Питання (завдання) для самоперевіркиСкачати 27.05 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір27.05 Kb.
ТипЗакон

Питання (завдання) для самоперевірки


 1. Поняття національної та літературної мови.

 2. Найістотніші ознаки літературної мови.

 3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

 4. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

 5. Мовні норми (орфоепічні, акцентуаційні, лексичні, орфографічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні).

 6. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

 7. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

 8. Комунікативні ознаки культури мови.

 9. Комунікативна професіограма фахівця.

 10. Словники у професійному мовленні.

 11. Типи словників.

 12. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

 13. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет.

 14. Стандартні етикетні ситуації.

 15. Парадигма мовних формул.

 16. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.

 17. Основні ознаки функціональних стилів.

 18. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 19. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.

 20. Спілкування і комунікація.

 21. Функції спілкування.

 22. Види, типи і форми професійного спілкування.

 23. Основні закони спілкування.

 24. Стратегії спілкування.

 25. Невербальні компоненти спілкування.

 26. Гендерні аспекти спілкування.

 27. Поняття ділового спілкування.

 28. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

 29. Публічний виступ як важливий засіб комунікації.

 30. Мистецтво аргументації.

 31. Техніка і тактика аргументування.

 32. Мовні засоби переконування.

 33. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.

 34. Види публічного мовлення.

 35. Презентація як різновид публічного мовлення.

 36. Типи презентацій.

 37. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації.

 38. Культура сприймання публічного виступу.

 39. Уміння ставити запитання, уміння слухати.

 40. Класифікація документів.

 41. Національний стандарт України.

 42. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

 43. Вимоги до бланків документів.

 44. Оформлювання сторінки.

 45. Вимоги до тексту документа.

 46. Історія і сучасні проблеми української термінології.

 47. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії.

 48. Термін та його ознаки.

 49. Термінологія як система.

 50. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

 51. Термінологія обраного фаху.

 52. Способи творення термінів.

 53. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів.

 54. Українські електронні термінологічні словники.

 55. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

 56. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки.

 57. Мовні засоби наукового стилю.

 58. Оформлювання результатів наукової діяльності.

 59. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

 60. Анотування і реферування наукових текстів.

 61. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

 62. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.

 63. Стаття як самостійний науковий твір.

 64. Вимоги до наукової статті.

 65. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт.

 66. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

 67. Науковий етикет.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка