«Передовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення, впровадження»Скачати 187.28 Kb.
Дата конвертації14.08.2018
Розмір187.28 Kb.
ТипПлан проведенняПлан

проведення вебінару

для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи.

Тема: «Передовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення, впровадження»
Дата проведення 26.03.2014 р.

Час проведення 10.00

Місце проведення методичний кабінет


І. Оголошення плану, мети вебінару.

Молчанова І.І., завідувач ММКТема: «Передовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення, впровадження»
Мета: ознайомити слухачів з сутністю поняття «передовий педагогічний досвід», з

технологією його вивчення, узагальнення, поширення та впровадженняІІ. Вступ. Сутність передового педагогічного досвіду

Молчанова І.І., завідувач ММК


У будь-якому педагогічному колективі в окремих педагогів є цікаві творчі знахідки. Вчитель, використовуючи та впроваджуючи розроблені науковцями, іншими педагогами форми, методи, прийоми навчання, обов’язково вносить щось своє суб’єктивне, шукає оптимальні шляхи та засоби їх реалізації в конкретних умовах. Тому робота щодо виявлення, вивчення та впровадження передового досвіду має зосереджуватися насамперед у школі. Завдання адміністрації навчального закладу, методичної служби полягає у формуванні, підтримці творчого пошуку педагогів. Осмислення передового педагогічного досвіду, реалізація всіх етапів його виявлення й становлення ставить перед керівниками шкіл, методичною службою ґрунтовні завдання, а саме:

 • що таке педагогічний досвід, передовий педагогічний досвід?

 • як визначити ступінь його новизни?

 • яка технологія його виявлення та вивчення?

 • як поширювати передовий педагогічний досвід, який отримав позитивну оцінку громадськості?

 • як працювати з учителем, здатним до творчої діяльності?


Отже, що таке педагогічний досвід, передовий педагогічний досвід?
Педагогічний досвід – це система педагогічних знань, умінь і навичок, способів здійснення творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи.

Передовий педагогічний досвід – творче, активне засвоєння і реалізація вчителем у практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу і особи вчителя.

Передовий педагогічний досвід – це діяльність педагога, яка забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу шляхом використання оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових систем навчання і виховання або вже відомих форм, методів, прийомів, засобів роботи на основі їх удосконалення.

Передовий педагогічний досвід – це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на виконання актуальних завдань навчання й виховання.

ІІІ. Рівні передового педагогічного досвіду Критерії його оцінювання
Соловйова В.В., методист ММК

Як визначити ступінь новизни передового педагогічного досвіду?
Передовий педагогічний досвід слід оцінювати за такими основними критеріями:
- актуальність і перспективність, тобто він має бути за своєю суттю новим, відрізнятися від масового, сприяти вирішенню завдань сучасного етапу розвитку освіти, знаходити застосування в масовому досвіді, збагачувати його, мати перспективу для подальшого поширення, допомагати в подоланні труднощів під час організації навчально-виховного процесу;

- висока результативність, стабільність показників, оптимальність. Це означає, що застосування досвіду передбачає значні зрушення в системі роботи педагогічних кадрів, у рівні вихованості учнів, високий рівень навчально-виховного процесу; результативність роботи, вищу за масові показники ефективності та якості; стабільність, стійкість результатів у змінених умовах праці протягом тривалого періоду. Високих результатів у роботі досягають з найменшими затратами сил учасників навчально-виховного процесу, матеріальних засобів школи, громадськості тощо;

- наукова обґрунтованість, що передбачає врахування закономірностей процесу навчання й виховання школярів, відповідність основним принципам, законам педагогічної діяльності.

Однак у деяких випадках досвід суперечить загальноприйнятим положенням педагогічної науки. В цьому разі необхідно здійснити ґрунтовні дослідження, оцінювання компетентними спеціалістами наявного досвіду, щоб мати змогу вважати такий досвід передовим;


- наявність елементів новизни й оригінальності. Незалежно від того, виходять автори досвіду за межі відомих форм і методів чи здійснюють педагогічний процес у цих самих межах, вони завжди вносять до нього щось індивідуальне значуще;

- можливість творчого наслідування досвіду іншими педагогами. Це передбачає готовність досвіду до творчого використання за наявності в ньому продуктивної педагогічної ідеї; доступність і наступність досвіду, що дозволяє розвивати й удосконалювати особисту практику. Однак учителі мають бути підготовлені до наслідування, сприйняття передового досвіду. З цього приводу видатний педагог П.Блонський писав: «...шляхом практики мистецтва виховання може навчитися лише той, хто заздалегідь вивчив теорію, засвоїв її й підготовлений до тих вражень, які має дати йому досвід». Інакше кажучи, якісне зерно, висіяне в поганий ґрунт, не проросте.
Критерій


Зміст

Актуальність і перспективність

ППД має бути за своєю суттю новим, відрізнятися від масового, сприяти вирішенню завдань сучасного етапу розвитку освіти, знаходити застосування в масовому досвіді, збагачувати його, мати перспективу для подальшого поширення, допомагати в подоланні труднощів під час організації навчально-виховного процесу

Висока результативність, стабільність показників, оптимальність

Це означає, що застосування досвіду передбачає значні зрушення в системі роботи педагогічних кадрів, у рівні вихованості учнів, високий рівень навчально-виховного процесу; результативність роботи, вищу за масові показники ефективності та якості; стабільність, стійкість результатів у змінених умовах праці протягом тривалого періоду. Високих результатів у роботі досягають з найменшими затратами сил учасників навчально-виховного процесу, матеріальних засобів школи, громадськості тощо

Наукова обґрунтованість

Передбачає врахування закономірностей процесу навчання й виховання школярів, відповідність основним принципам, законам педагогічної діяльності.

Однак у деяких випадках досвід суперечить загальноприйнятим положенням педагогічної науки. В цьому разі необхідно здійснити ґрунтовні дослідження, оцінювання компетентними спеціалістами наявного досвіду, щоб мати змогу вважати такий досвід передовимНаявність елементів новизни й оригінальності

Незалежно від того, виходять автори досвіду за межі відомих форм і методів чи здійснюють педагогічний процес у цих самих межах, вони завжди вносять до нього щось індивідуальне значуще

Можливість творчого наслідування досвіду іншими педагогами

Це передбачає готовність досвіду до творчого використання за наявності в ньому продуктивної педагогічної ідеї; доступність і наступність досвіду, що дозволяє розвивати й удосконалювати особисту практику. Однак учителі мають бути підготовлені до наслідування, сприйняття передового досвіду. З цього приводу видатний педагог П.Блонський писав: «...шляхом практики мистецтва виховання може навчитися лише той, хто заздалегідь вивчив теорію, засвоїв її й підготовлений до тих вражень, які має дати йому досвід». Інакше кажучи, якісне зерно, висіяне в поганий ґрунт, не проросте.

Передовий педагогічний досвід розрізняють за обсягом і рівнем творчої самостійності його автора.

За обсягом виділяють такі види досвіду: • система роботи установи (школи, відділу освіти, методичного кабінету);

 • система роботи працівника (учителя, директора, методиста тощо);

 • ирішення важливої педагогічної проблеми у закладі освіти (моральне виховання учнів);

 • вирішення важливої педагогічної проблеми у діяльності окремих педагогів (індивідуалізація навчання у процесі викладання математики);

 • певні форми, методи і прийоми, які застосовуються у навчальному закладі;

 • форми, методи і прийоми, які впроваджують окремі педагоги.

За рівнем творчої самостійності розрізняють три рівні передового педагогічного досвіду:

 • репродуктивний, що передбачає діяльність вчителя, яка не має в собі чогось

принципово нового, але спрямована на сумлінне виконання професійних обов'язків з обов'язковим внесенням елементів новизни, є взірцем для тих педагогів, які достатньою мірою не володіють педагогічною майстерністю;

- раціоналізаторський, що передбачає діяльність, пов'язану з творчим, оригінальним, притаманним тільки цьому педагогу використанням відомих форм і методів з внесенням елементів новизни, діяльність, спрямовану на підвищення ефективності педагогічної праці, її оптимізації;

- новаторський, що передбачає діяльність, спрямовану на суттєві зміни в навчально-виховному процесі; ця діяльність має в собі елементи новизни, творчого пошуку, оригінальності, спрямована на вирішення найбільш актуальних проблем навчання й виховання. Такий педагогічний досвід особливо цінний, оскільки прокладає нові шляхи в шкільній практиці та педагогічній науці.Рівні творчої самостійності

Зміст

Репродуктивний

Передбачає діяльність вчителя, яка не має в собі чогось

принципово нового, але спрямована на сумлінне виконання професійних обов'язків з обов'язковим внесенням елементів новизни, є взірцем для тих педагогів, які достатньою мірою не володіють педагогічною майстерністюРаціоналізаторський

Досвід, створений у рамках відомих форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, який вирізняється новим оригінальним підходом до їх використання, що спричиняє підвищення якості навчання, виховання та управління.

Передбачає діяльність, пов'язану з творчим, оригінальним, притаманним тільки цьому педагогу використанням відомих форм і методів з внесенням елементів новизни, діяльність, спрямовану на підвищення ефективності педагогічної праці, її оптимізації.Новаторський

Передбачає діяльність, спрямовану на суттєві зміни в навчально-виховному процесі; ця діяльність має в собі елементи новизни, творчого пошуку, оригінальності, спрямована на вирішення найбільш актуальних проблем навчання й виховання. Такий педагогічний досвід особливо цінний, оскільки прокладає нові шляхи в шкільній практиці та педагогічній науці.

Досвід, який запроваджує і реалізує нові прогресивні ідеї, визначає нові шляхи вирішення окремих і загальних педагогічних завдань; використовує нові форми, методи, прийоми, системи діяльності, донині не відомі педагогічній науці та шкільній практиці; істотно модифікує відомі форми, методи й прийоми діяльності, переорієнтовуючи їх на вирішення сучасних завдань.
ІV.Технологія виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду
Воробйова І.М., методист ММК
Пошук передового педагогічного досвіду може бути цілеспрямованим і випадковим. Цілеспрямований пошук передового педагогічного досвіду здійснюють за зазделегідь визначеним планом адміністрація, методичні служби навчального закладу; випадковий – пов'язаний зі спостереженням за роботою вчителів під час відвідування уроків, позакласних заходів, факультативів або з виступом учителя в процесі обміну досвідом на методичному форумі, засіданні педагогічної ради; з вивченням шкільної документації, матеріалів, представлених на педагогічну виставку; проведенням атестації тощо.

На практиці найпоширенішим є виявлення передового досвіду в ході відвідування уроків, факультативних занять, позакласних заходів. При цьому спостерігають, вивчають і аналізують систему уроків учителя з певної теми, систему позакласних заходів, здійснюють епізодичне відвідування уроків учителя в різних класах. У ході відвідування слід звертати увагу на відповідність змісту роботи вчителя поставленим завданням, врахування індивідуальних особливостей учнів, на те, чи був оптимальним вибір організаційних форм, методів і прийомів навчання для формування його мотивації, розвитку пізнавальних інтересів, творчої активності, розумової діяльності учнів, доцільність та ефективність використання вчителем засобів навчання тощо. Для отримання найбільш об'єктивних показників відвідування уроків певного учителя здійснюється в різних класах.

Доцільно протягом навчального року двічі вивчати систему уроків учителя, періодично проводити моніторинг навчальних досягнень учнів, а наприкінці навчального року, здійснюючи підсумкову перевірку якості навчальних досягнень, проаналізувати ефективність його роботи.

Слід вивчати й ведення вчителем шкільної документації, аналізувати участь його в роботі методичних служб школи, міста, області, в громадському житті школи, вивчати стосунки з колегами по роботі, учнями, їхніми батьками тощо.

Якщо в результаті проведеної роботи досвід учителя відповідає вказаним критеріям передового педагогічного досвіду, на засіданні методичної ради школи приймають рішення про вивчення передового педагогічного досвіду вчителя з певної науково-методичної проблеми, видають відповідний наказ по школі та складають план роботи з вивчення і впровадження в практичну діяльність учителів цього досвіду.

Педагогічний досвід учителя слід вивчати в динаміці його розвитку, використовуючи з цією метою різні методи:
 • вивчення системи роботи вчителя, спостереження за його діяльністю;

 • бесіди з носієм досвіду з метою виявлення таких елементів у його педагогічній діяльності, які складно визначити тільки під час відвідування уроків, позакласних заходів, гурткових, факультативних занять;

 • вивчення педагогічної документації (поурочних планів роботи вчителя, його особистого планування, класних журналів, учнівських зошитів, матеріалів, які відображають участь учителя в методичній роботі, громадському житті школи тощо);

 • бесіди з педагогічними працівниками та учнями школи;

 • анкетування колег носія передового досвіду, його учнів, їхніх батьків;

 • здійснення моніторингу, навчальних досягнень учнів тощо.

Вивчення передового педагогічного досвіду слід здійснювати таким чином: • попереднє спостереження за роботою вчителя у вересні – жовтні протягом 10 – 15 днів з метою визначення суті досвіду загалом, його оцінювання з точки зору визначених критеріїв;

 • ґрунтовне вивчення досвіду, яке передбачає тривалу, планомірну роботу за певною схемою, зміст якої залежить від характеру досвіду, встановленому під час попереднього спостереження. Вивчення слід проводити в два періоди: у грудні-травні з інтервалами 3,5 – 4 місяці протягом 5 – 7 днів. При цьому слід уточнити й поглибити висновки про суть досвіду, надати допомогу в усуненні виявлених недоліків і довести досвід до необхідного ступеня досконалості;

 • контрольне вивчення, суть – аналіз ефективності роботи вчителя, результативності його досвіду; проведення вивчення рівня навчальних досягнень учнів на кінець навчального року (контрольні, тестові роботи, державна підсумкова атестація тощо).

Слід порекомендувати носію досвіду систематично протягом року вести щоденник спостережень з питань реалізації основних аспектів досвіду (позитивні моменти, труднощі, які вчитель долає в процесі роботи). Цей матеріал значною мірою допоможе реалізувати наступний етап узагальнення передового педагогічного досвіду. Мета узагальнення: визначити суть досвіду, визначити засоби, прийоми, форми, методи, за допомогою яких досягнуто позитивного результату, вивчити умови забезпечення впровадження його в педагогічну практику.

V. Узагальнення передового педагогічного досвіду
Кожушко В.В., методист ММК
Мета узагальнення: визначити суть досвіду, визначити засоби, прийоми, форми, методи, за допомогою яких досягнуто позитивного результату, вивчити умови забезпечення впровадження його в педагогічну практику.
В процесі узагальнення досвіду слід дотримуватися таких вимог:

 • ознайомлення з досвідом роботи вчителя доцільно розпочинати з обґрунтування конкретної проблеми, яка зумовила необхідність узагальнення саме цього досвіду;

 • опис змістової значущості досвіду й можливих варіантів його реалізації в навчально-виховному процесі з урахуванням найважливіших внутрішньошкільних і позашкільних зв'язків;

 • з'ясування системи умов у їхній послідовності та взаємозумовленості, яка забезпечує ймовірність досягнення найвищих результатів;

 • опис технологій, методики досвіду з обов'язковим зазначенням найбільш характерних особливостей роботи вчителя;

 • опис виявлених, визначених труднощів, можливих негативних наслідків у процесі використання досвіду;

 • визначення потреб, які можна задовольнити, використовуючи узагальнений досвід, а також окреслення меж його застосування;

 • здійснення аналізу допущених помилок та умов, за яких використання досвіду небажане чи неможливе;

 • визначення динаміки змін навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;

 • осмислення питань, які не знайшли в досвіді професійного вирішення і потребують подальшої поглибленої роботи.

Після підготовки узагальненого матеріалу про передовий педагогічний досвід, його літературної обробки треба зібрати всі матеріали, які відображають досвід роботи вчителя:

 • розроблений носієм досвіду цикл уроків (у межах однієї теми);

 • відео записи уроків (бажано);

 • методичні розробки вчителя, його доповіді, виступи на науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, засіданнях методичних об'єднань, педагогічної ради школи тощо;

 • планування роботи вчителя (плани класного керівника, факультативу, предметного гуртка тощо);

 • творчі роботи носія передового педагогічного досвіду, його друковані праці;

 • зразки дидактичного, роздаткового матеріалу, виготовленого вчителем, його учнями;

 • публікації про його діяльність у періодичній пресі;

 • зразки учнівських робіт (твори, реферати, зошити для контрольних, практичних, домашніх робіт тощо);

 • зразки анкетувань, проведених серед педагогів, учнів, які відображають діяльність учителя;

 • прилади, моделі, таблиці (або їхні фотографії), виготовлені учнями під керівництвом учителя;

 • фотоматеріали (2 – 3 фотографії, які відображають педагогічну діяльність учителя) тощо.

Усі зібрані матеріали, разом з характеристикою педагогічної діяльності носія досвіду, складеної керівниками освітньої установи, слід збирати й систематизувати.

Письмове узагальнення досвіду можна подати у формі довідки, статті, плаката, стенда, альбому, листівки, методичних рекомендацій, посібників.

Матеріали узагальненого досвіду мають пройти етап об'єктивного оцінювання. Серед найпоширеніших методів оцінювання передового педагогічного досвіду можна назвати:


 • метод експертного оцінювання, який полягає в широкому обговоренні й оцінюванні досвіду експертами – вчителями, психологами, методистами, вченими-практиками тощо;

 • метод експерименту, який полягає в перевірці всього досвіду або його елементів загальноприйнятими в сучасній педагогіці правилами. Наприклад, в одному класі працює вчитель, який пройшов навчання в носія досвіду, в другому – вчитель, який вивчив досвід за друкованими матеріалами, третій класс - контрольний, який працює за загальноприйнятою методикою. Висновки про результативність досвіду та можливість його використання в масовій педагогічній практиці слід робити, порівнюючи результативність навчально-виховного процесу в цих класах.

Після отримання позитивної оцінки передовий педагогічний досвід необхідно затвердити на засіданні методичної (педагогічної) ради школи, видати наказ про його впровадження в практику роботи педагогічного колективу, автор досвіду отримує диплом відповідного змісту.
VІ. Поширення передового педагогічного досвіду
Соловйова В.В., методист ММК
Як поширювати передовий педагогічний досвід, який отримав позитивну оцінку громадськості?
Загальну технологію впровадження передового педагогічного досвіду в практику можна виразити в такій послідовності:

 • ознайомлення вчителів з передовим досвідом, роз'яснення його переваг порівняно з

традиційними методами;

 • створення сприятливих умов для розвитку творчості вчителів, показ прийомів

роботи на практиці;

 • тренування вчителів з метою оволодіння вміннями та навичками;

 • організація внутрішньошкільного контролю за застосуванням безперечно

раціональних методів і прийомів роботи;

 • заохочення носія передового педагогічного досвіду.

Звертаємо увагу на такі форми впровадження досвіду як постійно діючі семінари-практикуми, відкриті навчальні заняття тощо.

І насамкінець – пропаганда, поширення передового педагогічного досвіду. Це можна здійснювати різними способами, зокрема: • на засіданнях методичних об'єднань, семінарах, нарадах, засіданнях педагогічної ради, науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях заслуховують повідомлення про наслідки впровадження досвіду того чи іншого педагога;

 • безпосереднє ознайомлення з пропагованим передовим досвідом шляхом відвідування навчальних занять, у ході проведення проблемних, творчих семінарів тощо;

 • створення шкіл передового досвіду, якими керують його носії;

 • друкована пропаганда шляхом випуску методичних бюлетенів, буклетів, альбомів, плакатів, стендів, інформаційно-методичних листів, так званих «естафет передового педагогічного досвіду», підготовки та публікації статей відповідного змісту в періодичній пресі;

 • наочна пропаганда передового педагогічного досвіду методом експонування матеріалів на шкільній, міській, обласній педагогічних виставках;

 • пропаганда за допомогою технічних засобів навчання.

Отже, систематична, цілеспрямована робота з впровадження нового в педагогічну практику орієнтовно може бути представлена так:

 • виявлення, вивчення й оцінювання кращого досвіду вчителів навчального закладу;

 • вибір об'єкта досвіду для вивчення, узагальнення та поширення;

 • «вирощування» особистого педагогічного досвіду;

 • узагальнення результатів вивчення “вирощеного” досвіду;

 • організація пропаганди та впровадження ідей передового досвіду в практику роботи вчителів школи;

 • організація внутрішньошкільного контролю за станом впровадження передового досвіду, аналіз творчого використання ідей досвіду в практичній діяльності педагогічного колективу.


VІІ. Підведення підсумків вебінару
Молчанова І.І., завідувач ММК
Від чіткої організації вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду залежить досягнення стійких високих результатів навчально-виховної роботи педагогічних колективів за мінімальної затрати зусиль. Своєчасно побачити й належним чином оцінити оригінальне, нове й перспективне в роботі вчителя, створити сприятливі умови для впровадження досвіду в практику – основне в діяльності сучасного керівника школи та методичної служби

Працюючи з учителями – носіями передового педагогічного досвіду, слід постійно пам’ятати, що вони, “викликають вогонь на себе”, отримують значне додаткове навантаження, і практично без заохочень. Тому необхідно продумувати систему моральних і, бажано, матеріальних пільг педагогам, досвід яких узагальнюється. Варто завжди пам’ятати й використовувати на практиці вислови відомих діячів минулого:


“Кожному подобається, коли його хвалять” (Лінкольн);
“Найглибшим принципом людської натури є пристрасне бажання отримати визнання своєї цінності” (Уільям Джеймс)

Додаток


Орієнтовна структура узагальненого опису передового педагогічного досвіду
1. Тема досвіду.

2. Стислі відомості про носія досвіду.

3. Роки вивчення та оформлення досвіду.

4. Обґрунтування актуальності досвіду, значення його для вдосконалення навчально-виховного процесу.

5. Аргументація необхідності його вивчення й поширення відповідно до загальноосвітніх та регіональних завдань, соціальної значущості, спрямованості на подолання суперечностей та недоліків масової педагогічної практики.

6. Визначення виду досвіду за характером новизни – новаторський чи раціоналізаторський. Визначення наукової основи досвіду: які наукові теорії, положення, розробки використовує автор (автори) для вдосконалення навчально-виховного процесу (відокремити властиві лише автору досвіду підходи до раціоналізації своїх провідних ідей, застосування модифікованих форм і методів педагогічної чи управлінської діяльності, що дають високий результат).

7. Провідна ідея досвіду. Визначення головного, найбільш суттєвого в досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: яких позитивних змін в удосконаленні навчально-виховного (управлінського) процесу ви очікуєте.

8. Суть (технологія) досвіду: за допомогою яких форм, методів, прийомів, способів діяльності автор досягає реалізації провідної ідеї досвіду. Особливості педагогічної системи носія досвіду, педагогічні закономірності, на які спирається досліджуваний досвід, конкретні зразки педагогічних напрацювань. Постановка педагогічного експерименту та його результати.

9. Врахування в досвіді роботи психологічних особливостей учнів.

10. Які труднощі долав носій досвіду в процесі роботи.

11.Результативність досвіду на основі аналізу показників: особистісного розвитку учнів, сформованості в них громадянських, полікультурних, мовних та інших компетенцій; навчальних досягнень та наявності навичок пошукової діяльності. Порівняльний аналіз результативності роботи.

12. Можливості та умови використання даного досвіду в масовій педагогічній практиці.13. Додатки (за потреби), необхідні для повноти досвіду ілюстрації, таблиці, описи програм, діаграми тощо.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка