Педагогічна радаСкачати 131.34 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір131.34 Kb.
ТипУрок

06. 03. о 15.00. в кабінеті історії відбудеться педагогічна рада – дискусія :

„ Педагогічна майстерність і особисте зростання педагога”

Порядок денний:
1. Сучасний учитель на шляху до вдосконалення(Андрієнко Т.В.)

2. Від чого залежить педагогічна діяльність молодого вчителя? (Мельник Л.В.)

3. В чому полягає педагогічна майстерність? (Підгорна Т.М.)

4. Роль учителя у підвищенні якості уроку (Сенченко О.М.)

5. Педагогічна техніка (Мацай О.Н.)

6. Самоосвіта вчителя – запорука педагогічної творчості

(Сич Т.Л)

Всім вчителям бути готовими до обговорення відвіданих уроків та наступних питань:


 1. Що таке педагогічна майстерність?

 2. Який він педагог – майстер?

 3. Чи можна навчитися педагогічної майстерності?

 4. Досвідчений учитель і педагог майстер – це одне й те саме ?


Інформація для роздуму.

Ви – керівник. У школі є вакансія вчителя. Які кваліфікаційні вимоги для бажаючих працювати ви б висунули?


Педагогічна рада

„ Педагогічна майстерність і особисте зростання педагога”

«Учителем школа стоїть» - воістину правдиві слова. І дискутувати, хто в навчальному закладі головніший – учитель чи учень – немає сенсу, бо без них не існуватиме школа.

Про вчителів складають вірші, поеми, оди, а ми сьогодні спробуємо створити портрет учителя, до якого кожен з нас хотів би привести свою дитину чи онука, а можливо й порадив це зробити своїм найкращим друзям.
Хай би яким не було життя школи, вона має бути продуктивною, бо ставши вчителями, мусимо зробити так, щоб наша праця не була марною.
Щоб зрозуміти, які аспекти є необхідними для того, щоб опанувати педагогічне мистецтво ми і проводимо сьогодні педагогічну раду на тему «Педагогічна майстерність і особисте зростання педагога».

В рамках підготовки до педради було проведено наступну роботу:

- психолого – педагогічний семінар «Профілактика і попередження синдрому професійного вигорання»

- майстер – клас Скиби І.І.

- відкриті уроки дали вчителі школи;

- соціальним педагогом проведено анкетування учнів «Вчитель очима учнів» та тестування вчителів «Вивчення творчого потенціалу»

- вчителі з різним стажем роботи підготувалися для виступу;

- і кожен продумав відповіді на запропоновані до обговорення питання

Оскільки наша педрада буде нетрадиційною, то під час її перебігу ми і будемо коротко обговорювати відвідані уроки, аналізувати анкети, робити висновки і узагальнення.
Розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників – одна з найактуальніших проблем, яка стоїть сьогодні перед освітою, оскільки для сучасної школи потрібні висококваліфіковані педагоги, які володіють глибокими педагогічними знаннями і які здатні працювати в нових умовах.

Система професійної підготовки учителя являє собою цілісний процес, у структурі якого особливе місце займає спільна творча діяльність досвідчених педагогів та молодих вчителів. Практика роботи свідчить, що процес адаптації молодих вчителів значною мірою обумовлений ступенем і характером допомоги, яку вони отримують від досвідчених колег. З іншого боку їх спільна діяльність – є досить перспективною і продуктивною формою удосконалення професійної майстерності як перших так і других.

Отже, сьогодні в нас будуть працювати три групи вчителів :

І - молоді і малодосвідчені;

ІІ – стаж роботи від 10 до 20 років

ІІІ – найдосвідченіші вчителі нашої школи

Завдання 1. Напиши оголошення

Вам буде запропоновано дописати оголошення на тему: «У школі є вакансія вчителя. Кваліфікаційні вимоги…» Вам 5 хвилин , після чого кожна група зробить презентацію своєї роботи. (лунає музика)(Аналіз написаних оголошень. Скрізь є: педагогічна майстерність, професіоналізм)

Учитель прийшов у школу. Але диплом про закінчення педагогічного ВНЗ – не гарантує фахової компетентності. Це лише документ, що дозволяє долучитися до великої справи навчання і виховання.


Перший рівень оволодіння професією – адаптація до роботи, ознайомлення з технологіями навчально – виховного процесу. На цьому етапі втілюються і трансформуються здебільшого теоретичні знання. В. Сухомлинський зазначав, що необхідно «зробити кожного вчителя вдумливим, допитливим дослідником», озброїти методом самоаналізу, допомоги не лише осягнути професію учителя, а й створити індивідуальну творчу лабораторію, забезпечити сприятливі умови для творчої самореалізації.
Переступаючи поріг школи, молодий спеціаліст сподівається реалізуватися в ній як фахівець. Чи підготовлений він до роботи з учнями? Як йому зорієнтуватися в школі? У кого про що запитати?
Процес адаптації молодого педагога до навчальної діяльності значною мірою обумовлений ступенем і характером допомоги від досвідчених вчителів – наставників. Дуже важливо, щоб творчий досвід, сміливість у пошуках нових технологій фахівець – початківець здобув саме в перші роки своєї педагогічної діяльності. «Справжнім учителем – вихователем можна стати вже після кількох років роботи в хорошому творчому колективі», - писав А.Макаренко.
То ж яка траєкторія зростання наших молодих колег. Слово Мельник Л.В.

(виступає молодий педагог Мельник Л.В.)
Наші молоді вчителі відвідували уроки у більш досвідчених своїх колег. Тож чому вони навчилися? Ми дізнаємось прямо зараз, прослухавши аналіз відвіданих ними уроків.
Коротун Л.О – аналізує урок Дяченка В.Ф.

Мельник Л.В. – аналізує урок Волкової Л.М.

Янушевська О.С. – аналізує урок Сенченко О.М.

Гаркун С.Б. – аналізує урок Скиби І.І.


Отже, педагогічний колектив – це друга школа молодого вчителя, школа формування його майстерності, творчої індивідуальності. Педагогічне наставництво дає можливість управляти процесом професійного становлення молодого вчителя, допомагає йому працювати в тісному контакті з досвідченими педагогами школи, за якого передача останніми знань, умінь і навичок професійних здібностей, набуття педагогічної майстерності є найефективнішим.
Поступово молоді вчителі переходять до складу вчителів, що мають невеликий досвід педагогічної роботи, проте вже вміють проектувати, конструювати навчальний матеріал, моделювати педагогічний процес. При цьому наполегливий педагог навчається так званої педагогічної майстерності.
В оволодінні педагогічною майстерністю можна визначити чотири рівня:

Елементарний рівень. Він полягає в тому, що у вчителя наявні лише окремі риси професіоналізму. Найчастіше – це оволодіння знаннями для виконання педагогічної дії, елементарні поняття про володіння предметом викладання.

Базовий рівень. Стосунки з учнями та колегами розвиваються на позитивній основі, він добре засвоїв предмет викладання, методично правильно організовує навчально-виховний процес на уроці.

Досконалий рівень. Характеризується чіткою спрямованістю дій учителя, їхньою високою якістю. Учитель самостійно планує та організовує свою діяльність на тривалий час, маючи головним завданням розвиток особистості учнів.

Творчий рівень. Характеризується ініціативністю й творчим підходом до організації професійної діяльності. Сформовано індивідуальний стиль роботи з учнями.
Існує кілька підходів до визначення педагогічної майстерності та її складових. Найбільш вдалим, на мій погляд є наступний:

Педагогічна майстерність – це найкращий рівень педагогічної діяльності, який виявляється в тому, що за відведений час педагог досягає оптимальних результатів.

Основу ж педагогічної майстерності має становити педагогічна культура. Про що К.Ушинський сказав : „ У навчанні та вихованні все має ґрунтуватися на особистості педагога. Ніякі статути, ніякі програми, ніякий штучний організм... не може заступити особистість... тільки характером можна формувати характер”


Які ж особистісні риси повинен мати педагог, щоб успішно займатися педагогічною діяльністю? Це насамперед :


 • внутрішнє натхнення, міцне бажання займатися педагогічною діяльністю;

 • захоплення педагогічною діяльністю та намагання досягти в ній істотних результатів;

 • любов до дітей;

 • різноманітні форми психологічної взаємодії педагога з учнями як під час занять, так і поза ними;

 • педагогічна творчість ( джерело ініціативи, активності, натхнення ).

А зараз проведемо мозкову атаку. (кожна група отримує запитання і працює протягом 2 – х хвилин) Лунає музика


(робота в групах)


  1. Який він педагог – майстер?

  2. Чи можна навчитися педагогічної майстерності?

  3. Досвідчений учитель і педагог майстер – це одне й те саме ?

А зараз я надаю слово не тільки досвідченому педагогу, а і педагогу, який на вашу думку володіє творчими здібностями в і про це свідчать не тільки результати ваших анкет, а і дійсно результати праці вчителя, саме рівень вихованості дітей, рівень їхніх знань, це Підгорна Т.М.В чому полягає педагогічна майстерність?

( виступ Підгорної Т.М.)
А зараз продовжимо обговорення відкритих уроків з точки зору педагогічної майстерності вчителів, які їх проводили:

Богданова Ю.В. аналізує урок Шишковського В.І.

Мацай О.Н. – аналізує урок Мішури О.Ф.

Підгорна Т.М. – аналізує урок Бондар Л.О.


Сучасний урок - це далеко не одноманітна та єдина структурно - змістова схема. Тому кожний конкретний учитель визначає для себе ті форми роботи, які для нього найсприятливіші, відповідають тій парадигмі, якій він віддає перевагу в роботі. Саме урок – те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання й розвитку особистості. Урок – це логічно закінчений, обмежений рамками відрізок навчально - виховного процесу. Водночас – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального скарбу, показник його педагогічної майстерності.

Якою ж має бути роль учителя у підвищенні якості сучасного уроку? Отже, урок очима досвідченого , творчо працюючого вчителя нашої школи Сенченко О.М.


Роль учителя у підвищенні якості сучасного урока.
( виступ Сенченко О.М.)
Продовжуємо обговорення відвіданих уроків

Мішура О. Ф. – аналізує урок Мацая О.Н.

Сич Т.Л. – аналізує урок Підгорної Т.М.

Богданова Ю.В. аналізує урок Мельник Л.В.

З зараз дозвольте зачитати вам тези з творів наших випускників „ Сучасний урок очима учнів”

( зачитую тези з творів)
Педагогічна техніка – найголовніша складова педагогічної майстерності вчителя. Це відповідь на чисельні запитання „як?” То ж як? Відповідь на це запитання нам дасть найдосвідченіший вчитель нашої школи, якому найближчим є слово «техніка», Мацай О.Н.
Педагогічна техніка
( виступ Мацая О.Н.)
А зараз дозвольте проаналізувати результати анкетування щодо визначення творчого потенціалу вчителів нашої школи. Це ваше, об’єктивне бачення свого творчого потенціалу.
І. Чи вважаєте ви, що ваші певні дії поліпшують навчально-виховний процес?

Так – 5

Ні – 0

За сприятливих умов –6

Певною мірою – 6
2. Якщо вас якась ідея захоплює, то ви думаєте про неї:

Незалежно від умов її втілення – 8

Домагаєтесь її втілення за будь – яких умов – 9
3. Коли ви захищаєте якусь ідею, то:

Ви можете відмовитись від неї –0

Аргументи опонентів для вас переконливі – 7

Залишаєтесь при своїй думці, які б аргументи не вислухали –10
4. Як ви оцінюєте себе з позицій педагогічної творчості?

Високий рівень –2

Середній рівень –14

Достатній - 1

Низький рівень –0
5. Які умови необхідні для творчої діяльності вчителя, можна було б створити в нашій школі?

Всі умови – 4

Більше комп’ютерів – 4

Гуртки – 4

Не визначились - 5
7. Чи вірите ви в свої творчі здібності? Якщо так, то як ви плануєте реалізувати найближчим часом?

Вірю –16

Не вірю –1
Для підвищення рівня творчої діяльності вчителів адміністрація школи, керівники методичних об’єднань, творчих груп проводиться велика робота, а саме:


 • інструктивно – методичні консультації і наради;

 • співбесіди з вчителями, після відвіданих уроків;

 • презентації педагогічних новинок;

 • психолого-педагогічні семінари;

 • круглі столи;

 • творчі майстерні;

 • узагальнення педагогічного досвіду ( створення портфоліо вчителя);

 • захист конспектів уроків;

 • майстер – класи;

 • публікації методичних знахідок;

 • Тижні педагогічної майстерності( відвідування відкритих уроків);

 • школа молодого вчителя;

 • створення спільних учительсько-учнівських проектів тощо.

Проте саме здатність до самоосвіти є однією з найнеобхідніших умов успішного професійного зростання педагога з будь – яким стажем роботи. Про це стверджував і В.Сухомлинський: « Удосконалення педагогічної майстерності – це передусім самоосвіта. Без індивідуальної думки, без допитливого погляду на власну працю неможлива ніяка методична робота». Завдяки правильній організації самоосвітньої діяльності постійно вдосконалюється професійна майстерність вчителя, і, як наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків , колег. Творчий учитель сам створює особистий імідж. «Знати завтра більше, ніж я знаю сьогодні” - має бути девізом кожного вчителя.


Самоосвіта вчителя – запорука педагогічної творчості
Я надаю слово малодосвідченому педагогу, а дуже наполегливій, відповідальній і творчо працюючий вчительці Сич Т.Л.
( виступ Сич Т.Л.)
І завершуємо обговорення наших уроків:

Омельченко Н.В. аналізує урок Гаркуна С.Б.

Сенченко О.М – аналізує Богданової Ю.В.

Волкова Л.М. – аналізує урок Андрієнко Т.В.


За словами К. Ушинського: „ Вчитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому вмирає вчитель”. Саме з роботи над самим собою і починається педагогічна майстерність вчителя. І в цьому, я впевнена, нам допомагають наші учні. Скільки б ми не говорили, що для нас не важлива їх думка, проте кожен, не байдужий до своєї роботи педагог, хоче її знати.

То ж, наші вчителі очима наших учнів. Респонденти учні 5 – го і 7 – 11 класів.На думку учнів нашої школи:

1. Добре володіють навчальним матеріалом:

Дяченко В.Ф., Андрієнко Т.В., Богданова Ю.В., Волкова Л.М., Омельченко Н.В., Гаркун С.Б., Мартиненко С.С. (ці вчителі набрали найбільший відсоток позитивних відповідей)

2. Чітко і доступно вміють пояснити:

Андрієнко Т.В., Мішура О.Ф., Дяченко В.Ф., Волкова Л.М., Богданова Ю.В., Омельченко Н.В., Мельник Л.В., Мацай О.Н.
3.Стриманий, вміє володіти собою:

Дяченко В.Ф., Гаркун С.Б., Мішура Н.К., Волкова Л.М., Богданова Ю.В., Андрієнко Т.В., Мацай О.Н., Мельник Л.В.


4. Об’єктивно оцінює знання:

Богданова Ю.В., Андрієнко Т.В., Гаркун С.Б., Волкова Л.М., Дяченко В.Ф.

5. В ставленні до учнів не розділяє на «своїх» і «чужих»:

Андрієнко Т.В., Богданова Ю.В., Мішура О.Ф., Мельник Л.В., Мішура Н.К.


6. Має авторитет серед учнів:

Дяченко В.Ф., Андрієнко Т.В., Богданова Ю.В., Гаркун С.Б.


7. Вміє підтримувати дисципліну на уроці:

Богданова Ю.В., Дяченко В.Ф., Андрієнко Т.В., Волкова Л.М.


8. Використовує наочність, комп’ютер, різні види діяльності:

Волкова Л.М., Андрієнко Т.В., Мішура Н.К., Омельченко Н.В., Богданова Ю.В.


9. Може пожартувати, покращити настрій:

Дяченко В.Ф., Мацай О.Н., Богданова Ю.В., Шишковський В.І., Волкова Л.М.


10. На уроках створена доброзичлива, робоча атмосфера:

Всі вчителі.

І на завершення пропоную вправу: «Портрет на згадку»

(кожен на аркуші записує своє прізвище і передає по колу. На цьому аркуші інші записують професійні риси, за які цінують колегу. Якщо виникають утруднення, передавайте далі. Ці аркуші залишаться вам на згадку).

І на завершення, перш ніж надати слово В.Ф. Дяченку – директору школи, я хочу звернути увагу на ті буклети, які я вам підготувала. Прагніть до творчості, опановуйте педагогічну майстерність і тоді неодмінно ми будемо тими, до кого з бажанням батьки приведуть своїх дітей.Проект рішення:
З метою підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів школи


 1. Розвивати педагогічну майстерність учителів шляхом нетрадиційних форм методичної роботи.
 1. Кожному вчителю розробити особисту програму самоосвіти і самовиховання.
 1. Провести заняття – тренінг „ Педагогічний такт учителя”.

4. Ефективно впроваджувати ППД інноваційні технології навчання.


5. Заслухати інформацію про виконання даного рішення на засіданні

наступної педради.Основні риси, притаманні творчому вчителю
- сумлінне ставлення до своєї справи, ретельне виконання своїх обов’язків у будь – яких ситуаціях, за будь – яких умов;

- постійний пошук оптимального вирішення завдань, які потрібно виконати, пошук методичних знахідок;

- бажання та вміння досягати позитивних результатів;

розвиток фантазії, вміння бачити незвичайне навіть у звичайних ситуаціях;

- прагнення сформувати творчу особистість школяра;

- артистизм, уміння розвивати, стимулювати дитячу увагу;

- вміння створювати проблемно - пошукові ситуації, ситуації успіху;

- педагогічний такт;

- загальна культура особистості.
Основні риси, притаманні творчому вчителю
- сумлінне ставлення до своєї справи, ретельне виконання своїх обов’язків у будь – яких ситуаціях, за будь – яких умов;

- постійний пошук оптимального вирішення завдань, які потрібно виконати, пошук методичних знахідок;

- бажання та вміння досягати позитивних результатів;

розвиток фантазії, вміння бачити незвичайне навіть у звичайних ситуаціях;

- прагнення сформувати творчу особистість школяра;

- артистизм, уміння розвивати, стимулювати дитячу увагу;

- вміння створювати проблемно - пошукові ситуації, ситуації успіху;

- педагогічний такт;

- загальна культура особистості.

Основні риси, притаманні творчому вчителю
- сумлінне ставлення до своєї справи, ретельне виконання своїх обов’язків у будь – яких ситуаціях, за будь – яких умов;

- постійний пошук оптимального вирішення завдань, які потрібно виконати, пошук методичних знахідок;

- бажання та вміння досягати позитивних результатів;

розвиток фантазії, вміння бачити незвичайне навіть у звичайних ситуаціях;

- прагнення сформувати творчу особистість школяра;

- артистизм, уміння розвивати, стимулювати дитячу увагу;

- вміння створювати проблемно - пошукові ситуації, ситуації успіху;

- педагогічний такт;- загальна культура особистості.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 131.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка