Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнямиСторінка1/3
Дата конвертації26.12.2017
Розмір0.88 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кабінет обдарованої дитини

Рівненський регіональний центр Інституту обдарованої дитини НАПНУ

Управління освіти, молоді та спорту Острозької районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет управління освіти, молоді та спорту Острозької районної державної адміністрації
Підготовка педагогічних кадрів

до роботи з обдарованими учнями:

система роботи загальноосвітніх навчальних закладів


Бібліотечка

Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

Серія «Регіональні науково-методичні заходи»


Тематичний збірник праць

науково-практичного семінару для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів відповідальних за роботу з обдарованими учнями, директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, педагогів-виховників, психологів загальноосвітніх навчальних закладівУДК 37.025

ББК 74.202.42

С 40
Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи загальноосвітніх навчальних закладів : тематичний збірник праць / Упоряд. : Н. В. Гурова, О. Є. Кузьмін, А. А. Волосюк. – Рівне : РОІППО, 2014. – 76 с.Рекомендовано радою кабінету обдарованої дитини Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол № _ від __.__.2014 року).
Відповідальні за випуск:

Лавренчук Андрій Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, заслужений працівник освіти України, в. о. ректора Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,

Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Упорядники:

Гурова Наталія Вячеславівна, методист кабінету обдарованої дитини Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,

Кузьмін Олена Євменівна, методист кабінету обдарованої дитини Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,

Волосюк Анатолій Анатолійович, завідувач кабінету інформаційно-методичного забезпечення Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Тематичний збірник праць присвячено проблемі підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи загальноосвітніх навчальних закладів.
Рекомендований методистам, відповідальним за роботу з обдарованими учнями, директорам, заступникам директорів з навчально-виховної роботи, педагогам-виховникам, психологам загальноосвітніх навчальних закладів.
Усі матеріали збірника подаються в редакції авторів (збережено стилістику, орфографію та мову). Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних несуть автори.
© Колектив авторів, 2014


© РОІППО, 2014

Лисенко Ольга Георгіївна, завідувач районного методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту Острозької районної державної адміністрації
Освіта Острозького району
Головною метою в роботі управління освіти, молоді та спорту є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників управління освіти та закладів освіти. Згідно з даною метою працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педагогічних кадрів району.

Методична служба впродовж 2013/2014 навчального року надавала допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізувала творчий потенціал вчителя, молодого спеціаліста.

Методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через анкетування, експрес-опитування, надання пропозицій тощо. Науково-методична робота була спрямована на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, переорієнтацію їх на нову філософію освіти, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення освітнього процесу.

Із метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, його результативності, освітяни району протягом 2009 – 2014 років працювали над поетапною реалізацією науково-методичної проблеми «Створення і координація цілісної системи пошуку, розвитку, навчання й стимулювання індивідуальності педагогічних працівників, проведення моніторингових досліджень, орієнтованих на визначення динаміки педагогічних процесів».

У ході роботи над поетапною реалізацією  проблеми освітяни району опанували такими формами, методами, технологіями роботи з вчителями, учнями, які допомогли піднятись освіті Острожчини на принципово нові щаблі в обласному рейтингу. Із цією метою на І-ІІ етапах реалізації проблеми була організована мережа районних навчальних семінарів зі всіма категоріями вчителів, проаналізована і удосконалена система самоосвітньої роботи вчителя.

У процесі опанування науково-методичною проблемою виникали різні оцінки впроваджуваних методів навчання, управління, що давало можливість дискутувати, експериментувати і залишати для практики роботи школи доцільне, необхідне, виважене. Результати проведених районних конкурсів внутрішкільної методичної роботи, огляду психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, виховних центрів, конкурсу на кращу реалізацію Програми національного виховання, розробка та впровадження проектно-цільових проектів дали змогу стверджувати, що в загальноосвітніх закладах активізувалась робота творчого вчителя, а через нього – учнів, що наглядно демонструють щорічні  районні  конкурси «Учитель року» та «Освіта Острожчини». 

Успішній реалізації науково-методичної проблеми, практичне використання  педагогічного досвіду, розвиток методичної активності педагогів спрямували свою роботу  28 районних методичних об’єднання вчителів-предметників, класоводів та виховників, працівників дошкільних закладів, 4 творчі групи, 39 семінарів-практикумів, 6 проблемних семінарів, школи управління та резерву керівних кадрів «Шанс», школи педагогічної майстерності, школи педагогічного досвіду, школи адаптації молодого педагога та керівника. Творчим доробком з актуальних питань у системі методики, навчання та виховання, експериментальної роботи, впровадження інноваційних технологій завершили реалізацію проблемної теми творчі групи, 11 опорних закладів та консультпункти з актуальних проблем управлінсько-методичної, навчально-виховної діяльності. Вагома частка в навчанні педагогів, наданні практичної допомоги внесена консультативними пунктами, «днями методиста» в школах району, «методичними сесіями», «проблемним столом завучів» та адресною методичною допомогою. На розгляд всіх колективних, індивідуальних, групових форм методичної роботи виносилися питання діагностики та  розвитку особистості учасника навчально-виховного процесу, методичного забезпечення функціонування освітніх округів, практичного використання методу проектів, інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній, управлінській роботі,  інтерактивних методів навчання, застосування проблемно-пошукових напрямів організації навчальної діяльності школярів та вихованців дошкільних навчальних закладів, забезпечення компетентнісного підходу до організації  навчально-виховного процесу, побудова діалогічної моделі викладання навчальних предметів, створення умов для самореалізації та творчих пошуків вчителя, учня, керівника школи, досягнення результативності педагогічної діяльності.

Розширенню інформаційного поля педагогів сприяли експрес-інформації, епізодичні та постійні виставки науково-методичної літератури, творчого доробку опорних закладів («Шлях освіти: від творчого вчителя до творчого учня», «В.Сухомлинський. Педагогічна спадщина і сучасність», «Керівнику школи – до початку  (закінчення) навчального року», «Педагогічна періодика – вчителю», «Програмно-педагогічне забезпечення навчального процесу», «Інноваційні процеси в загальноосвітньому навчальному закладі», «Вчителю про розвиток особистості дитини», «Профілізація старшої школи як шлях самореалізації особистості»), творчого вчительського доробку, розробка та випуск методичних рекомендацій з актуальних проблем викладання навчальних дисциплін, управлінської та виховної роботи (інформаційно-методичні збірники за підсумками  навчальних років; методичні рекомендації та посібники  «Як навчити читати іноземною мовою дітей молодшого шкільного віку»; «Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду»; «Аналіз уроку як складова контрольно-аналітичної діяльності керівника навчального закладу»; «Методика реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу»; «Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу в профільних класах», «Інтерактивні технології у роботі з вихователями дошкільних навчальних закладів», «Особливості моніторингових досліджень у навчальному закладі», та ін.)

Популяризації сучасних освітніх технологій, підвищенню ефективності  навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних методів навчання, виховання, управління, педагогічного співробітництва сприяли  проведені  на базі районних навчальних  закладів області семінари для методистів районних методкабінетів  з  української мови та літератури, світової літератури, трудового навчання, керівників спеціалізованих закладів для роботи з обдарованою учнівською молоддю, керівників громадсько-активних шкіл, працівників дошкільної освіти; майстер-класи професора С. Пальчевського, В. Шарко, В. Григораша для керівників шкіл з проблеми «Акмеологічна освіта: управлінський аспект» та «Сучасний урок»; творча зустріч заступників директорів з НВР з представниками всеукраїнського видавництва «Шкільний світ»; виїзні семінари районного  рівня; щорічні фестивалі-ярмарки педагогічної творчості; фестиваль «Панорама творчих уроків»; конкурси екологічного, виховного спрямування; тижні, декадники педагогічного досвіду, правової освіти, дитячої та юнацької книги; конкурси знавців української мови ім. П.Яцика та на кращий літературний доробок в рамках Всеукраїнського конкурсу «Вірю в майбутнє твоє, Україно!»; методичний фестиваль  «Інновація – 2010, 2011»; науково-практичні конференції  з педагогами з проблем: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі», «Портфоліо учасника навчально-виховного процесу: досвід і практика», «Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості  як основи її життєвої позиції»,  педагогічні читання «Шляхи створення умов для всебічного розвитку особистості, самореалізації вчителя, учня в системі  навчання та виховання»,   «Сучасні інноваційні виховні технології».   

Із метою координації інноваційної діяльності створено та щорічно поповнюються  банки даних «Педагогічні технології в закладах освіти Острозького району», «Інноваційна навчально-виховна діяльність закладів освіти Острозького району», започатковано створення медіатеки за напрямками: сучасний урок, педагогічний досвід, навчально-методична презентація,  нормативно-правовий супровід навчально-виховного процесу, сучасний навчальний кабінет. У звітному періоді розроблені та функціонують комплексно-цільові  проекти «Молодий педагог», «Інновація», «Педагогічний досвід», «Громадянське виховання», «Дошкілля», районні  програми «Обдарованість» та  «Національне виховання », в рамках реалізації  яких проведено ряд навчально-методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей школярів. 

На шкільному, районному рівнях впроваджено систему моніторингу навчально-виховного процесу, результати якого є основою для подальшого планування розвитку освітніх закладів. Організована апробація навчальних підручників, програмних педагогічних засобів з різних предметів, результати якої надіслані до центру моніторингу якості освіти. 

Упродовж 5 останніх років пожвавилась робота по створенню та обладнанню шкільних методичних кабінетів, забезпеченню їх навчально-методичним ресурсом. У районі їх функціонує 14, діють спільно з учительськими кімнатами – 14, у 9-ти закладах створено методичні куточки.

Поліпшено організацію курсової підготовки педагогів. Забезпечено методичний супровід атестації педагогічних працівників. Щорічно проводяться консультації, бесіди з педагогами, які підлягають атестації, надається  практична методична допомога керівникам навчальних закладів з питань дотримання нормативно-правових вимог під час проведення атестації педагогічних кадрів.

У післядипломному періоді педагоги мали змогу окрім традиційного навчання відвідувати курси за такими формами підвищення кваліфікації: заочною, очно-дистанційною, інноваційними курсами: «Інформаційно-комунікаційні технології», «Менеджмент в освіті», «Рівний-рівному», «Інноваційні технології в освіті», «Intel – R», «Microsoft», «Профільне навчання (попредметно)», які організовувались як для вчителів, так і для керівних кадрів. Опануванню теоретичними засадами особистісно орієнтованих методів навчання та виховання педагогами району допомагали постійно діючі в районному, шкільних методичних кабінетах опорних шкіл виставки науково-методичної літератури «Вчителю про особистісно орієнтоване навчання», творчого освітянського доробку «Досвід кращих – надбання всіх», створення інформаційно-методичного банку «Методика особистісно орієнтованого навчання».

Підвищенню статусу вчителя у суспільстві, впровадженню ідей педагогічного співробітництва, інноваційних технологій, розвитку інтелектуального та творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу сприяли проведені в 2009 – 2014 рр. районні тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», участь у яких зросла від  11 педагогів у 2009 році до 45-ти в поточному. Найактивнішими учасниками професійних вчительських змагань стали педагоги НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей – ДНЗ», НВК «Мощаницька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Розвазька ЗОШ І-ІІІ ст., НВК «Верхівська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ», Волосківська ЗОШ І-ІІ ст., НВК «Грозівська ЗОШ І-ІІ ст. та інших ЗОШ. На жаль упродовж років не беруть участі у конкурсі вчителі Бродівської, Краївської, Милятинської, Михалківської, Новородчицької, Тесівської, Слобідської ЗОШ І-ІІ ступенів. Учасниками обласного етапу конкурсу з 2009 по 2014 рік стали 18 вчителів району, 6 з яких вибороли звання лауреатів обласного  етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

Сплеском вчительської видавничої творчості став конкурс-ярмарок педагогічних ідей та інновацій, учасники якого щороку представляють широкій освітянській громаді навчальні програми спецкурсів, факультативів, гуртків, методичні посібники та рекомендації з окремих предметів, упорядковані матеріали щодо організації тренінгових занять, проекти моделей управлінської діяльності, виховної, психолого-педагогічної роботи, матеріали з досвіду роботи вчителів та учнівських творчих об’єднань. Дипломами лауреатів та переможців обласного ярмарку-конкурсу нагороджені 14 педагогів.

З метою виявлення і підтримки досвіду педагогічних колективів з питань створення системи підвищення рівня професійної підготовки педагогічних кадрів проведено районні огляди внутрішкільної методичної роботи, в ході яких відзначено, що методична робота  в загальноосвітніх закладах спрямована на зростання творчого, професійного рівня педагогів, у більшості шкіл визначено оптимальні цілі і пріоритетні завдання колективних та індивідуальних форм методичної роботи, її  структура і зміст базується на  результатах діагностики, відповідає кваліфікаційному рівню і професійним запитам педагогів. У школах ефективно функціонують інтерактивні вчительські об’єднання, предметні кафедри, творчі лабораторії вчителів, пункти «швидкої методичної допомоги», цільові тематичні семінари динамічні групи, психолого-педагогічні консиліуми з проблеми адаптації в учнівському середовищі, майстер-класи, творчі лабораторії вчителя тощо.

Розвитку педагогічної творчості, ініціативи, розширенню інформаційного простору сприяли  семінари-практикуми на базі Білашівської, Кутянкувської, Розвазької, Плосківської, Могилянівської, Волосківської, Грем’яцької, Межиріцької, Грозівської, Українківської ЗОШ та Оженинського ліцею); диспути з актуальних навчально-методичних проблем; аукціони, панорами та фестивалі творчих уроків; творчі зустрічі досвідчених вчителів, візити в творчі лабораторії вчителя, майстер-класи, презентації творчого доробку, уроку; власно розроблених дидактичних матеріалів. Поряд з традиційними предметними тижнями запроваджуються методичні та наукові декадники, місячники творчості педагога, учня, педагогічні олімпіади, тижні (панорами) творчих уроків, методичні сесії, лекторії, тренінги, ділові та рольові ігри.

Організовано вивчення стану реалізації науково-методичних проблем, над якими працюють педагогічні колективи, в результаті якого виявлено, що даний напрям роботи навчальних закладів знаходиться на постійному контролі шкільних адміністрацій,  вибір тематики проводиться аргументовано, обґрунтовується результатами діагностування. У школах створені інформаційні банки, картотеки літератури з методичної проблеми, організовані виставки інструктивно-методичного, довідкового  матеріалу. Практикуються слухання питань щодо реалізації  проблемної теми на  методичних, педагогічних радах, підсумкових конференціях. 

У практику роботи педагогічних працівників упроваджуються технології особистісно орієнтованого навчання, методи компетентнісного підходу, технології проектного, розвивального та інтерактивного навчання, сугестології, використовуються тренінгові технології як засіб розвитку особистості дитини шкільного віку, методи викладання предмета за опорно-логічними схемами, інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом. Дедалі більшого поширення набувають методи розвитку критичного мислення школярів, побудови навчального процесу на діалогічній, пошуково-дослідницькій основі, організації  управління навчальним закладом за методикою громадсько-активної школи  (Вельбівненська ЗОШ, Оженинський ліцей, Оженинська ЗОШ №2 та інші загальноосвітні школи). 

Творчі здобутки педагогів району відмічені дипломами лауреатів обласних фестивалів творчих уроків до районного каталогу ПД занесено творчий доробок 74-х кращих педагогів загальноосвітніх закладів. Розширено географію професійного спілкування педагогів району; керівники шкіл та вчителі стали учасниками творчих  зустрічей та поїздок з колегами  районів області,  творчих семінарів у Волинській, Івано-Франківській областях, зарубіжними колегами у Польщі, Німеччині, Чехії. Кожна така зустріч – новий поштовх до удосконалення професійної майстерності, ще одна можливість активізувати власний творчий потенціал. 

У рамках реалізації державних національних програм «Діти України», «Творча обдарованість», проблемної теми району активізувалась робота з обдарованою учнівською молоддю. На виховання національної еліти, розвиток інтелектуального, творчого потенціалу учнів працюють Оженинський ліцей Плосківська ЗОШ І – ІІІ ступенів та інші ЗОШ, учнями яких за 2009 – 2014 рр. здобуто 31 призове місце в обласних  предметних олімпіадах, що є показником стабільної зростаючої динаміки за останні п’ять років  (2010 р. – 1 призове місце , 2011 р. – 3, 2012 р. – 4, 2013 р. – 7, 2014 р. – 15). Помітно зріс  якісний показник результативності участі школярів в обласних олімпіадах. На жаль, за останні 4 роки здобуто лише 1 призове місце в обласному етапі олімпіади «Юне обдарування» у 2013 р. 11 призових місць в обласному та 1 у всеукраїнському конкурсі-захисті пошуково-дослідницьких робіт в МАН. Однак протягом останніх років в районі немає жодного призового місця на обласному рівні у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. У Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка у 2014 р. – 2 призових місця.

Грамотами, дипломами, призовими місцями відзначені успіхи учнівської молоді в обласних турнірах юних істориків, фізиків, географів, конкурсах екологічного спрямування. Значно зросла кількість відмінних та добрих результатів у Всеукраїнському конкурсі юних фізиків «Левеня», Міжнародному математичному «Кенгуру», інтерактивному природничому «Колосок», українознавчій грі «Соняшник». 

Не менш важлива увага приділялась розвитку мистецьких, літературних, художніх, музичних здібностей дітей. Останні роки позначені розвитком сітки драматичних, літературних гуртків, гуртків художньо-естетичного напрямку, що дало можливість забезпечити умови для самореалізації творчо обдарованих дітей.

На перший план у загальноосвітніх закладах виходять проблеми створення навчально-методичної, матеріально-технічної бази, яка допомогла б школярам іти в ногу з часом в  опануванні основами наук. У рамках реалізації районних програм інформатизації НВП, розвитку природничо-математичної науки, технологій  у навчальні заклади направляються комп’ютерні комплекси, мультимедійні установки, навчальні кабінети з повним оснащенням.

Разом з тим, аналіз стану реалізації науково-методичної проблеми, результати оглядів методичної роботи, вивчення стану викладання предметів, атестаційної експертизи шкіл, діагностики професійного рівня педагогів, «днів методиста», тематичних перевірок свідчать, що значна частина вчителів району не зацікавлена кінцевим результатом власної педагогічної діяльності; не вдосконалюючи традиційні методи викладання предметів – відмовляються від інноваційних процесів, уроки проходять в ритмі традиційного «відчитування» програмового матеріалу, що не тільки знижує ефективність навчання, а й породжує спад інтересу в учнів до навчання, їх пізнавальної діяльності.

У багатьох випадках поза увагою педагогів проходять діти, які не лише в навчальному аспекті потребують посиленої допомоги з боку вчителів, батьків, адміністрацій шкіл. У окремих педагогічних колективах назріла проблема оновлення як змісту методичної роботи, педагогічних кадрів, так і перебудови всього навчально-виховного процесу. Не зжитий формалізм в питаннях вивчення та узагальнення досвіду вчителів, організації самоосвітньої роботи, підготовки вчителя до роботи в інноваційному просторі. Лише в Оженинському НВК організована експериментальна робота. Недостатній рівень розробки та впровадження цільових комплексних програм, проектів, забезпечення шкіл педагогічною періодикою, навчальними та методичними посібниками. Вкрай бідна навчально-матеріальна, інформаційно-методична база шкільних навчальних, методичних кабінетів, недостатня кількість мультимедійних засобів знижують рівень підготовки і вчителя, і учня як учасників навчально-виховного процесу.


Кузьмін Олена Євменівна, методист кабінету обдарованої дитини РОІППО
Інноваційні підходи до організації методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі з питань підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованими учнями
Завдання методичної служби загальноосвітнього навчального закладу – моделювання і створення умов для самореалізації та вдосконалення особистості педагога, переходу від традиційних форм організації навчальної діяльності до розвивальних, проблемних, під час яких кожний керівник школи, усі вчителі мали б можливість якомога повніше розкрити свої здібності, набути навичок дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчий пошук, використовувати досвід, наукові дослідження колег.

Один із секретів педагогічної творчості полягає в тому, щоб пробудити в учителеві інтерес до пошуку, аналізу власної роботи.

Педагогічна праця вже від самих витоків має творчий і дослідницький характер, а методична робота є життєвою потребою кожного окремого педагога й водночас обов'язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування школи. Лише методична робота, організована на наукових засадах, може

забезпечити підтримання належної професійної форми як кожного з її учасників, так і педагогічного колективу в цілому, забезпечити адекватну реакцію на всі інноваційні процеси, що відбуваються і в освіті, і в суспільстві.

Тому науково-методична робота набуває нових елементів. Структура науково-методичної роботи стає виявом створення умов розвитку особистості вчителя та досягнення акмеологічного рівня його професіоналізму.

Паралельно із педагогічною майстерністю педагога, мистецтвом викладання, спілкування, формується його методична культура, яка включає науковий світогляд, загальнонаукову й фахову ерудицію, глибокі психолого-педагогічні знання, глибокі знання у галузі викладання предмета, методик виховання, відчуття нового, творче мислення, потребу в самовдосконаленні, але суть її полягає в узагальненні, осмисленні особистого педагогічного досвіду й переходу на вищий рівень професіоналізму.Методична культура вчителя – це вища форма його активності, творчої самостійності стимул і умова вдосконалення навчального процесу, передумова виникнення нових ідей у педагогічній науці та практиці.

Сучасний педагог, який працює з обдарованими учнями, повинен сам прагнути до вершини творчого розквіту і пробуджувати це прагнення в учнів. Організація методичної роботи з педагогами, що працюють з обдарованими учнями, здійснюється у контексті організації методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.Методичну роботу з педагогами, що працюють з обдарованими учнями у загальноосвітньому навчальному закладі, слід орієнтувати на:

- розуміння вчителем своєї індивідуальної сутності;

- моделювання самореалізації особистості;

- створення дослідницької атмосфери;

- пошук нових педагогічних технологій;

- корпоративну професійну взаємодію педагогів;

- підтримку професійної адаптації молодих та новопризначених педагогів.

Методична робота у загальноосвітньому навчальному закладі покликана виконувати ряд функцій:по відношенню до державної системи підвищення кваліфікації

 • усвідомлення програмно-методичних вимог, наказів, інструкцій органів системи освіти,

 • упровадження наукових розробок,

 • упровадження прогресивного досвіду, визнаного на всеукраїнському рівні;

по відношенню до педагогічного колективу

 • консолідація, згуртування педагогічного колективу,

 • вироблення спільних цінностей, традицій (корпоративна культура ЗНЗ),

 • вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду,

 • генерування ідей, їх систематизація та структурування;

по відношенню до конкретного педагога

 • збагачення знаннями (провідні дидактичні теорії і технології),

 • розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій,

 • розвиток мотивів творчої, професійної діяльності,

 • формування сучасного стилю педагогічного мислення,

 • розвиток професійних навиків,

 • розвиток емоційно-вольової саморегуляції поведінки вчителя,

 • формування готовності до професійної самоосвіти.

Методична робота в ЗНЗ ґрунтується на основі діагностики та прогнозування і спрямована на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя зокрема й підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на оволодіння педагогами сучасними технологіями навчання

Традиційні педагогічні технології :

 • пояснювально-демонстраційні технології навчання;

Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу:

- педагогіка співробітництва,

- гуманно-особистісна технологія,

- індивідуалізація, особистісно-орієнтоване навчання;Педагогічні технології на основі активізації педагогічного процесу:

- ігрові технології,

- проблемне навчання,

- комунікативного навчання іншомовній культурі,

- інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей навчального матеріалу,

- адаптування,

- занурення,

- модульне навчання;Педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління і організації навчального процесу:

- діалог культур,

- реалізація теорій поетапного формування розумових дій,

- групові технології,

- колективний спосіб навчання на основі діагностики ключових компетентностей учнів;

Педагогічні технології на основі дидактичного вдосконалення, реконструювання матеріалу:

- навчання математиці на основі розв’язування задач,

- система поетапного вивчення фізики,

- система поетапного вивчення іноземної мови та ін.. предметів;Педагогічні технології розвивального навчання:

- система розвивального навчання,

- особистісно-орієнтоване навчання;

Інтерактивні технології:

- комп’ютерні,

- дистанційні,

- пошуково-дослідницькі,

- метод проектів;

Здоров’язберігаючі технології.

Сучасний педагог у своєму професійному зростанні прагне зрілості. В акмеологічному розумінні ступінь зрілості, вершина зрілості (акме) розглядається як багатовимірний стан людини, який охоплює певний період її розвитку, пов'язаний зі значними фаховими й особистісними досягненнями. Тому в загальноосвітньому навчальному закладі має право на існування шкільний акмеологічний центр як нова модель науково-методичної роботи, спрямована на виявлення і створення умов для розвитку особистості вчителя, досягнення акмеологічного рівня професіоналізму, педагогічної майстерності як найвищого вияву професійної зрілості педагога. Адже методична робота повинна мати не тільки пропагандистсько-просвітницьке, але й науково-пошукове спрямування. Пріоритетом методичної роботи слід уважати постійний пошук нових педагогічних технологій, ідей, напрямів. А професіоналізм учителя має характеризуватися високим інноваційно-творчим потенціалом.

Шкільний акмеологічний центр

Виявлення і створення умов для розвитку вчителя

Досягнення акмеологічного рівня професіоналізму

Звіт про роботу

Моніторингові дослідження

Психологічний тренінг «Мистецтво спілкуватися»

Педагогічний тренінг «Попередження професійн. вигорання педагогів»

Пед. клуб «Освітянка»

Ярмарка пед..ідей

Творчий звіт

Методичний фестиваль

Виставка пед. досягнень

МО педагогів

Експеримент. майданчик

Педагогічні читання

Тимчасовий науково-дослідницький колектив

Школа новопризначеного педагога

Авторська школа

Самоосвіта
Акмеологічний підхід до змісту освіти, технологій навчання й виховання учнів, управління школою дозволяє перевести школу з режиму функціонування до режиму розвитку, при цьому значно підвищується і якість освіти, тому що в усіх суб'єктів освіти систематизуючими стають пізнавальні мотиви, навчання стає внутрішньою потребою, а творче переосмислення дійсності стає провідним. Акмеологічні прийоми, акметехнології пропонують практичне рішення питання особистісного та професійного успіху. Пошук оптимальних, найбільш ефективних способів, що впливають на якість освіти, в останні роки тільки розширюється. Створюються нові педагогічні технології, актуалізуються вже відомі, оскільки все більш явною стає неспроможність традиційної освітньої системи відповідати новим соціокультурним та економічним умовам.

Можна запропонувати різні моделі організації методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі з використанням традиційних та інноваційних форм і методів організації діяльності педагога.

Методична рада

МО вчителів

МО класних керівників

Варіативні об’єднання вчителів

Фізики і математики

Історії та правознавства

Природничих дисциплін

Укр. мови, укр. та світової літератур

Іноземних мов

Початкових класів

Естетичних дисциплін та трудового навчання

Творчі групи

Школа педагогічної майстерності

Структура методичної роботи ЗНЗ

Структура методичної роботи Славутської ЗОШ № 1 Хмельницької області

foto10

Модель організації науково-методичної роботи
Методична рада

Директор

Заступники директора

Школа молодого вчителя «Пошук»

Взаємовідвідування уроків

Наставництво

Творча лабораторія «Інновації»

Майстер-клас «Інтелект»

Майстер-клас «Проект»

Майстер-клас «Виховання»

Предметні кафедри

Проблемний семінар «Методологія сучасного уроку»

Індивідуальні консультації

Атестація, творчі звіти

Динамічні групи для підготовки педагогічних засідань

Психолого-педагогічний семінар

Вибір форм організації методичної роботи залежить від можливостей загальноосвітнього навчального закладу, рівня сформованості і навченості педагогічного колективу, індивідуальних запитів педагогів: колективні, групові, індивідуальні.

Деякі нетрадиційні форми організації методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі:- методичний фестиваль – багатопланова разова форма пропаганди педагогічного досвіду, яка ставить за мету обмін досвідом роботи, впровадження нових педагогічних знахідок.

- аукціон – форма творчого „продажу” – „купівлі” певних ідей, думок, винаходів.

- методичний турнір – форма методичної роботи, яка спрямована на пошук, розвиток, підтримку нових ідей, шляхів вирішення актуальних проблем розвитку освіти.

- творчий звіт – форма методичної роботи, спрямована на пошук, підтримку, пропаганду ППД вчителя, а також діяльності всього педагогічного колективу з питань інноваційних технологій, організації навчально-виховної та методичної роботи в закладах освіти.

- ярмарок педагогічних ідей – форма роботи, основним призначенням якої є громадський огляд та оцінка методичних здобутків.

- авторська школа яка створюються при майстрах педагогічної праці.

- педагогічний КВК – активна форма забезпечення взаємодії педагогів у процесі спілкування в різних умовах роботи.

- педагогічна олімпіада – ефективна форма захисту педагогами науково-методичних проблем, над вирішенням яких вони працювали впродовж останніх років.

- конкурс педагогічної майстерності – форма методичної роботи, спрямована на пошук, підтримку і пропаганду перспективного досвіду педагогічних працівників.

- методична сесія – форма методичної роботи, яка забезпечує особистісно орієнтований підхід до навчання вчителів, спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогів.

- клуб – форма методичної роботи, яка об’єднує педагогів для спільної діяльності щодо підвищення свого професійного рівня, розвитку талантів, індивідуальних можливостей, забезпечення умов для їх самореалізації.

- тренінг – ефективна форма опанування знаннями, інструмент для формування вмінь і навичок, збагачення досвіду.

- педагогічні ігри – активні форми вільного професійного самовияву педагогів, що реалізуються шляхом розігрування педагогічних ситуацій, наближених до реальних.

Список використаної літератури

1. Аніскіна Н. О., Пасечнікова Л .П. Технологія планування стратегічних змін. – Харків: Основа, 2005.

2. Вовкогон В. Науково-методична робота в школі. // Директор школи, № 33. – 2009. – С.19.

3. Десятов Т. М., Коперник О. М., Тевліна Б. Т., Чепурна Н. М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – X.: Основа, 2003.

4. Жерносєк І. П. Організація методичної роботи в школі, – К., 1995.

5. Методична служба - школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти. Випуск 1. /Укладачі: Ю.В. Буган, Г.Г. Свінних, В.І. Уруський/ – Тернопіль: «Астон», 2003 – 286 с.

6. Науково-методичний журнал «Управління школою», № 29 (77) жовтень 2004 р., № 11, квітень 2004 р.

7. Пєхота О. М. Освітні технології. – К.: А.С.К., 2001.

8. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. – К.: А.С.К., 2003.

9. Ратькова А. Новий погляд на структуру науково-методичної роботи. // Директор школи, № 9-10. – 2009, – С.5.

10. Телвін Б. Резерви підвищення професійної майстерності вчителів. // Завуч, № 11. – 2004, – С.3.

11. Уруський В. Колективні форми методичної роботи // Школа. – 2006. – № 2. – С. 23.


Кузьменко Наталія Володимирівна, методист районного методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту
Роль методичної служби у формуванні готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми у закладах освіти району
Стрімкий розвиток українського суспільства, реформаційні процеси в усіх сферах його життєдіяльності та розширення інформаційного простору вимагають від підростаючого покоління творчої орієнтації у сучасному житті. Саме тому, пріоритетним завданням освітнього соціуму повинно бути створення різнопланових умов для максимальної реалізації потенціалу обдарованої молоді.

Діяльність управління освіти, молоді та спорту, районного методичного кабінету, педагогічних колективів спрямована на реалізацію положень районної програми роботи з обдарованими дітьми, поширення досвіду роботи вчителів та закладів, діагностування та моніторингу щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку обдарованості дитини. Робота з обдарованими дітьми передбачає розвиток здібностей особистості, її самовизначення, соціальної адаптації та культурного ставлення.

Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників з питань організації роботи з обдарованими дітьми, розвиток педагогічної майстерності, формування навичок науково-дослідницької роботи – пріоритетні завдання методичної служби.

Творчий пошук педагогів-новаторів, упровадження перспективного педагогічного досвіду в практику роботи закладів освіти району, допомога вчителю у створенні індивідуальної творчої лабораторії, у професійному самовдосконаленні та творчій самореалізації – пріоритетні напрямки роботи.

Найважливішими напрямами, які окреслив в своїй діяльності районний методичний кабінет у роботі з педагогічними кадрами, є:


 • забезпечення стратегічно-цільового підходу до організації методичної роботи з педагогічними кадрами, орієнтація її на кінцевий результат;

 • модернізація змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами з питань підготовки до роботи з обдарованими дітьми;

 • формування у педагогічних працівників мотивації до науково-дослідницької, експериментальної роботи;

 • використання активних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту методичної роботи;

 • формування засобами методичної роботи інноваційної культури педагогів, їх технологічної компетентності;

 • формування ефективної, дієвої системи управління науково-методичної роботи на основі принципів наступності, перспективності, оптимальності визначення мети, змісту і форм її організації.

Здійсненню науково-методичного забезпечення щодо підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми сприяє налагоджена система навчання методичного активу, на засіданнях якого основна увага приділялась обговоренню таких актуальних питань:

 • упровадження сучасних інформаційних технологій в організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

 • нетрадиційні форми навчання як засіб розвитку творчої активності педагогів.

 • пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педагогічних працівників.

 • роль методичних формувань у підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми.

З метою надання адресної та необхідної консультативно-методичної допомоги педагогічним працівникам закладів освіти, організовано роботу районного консультпункту на базі досвіду роботи творчо працюючих учителів навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)», цей навчальний заклад є опорним в районі з теми «Розвиток творчого потенціалу вчителя в роботі з обдарованими дітьми».

Для заступників директорів з навчально-виховної роботи, які відповідають за організацію роботи з обдарованими дітьми в навчальних закладах щорічно на початку вересня проводиться інструктивно-методична нарада, працює семінар-практикум на засіданнях якого розглядаються актуальні питання, які стосуються саме організації в навчальних закладах роботи з обдарованими та здібними учнями.

Питання організації роботи з обдарованими дітьми розглядаються на нарадах директорів, кожен методист-предметник при плануванні роботи на навчальний рік відводить певне місце для розгляду питань з даної тематики.

На виконання районної програми навчальні заклади району працюють над створенням належних умов для інтелектуального розвитку учнів, будують процес навчання на основі всебічної педагогічної діагностики, визначають індивідуальну траєкторію розвитку кожної дитини. У кожному навчальному закладі, райметодкабінеті створено банк даних про обдаровану молодь, учасників та призерів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, учителів, які підготували переможців районних та обласних олімпіад, конкурсів-захистів Малої академії наук. Видається альманах «Дивосвіт обдарованості Острожчини».

Виявлення обдарованих і талановитих дітей – це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний. 

Виховати творчу дитину може тільки творчий учитель. Саме тому одним із пріоритетних завдань методичної служби району є підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації роботи з обдарованими учнями, створення цілісної системи різноманітних заходів, зміст і форми яких спрямовані на підвищення професійної майстерності кожного освітянина, розвиток його творчої активності та творчого потенціалу педагогічних колективів через самоосвітню діяльність вчителів, нестандартні форми методичної роботи, зокрема проводяться круглі столи, конференції до яких залучаються педагогічні працівники району.

Творчість вчителя проявляється в дослідницькій роботі, моделюванні, творчому пошуку в процесі роботи над науково-методичною проблемною темою. Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у фахових конкурсах, одним із найпрестижніших серед яких є конкурс «Вчитель року».

Упроваджувати ефективні методики і технології виявлення, навчання і виховання дітей з високим рівнем здібностей повинна допомагати психологічна служба загальноосвітніх навчальних закладів. Психолого-педагогічною службою здійснюється дослідження та моніторинг рівня інтелектуального розвитку дитини як у сфері загальної, так і специфічної обдарованості.

Кращі умови для диференціації навчально-виховного процесу, розвитку індивідуальних здібностей учнів, розширення життєвої та соціальної компетентності старшокласників, зміни мотивів навчання створює запровадження профільного навчання.

У районі поширена така форма організації профільного навчання, як профільні класи в однопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах.

Особливого значення сьогодні набуває і допрофільна підготовка учнів. Допрофільна підготовка у школах району здійснювалася шляхом залучення учнів до роботи у гуртках, охоплення їх заняттями на факультативах.

Серед учнівської та педагогічної громадськості набули визнання традиційні форми роботи з талановитими та здібними учнями такі, як олімпіади, конкурси, турніри, фестивалі тощо. Проте з кожним роком з’являються все нові інтелектуальні змагання, які сприяють розвитку нашої молоді, стимулюють її до творчих дій та колективної співпраці, формують життєстверджуючу позицію особистості.

Для учнів 6 – 8 класів проводиться конкурс-захист наукових робіт (проектів) «Юніор-МАН» в номінаціях: історія науки та техніки, історія України, всесвітня історія, екологія, українознавство, видатні постаті Острожчини.

Було випущено збірку творів юних поетів Острожчини «Проба пера».

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району здобули перемоги у конкурсах, виставках, змаганнях художньо-естетичного історичного та технічного спрямування та понад двісті перемог – у виставках, акціях екологічного змісту, спортивних змаганнях та фестивалях обласного та державного рівня.

Розвиток таланту в обдарованих дітей залежить цілком від педагогічної майстерності вчителя та зацікавленості батьків; допоможіть обдарованим дітям – вони майбутнє нашої країни.

На допомогу керівникам навчальних закладів розроблені методичні матеріали: модель організаційно-методичної діяльності методичних служб з педагогічними кадрами щодо виявлення та розвитку здібних та обдарованих школярів, модель професійної компетентності педагогічного працівника, який працює з обдарованими школярами, методичні рекомендації для педагогічних працівників щодо виявлення обдарованості дитини.

З метою трансформування творчих знахідок, кращого досвіду майстрів педагогічної праці освітян, педагогічних колективів району набули поширення презентації досвіду їх роботи.

У районі запроваджено систему морального та матеріального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які з ними працюють. Вчителі отримують одноразову грошову винагороду, учні отримують стипендію.

Коваль Ольга Леонтіївна, директор НВК “Оженинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – ДНЗ”
Організація роботи з обдарованими дітьми в навчальному закладі
Сучасне швидке, нестримне, повне змін і нововведень життя вимагає активної, компетентної, інтелектуально і духовно розвиненої особистості, яка вміє сама розв’язувати усі свої проблеми, знає, для чого живе, може знайти вихід із будь-якої ситуації, творчо мислить, спрямовує свою життєву енергію на розвиток і впровадження нових ідей. Іншими словами, завдання сучасної школи полягає у формуванні інтелектуальної еліти, від якої у недалекому майбутньому залежатиме розвиток нашої країни і нації.

НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 - ДНЗ» – заклад із творчим, досвідченим колективом із відмінною фаховою та методичною підготовкою, активними і думаючими учнями, усталеними традиціями, визнаними досягненнями і здобутками.

Оскільки заклад має суспільно-гуманітарне та математичне спрямування, педагогічний колектив основним завданням для себе вбачає виявлення і розвиток творчих особистостей, індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, які вирізняються насамперед підвищеним рівнем інтелекту. Коли ми говоримо про обдарування, то маємо на увазі дітей, які здатні швидко схоплювати значення та суть окремих понять і тверджень (про таких говорять: «Схоплює на льоту»); вміють зосереджуватися на проблемі, що їх зацікавила, і прагнуть розв’язати її; наділені особливою властивістю усе підмічати, розмірковувати і пояснювати. Здається, щасливі ті педагоги, хто навчає таких дітей. Адже мати учнів, які тебе чують і розуміють – це мрія вчителя. Насправді все не так просто. Оскільки кожна обдарована дитина – це унікальна особистість з яскраво вираженою індивідуальністю і незалежністю. З такими дітьми, з одного боку, легко працювати, бо вони мають високі розумові здібності, а з іншого – важко, оскільки ці діти «знають собі ціну», потребують багато уваги, особливого ставлення. До того ж робота з ними вимагає значних професійних і педагогічних знань від вчителя. Щоб задовольнити запити активно мислячої дитини, вчителю потрібно перебувати у постійному пошуку, русі, дослідженні, не можна зупинятися на вивченому або досягнутому. Збільшення кількості інформації, яка надходить щодня, і здатність дітей швидко її засвоювати веде до того, що вчитель просто зобов’язаний вчитися разом зі своїми учнями, аби бути на крок попереду них. Для прикладу, комп’ютерні технології. Вчитель, який не володіє сьогодні комп’ютером, – вчорашній день. Він не зможе задовольнити потреби у знаннях учня, який по кілька годин працює в Інтернеті.

Вчені виділяють різні стратегії навчання обдарувань. До основних належать прискорення (тобто більш швидкий темп вивчення матеріалу) і збагачення (це збільшення обсягу навчального матеріалу). Найчастіше вони використовуються у поєднанні. Однак повне і якісне застосування їх для роботи з обдарованими дітьми у нашому закладі практично неможливе. Оскільки, за даними діагностики, учнівський склад школи І – ІІІ ступенів – це не лише обдаровані діти (їх показник складає лише 7% усіх). У нас навчаються діти, які хоч і не мають надзвичайних розумових здібностей, але отримують міцні знання завдяки своїй праці. Як і в кожній школі, є діти байдужі, які не можуть і не хочуть вчитися. Знання у них посередні, але їм цього достатньо. І, на жаль, є пасивні діти. Навчання їм дається важко.

Крім того, держава не враховує особливостей роботи вчителя, який працює у класі, де є обдарування. Неможливо максимально приділити час таким дітям із сьогоднішньою наповненістю класів. А ще слабке технічне забезпечення закладу, обмеженість, застарілість або й інколи і відсутність роздатково-ілюстративного матеріалу, сучасних бібліотек, достатньої кількості ПК ... і список цей можна продовжувати ще дуже довго. І залишається одна надія – на ентузіаста-вчителя, який наперекір усьому намагається посіяти «розумне, добре, вічне».

Тому педагогічним колективом закладу розробляються технології, що дають можливість індивідуального розвитку кожного учня, в тому числі і обдарованого.

Організація навчального процесу спрямована, насамперед, на формування в учнів творчих здібностей, навичок самостійної і науково-дослідницької роботи. Вчителі школи давно відмовилися від репродуктивно-відтворюючого навчання, приділяючи основну увагу проблемно-пошуковим методам та навчанню з використанням ІКТ. Поширеним явищем стали так звані випереджувальні домашні завдання. Коли учень приходить на урок і уже володіє навчальним матеріалом настільки, щоб скласти власну думку про нього, він перестає бути пасивним слухачем і активно включається у навчальний процес. І в результаті ми маємо не учня, який вчиться, і вчителя, який вчить, а взаємовигідне партнерство, мета якого – розвинути ініціативність, винахідливість, стимулювати інтерес до оволодіння знаннями і виробити уміння спілкуватися на будь-які теми.

Вичерпала себе і традиційна класно-урочна система: на кожному уроці фронтальне або індивідуальне опитування, виклад нового матеріалу в звичній формі, повідомлення домашнього завдання, виставлення оцінок – уся ця набридлива стабільність не лише відбиває в учня бажання вчитися, а й настроює проти самого вчителя.

Сьогодні, коли змінилася суть навчання у школі, завданням якої стало не озброїти дитину знаннями, а навчити її ці знання здобувати і в майбутньому вміти застосувати, ми усвідомлюємо, що школа - це не підготовка до життя, школа - це і є життя. І учень, який навчається у сьогоднішньому загальноосвітньому закладі повинен не просто бути „напханий” знаннями, а й володіти навичками думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, трактувати її та застосовувати в конкретних умовах, формулювати й відстоювати особисту думку. Саме цьому сприяє використання на уроках інтерактивних методів навчання, що є предметом втілення вчителів нашого закладу упродовж останніх років. Інтерактивне навчання надзвичайно прийнятне і для роботи з обдарованими дітьми. Робота в парах і групах, «мозковий штурм» та рольові ігри, дискусії і власні проекти - ці методи дозволяють учням не тільки отримати міцні знання, а й розвивають комунікативні навички, вчать дітей працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Звичайно, мова не йде про абсолютну відмову від усього, вчитель накопичував упродовж усієї своєї діяльності у школі і що називається педагогічним досвідом. Адже інтерактивні методи - це не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість реалізувати особистісно-орієнтоване навчання. І якщо уміло поєднати традиційні та інноваційні методи у своїй роботі, то успіх гарантований уже тільки тому, що вчитель не стоїть на місці, не зупиняється на досягнутому, а працює над собою, творчо росте. Адже відомо, що талановитих дітей може і має право навчати тільки творчий, відданий своїй роботі вчитель.

Крім того, усесторонньому розвитку кожної дитини у закладі сприяє різностороння і різнопланова гурткова робота.

У навчальному закладі створені усі передумови для розвитку творчої, активної, іншими словами, обдарованої особистості. Учні п’ятих-шостих класів мають можливість окрім англійської мови вивчати і польську. Також максимальна кількість годин відведена на додаткове вивчення предметів: української мови, математики, історії – предметів, які є обов’язковими при вступі до вищих навчальних закладів та на ЗНО. У закладі читаються факультативні курси різного спрямування.

Введення профілізації у старшій ланці школи дає можливість учням робити самостійний вибір потрібного спрямування навчання для майбутнього і поглиблено вивчати обрані предмети.

Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою.

Враховуючи принцип наступності у навчально-виховній діяльності, заклад тісно співпрацює із дошкільним закладом «Орлятко», який являється базовим для учнівського складу початкової ланки і відзначається якісною підготовкою вихованців до навчання у школі не лише у плані психологічної адаптації, а й добрими знаннями.

Традиційними є у закладі психолого-педагогічні семінари, що організовуються психологом закладу Шостак Т. М. Учасниками заняття є вихователі дошкільного закладу «Орлятко», вихованці яких стали учнями школи, адміністрація та вчителі початкової школи, які працюють з дітьми. Практичний психолог розповідає про психологічні особливості дітей цього віку, а вихователі детально охарактеризували індивідуальні особливості своїх випускників. Такий підхід до забезпечення наступності гарантує на етапі початкової освіти збереження цінності цього вікового періоду, пізнавально-особистісний розвиток дитини, її готовність до взаємодії з навколишнім середовищем. На етапі базової середньої освіти – орієнтацію на наявний рівень навчальних досягнень молодшого шкільного віку, їх активне використання в навчально-виховному процесі.

Робота волонтера у закладі.

Надзвичайно ефективною у роботі із обдарованими дітьми, на наш погляд, є співпраця з національним університетом «Острозька академія» щодо залучення волонтерів для проведення уроків англійської мови Забеліни Анни та Дакоти Світвулф (Канада, Саскачеван, Саскатун). Завдяки їм діти поповнюють активний словник, оволодівають навичками усного мовлення, розширюють свій світогляд, але найголовніше, переборюють мовленнєвий бар’єр, що є дуже великою проблемою при вивченні іноземної мови.

Волонтери допомагають учням відчути радість спілкування англійською мовою, а вони, у свою чергу, вчаться розуміти їх. Робота волонтера у закладі має неоціненне значення. Спілкування з носієм мови, а також ініціативність, креативність і величезний позитивний потенціал гостей з Америки та Канади є для школярів не тільки можливістю досконаліше оволодіти англійською мовою, а й пізнати думки, спосіб життя і культуру, звичаї і традиції іншого континенту.

На закінчення хочемо лише додати, що увесь навчальний процес – це суцільне поєднання успіхів і невдач. Вчитель, який не усвідомив свого призначення і своєї ролі, який не розвивається і не реалізується, не зможе допомогти учням досягти саморозвитку, самопізнання, самовдосконалення. А для цього не треба боятися змінюватися, експериментувати, апробувати нові технології, залишаючи у своєму творчому доробку ті, які сприяють розвитку інтелектуально-творчих здібностей дітей, їхньому самовияву, а отже, особистісному становленню. Бо найголовніше і найбільше щастя вчителя – бачити, як в очах учня зароджується іскра думки, коли він пізнає незнане, як вона розгоряється, як цей вогонь переплавляє думку в слово. І слово це знаходить відгук в серцях вчителя і учнів. І сплав думок, почуттів, емоцій втілюється у свідому, творчу діяльність. Бо маємо думаючих, творчих і вдячних учнів, які зуміють взяти від нас усе, що ми зможемо їм віддати, і не один раз висловлять слова вдячності за нашу працю.
Томашевська Ірина Іванівна, заступник директора Могилянівської ЗОШ І - ІІІ ступенів
Методи та форми підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми у Могилянівській ЗОШ І – ІІІ ступенів.
Складність інтеграційних процесів, актуальність глобальних проблем межі тисячоліть у різних сферах життя вимагають від людини особистісної зрілості. У суспільстві виникає потреба у громадянах, здатних до адекватного сприйняття змін і продуктивного впровадження інновацій: у людях, які мають нестандартне мислення, привносять новий зміст соціальне, культурне, виробниче життя, уміють ставити та розв’язувати перспективні задачі щодо проектування майбутнього –тобто в неординарних творчих особистостях.

Робота з обдарованими є одним із варіантів конкретної реалізації права особистості на індивідуальність, унікальність внутрішню свободу, особистісну самореалізацію.

Актуальним завданням модернізації сучасної системи освіти України є підвищення рівня якості знань учнів. У сучасному світі важливо, щоб освіта давала дітям нові життєві стратегії, життєву компетентність, сприяла мобільності їх соціальної поведінки, тому, що саме це дозволяє особистостям долати кризові ситуації, обирати свій шлях у майбутньому - переконані педагоги нашої школи.

Отже, актуальним є підхід до створення нової системи роботи вчителів із обдарованими учнями через упровадження ефективних педагогічних технологій, зокрема компетентісного підходу, креативних методів роботи на діагностичній основі. Це дасть можливість учителям проаналізувати свою роботу і визначити чи спрямована вона на розвиток здібностей дітей, їх інтелектуального потенціалу, спрямувати подальшу діяльність на розвиток критичного мислення учнів, їх пізнавальних і творчих навичок, умінь самостійно контролювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі.

Якщо сьогодні дітям із високими різносторонніми здібностями надається різноманітні форми підтримки і допомоги, то учитель, який працює з такою категорією учнів, має цілу низку проблем. Одна з них – недостатній рівень професійної підготовки щодо роботи з категорією обдарованих. На нашу думку вона полягає в недостатньому володінні як психолого-педагогічними знаннями у сфері обдарованості, так і в недостатньому володінні моделями та технологіями навчання. Отже, виникає потреба у підвищенні якості підготовки педагогів у роботи з обдарованими дітьми, їх науково-методичній підтримці та психологічному супроводі.

Тому колектив Могилянівської ЗОШ І – ІІІ ступенів, який налічує 28 педагогів, кілька років поспіль працює над реалізацією проекту втілення компетентісного підходу у навчально-виховний процес.

Реалізація даного проекту регламентована на 6 етапів протягом років.

Одним із напрямків вирішення науково-методичної проблеми школи є удосконалення рівня професійної майстерності педагогів, які працюють із обдарованими дітьми.

Для цього вдалого вирішення МР школи розроблено: • структуру методичної роботи;

 • заходи щодо реалізації районної програми роботи з обдарованою дитиною;

 • структуру методичної роботи з розвитку обдарованостей та здібностей учнів;

 • кваліметричну модель моніторингу професійної і творчої діяльності

Педагогічними умовами ефективності професійного розвитку педагогічного колективу школи ми вважаємо:

 • наявність загальної єдиної мети;

 • гнучкий тип і демократичний характер структури керування;

 • висока професійна свідомість і компетентність педагогів;

 • умотивованість самовдосконалення педагогів;

 • стимулювання участі педагогів школи в інноваційній діяльності.

Визначили завдання методичної служби:

 • діагностика готовності педагога до роботи в ЗНЗ;

 • надання пакету ефективних технологій навчання і виховання;

 • індивідуальне та групове консультування педагогів з актуальних проблем освітньої практики;

 • допомога у самоосвіті педагогам;

 • стимулювання самоосвітньої діяльності;

 • допомога у подоланні психологічних стереотипів;

 • створення умов для роботи з обдарованими дітьми, для підвищення професійної майстерності педагогів, розкриття їх творчого потенціалу.

Методичною радою школи виокремлено основні принципи методичної роботи:

 • науковість;

 • інноваційність;

 • варіативність;

 • фасилітація;

 • системність і систематичність;

 • оптимальність поєднання індивідуальних і колективних форм роботи.

Оскільки первинними у цій роботі є діагностування педагогів – виявлення вчителів, які можуть і хочуть працювати з обдарованими дітьми і талановитою молоддю у нас дієвим є ще один принцип – кваліметрії.

Кваліметрична модель моніторингу діяльності педагога – це модель кількісної оцінки якісних показників, яка, насамперед, дає можливість педагогу бачити свої переваги і недоліки, окреслити перспективу подальшої самоосвіти на шляху вдосконалення професійної компетентності тому її варто використовувати на І етапі реалізації науково-методичної роботи.

Діагностика кваліметричною методикою дозволяє виявити сильні сторони вчителя, намітити шляхи на конкретні засоби їх закріплення та розвитку індивідуально.

Результати діагностування дозволяють виявити професійні проблеми особисто кожному вчителю – конфіденційно. А отже – ефективно спланувати самоосвітню діяльність.

А експертній групі та МР – можливість правильного розподілу педагогів в організації методичних заходів; формуванню творчих груп; робочих пар – наставник – молодий педагог; ШМО; розробити зміст теоретичних та практичних семінарів.

Кваліметричний моніторинг діяльності педагогів є одним із ефективних методів вдосконалення методичної підготовки.

Дає можливість для виявлення різних категорій педагогів:


 • тих, що можуть працювати з обдарованими учнями, але не хочуть;

 • тих, що хочуть, але поки, що не вміють;

 • тих, що можуть і працюють.

Якщо учитель має тільки любов до своєї справи, він буде хороший учитель. Якщо вчитель має тільки любов до дітей, він буде кращим, ніж той, хто прочитав багато книжок, але не любить ні дітей, ні справу. Якщо вчитель поєднує в собі любов до дітей і справи – він досконалий.

Л.М. Толстой

Тому серед найдієвіших методів стимулювання роботи педагога з обдарованою дитиною є підтримка вчителя, який хоче працювати у цій сфері.

В умовах нашої школи педагоги мають методичні дні (якщо дозволяє кількість годин), які використовують на самоосвітню діяльність.

Серед інших індивідуальних форм роботи мої колеги займаються безперервною освітою – це курси при РОІПП, працюють кожен над власним проектом реалізації індивідуальної методичної теми. Підвищенню самооцінки сприяють участь у професійних конкурсах «Вчитель року», ярмарці педагогічних ідей та інновацій. Педагогами школи випущено кілька десятків навчально-методичних посібників.

Популярними у нас є консультації на тему: «Швидка методична допомога». Велике значення у методичній підготовці має взаємовідвідування уроків з попереднім конструюванням та наступним обговоренням уроку, яке організовується в рамках діяльності ШМО, школи молодого педагога і наставника, діяльність творчої групи, як форма групової роботи. Таке впровадження технологій співробітництва дає досвідченому педагогу можливість вдосконалення, а молодому чи початківцю у роботі з обдарованими дітьми – набути досвід. Обговорення відповідних уроків передбачає значну кількість часу проведену вчителями у неформальній обстановці. А для митця – творчого – вчителя – це джерело ідей.

Дієвим методом є неформальні диспути «Тематична перевага».

Значних зусиль докладає психологічна служба школи з удосконалення рівня професійної майстерності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

Зокрема популярними є психолого-педагогічні мости «Складові компетентної та соціально-адаптованої обдарованої особистості».

Серед інших колективних форм роботи у нас прижилися засідання педагогічних рад нестандартних форм проведення – тренінги, зокрема на тему «Автеритет учителя як показник його професійної компетентності».

Підвищити рівень наукової співпраці обдарованого учня і вчителя допомагає постійно діючий семінар (теоретичний, згодом – практичний). «Через творчість учителя до розвитку основних компетенцій особистості кожного школяра і підвищення творчої активності обдарованих дітей».

Як відомо, кадри вирішують усе… Зрозуміло, що перш за все, адміністрація школи має створити сприятливі умови систематичного вдосконалення фахового методичного рівнів педагогів, їх творчих можливостей. У першу чергу, вчителю потрібні фундаментальні знання з базового предмета, висока загальна культура й ґрунтовна дидактична компетентність, а найголовніше – бажання творчо працювати і самовдосконалюватись.

Чи хочете ви мати творчих учнів? Саме тих, про кого могли б із гордістю говорити: «Це мій учень».

Тоді починати треба із себе!
Сорочинська Надія Василівна, заступник директора Межиріцької ЗОШ І - ІІІ ступенів
Розвиток творчої особистості вчителя в умовах сільської школи.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка