«Пивний алкоголізм. Узалежнення, яке руйнує майбутнє»Скачати 118.13 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір118.13 Kb.

Позаурочний захід

з елементами проектної діяльності на тему: «Пивний алкоголізм. Узалежнення, яке руйнує майбутнє».
Про те, що існує пивний алкоголізм, відомо давно. Проте міф, складений рекламодавцями та виробниками пива, про нешкідливість цього напою, притуплює увагу пересічної людини.

Шкода пива для людського організму дуже велика. Загибель клітин головного мозку (які, відмираючи, виводяться з організму із сечею), порушення функцій спинного мозку, міокардіодистрофія, цироз печінки, гепатит, панкреатит, гастрит, невропатії, порушення зорового й слухового аналізаторів. Доведено також кореляцію між щоденним споживанням пива й підвищенням артеріального тиску .

Зазвичай ЗМІ не повідомляють, що по шкідливості для організму пиво може зрівнятися із самогоном, тому що в процесі спиртового шумування у пиві, як і у самогоні, у повному обсязі зберігаються побічні продукти шумування, що супроводжують алкоголь. Це альдегіди, сивушні масла, метанол, ізопропіловий спирт, ефіри, нітразаміни та інші не менш отруйні сполуки, вміст яких у пиві в десятки й сотні разів перевищує рівень їхньої припустимої концентрації в горілці, отриманій зі спирту вищої очистки. Серед них — і психотропні речовини, які відносяться до нелегальних наркотиків.

На кого розраховують рекламодавці пива? Насамперед — на споживача, що вірить усім гарненьким казкам про доступний йому за ціною «напій», який зробить людину щасливою. Що ж стосується гарних картинок з пивом на рекламних щитах і коротких рекламних «водевілів» на телеекранах, то вони, насамперед, адресовані молоді (щоб не втратити клієнтуру в найближчому майбутньому). Як результат — на очах у батьків тверезі діти перетворюються в питущу молодь, а питуща молодь — у батьків-п'яниць. Невже комусь ще не зрозуміло, що пивна контркультура — це початок культури наркотизму, що веде до деградації поколінь, а зрештою — до загибелі всього народу?!Під такою назвою восени 2016 року в ВПУ №19 м. Дрогобича відбувся цикл профілактично-просвітницьких заходів на підтримку Всеукраїнських інформаційно-освітніх здоров’язберігаючих програм з метою попередження вживання психоактивнихречовин підлітками та їх оточенням.

Алгоритм проведення заходів полягає у тому, щоб через учнівську молодь до їх ровесників, їх батьків та всієї громади міста поширювалась інформація про цінність здорового способу життя та руйнуючу дію всіх форм залежностей. Створити соціально-психолого-педагогічні умови для розвитку в учнів самостійного критичного мислення щодо поширених нині реклам у ЗМІ та навіть вуличних інтервенцій, на кшталт - реклами наркоділлерів на асфальті, на стінах у вигляді графіті, у соціальних мережах, які сприяють узалежненням молоді: алкогольній, наркотичній, тютюновій, комп’ютерній, гемблінгу тощо.

Під час проведення циклу занять з учнями навчального закладу, викладач психології Мицак Ольга та соціальний педагог Лесик Леся приділили велику увагу питанням профілактики узалежнень молоді від слабоалкогольних напоїв, зокрема пива, реклама якого розповсюджена у всіх ЗМІ. Тож захід . «Алкоголізм. Пивний алкоголізм. Молодь за здоровий спосіб життя» з елементами пошуково-проектної діяльності та тренінгових вправ був обумовлений результатами попередніх досліджень, що показали низьку обізнаність значної частини учнів училища у питаннях узалежнень саме від пива.

Метою соціально-психологічного заходу було:

- розвиток критичного мислення учнів;

- формування моральних міркувань щодо збереження власного здоров’я , здоров’я громади та зрештою здоров’я нації як складової громадянсько-патріотичної самосвідомості юнацтва;

- інформування про наявність небезпек щодо вживання легких алкогольних напоїв;

- вироблення чіткої особистісної здоров’язберігаючої позиції та вміння відповідального поводження в умовах соціуму сповненого спокус, стійкість від маніпуляцій ділків від торгівлі небезпечними речовинами тощо;

- розвиток вмінь та мотивації використання ІКТ (зокрема, Інтернету) для здобуття та поширення інформації навчально-виховного змісту;

- розвиток комунікативних вмінь та навичок працювати в команді, аргументовано пояснювати іншим власну позицію та вміння репрезентувати результати своєї та командної праці.

Цільова аудиторія: учні ВПУ.

Тривалість заходу: 2-2,5 години.

Методи роботи: міні лекція з використанням презентації, бесіда-дискусія, анкетування, пошукова робота (у рамках попереднього домашнього завдання); проектна робота в групах з використанням методів колажу, мозкового штурму, творчого арт-підходу до презентації проектів.

Засоби та матеріали: проектна дошка, проектор, ноутбук, презентація, бланки анкет, ватмани (5шт.), плакати, брошури, інформаційні листи, стікери, клей, липка стрічка, фломастери, олівці, фарби, ножиці (з розрахунку на 5 столів для п’яти груп), наявність роздрукованих карток матеріалів з домашнього завдання учням, яке передбачало пошук корисної та наочної інфрмації з тем узалежнень з профілактичних соціально-спрямованих сайтів та груп соц. мереж.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ЗАХОДУ

Міні-лекція: «Види узалежнень. Пивний алкоголізм» з авторською мультимедійною презентацією викладача психології Ольги Мицак, в якій учні актуалізують вже набуті знання про різні форми залежностей, а також отримують нові знання про факти існування алкогольної залежності у людей, які вживають пиво та інші слабоалкогольні напої.( ДОДАТОК 1. Презентація)

Бесіда - дискусія з учнями на тему «Досвід моїх друзів, знайомих у вживанні пива. Причини узалежнень моїх ровесників». Соціальний педагог Лесик Леся задає питання (2-3 питання) з даної тематики, учні відповідають, соціальний педагог підсумовує відповіді, робить висновок, про наявність в суспільстві даної проблеми і в учнівській громаді ВПУ також, що обумовлює потребу у з’ясуванні кожним присутнім власного ставлення до питань узалежнюючих речовин та їх місця в юнацькому середовищі.

Педагог актуалізує потребу у докладному вивченні цього питання та аналізу почутого на міні-лекції. 5 хвилин.

Анонімне анкетування з метою вивчення ставлення учнів та актуалізації набутих на даному занятті знань з міні- лекції тощо, а також метою анкетування є створення корекційної -розвивальних умов, для обміркування і визначення кожним присутнім учнем свого власного ставлення до питань розваг з узалежнюючими речовинами. Анкету проводить соціальний педагог, попередньо оголосивши та пояснивши мету дослідження. 12-15 хвилин. (ДОДАТОК 2. Анкета)


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Соціальний педагог поділяє учасників на 5 груп (по5-7 учнів),пропонуючи вибрати з коробочки квадратик одного з п’яти кольорів. Такий самий квадрат знаходиться на столі за яким працюватиме група.- 2 хвилини.

Викладач психології нагадує учням про домашню пошукову роботу, яку вони зробили і принесли з собою. Це матеріали роздруковані на кольоровому принтері, вирізані з старих журналів, малюнки та інформаційні картки з тем:

- наркоманія,

- алкоголізм,

- тютюнопаління,

- ігрова залежність(гемблінг), комп’ютерно-гаджетова залежність молоді.

- пивний алкоголізм.

Завданням було знайти потрібну інформації, яка підійшла би до даної теми проекту у формі стіннівки-колажу антиреклами-демотиватора придбання речей ведучих до залежностей. Матеріали до колажу учні підготували в процесі творчої пошукової роботи з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Тож на кожному столі крім «квадрату поділу груп» були матеріали: малюнки, вирізки, стрічки, інформаційні картки з одніє з 5 тем, а також клей, стікери ножиці, фломастери, олівці, фарби, кольоровий папір та великий ватман тощо.

Кожна група отримала від соціального педагога завдання - за 25 хвилин зробити макет проекту антиреклами так, щоб він був візуально та інформативно цікавим ровесникам та ще за 20 хвилин підготувати групою виступ - презентацію даного проекту.

Перед початком роботи викладач психології запропонувала учасникам скласти стислий список правил роботи в групах та при презентації проектів, по мірі оголошень правил учнями , їх записували на дошці(можна робити на окремому ватмані, якій слід повісити так, щоб всі бачили).

Учні виробили наступні правила:

1. Говорити тихо, щоб не заважати роботі в інших групах.

2. Вислуховувати думку кожного, поважати її.

3. Говорити по-черзі.

4. В суперечливих моментах голосувати групою за пропозицію.

5. Говорити в групі від свого імені, а при захисті-презентації проекту від імені групи.

6. Бути щирими та уважними до себе та інших.

7. Бути відповідальними при створенні проекту (етика, естетика візуалізацій).

Учні ВПУ№19 створюючи проекти колажів соціально - профілактичного змісту, активно використовуючи знання з предметів біологія, основи здоров’я, інформатики, креслення, образотворчого мистецтва, психології, виховних соціально-профілактичних годин, а також застосовуючи Інтернет ресурси на уроці у пошуку просвітницької інформації. Творчо та по-сучасному учні кожної групи віднеслися до завдання, активно обговорювали в групах доцільність кожного елементу проекту.

Саме тому проекти кожної стіннівки-колажу вийшли яскравими, креативними, зробленими на рівні «молодь для молоді».

Між частинами виготовлення та підготовки до захисту з метою зняття напруження та відпочинку було зроблено невеличку перерву «тайм-аут» і проведено психологічну вправу – руханку «Австралійський дощ».

При захисті проектів учні ВПУ не тільки вчилися презентувати власний інформаційно-просвітницький виріб, але натхненно використовувати власні вміння, здібності, знання з предметів права, історії, біології, основ здоров’я, літератури, навіть музики та дизайну.

В частині заходу присвяченому презентаціям проектів, учні кожної групи представили проект у різноманітних формах: тут і власні віршовані твори і почергові репліки у формі «Ланцюжок», драматичні діалоги у міні-сценці, інформативне пропагування здорового способу життя у виступі на кшталт «агітбригади» з елементами сатири та гумору. Завзяте творче представлення не лишило нікого з учасників байдужим.

Підводячи підсумки заняття та роблячи висновок учасники тренінгу висловили думку про те, що пропагування здорового способу життя є складовою патріотичного самовиховання кожного громадянина.

Отже, наступна прикінцева акція була запропонована самими учнями, а саме - виставка проектів-колажів в коридорах училища, щоб зі змістом стіннівок ознайомились всі учні навчального закладу, що і зреалізувало кінцеву мету спільної праці - ВІД КОЖНОГО УЧНЯ ДО РОВЕСНИКА, ВІД ЮНАЦТВА ДО ДОРОСЛИХ (викладачів, батьків) про вміння протистояти тим, хто пропагують небезпечні спокуси, про важливість та цінність збереження здоров’я свого, своєї громади, своєї нації.

Вплив споживання пива на здоров’я підлітків.
Історія виникнення

У медичнійпрактицітермін «пивнийалкоголізм» відсутній, протежиття доводить, щотакеявище все-таки існує. Дуже часто виявляється, щоалкоголізм у людей розвиваєтьсясамевідпристрасті до пива. Причиною ж є непомітнезвикання до цього нешкідливого, на першийпогляд, напою, яке згодом, часто призводить до важкоїзалежності.


Причини виникнення:

 • позитивнийімідж напою, якийнав’язує нам реклама;

 • відсутність негативного ставленняоточуючих до тих, хтоп’є пиво;

 • розслаблюючий ефект (а викликаний він не тільки впливом спирту, але і однією зі складових хмелю - речовини ізоморфін - за своїми властивостями віддалено нагадує морфін) укупі з легким алкогольним сп'янінням закладається в основу рефлекторної дуги на все життя .


Ознаки пивного алкоголізму:

 • Вживання великих обсягів пива щодня;

 • День починається і закінчується пляшкою пива;

 • Поява дратівливості в тверезому стані;

 • Коли напійвживаєтьсяіззадоволенням у будь-який час доби, а також на вулиці, на роботі, на самоті та з друзями;

 • З'являється «пивний живіт»;

 • Починають слабшати м’язи;

 • Головні болі.

Етапи «пивного» алкоголізму:

 • На першому етапі у людини періодично з’являється бажання випити пива. Коли немає можливості це зробити, то бажання тимчасово зникає. Але як тільки з’являється доступ до пива, алкоголік перестає себе контролювати і п'є без міри. Ця стадія характеризується втратою пам’яті, агресивністю і дратівливістю. Зароджується психологічна залежність; людина виправдовує себе за кожне зловживання пивом.


Етапи «пивного» алкоголізму:

 • На другій стадії алкоголік остаточно перестає контролювати вживання пива; з’являються запої, переривання яких може спричинити психоз.

 • На третій стадії алкоголіку достатньо і маленької порції пива, щоб сп’яніти. Психічні розлади непоправні та відбувається деградація особистості.


Вплив «пивного» алкоголізму на організм:

 • Вплив на серцеву систему людини.

У любителів пива в організмі збільшується вміст кобальту (використовують для стабілізації пивної піни). Це призводить до порушення коронарного тромба. А присутність в пиві вуглекислого газу сприяє виникненню варикозного розширення вен.

Серце перестає справлятися із перекачуванням крові та стає

слабким.

Вплив «пивного» алкоголізму на організм:


 • У пиві у великій кількості містяться жіночі гормони, а це викликає зниження вироблення чоловічого гормону тестостерону.

 • Зате активізується вироблення жіночих гормонів.

У результаті – великий пивний живіт, збільшення грудних залоз. Чоловіча фігура поступово набуває рис жіночої.

Вплив «пивного» алкоголізму на організм:

 • Розвиток циррозу печінки, гепатиту;


Вплив «пивного» алкоголізму на організм:

 • Дама, що вживає пиво, навпаки, з часом набуває чоловічих рис: у неї стає грубим голос, з’являються пивні вусики.

 • Підвищення артеріального тиску.

 • Починається ураження клітин головного мозку, що погіршує інтелектуальну діяльність людини.

 • Але все це буде потім. А поки ... Пиво ллється рікою і мало хто думає про наслідки «пивного» алкоголізму. Про те, що він на більш пізніх стадіях нічим не відрізняється від звичайного алкоголізму. Про те, що з роками з'являється важке похмілля, наростають явища соціальної дезадаптації, пов'язані із запізненнями на роботу або прогулами, безвідповідальністю перед сім'єю і відчуттям безвиході, яке присутнє у багатьох алкоголіків.

Лікування «пивного» алкоголізму

Залежність від пива набагато сильніша, ніж від вина чи горілки. Тому для відновлення здоров’я «пивним» алкоголікам потрібно звертатися в спеціалізовані лікарні. Можна спробувати полікуватись алкозалежним і в домашніх умовах. Звичайно, вдома зробити це набагато складніше, оскільки головна умова лікування пивного алкоголізму - це повне утримання від прийняття спиртного під час лікування.

Тому, задумайтесь, випиваючи чергову пляшечку пива чи чарку будь-якого іншого спиртного. Краще не захоплюватися пивом чи іншим видом спиртних напоїв, щоб потім не мати проблем зі здоров’ям і не думати, як позбутися «пивного» алкоголізму. Ведіть здоровий спосібжиття і не отруюйте алкогольною отрутою свій організм.

ДОДАТОК 2. АНКЕТА

АНКЕТА: «ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО «ПИВНИЙ» АЛКОГОЛІЗМ?»

1. Стать: а)чол. б)жін.

2.Чи вживають Твої друзі слабоалкогольні напої?

а)так б)ні в)у мене немає друзів!

3.На Твою думку, чи призводить регулярне вживання слабоалкогольних напоїв до алкоголізму ?

а)так б)ні в)не знаю

4.Чи можна весело провести якесь свято ,не випивши ні краплі спиртного?

а)так б)ні в)не пробував

5. Які ознаки , на Твою думку, свідчать про «пивний» алкоголізм ?

а )чудове самопочуття

б)«пивний живіт», головні болі.

в)прилив сил та енергії

6.Скільки стадій розвитку «пивного» алкоголізму достатньо пройти людині, щоб відбулася повна деградація особистості?

а)три стадії

б)п’ять стадій

в)вживання пива не призводить до алкоголізму

7.Вплив, на яку систему організму людини, здійснює звичка пити пиво?

а)опорно-рухову систему

б)серцево-судинну систему

в)травну систему

8.Чи впливає «пивний» алкоголізм на інтелектуальну діяльність людини?

а)так б)ні в)не знаю

9.Чи можна позбутися залежності від пива, і яким чином?

а)залежності від пива не буває

б)пройти курс реабілітації у спец. закладі

в)вести здоровий спосіб життя та повністю відмовитись від вживання алкогольних напоїв.

10.Як Ти вважаєш, чому молодь починає вживати слабоалкогольні та алкогольні напої?

а)тому що всі п’ють, і я буду пити

б)з пивом в руках я виглядаю дорослішим

в)спосіб розслабитися

г)свій варіант______________________________________________________________

Дякуємо за увагу!ДОДАТОК 3 Список використаної літератури та Інтернет-джерел

1. Здоровий спосіб життя – шлях до щастя та довголіття людини. Методична розробка для занять із я підлітками 15-17 років. / Київ: «Шкільний світ», газета «Сільська школа України», №11, 2007р., вкладка.-24с.

2. Зимівець Н.В., Лещук Н.О. , Аверенцева та інш. Методика освіти «рівний-рівному»./Київ: МОН України, -2002р.-127с.

3. Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» .Методичний комплекс. Панок В.Г. (керівник авторського колективу)./Київ,2014р.-164с.

4. Права дитини. Інформаційно-методичні матеріали для організації позакласної правовиховної роботи з учнями./ Укладач Л. С. Гриза–Львів: ЛОІППО, 2005.-94с.

5. Правовиховна робота з учнями. За ред.. Л.С. Гризи, - Львів: ЛОІППО, 2007. – 44с., С.39-40.

6. Профілактичні програми. Упорядник О.О. Стойка, А.О. Рогожева, І.В. Цисар, - Київ: «Главник», 2007.-128с., С.58-77.

7. Туріщева Л.В. Корекційна робота соціального педагога. –Харьків: «Основа», 2012.-127с.8. Матеріали сайту «Твереза Україна».

http://www.tvereza.info

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка