Підготовка до написання власного висловлення з української мови І літератури Що таке власне висловлення на зно з української мови?Дата конвертації25.06.2019
Розмір445 b.


Підготовка до написання власного висловлення

з української мови і літератури

Що таке власне висловлення на ЗНО з української мови?

Власне висловлення на ЗНО з української мови і літератури – це своєрідний твір-роздум стосовно певного проблемного, суперечливого питання (проблеми), актуального для сучасної молоді.

Учасник тестування повинен написати власне висловлення, керуючись не власними уявленнями про структуру тексту, а дотримуючись вимог, визначених в умові відкритого тестового завдання.

Увага! Власне висловлення має певні відмінності від інших видів творів (твору-опису, твору-розповіді, твору-роздуму). Основна відмінність полягає в тому, що метою власного висловлення як тексту є ДОВЕДЕННЯ учасником СВОЄЇ ПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ПРОБЛЕМИ, порушеної в темі відкритого тестового завдання.

Як готуватися до виконання власного висловлення?

Учасник тестування, який створює власне висловлення, проходить в процесі написання свого тексту 7 таких взаємопов’язаних етапів:

Формулювання умови власного висловлення

Практика попередніх років тестування показує, що традиційними для відкритих тестових завдань у тесті з української мови та літератури на сьогодні стали три варіанти формулювань умови:

Варіант 1  Варіант 2  Варіант 3 Скільки балів можна отримати за власне висловлення?

 • За виконання відкритого тестового завдання на написання власного висловлення можна набрати максимум 20 балів, із яких: 12 балів – за змістове оформлення тексту; 8 балів – за мовне оформлення.

 • Змістове оформлення власного висловлення – це структуроване, логічне подання учасником тестування (автором власного висловлення) своїх міркувань стосовно порушеної у відкритому тестовому завданні проблеми відповідно до визначених в умові завдання вимог з метою створення змістовно цілісного тексту.Мовленнєве оформлення власного висловлення

Мовленнєве оформлення власного висловлення – це дотримання учасником тестування (автором власного висловлення) при викладі своїх міркувань стосовно порушеної у відкритому тестовому завданні проблеми всіх чинних норм сучасної української літературної мови.

При оцінюванні мовленнєвого оформлення власного висловлення враховується дотримання автором власного висловлення таких норм:

1. Орфографічних (помилкою вважається будь-яке недотримання орфографічних норм (написання слів), визначених чинним «Українським правописом» та словниками);

2. Пунктуаційних (помилкою вважається будь-яке недотримання норм уживання розділових знаків, визначених чинним «Українським правописом» і граматичними закономірностями будови речень, текстів);

3. Лексичних (помилкою вважається будь-який недолік мовлення, пов’язаний із використанням слів і фразеологічних зворотів, що не відповідають нормам літературної мови);

4. Граматичних (помилкою вважається будь-яке морфемне, словотвірне, морфологічне й синтаксичне порушення норм української літературної мови);

5. Стилістичних (помилкою вважається будь-яке недоцільне вживання оцінно-емоційно-експресивно забарвлених мовних засобів різних рівнів мовної системи).

У разі ідеального мовленнєвого оформлення власного висловлення його автор може максимально отримати 8 балів, із яких:
 • за орфографічну й пунктуаційну вправність – 4

 • за лексично-граматично-стилістичну вправність – 4.Що таке теза?

Теза – це судження (положення, позиція, погляд, твердження), що слугує основою, вихідним пунктом міркувань стосовно якоїсь теми / проблеми й потребує послідовного доведення, аргументування з огляду на її суперечливість, невідповідність загальноприйнятим поглядам на відповідну тему / проблему. 

Іншими словами, теза – це певна ідея, яку треба обґрунтувати, довести. 

Увага! Тезу-ідею треба сформулювати чітко й зрозуміло, бо від цього залежить якість подальшого викладу міркувань, легкість пошуку аргументів і прикладів, логічність висновку.

Різниця між тезою і вступом

Як створити якісну тезу у власному висловленні?Як дібрати якісні аргументи у власному висловленні?Як дібрати приклад?

Відповідно до умови відкритого тестового завдання, у власному висловленні має бути щонайменше два приклади:
 • щонайменше один із художньої літератури (або з іншого виду мистецтва: кінематографічного, театрального, музичного, образотворчого та ін.);

 • щонайменше один з історії, суспільного або особисто досвіду автора.

Іншими словами, умовою передбачено,

що учасник тестування, ілюструючи свої міркування, повинен показати вміння аналізувати як художню (уявну, образну) реальність, так і об’єктивну (дійсну) реальність.Як знайти приклад до аргументів?

Щоб зрозуміти це, можна спробувати знайти відповідний приклад такому аргументу:

Людина інколи може тяжко помилитися, що спричиняє до тяжких наслідків і зупиняє її рух до щастя.

Що саме необхідно, щоб було наявне в прикладі з літератури як конкретному вияві аргументу? Щонайменше таке:
 • указівка на якусь конкретну людину;

 • указівка на якусь конкретну помилку, зроблену цією людиною;

 • указівка на те, що ці помилки з’являються лише інколи;

 • указівка на наслідок, тобто на те, що помилка може справити тяжкий вплив на когось.Що таке мікровисновки та у чому їхня користь?

Мікровисновок – це коротеньке узагальнення після прикладу, яке автор власного висловлення робить, щоб показати, що його ілюстрація є показовим підтвердженням до аргументу.

Користь мікровисновків полягає в тому, що вони:
 • з одного боку, допомагають автору власного висловлення після певного фрагмента своїх міркувань (після аргументу й прикладу) критично оцінити написане й спробувати його коротко узагальнити, щоб самому собі переконатися в тому, що його приклад є показовим щодо аргументу, що аргумент і приклад відповідають одне одному;

 • з іншого боку, допомагають читачеві (екзаменаторові) виразно побачити, що автор власного висловлення цілком логічний у своєї міркуваннях, що аргумент і приклад у власному висловленні є взаємовідповідними.Що таке висновок у власному висловленні?

Необхідно перед формулюванням висновкових міркувань ще раз переглянути тезу, а також перший і другий аргументи.

У доброму висновку вкрай необхідно узагальнити всі ті позиції, які були заявлені в тезі й розвинуті в аргументах, тобто стисло й водночас ємно переказати думку, заявлену в тезі й підсилену надалі міркуваннями аргументів.

Таким чином, якість висновку залежить від якості тези: якщо в тезі прозоро для себе й для читачів автор власного висловлення окреслив свій погляд на проблему, тобто дав цілком зрозумілу відповідь на питання після мікротексту в завданні, то висновок буде легко сформулювати, адже висновком міркування-доведення, за умови дотримання логічності в доведенні, може стати лише той самий погляд на проблему, збагачений деталями з аргументів і прикладів.

Крім цього, якість висновку залежить від якості аргументів: якщо аргументи логічно доповнюють тезу, посилюють ту головну думку, яка доводиться в тексті, то у висновку обов’язково захочеться дуже стисло, але іншими словами повторити свої аргументи.

Що таке логіка у власному висловленні та як її забезпечити?

ЛОГІЧНІСТЬ ВИКЛАДУ НА ФАКТОЛОГІЧНО-РЕАЛЬНОМУ РІВНІ ТЕКСТУ

Для забезпечення логічності викладу на фактологічно-реальному рівні треба уважно промірковувати всю інформацію, яка вводиться в текст, аналізувати її на відповідність дійсності, прийнятим у суспільстві уявленням. Досягти цього можна лише шляхом роботи над собою, підвищенням свого інтелектуального рівня.

ЛОГІЧНІСТЬ ВИКЛАДУ НА ЗМІСТОВОМУ РІВНІ ТЕКСТУ

Для забезпечення логічності викладу на змістовому рівні доцільно передусім ретельно проаналізувати тему, подану в умові завдання, і визначитися з тезою-ідеєю майбутнього власного висловлення, а потім проміркувати весь комплекс пов’язаних із темою й ідеєю уявлень. У цьому може допомогти виявлення опорних (ключових слів) теми й формування своєрідних «гнізд» слів. Із цього випливає, що в тексті ці ключові слова в різних варіаціях мають використовуватися постійно, обростаючи синонімами, антонімами, перифразами, завдяки чому й формуватиметься ідейна цілісність тексту.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка