Освіта. Виховання. НавчанняСкачати 405.4 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації10.01.2019
Розмір405.4 Kb.
  1   2   3   4

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Абетка вихователя ГПД / [упоряд. М. Голубенко; ред. рада: М. Мосієнко, Г. Кузьменко, О. Шатохіна та ін.]. – Київ : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 126, [1] с. – (Б–ка "Сільська школа України"). – (Б–ка "Шк. світу" : Засн. у 2003 р.). – (Б–ка "Початкова освіта"). – ISBN 966–8356–04–7

 2. Академія педагогічних наук України (Київ). Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2007 рік / АПН України ; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – Київ : [б. в.], 2008. – 288 с. – ISBN 978–966–660–388–6

 3. Активні форми та методи навчання біології : [навч.–метод. посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2008. – 123, [2] с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 12 (72)). – ISBN 978–611–00–0003–1

 4. Алєксєєва, Світлана Володимирівна. Методика організації дослідницької діяльності учнів з дизайну в професійних навчальних закладах художнього профілю : метод. рек. / С. В. Алєксєєва ; Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ : Науковий світ, 2008. – 63 с. – Бібліогр.: с. 50–51

 5. Алексеев, Николай Алексеевич. Личностно–ориентированное обучение в школе / Н. А. Алексеев. – Ростов–на–Дону : Феникс, 2006. – 332 с. – (Серия "Здравствуй, школа!"). – Библиогр.: с. 306–329. – ISBN 5–222–09004–3

 6. Антонець, Михайло Якович. Дидактичні проблеми загальноосвітньої школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : [монографія] / Михайло Антонець ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : Вища школа, 2008. – 246, [1] с. – Бібліогр.: с. 224–247. – ISBN 978–966–642–335–4

 7. Антонюк, Раїса. Багатокультурність: громадянські, правові і освітянські проблеми, історичні питання і поняття етнокультурної та мовної біополярності в Україні і за кордоном : [кол. монографія] / Раїса Антонюк, Лєля Мінакова ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти. – Київ : [б. в.], 2008. – 202 с. – Бібліогр.: с. 182–202. – ISBN 978–966–369–025–4

 8. Бєлий, В. Я. Питання медицини й гігієни в курсі біології : [навч.–метод. посіб.] / В. Я. Бєлий. – Харків : Основа, 2008. – 109 с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 8 (68)). – Бібліогр.: с. 108–109. – ISBN 978–966–333–933–7

 9. Бінарні уроки та зв'язок із іншими предметами під час викладання біології : [навч.–метод. посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2008. – 140, [2] с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 4 (64)). – ISBN 978–966–333–683–1

 10. Біологія : 8 кл. : дидакт. матеріали до курсу : [навч.–метод. посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2008. – 141, [1] с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 6 (66)). – ISBN 978–966–333–786–9

 11. Бабенко, Надія Андріївна. Готуємось до іспитів / Н. А. Бабенко. – Харків : Основа, 2008. – 143 с. – (Б–ка журн. "Англійська мова та література" : Сер. засн. 2003 р. ; Вип. 3 (63)). – (На допомогу абітурієнту). – ISBN 978–966–333–672–5

 12. Бабкина, Олена Анатоліївна. Уроки розвитку зв'язного мовлення. 5–6 кл. / О. А. Бабкина, Т. А. Колесник ; [заг. ред. Г. Р. Корицької]. – Харків : Основа, 2008. – 127 с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" : Заснована 2004 року ; Вип. 3 (51)). – ISBN 978–966–333–674–9

 13. Басай, Надія Пилипівна. Добрий день! : підруч. з нім. мови для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. (7–й рік навчання) / Надія Басай. – Київ : Освіта, 2008. – 190, [1] с. – ISBN 978–966–04–0700–8

 14. Баханов, Костянтин Олексійович. Життєтворчі проекти в навчанні історії України : [посіб. для вчителів] / К. О. Баханов, В. А. Нищета. – Харків : Основа, 2008. – 109 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : Заснована 2004 року ; Вип. 2 (50)). – ISBN 978–966–333–658–9

 15. Баханов, Костянтин Олексійович. Організація особистісно орієтованого навчання : порадник молодого вчителя історії / К. О. Баханов. – Харків : Основа, 2008. – 159 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : Заснована 2004 року ; Вип. 1 (49)). – Бібліогр.: с. 156–159. – ISBN 978–966–495–107–1

 16. Бейн, Колін. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут! : посіб. для вчителів з проведення ранкової зустрічі / [Колін Бейн ; ред. Джулія Емпсон ; вступ Памела А. Коглін] ; [Агенція з міжнарод. розвитку США (USAID), Children's Resources International (м. Вашингтон, округ Колумбія), Всеукр. фонд "Крок за кроком"]. – [Washington] : Children's Resources International, Inc. ; [Київ] : ВФ "Крок за кроком", 2004. – 56 с. – Бібліогр.: с. 55–56

 17. Бербега, Елена Игоревна. Нарушение письменной речи у детей и основные направления коррекционно–профилактической работы по ее предупреждению : метод. рек. / Елена Бербега ; Южноукр. гос. пед. ун–т им. К.Д. Ушинского, Юж. науч. центр АПН Украины. – Одесса : [б. и.], 2008. – 81 с. – Библиогр.: с. 78–80. – ISBN 978–966–8835–57–5

 18. Богуш, Алла Михайлівна. Творче самовираження дошкільників у художньо–мовленнєвій діяльності : монографія / А. М. Богуш, Л. І. Березовська ; [рец.: Н. І. Луцан, О. І. Артемова] ; Півден. Наук. центр АПН України. – Одеса : [б. в.], 2008. – 203 с. – Бібліогр.: с. 182–203. – ISBN 978–966–8835–51–3

 19. Божинова, Фаїна Яківна. Фізика : 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін. – Харків : Ранок–НТ, 2008. – 255 с. – ISBN 978–966–315–001–7

 20. Болгарський, Анатолій Георгійович. Педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах з предмету "Музика" : навч.–метод. посіб. для студ. муз. спец. пед. ун–тів / А. Г. Болгарський, Т. О. Бодрова ; [рец.: О. П. Щолокова, О. М. Отич, К. І. Волинець] ; Мін–во освіти і науки України, Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова, Ін–т мистецтв. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 129 с. – Бібліогр.: с. 98–103. – ISBN 966–660–400–2

 21. Бондар, Віталій Іванович. Історія олігофренопедагогіки : підручник / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх. – Київ : Знання, 2007. – 375 с. – Бібліогр.: с. 365. – ISBN 978–966–346–310–5

 22. Бондаренко, Яна Генадіївна. Основи правознавства. 10 кл. /Я. Г. Бондаренко, Л. Г. Чабан, Р. Г. Коваль. – Харків : Основа, 2008. – 127 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : заснована 2004 року ; Вип. 6 (54)). – (Профільне навчання). – Бібліогр.: с. 125. – ISBN 978–966–333–789–0

 23. Бондаренко, Яна Генадіївна. Основи правознавства. 11 кл. / Я. Г. Бондаренко, Л. Г. Чабан, Р. Г. Коваль. – Харків : Основа, 2008. – 141 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : заснована 2004 року ; Вип. 8 (56)). – (Профільне навчання). – Бібліогр.: с.139–141. – ISBN 978–966–333–936–8

 24. Булава, Леонід Миколайович. Фізична географія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Булава. – Харків : Ранок, [2008]. – 224 с. – ISBN 978–966–1598–02–6

 25. Буринська, Ніна Миколаївна. Хімія. 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – 198 с. – ISBN 978–966–569–255–3

 26. Вайнола, Рейнате Хейкіївна. Технології соціально–педагогічної роботи : курс лекцій / Р. Х. Вайнола ; Київ. міськ. пед. ун–т ім. Бориса Грінченка. – Київ : [б. в.], 2008. – 151 с. – Бібліогр.: с. 118. – ISBN 978–966–7548–47–6

 27. Відкриті уроки з української мови та літератури. Вип. 2 / [уклад. Н. Д. Павлова]. – Харків : Основа, 2008. – 159 с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" : Засновано в 2004 році ; Вип. 9 (58)). – ISBN 978–966–333–944–3

 28. Викладання біології у профільних класах : [навч.–метод. посіб.]. Вип. 3 / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2008. – 141, [1] с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 7 (67)). – ISBN 978–966–333–796–8

 29. Вища освіта України : теорет. та наук.–метод. часоп. Дод. 2. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т. 1 . Педагогіка вищої школи: рефлексії сьогодення. Філософія освіти як духовна парадигма модернізації ВНЗ України. Педагогіка вищої школи як наука і навчальна дисципліна / Ін–т вищ. освіти АПН України ; [голов. ред. Віктор Андрущенко ; редкол.: Віль Бакіров та ін.]. – [Київ] : [Гнозис], 2008. – 415 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 30. Вища освіта України : теорет. та наук.–метод. часоп. Дод. 2. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т. 2 . Технологічний підхід (проектування інноваційних технологій навчання і виховання). Інформаційні та інтерактивні технології у вищий освіті / Ін–т вищ. освіти АПН України ; [голов. ред. В. Андрущенко ; редкол.: Віль Бакіров та ін.]. – [Київ] : [Гнозис], 2008. – 323 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 31. Вища освіта України № 2 : теорет. та наук.–метод. часоп. Дод. 1. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т. 1. Філософія освіти як духовна парадигма модернізації ВНЗ України. Педагогіка вищої школи і навчальна дисципліна. Технологічний підхід (проектування інноваційних технологій навчання і виховання). Інформаційні та інтерактивні технології у вищий освіті / Ін–т вищ. освіти АПН України ; [голов. ред. Віктор Андрущенко ; редкол.: В. Бабак, В. Бакіров, І. Вакарчук та ін.]. – Київ ; Рівне : [б. в.], 2007. – 197 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 32. Вища освіта України № 2 : теорет. та наук.–метод. часоп. Дод. 1. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т. 2. Філософія освіти як духовна парадигма модернізації ВНЗ України. Педагогіка вищої школи і навчальна дисципліна. Технологічний підхід (проектування інноваційних технологій навчання і виховання). Інформаційні та інтерактивні технології у вищій освіті / Ін–т вищ. освіти АПН України ; [голов. ред. Віктор Андрущенко ; редкол.: В. Бабак, В. Бакіров, І. Вакарчук та ін.]. – Київ ; Рівне : [б. в.], 2007. – 211 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 33. Вища освіта України № 2 : теорет. та наук.–метод. часоп. Дод. 1. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т. 3. Філософія освіти як духовна парадигма модернізації ВНЗ України. Педагогіка вищої школи і навчальна дисципліна. Технологічний підхід (проектування інноваційних технологій навчання і виховання). Інформаційні та інтерактивні технології у вищій освіті / Ін–т вищ. освіти АПН України ; [голов. ред. Віктор Андрущенко ; редкол.: В. Бабак, В. Бакіров, І. Вакарчук та ін.]. – Київ ; Рівне : [б. в.], 2007. – 227 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 34. Власов, Віталій Сергійович. Історія України. 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов ; [за ред. Ю. А. Мицика]. – Київ : Генеза, 2008. – 303 с. – ISBN 978–966–504–750–6

 35. Власов, Виталий Сергеевич. История Украины. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / В. С. Власов. – Киев : Генеза, 2008. – 303 с. – ISBN 978–966–504–845–9

 36. Волощук, Евгения Валентиновна. Литература : учеб. для 8–го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Евгения Волощук. – Киев : Генеза, 2008. – 285, [1] с. – ISBN 978–966–504–752–0

 37. Ворон, Алла Анатоліївна. Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. – Київ : Освіта, 2008. – 271, [1] с. – ISBN 978–966–04–0612–4

 38. Воронцова, Тетяна Володимирівна. Основи здоров'я : підруч. для 8–го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. – Київ : Алатон, 2008. – 159 с. – ISBN 978–966–7107–41–3

 39. Всеукраїнський конкурс з фізичної культури / [авт.: М. Д. Зубалій та ін.] ; за ред. М. Д. Зубалія ; Ін–т проблем виховання АПН України, Волин. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Луцьк : [б. в.], 2008. – 73 с. – Бібліогр.: с. 73

 40. Гісем, Олександр Володимирович. Історія України. 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : АН ГРО ПЛЮС, 2008. – 255 с. – ISBN 978–966–1598–00–2

 41. Гісем, Олександр Володимирович. Всесвітня історія. Новий час (XV–XVIII ст. ) : 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : АН ГРО ПЛЮС, 2008. – 255 с. – ISBN 978–966–1598–01–9

 42. Галушка, Галина Михайлівна. Формуємо соціокультурну компетенцію з допомогою казок / Г. М. Галушка. – Харків : Основа, 2008. – 94, [1] с. – (Б–ка журн. "Англійська мова та література" : Сер. засн. 2003 р. ; Вип.10 (70)). – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978–966–333–952–8

 43. Генденштейн, Лев Елевич. Фізика. 8 кл. : підручник / Л. Е. Генденштейн. – Харків : Гімназія, 2008. – 254, [1] с. – ISBN 978–966–474–010–1

 44. Глазова, Олександра Павлівна. Рідна мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Глазова, Юрій Кузнецов ; наук. ред. Іван Вихованець. – Київ : Зодіак–ЕКО, 2008. – 239 с. – ISBN 978–966–7090–58–6

 45. Голобородько, Костянтин Юрійович. Українська мова. 9 кл. : диктанти : [навч.–метод. посіб.] / К. Ю. Голобородько, О. В. Шипарьова, О. М. Чхайло. – Харків : Основа, 2008. – 75, [1] с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" : Сер. засновано в 2004 році ; Вип. 7 (56)). – ISBN 978–966–333–797–5

 46. Горяна, Лариса Григорівна. Підручник – засіб формування особистості учня : [наук.–метод. посіб.] / Л. Г. Горяна ; [наук. ред.: О. Г. Ярошенко, І. М. Маруненко ; рец.: А. М. Москаленко, Т. А. Мірошниченко] ; Гол. упр. освіти і науки Київ. міськдержадмін., Київ. міськ. пед. ун–т ім. Б. Д. Грінченка. – Київ : Основа, 2003. – 207 с. – Бібліогр.: с. 201–204. – ISBN 966–699–037–7

 47. Гузалова, Оксана Валеріївна. Розвиток творчого мислення студентів вищих технічних навчальних закладів : навч.–метод. посіб. / О. В. Гузалова ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського , Півден. Наук. центр АПН України. – Одеса : [б. в.], 2008. – 173 с. – ISBN 978–966–8835–54–4

 48. Гуманістичні універсалії освітнього простору: можливості самореалізації особистості : матеріали Всеукр. конф. (м. Київ, 28–29 верес. 2007 р.) / АПН України, Нац. техн. ун–т України "КПІ", Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Лаб. методології і теорії психології ; [за ред. Г. О. Балл, Н. А. Бастун]. – Житомир : Вид–во ЖДУ ім. І .Франка, 2007. – 246 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–8456–96–1

 49. Дегтяренко, Тетяна Миколаївна. Корекційно–реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна ; Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2008. – 301 с. – ISBN 978–966–680–398–9

 50. Десятов, Дмитро Леонідович. Методика розвитку історичного мислення засобами наочності / Д. Л. Десятов. – Харків : Основа, 2008. – 141 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : Заснована 2004 року ; Вип. 9 (57)). – Бібліогр.: с. 134–141. – ISBN 978–966–333–946–7

 51. Деякі поради щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей : за матеріалами Сахнівської серед. школи Корсунь–Шевченківського р–ну Черкаської обл. / [уклад.: С. О. Захаренко, Н. В. Орлова ; ред. Л. І. Прокопенко ; рец.: О. А. Біда, А. І. Кузьмінський, М. І. Сметанський] ; Мін–во освіти і науки України, Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 287 с. – Бібліогр.: с. 286–287. – ISBN 966–353–038–3

 52. Дидактика математики: проблеми і дослідження : Міжнар. зб. наук. робіт. Вип. 17 / Міжнарод. прогр. "Евристика та дидактика точних наук" ; [наук. ред. О. І. Скафа ; відп. секр. О. В. Хорольська]. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2002. – 187 с. – ISBN 966–7507–0–9 (серія). – ISBN 966–7507–07–6 (Фірма ТЕАН, Україна)

 53. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення біології : [навч.–метод. посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2008. – 143, [1] с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 2 (62)). – Бібліогр.: с. 61. – ISBN 978–966–333–655–8

 54. Дутка, Ганна Яківна. Проблема фундаменталізації економічної освіти в педагогічній науці : навч.–метод. посіб. / Г. Я. Дутка ; [рец.: І. О. Тивончук, Т. Д. Якимович] ; АПН України, Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Львівський науково–практичний центр АПН України , Нац. банк України, Львів. банк. ін–т. – Львів : [б. в.], 2004. – 63 с. – Бібліогр.: с. 58–63. – ISBN 966–7330–96–6

 55. Духовність особистості і сучасні стратегії виховання : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 5–7 лют. р. / Мін–во освіти і науки України, АПН України, Всеукр. фонд "Добро" ; [оргком.: В. Г. Кремень, Б. М. Жебровський, О. О. Поликовська ; чл. оргком.: Сухомлинська О. В., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін.]. – [Київ] : [б. в.], [2006]. – 158 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 56. Енциклопедія освіти / АПН України ; [голов. ред. В. Г. Кремінь ; чл. редкол.: І. Д. Бех, Н. М. Бібік, В. Ю. Биков, В. І. Бондар, М. Б. Євтух, І. А. Зязюн [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036, [2] с. – ISBN 978–966–667–281–3

 57. Єрмоленко, Алла Олександрівна. Історія України. 8 кл. : готові дидакт. набори / А. О. Єрмоленко, О. П. Мокрогуз, Н. М. Морозова. – Харків : Основа, 2008. – 192 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : Заснована 2004 року ; Вип. 7 (55)). – ISBN 978–966–333–799–9

 58. Єфремов, Сергій Володимирович. Робота із ситуаціями спілкування в середній школі / С. В. Єфремов. – Харків : Основа, 2008. – 125 с. – (Б–ка журн. "Англійська мова та література" : Сер. засн. 2003 р. ; Вип.11 (71)). – ISBN 978–966–333–962–7

 59. Зінченко, Оксана Олександрівна. Я, моя сім'я і друзі : 2–12 кл. : дидакт. матеріали / О. О. Зінченко. – Харків : Основа, 2008. – 143 с. – (Б–ка журн. "Англійська мова та література" : Сер. засн. 2003 р. ; Вип. 1 (61)). – ISBN 978–966–495–103–3

 60. Забейворота, Ірина Миколаївна. Уроки розвитку зв'язного мовлення. 7–9 кл. : [навч.–метод. посіб.] / І. М. Забейворота, Т. А. Колесник. – Харків : Основа, 2008. – 152, [1] с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" : Сер. засновано в 2004 р. ; Вип. 4 (53)). – ISBN 978–966–333–684–8

 61. Загубинога, Оксана Олексіївна. Використання інтерактивних технологій під час вивчення екології : [навч.–метод. посіб.] / О. О. Загубинога, Г. С. Науменко. – Харків : Основа, 2008. – 314, [2] с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 9 (69)). – ISBN 978–966–333–943–6

 62. Захаренко, Сергій Олександрович. О. А. Захаренко про родинне виховання : хрестоматія / С. О. Захаренко ; [рец.: О. А. Біда, А. І. Кузьмінський, М. І. Сметанський; за ред. Л. І. Прокопенко] ; Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 99 с. – Бібліогр.: с. 95–99. – Авт. зазначено на обкл. та на 3–й с. обкл. – ISBN 966–353–039–1

 63. Захаренко, Сергій Олександрович. Формування духовних цінностей молоді у творчій спадщині Олександра Антоновича Захаренка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Захаренко, Н. В. Орлова ; [ред. Л. І. Прокопенко ; рец.: М. Б. Євтух, А. І. Кузьмінський, М. І. Сметанський] ; Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 251 с. – Бібліогр.: с. 209–241. – ISBN 966–353–027–8

 64. Збірка програм з вивчення української жестової мови. Програма з вивчення української жестової мови для вихователів загальноосвітніх спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху / [Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б. та ін.] ; Ін–т спец. педагогіки АПН України, Укр. т–во глухих. – Київ : [б. в.], 2008. – 56 с. – Бібліогр.: с. 56. – ISBN 966–8172–06–X

 65. Збірка програм з вивчення української жестової мови. Програма з вивчення української жестової мови для вчителів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з порушеннями слуху / [Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б. та ін.] ; Ін–т спец. педагогіки АПН України, Укр. т–во глухих. – Київ : [б. в.], 2008. – 55, [1] с. – Бібліогр.: с. 56. – ISBN 966–8172–06–X

 66. Збірка програм з вивчення української жестової мови. Програма з вивчення української жестової мови для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху / [Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б. та ін.] ; Ін–т спец. педагогіки АПН України, Укр. т–во глухих. – Київ : [б. в.], 2008. – 68 с. – Бібліогр.: с. 68. – ISBN 966–8172–06–X

 67. Збірка програм з вивчення української жестової мови. Програма з вивчення української жестової мови для перекладачів–дактилологів, перекладачів жестової мови українського товариства глухих на курсах первинной підготовки / [Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б. та ін.] ; Ін–т спец. педагогіки АПН України, Укр. т–во глухих. – Київ : [б. в.], 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 88. – ISBN 966–8172–06–X

 68. Збірка програм з вивчення української жестової мови. Програма з вивчення української жестової мови для перекладачів–дактилологів, перекладачів жестової мови українського товариства глухих на курсах підвищення кваліфікації / [Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б. та ін.] ; Ін–т спец. педагогіки АПН України, Укр. т–во глухих. – Київ : [б. в.], 2008. – 60 с. – Бібліогр.: с. 60. – ISBN 966–8172–06–X

 69. Зміст програми та методичні рекомендації з позакласного читання для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим зором / В. В. Купрас ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова, Ін–т корекц. педагогіки та психології. – Київ : [б. в.], 2008. – 72 с.

 70. Зязюн, І. А. Філософія педагогічної дії : монографія / І. А. Зязюн. – Київ ; Черкаси : [б. в.], 2008. – 608 с. – ISBN 978–966–353–085–7

 71. Инновационные технологии в образовании : материалы V Междунар. науч.–практ. конф. / М–во образования и науки Автономной Республики Крым ; [ред. совет: Аблятипов А. С., Ващенко Л. Н., Гавриленко Ю. М. и др.]. – Алушта : [б. и.], 2008. – 222 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978–966–174–010–5

 72. Инновационные технологии в образовании : V Междунар. науч.–практ. конф., 23–26 сент. 2008 р. : программа : список участников / М–во образования и науки Автономной Республики Крым ; М–во образования и науки Автономной Республики Крым. – Алушта : [б. и.], 2008. – 16 с

 73. Инновационные технологии в образовании : материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. / М–во образования и науки Автономной Республики Крым ; [ред. совет: Даниленко Л. И., Глузман А. В., Игнатенко Н. Я. та ін.]. – Симферополь : [б. и.], 2007. – 268 с. – Библиогр. в конце ст. – Приложение к науч.–практ. дискуссионно–аналитич. сб. "Вопросы развития Крыма". – ISBN 966–2930–01–0

 74. Калініченко, Надія Андріївна. Світлий геній Павлиша : [зб. ст.] / Н. А. Калініченко ; Кіровоград. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського, Кіровоград. обл. ком. профспілки працівників освіти і науки України. – Вид. 2–ге допов. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2008. – 152 с. – 90–річчю В. О. Сухомлинського присвячується. – ISBN 978–966–8861–75–8

 75. Калініченко, Надія Андріївна. Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні. Друга половина XIX–XX століття : монографія / Н. А. Калініченко ; Ін–т педагогіки АПН України, Кіровоград. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кировоград : Імекс–ЛТД, 2007. – 743 с. – Бібліогр. у кінці розд. – 90–річчю В. О. Сухомлинського присвячується. – ISBN 978–966–8861–54–3

 76. Каніщенко, А. П. Система роботи над розумінням тексту у початковій школі / А. П. Каніщенко ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2003. – 94 с.

 77. Караваєва, Олена Яківна. Організація позаурочної роботи з правознавства в школі : [навч.–метод. посіб.] / О. Я. Караваєва. – Харків : Основа, 2008. – 143 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : Заснована 2004 року ; Вип. 10 (58)). – Бібліогр.: с.123–136. – ISBN 978–966–333–956–6 1. Станіслав Качор. Доктор HONORIS CAUSA Академії педагогічних наук України = STANISLAW KACZOR. Doctor HONORIS CAUSA Akademii Nayk pedagogicznych Ukrainy / АПН України ; [за ред.: Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюна]. – [Київ] : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, [2007]. – 45 с. – ISBN 966660320–9

 2. Коваль, Вікторія Олексіївна. Основи філософії. 10 кл. : розробки уроків / В. О. Коваль, Л. Г. Чабан. – Харків : Основа, 2008. – 158 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : заснована 2004 року ; Вип. 3 (51)). – (Профільне навчання). – Бібліогр.: с. 157–158. – ISBN 978–966–333–676–3

 3. Ковчина, Ірина Михайлівна. Підготовка соціальних педагогів до соціально–правової роботи : [монографія] / І. М. Ковчина ; [рец.: Г. Є. Гребенюк, П. М. Гусак, Л. О. Савєнкова ; наук. ред. А. Й. Капська]. – [Київ] : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, [2007]. – 372 с. – Бібліогр.: с. 323–339. – ISBN 966–660–328–4

 4. Кожем'яка, Оксана Леонідівна. Роль шкільного методоб'єднання в роботі навчального закладу : метод. та практ. поради / О. Л. Кожем'яка. – Харків : Основа, 2008. – 158 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : Заснована 2004 року ; Вип. 12 (60)). – Бібліогр.: с. 154–158. – ISBN 978–611–00–0006–2

 5. Кращі позакласні заходи. Учитель року. Вип. 1 / Ін–т інновац. технологій і змісту освіти ; [уклад.: Є. І. Науменко, О. М. Чхайло ; голов. ред. К. Ю. Голобородько]. – Харків : Основа, 2008. – 138 с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5 (54)). – ISBN 978–966–333–777–7

 6. Кращі позакласні заходи. Учитель року. Вип. 2 / Ін–т інновац. дослідж. і змісту освіти ; уклад.: Є. І. Науменко, О. М. Чхайло ; голов. ред. К. Ю. Голобородько. – Харків : Основа, 2008. – 141 с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (55)). – ISBN 978–966–333–778–6

 7. Литовченко, Світлана Віталіївна. Науково–методичні засади навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах : монографія / С. В. Литовченко ; [рец.: В. В. Засенко, В. В. Мачуський]. – Київ : [б. в.], 2007. – 167 с. – Бібліогр.: с. 129–141. – ISBN 873–132–779–8

 8. Лукіна, Тетяна Олександрівна. Оцінювання і управління якістю загальної середньої освіти : навч. модуль для слухачів курсів підвищ. кваліфікації пед. і управл. кадрів район. (міськ.) від. освіти та обл. упр. освіти і науки / Т. О. Лукіна ; [рец.: О. І. Ляшенко, Г. В. Єльникова] ; АПН України, Центр. ін–т післядиплом. пед. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 71 с. – Бібліогр.: с. 67–71

 9. Любашенко, Олеся Вадимівна. Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі : монографія / О. В. Любашенко. – Ніжин : Аспект–Поліграф, 2007. – 295 с. – Бібліогр.: с. 277–295. – ISBN 978–966–340–217–8

 10. Маслікова, Інна Володимирівна. Авторські навчальні програми як об'єкт і предмет дослідної діяльності вчителя біології : [навч.–метод. посіб.] / І. В. Маслікова. – Харків : Основа, 2008. – 125, [1] с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 11 (71)). – Бібліогр.: с. 122–125. – ISBN 978–966–333–963–4

 11. Маслова, Ніна Іванівна. Країнознавство США. Полікультурність / Н. І. Маслова, Н. О. Бутковська. – Харків : Основа, 2008. – 141, [1] с. – (Б–ка журн. "Англійська мова та література" : Сер. засн. 2003 р. ; Вип. 6 (66)). – ISBN 978–966–333–785–2

 12. Межжерін, Сергій Віталійович. Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – Київ : Освіта, 2008. – 255, [1] с. – ISBN 978–966–04–0617–9

 13. Морозова, Наталія Миколаївна. Всесвітня історія. 8 кл. : : готові дидакт. набори / Н. М. Морозова, Т. В. Михайлів. – Харків : Основа, 2008. – 175 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : Заснована 2004 року ; Вип. 4 (52)). – Бібліогр.: с.174–175. – ISBN 978–966–333–686–2

 14. Нікішина, Тетяна Вікторівна. Уроки–практикуми з української мови у 10 класі / Т. В. Нікішина. – Харків : Основа, 2008. – 157 с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" : Заснована в 2004 році ; Вип. 11 (60)). – ISBN 978–966–333–964–1

 15. Омельчук, Сергій Аркадійович. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад.: С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська. – Харків : Основа, 2008. – 200 с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" : Сер. засновано в 2004 році ; Вип. 8 (57)). – ISBN 978–966–333–934–4

 16. Оржеховська, Валентина Михайлівна. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх : орієнтов. прогр. для системи післядиплом. пед. освіти / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, С. В. Зінченко ; [під заг. ред. В. М. Оржеховської ; рец.: А. Й. Сиротенко, М. С. Демчишин ; відп. за вип. Л. В. Мінакова] ; Мін–во освіти і науки України, Ін–т інновац. технологій і змісту освіти. – Київ : [б. в.], 2007. – 63 с. – Бібліогр. у кінці глав

 17. Оржеховська, Валентина Михайлівна. Превентивна педагогіка : наук.–метод. посіб. / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко ; [ред. В. Г. Пугач ; рец.: Л. В. Артемова, Л. Ю. Максимова] ; Ін–т проблем виховання АПН України, Кафедра превентивної освіти і соціальної політики ЮНЕСКО. – Ізмаїл : СМИЛ, 2006. – 282 с. – Бібліогр.: с. 226–230. – ISBN 966–8127–51–X

 18. Освітньо–культурна та виховна робота студентської профспілкової організації : навч.–метод. посіб. / Спілка голів рад директорів ВНЗ І–І р. а. України, Всеукр. мет. об–ня голів студентських профкомів ВНЗ І–ІІ р. а., Студент. профспілкова асоц., Метод. об–ня голів студентських профкомів вищих навч. закл. І–ІІ р. а., Первинна профспілк. орг. Промислово–економічного коледжу Нац. авіац. ун–ту ; уклад. Ю. В. Ївженко. – [Київ] : [б. в.], 2007. – 126 с. – Бібліогр.: с. 108–111. – ISBN 978–966–529–147–3

 19. Освітянські обрії: реалії та перспективи : [зб. наук. пр.]. № 3' 2007 / Ін–т проф.–техн. освіти АПН України ; [редкол.: Ніна Тверезовська (голова), Володимир Манько, Надія Бібік, Василь Кремень, Василь Мадзигон та ін.]. – [Київ] : Ін–т проф.–техн. освіти, 2007. – 372 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966–8224–18–3

 20. Пєхота, Олена Миколаївна. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва ; [рец.: В. А. Семиченко, О. В. Глузман, Є. С. Барбіна]. – 2–ге вид., допов. та переробл. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 271 с. – Бібліогр.: с. 167–190. – ISBN 966–8146–51–4

 21. Перевозчиков, Віктор Іванович. Економічні питання в курсі історії України (1900–1920 рр.) / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик. – Харків : Основа, 2008. – 126 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : Заснована 2004 року ; Вип. 5 (53)). – (Профільне навчання). – Бібліогр.: с. 124–126. – ISBN 978–966–333–779–1

 22. Позакласні біологічні заходи : [навч.–метод. посіб.]. Вип. 5 / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2008. – 109, [1] с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 5 (65)). – ISBN 978–966–333–776–0 1. Помазан, Галина Євгенівна. Українська мова. 11 кл. : зб. вправ, диктантів, тест. завдань / Г. Є. Помазан. – Харків : Основа, 2008. – 203 с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" : Заснована 2004 року ; Вип. 10 (59)). – ISBN 978–966–333–954–2

 2. Поніманська, Тамара. Виховання людяності : (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі") : [метод. посіб.] / Тамара Поніманська, Ольга Козлюк, Галина Марчук. – Київ : Міленіум, 2008. – 136 с. – ISBN 978–966–8063–69–5

 3. Приходченко, Катерина Іллівна. Факультативи з української мови та літератури / К. І. Приходченко. – Харків : Основа, 2008. – 157 с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" : Заснована 2004 року ; Вип. 12 (61)). – ISBN 978–611–00–0004–8

 4. Проектне навчання на уроках української мови та літератури. Учитель року / Ін–т інновац. технологій і змісту освіти ; [уклад.: Є. І. Науменко, О. М. Чхайло]. – Харків : Основа, 2008. – 122, [1] с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 2 (51)). – ISBN 978–966–333–656–5

 5. Профілактика ВІЛ/СНІДу серед учнів : наук.–метод. посіб. для кер. кадрів освіти / [Дивак Валерій Володимирович, Заплатинський Василь Миронович, Халмурадов Батир Данатарович та ін. ; рец.: В. В. Олійник, Н. І. Горегляд] ; АПН України, Центр. ін–т післядиплом. пед. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 169 с. – Бібліогр.: с. 132–135. – Авт. зазнач. на звороті тит. л. та на 3–й с. обкл. – ISBN 966–581–635–7

 6. Професійна освіта : наук.–метод. вісник. № 1/2 (30/31)/2008 / Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Наук.–метод. центр проф.–техн. освіти та підвищ. кваліфікації інж.–пед. працівників у Хмельниц. обл. ; [голов. ред.: Л. І. Шевчук ; редкол.: М. П. Вавринчук, С. В. Вознюк, О. О. Гаврилюк та ін.]. – [Хмельницький] : [б. в.], 2008. – 264 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–2180–56–5

 7. Психолого–педагогічні основи професійної адаптації майбутніх фахівців : монографія / [за ред. Г. П. Васяновича]. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 461, [2] с. – Бібліогр.: с. 421–448. – До 90–річчя Василя Сухомлинського

 8. Родинне сонцеколо : метод. порадник для роботи з батьками / [авт.–упоряд. Любомира Калуська ; рец.: Г. В. Презлята, М. В. Отрощенко, Я. В. Клекот]. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 139 с. – (Сер. "Дошкілля"). – Бібліогр. у кінці ст. – Авт.–уклад. зазнач. на обкл. та на 3–й с. обкл. – ISBN 966–634–259–6

 9. Русский язык : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. П. Голобородько, Л. В. Вознюк, Н. М. Вениг и др. – Харьков : Основа, 2008. – 223 с. – ISBN 978–966–333–806–4

 10. Сторінками творів мудрого вчителя : альманах для вчителів і вихователів / упоряд. Л. В. Жадан. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 84 с. – До 90–річчя В. Сухомлинського

 11. Сухіна, Ірина. Психолого–педагогічна діагностика стану розвитку усного зв'язного мовлення дітей–сиріт із ЗНМ : [метод. рек. для педагогів та логопедів загальноосвіт. спец. дит. будинків] / Ірина Сухіна ; [за наук. ред. В. В. Тарасун] ; Ін–т спец. педагогіки АПН України. – [Вид. 2–ге, переробл. і допов.]. – Київ : [б. в.], 2007. – 58 с. : іл. – Бібліогр.: с. 43 1. Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти : зб. матеріалів наук.–методолог. семінару / АПН України, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, О. М. Отич та ін.]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 287 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–8410–47–5

 2. Тиждень біології в школі : [навч.–метод. посіб.]. Вип. 4 / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2008. – 127, [1] с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 1 (61)). – Бібліогр.: с. 116–117. – ISBN 978–966–495–104–0

 3. Тименко, В. П. Професійна дизайн–освіта: теорія і практика художньої обробки деревини / В. П. Тименко, В. К. Сидоренко, Л. В. Оршанський. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 283, [3] с. – Бібліогр.: с. 264–275. – ISBN 966–644–030–X

 4. Українська мова. 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. із навчанням угор. мовою / [авт. кол.: А. М. Галас, О. І. Добушовська, В. М. Скаканді та ін.]. – Львів : Світ, 2008. – 143 с. – ISBN 978–966–603–559–5

 5. Уроки української мови. 7–11 кл. / Наук.–метод. центр серед. освіти ; уклад.: Є. І. Науменко, О. М. Чхайло . – Харків : Основа, 2008. – 207 с. – (Б–ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 1 (50)). – ISBN 978–966–495–105–7

 6. Уроки–ігри та інші форми ігрової діяльності у курсі біології : [навч.–метод. посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2008. – 141, [2] с. – (Б–ка журн. "Біологія" : сер. засн. в 2003 р. ; Вип. 3 (63)). – ISBN 978–966–333–673–2

 7. Цимбал, Ольга Михайлівна. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови. Критичне мислення. Громадянська освіта / О. М. Цимбал. – Харків : Основа, 2008. – 173 с. – (Б–ка журн. "Англійська мова та література" : Сер. засн. 2003 р. ; Вип. 5 (65)). – ISBN 978–966–333–770–8

 8. Цимбал, Ольга Михайлівна. Проектна технологія, критичне мислення і громадська освіта в процесі вивчення англійської мови : початкова шк. : [навч. посіб.] / О. М. Цимбал, О. В. Тягло, П. В. Цимбал. – Харків : Основа, 2008. – 109 с. – (Б–ка журн. "Англійська мова та література" : Сер. засн. 2003 р. ; Вип. 4 (64)). – ISBN 978–966–333–682–4

 9. Чабан, Любов Григорівна. Факультативи з суспільствознавства. 5–9 кл. / Л. Г. Чабан. – Харків : Основа, 2008. – 174 с. – (Б–ка журн. "Історія та правознавство" : Заснована 2004 року ; Вип. 11 (59)). – Бібліогр.: с. 173–174. – ISBN 978–966–333–966–5

 10. Экспериментальная программа по чтению и развитию речи в старшей группе детского сада / АПН Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон. сред. с углубл. изучением англ. и нем. яз. школа гуманитарного труда ; [прогр. сост.: Панич Лариса Степановна]. – Херсон : [б. и.], [2006]. – 11 с

 11. Экспериментальные программы по чтению, развитию речи и математике в подготовительной группе детского сада / АПН Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон. сред. с углубл. изучением англ. и нем. яз. шк. гуманитарного труда ; [прогр. сост.: Панич Лариса Степановна ; под ред. Кияновского Артема Александровича]. – Херсон : [б. и.], [2006]. – 19 с. – Сост. указ. на обл. и на обороте тит. л.


Дисертації

 1. Горячок, Інна Владиславівна. Методика вивчення публіцистичних творів у старших класах загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Горячок Інна Владиславівна ; Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець–Подільський : [б. в.], 2008. – 210, [10] с. – Бібліогр.: с. 195–210

 2. Губачов, Олександр Ілліч. Дидактичні умови індивідуалізації допрофільної підготовки учнів основної школи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Губачов Олександр Ілліч ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 251 с. – Бібліогр.: с. 234–251

 3. Козлюк, Ольга Андріївна. Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Козлюк Ольга Андріївна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун–т. – Рівне : [б. в.], 2008. – 292 с. – Бібліогр.: с. 201–231

 4. Копетчук, Валентина Анатоліївна. Професійна спрямованість навчання предметів природничо–математичного циклу в медичному коледжі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Копетчук Валентина Анатоліївна ; АПН України ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 252 с. – Бібліогр.: с. 225–252

 5. Кузнецов, Анатолий Юрьевич. Философские дискурсы маргинальных хронотопов : дис. ... д–ра филос. наук: 09.00.03 / Кузнецов Анатолий Юрьевич ; Нац. аэрокосмич. ун–т им. М. Е. Жуковского "Харк. авиац. ин–т". – Харьков : [б. и.], 2008. – 378 с. – Библиогр.: с. 343–378

 6. Максименко, Елена Георгиевна. Особенности функционирования механизмов психологической защиты личности в условиях родительской депривации : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Е. Г. Максименко ; наук. кер. Т. Б. Ильина ; АПН України, Донец. ін–т післядиплом. освіти інж.–пед. працівників. – Донецк : [б. и.], 2008. – 433 с. – Бібліогр.: с.409–433

 7. Орловская , Ксения Александровна. Психологические особенности жизненных перспектив подростков, которые воспитываются в разных социальных условиях : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Орловская Ксения Александровна ; Южноукр. гос. пед. ун–т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : [б. и.], 2008. – 221 с. – Библиогр.: с. 204–221

 8. Пікінер, Вікторія Анатоліївна. Розвиток педагогічних ідей К. Д. Ушинського у практиці сучасного дошкільного закладу : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Пікінер Вікторія Анатоліївна ; Слов'ян. держ. пед. ун–т. – Одеса : [б. в.], 2008. – 245 с. – Бібліогр.: с. 197–219

 9. Плетньова, Лариса Володимирівна. Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Плетньова Лариса Володимирівна ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 255, [7] с. – Бібліогр.: с. 237–255

 10. Ратушняк, Олександр Михайлович. Формування інтерпретаційної компетентності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ратушняк Олександр Михайлович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 231, [7] с. – Бібліогр.: с. 201–231

 11. Татаринова, Світлана Олексіївна. Формування логіко–математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Татаринова Світлана Олексіївна ; Мелітоп. держ. пед. ун–т. – Мелітополь : [б. в.], 2008. – 205, [16] с. – Бібліогр.: с. 181–201

 12. Церна, Світлана Вікторівна. Лінгводидактичні засади навчання лексики німецької мови учнів 7–8 класів спеціалізованих шкіл : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Церна Світлана Вікторівна ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : [б. в.], 2008. – 272 с. – Бібліогр.: с. 203–225

 13. Яценко, Ганна Юріївна. Комунікативність в системі дистанційного навчання: фактори інтенсифікації : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Яценко Ганна Юріївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 195 с. – Бібліогр.: с. 172–195


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка