
Скачати 96.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка