П.І. Андон Керівник сектору спеціальних робіт нов президії нан україни, канд фіз мат наукДата конвертації14.08.2018
Розмір60 Kb.


УДК 004.4:025.2:15(477)

КП


№ держреєстрації 0113U003531

Інв. №


Національна академія наук України

Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України НАН України

01024, Київ 024, вул. Богомольця 4; тел. (044) 2532013


ЗАТВЕРДЖУЮ


ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________ В.Ф. Сагач

________________ А.Г.Загородній


«___» ______________2013р.

«___» ______________2013р.

ЗВІТ


ЗА ПРОЕКТОМ № ПІ-20-13

ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2013 РІК

“Створення електронного бібліотечного фонду та його інтеграцію в національні бібліотечні ресурси”

Шифр ПІ-20-13, 01.03.13

(заключний)


Керівник базової установи Програми, директор Інституту програмних систем НАН України академік НАН України

_____________П.І. АндонКерівник сектору спеціальних робіт НОВ Президії НАН України, канд. фіз.-мат. наук

_____________


В.Л. МайстренкоКерівник проекту,

Директор Інституту фізіології

ім.. О.О. Богомольця НАН України

Академік НАН України_____________О.О. Кришталь


Київ-2012


Рукопис закінчено 28.12.2013 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою Інституту фізіології ім.. О.О. Богомольця НАН України НАН України, протокол № 13 від 12.12.2013 р_Список авторів


Прізвище, ім‘я та по-батькові

Науковий ступінь, посада, місце роботи, телефон

Підпис

Іванова Світлана Юріївна


к.б.н., зав.відділу наукової інформації, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України, 256 2052
Войтенко Нана Володимирівна


д.б.н., заступник директора з наукових питань Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України, 256 2049
Максимюк Олександр Петрович


к.б.н., провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України, 256 2528
Бойчук Ярослав Анатольович


провідний інженер Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України, 256 2449
Дегтярьова Катеріна Ахметівна


молодший науковий співробітник Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України, 256 2518
Родіонова Валерія Юріївна


гловний бібліотекар Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України, 256 2518
Людвік Іван Сергійович

іженер I категорії Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України, 256 2518
Реферат

Звіт за проектом № ПІ-20-13


В Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України встановлено новий інтерфейс для кінцевого користувача наукової бібліотеки. Створено інтерфейс для інших бібліотек країни. Продовжено створення електронного каталогу наукової літератури, яка зібрана в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України з метою інтеграції в національні бібліотечні ресурси для забезпечення доступу до електронних інформаційних ресурсів кожного користувача, що призведе до підвищення ефективності праці науковців через можливості інтенсивного обміну новітніми методами та результатами досліджень, розвинених форм міжнародної наукової співпраці та підвищення кваліфікації.

Ключові слова: електронна бібліотека, електронний каталог, електронні ресурси, бібліотечна програмна система, наукова діяльність

Вступ

Розвиток науки сьогодні є неможливим без забезпечення інформаційної підтримки дослідницьких закладів. Від стану інформаційних ресурсів бібліотеки та якості наданих послуг безпосередньо залежить рівень та якість наукових досліджень. Тому бібліотека, як головний соціальний інститут, що організує збір, зберігання і використання інформаційних ресурсів, є невід'ємним компонентом процесу інформатизації науково - дослідницьких закладів. Однією з основних складових процесу інформатизації науково - дослідницьких закладів є впровадження мережевих технологій в роботу бібліотек, забезпечення ефективного доступу до різнорідних розподілених інформаційних ресурсів, що дозволяє включити науково - дослідницький заклад в українській і світовий інформаційний та науково - освітній простір. Подібні технології є універсальними для систематизації і пошуку інформації не тільки в бібліотечних, але в практично будь-яких системах документообігу, так як забезпечують стандартизацію описів будь-яких об'єктів. Ці технології є також основою для організації розподілених інформаційних систем, що надають доступ до публікацій, науковим планам, результатів семінарів та конференцій, забезпечуючи можливість спільного створення та накопичення цих ресурсів, їх ефективного пошуку і використання для інформаційного забезпечення дослідницького процесу.Мета та завдання проекту

Створення електронного бібліотечного фонду та його інтеграцію в національні бібліотечні ресурси для забезпечення доступу до електронних інформаційних ресурсів кожного користувача, що призведе до підвищення ефективності праці науковців через можливості інтенсивного обміну новітніми методами та результатами досліджень, розвинених форм міжнародної наукової співпраці та підвищення кваліфікації.Отримані результати
За час проведення робіт виконавцями проекту було:

  1. Продовжено створення електронний каталог наукової літератури, яка зібрана в бібліотеці Інституту фізіології ім.. О.О. Богомольця НАН України;

  2. Встановлено новий інтерфейс для кінцевого користувача наукової бібліотеки;

  3. Створено інтерфейс для інших бібліотек країни.

Використовуючи програмне забезпечення "Система автоматизації бібліотек "ІРБІС" до електронного каталогу бібліотеки Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України було внесено 4000 найменувань до наступних розділів бази даних: Статті, Періодика, Книги, дисертації, автореферати.

Забезпечено доступ кожного користувача до електронного каталогу бібліотеки Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України електронних інформаційних ресурсів

Інтегровано наявний електронний каталог бібліотеки Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України на сайт Національної бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Розпочато введення раритетних видань до електронного каталогу. В електронному каталозі представлено 75 видань з 1876 по 1915 рр.Пропозиції щодо впровадження отриманих результатів

  1. Продовжити створення електронного каталогу наукової літератури бібліотеки Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

  2. Створити базу даних унікальних бібліотечних надбань та електронну бібліотеку унікальних видань.

  3. Розпочати сканування раритетних видань.

  4. Інтегрувати бібліотеку ІФБ у бібліотечний фонд профільних бібліотек

Перспективи розвитку проекту.

  1. Продовжити виконання проекту “Створення електронного бібліотечного фонду та його інтеграцію в національні бібліотечні ресурси”

  2. Модернізувати наявне апаратне забезпечення бібліотеки Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

  3. Створити Веб-інтерфейс бібліотечного фонду.Каталог: document library


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка