Освіта у східних І західних слов’ян (на матеріалі української та чеської мов історико-культурологічний І ономасіологічний аспекти)Сторінка8/9
Дата конвертації08.07.2018
Розмір1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Додаток 2К л а с и ф і к а ц і я

навчальних закладів України та Чеської Республіки

з врахуванням структурних особливостей номінації

(нами наводяться лише окремі приклади)
1. Структурно-кількісний параметр
А) назви, котрі складаються з двох лексем
Україна
Буковинський університет

Економіко-технологічний університет

Європейський університет

Галицький інститут (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Інститут реклами (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Інститут Тутковського

Надслучанський інститут (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Промислова академія


Чеська Республіка

Masarykova univerzita

Univerzita Pardubice

NEWTON College, a.s. - Brno

Unicorn College s.r.o.
Б) назви, котрі складаються з трьох лексем
Україна

Державний агротехнологічний університет

Дніпропетровський національний університет

Закарпатський державний університет

Криворізький технічний університет

Українська академія друкарства

Українська військово-медична академія

Закарпатський художній інститут

Міжгалузевий інститут управління

Міжнародний гуманітарний університет

Львівська комерційна академія

Інститут екології та медицини

Кіровоградський інститут комерції

Міжнародний університет фінансів

Університет економіки і підприємництва

Академія адвокатури України (товариство з обмеженою відповідальністю)

Інститут ділового адміністрування

Кримський інститут бізнесуЧеська Республіка

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita obrany v Brně

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s.

Rašínova vysoká škola s.r.o. - Brno

Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov

Vysoká škola podnikání, a.s. - Ostrava

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.


В) назви, котрі складаються з чотирьох лексем
Україна

Бердянський державний педагогічний університет

Волинський інститут економіки та менеджменту

Національний лісотехнічний університет України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Київський університет ринкових відносин

Львівський університет бізнесу та права

Національний університет будівництва і архітектури

Хмельницький університет управління та права

Академія гірничих наук України

Академія митної служби України

Академія праці та соціальних відносин

Міжнародна академія фінансів та інвестицій

Українська академія зовнішньої торгівлі

Державний інститут підготовки кадрів

Український інститут лінгвістики і менеджменту

Донецький інститут туристичного бізнесу

Ізмаїльський інститут водного транспорту


Чеська Республіка

Akademie múzických umění v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Policejní akademie České republiky

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. - Praha
Г) назви, котрі складаються з п'яти лексем
Україна

Керченський державний морський технологічний університет

Київський національний університет внутрішніх справ

Київський національний університет технологій та дизайну

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Львівський державний університет фізичної культури

Міжнародний університет розвитку людини „Україна“

Карпатський університет імені Августина Волошина

Полтавський університет споживчої кооперації України

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Київська державна академія водного транспорту

Державнний інститут проблем сім'ї та молоді

Державний інститут статистики, обліку та аудиту

Донецький державний інститут штучного інтелекту

Донецький інститут ринку та соціальної політики (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю)

Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва

Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти
Чеська Республіка

České vysoké učení technické v Praze

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku o.p.s.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií , s.r.o. - Praha

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.


Ґ) назви, котрі складаються з шести лексем
Україна

Волинський державний університет імені Лесі Українки

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний університет державної податкової служби України

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України

Національна академія Державної прикордонної служби України

Національна академія державного управління при Президентові України

Державний інститут управління та економіки водних ресурсів

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Інститут економіки, права і систем управління Песоцьких

Горлівський державнинй педагогічний інститут іноземних мов

Інститут стоматології Академії медичних наук України

Інститут туризму Федерації професійних спілок України

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту
Чеська Республіка

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. - Praha
Д) назви, котрі складаються з семи лексем
Україна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Київський університет права Національної академії наук України

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Київський юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України

Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти та науки України

Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці

Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва України

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України


Чеська Республіка

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. - Praha

Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií v Českých Budějovicích, s.r.o.

Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, s.r.o.

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.
Е) назви, котрі складаються з восьми лексем
Україна

Військовий інститут Київського національного універститету імені Тараса Шевченка

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України


Інститут методики навчання і виховиння, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Інститут підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України

Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональний Академії управління персоналом

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету


Є) назви, котрі складаються з дев’яти лексем
Україна

Військовий інститут керівного інженерного складу Національної академії оборони України2. Характеристика

назв інституцій за моделлю
А) прикметник (Наз.) + іменник (Наз.)

Буковинський університет

Європейський університет

Галицький інститут

Надслучанський інститут
Masarykova univerzita
Б) прикметник (Наз.) + прикметник (Наз.) + іменник (Наз.)

Запорізький національний університет

Криворізький технічний університет

Національний авіаційний університет

Національний транспортний університет

Дніпропетровський гуманітарний університет

Класичний приватний університет

Хмельницький економічний університет

Львівська комерційна академія

Київський гуманітарний інститут

Макіївський економіко-гуманітарний інститут
Rašínova vysoká škola
В) іменник (Наз.) + іменник (род.) + іменник (род.)

Академія прокуратури України

Академія суддів України

Академія адвокатури України

Академія мистецтва краси

Інститут екології та медицини

Інститут економіки і підприємництва
Г) прикметник (Наз.) + прикметник (Наз.) + прикметник (Наз.) + іменник (Наз.)

Буковинський державний медичний університет

Глухівський державний педагогічний університет

Житомирський державний технологічний університет

Рівненський державний гуманітарний університет

Таврійський державний агротехнологічний університет

Харківський національний економічний університет

Дніпропетровська державна фінансова академія

Донбаська державна машинобудівна академія

Полтавська державна аграрна академія


Ґ) іменник (Наз.) + прикметник (род.) + іменник (род.)

Академія муніципального управління

Інститут біржової діяльності

Інститут ділового адміністрування

Інститут політичних наук
Д) прикметник (Наз.) + іменник (Наз.) + іменник (род.) + іменник (род.)

Львівський університет бізнесу та права

Національний університет будівництва і архітектури

Хмельницький університет управління та права

Донецький університет еконімоки та права

Львівський університет бізнесу та права

Національна академія оборони України

Міжнародна академія фінансів та інвестицій

Бучацький інститут менеджменту і аудиту

Волинський інститут економіки та менеджменту

Державний інститут підготовки кадрів

Донецький інститут підприємництва м. Донецька

Донецький інститут психології і підприємництва

Одеський інститут підприємництва та права


Е) прикметник (Наз.) + іменник (Наз.) + iменник (род.)

Київський університет культури

Міжнародний університет фінансів

Ялтинський університет менеджменту

Українська академія друкарства

Українська академія дизайну

Рівненський інститут слов'янознавства

Київськикйінститут перекладачів

Кіровоградський інститут комерції

Кримський інститут бізнесу


Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov

Vysoká škola podnikání, a.s. - Ostrava


Є) прикметник (Наз.) + прикметник (Наз.) + іменник (Наз.) + іменник (род.)

Національний лісотехнічний універстиет України

Львівська національна академія мистецтв

Одеська державна академія холоду

Полтавський військовий інститут зв'язку
Ж) прикметник (Наз.) + прикметник (Наз.) + прикметник (1 Наз.) + прикметник (Наз.) + іменник (Наз.)

Керченський державний морський технологічний університет


З) прикметник (наз.) + прикметник (наз.) + іменник (наз.) + іменник (род.) + іменник (род.)

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет культури і мистецтва

Київський національнний університет технологій та дизайну

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Український державний університет економіки і фінансів

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Львівський державний інститут економіки та туризму

Луганський державний інститут культури і мистецтв

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління

Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
И) прикметник (наз.) + прикметник (наз.) + іменник (наз.) + прикметник (род.) + iменник (род.)

Київський національний університет внутрішніх справ

Львівський державний університет физичної культури

Київська державна академія водного транспорту

Одеська національна академія харчових технологій

Донецький державний інститут штучного інтелекту

Тернопільський експерімантальний інститут педагогічної освіти

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - Praha

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. - Praha
І) прикметник (наз.) + іменник (наз.) + прикметник (род.) + iменник (род.) + іменник (род.)

Національний університет водного господарства та природокористування

Полтавський університет споживчої кооперації України

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky


Ї) прикметник (наз.) + іменник (наз.) + iменник (род.) + іменник (род.) + іменник (род.)

Київський університет економіки і технологій транспорту

Кримський університет культури, мистецтв і туризму

Київський університет туризму, економіки і права

Державний інститут проблем сім'ї та молоді

Державний інститут статистики, обліку та аудиту


К) прикметник (наз.) + iменник (наз,) + iменник (род.) + прикметник (род.) + iменник (род.)

Донецький інститут ринку та соціальної політики

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Л) прикметник (наз.) + прикметник (наз.) + іменник (наз.) + іменник (род.) + іменник (род.) + іменник (род.)

Волинський державний університет імені Лесі Українки

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
М) прикметник (1 вiдм.) + прикметник (наз.) + прикметник (наз.) + іменник (наз.) + іменник (2 цідм.) + прикметник (род.)

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

Київський міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф'єва

Львівська державна музична академія імені М. В. Лисенка


Н) прикм. (Наз.) + прикм. (Наз.) + прикм. (Наз.) + iменник (Наз.) + iменник (Род.) + іменник (Род.) + імен./субстант. прикметн. (род.)

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Подальший розподіл назв вищих навчальних закладів з аналізованого списку відбуватиметься за наступними критеріями:

1. загальні назви (не вказують безпосередньо на напрям/спеціалізацію вищого навчального закладу)

2.конкретні назви (у назві існує вказівка на напрям/ спеціалізацію),

3. місцезнаходження (а/місто – б/область/регіон),

4. назви з прикметником державний (його місце у назві),

5. назви з прикметником національний (його місце у назві),
Нижче представлені списки назв, розподілених відповідно до вищезазначених критеріїв
1. Загальні назви

Донецький національний університет

Закарпатський державний університет

Буковинський університет

Ужгородський національний університет

Європейський університет

Галицька академія

Інститут Тутковського

Надслучанський інститут

Masarykova univerzita

Slezská univerzita v Opavě

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Pardubice

Západočeská univerzita v Plzni

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
2. Конкретні назви

Донецький інститут автомобільного транспорту

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Білоцерківський державний аграрний університет

Подільський державний аграрно-технічний університет

Таврійський державний агротехнологічний університет

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут“

Київський інститут банківської справи

Університет банківської справи Національного банку України

Кримський інститут бізнесу

Львівський університет бізнесу та права

Київський інститут бізнесу та технологій

Харківський інститут бізнесу і менеджменту

Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний лінгвістичний університет

Полтавський державний аграрно-технічний університет

Університет економіки і управління

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. Гжицького

Київська академія перукарського мистецтва

Українська академія дизайну (товариство з обмеженою відповідальністю)

Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права

Хмельницький інститут конструювання та моделювання швейних виробів

Akademie výtvarných umění v Praze

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v BrněVeterinární a farmaceutická univerzita Brno

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - Praha

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. - Praha

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.

Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií v Českých Budějovicích, s.r.o.


3.а/Назви, котрі вказують на місцезнаходження вищого навчального закладу

Дніпропетровський національний університет

Одеський державний медичний університет

Севастопольський міський гуманітарний університет

Харківський військовий університет

Київський університет ринкових відносин

Полтавський університет споживчої кооперації України

Хмельницький економічний університет

Донбаська державна машинобудівна академія

Львівська комерційна академія

Волинський інститут економіки та менеджменту

Донецький державний інститут штучного інтелекту

Луганський державний інститут культури і мистецтв

Кіровоградський інститут комерції

Херсонський економіко-правовий інститут

Akademie múzických umění v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Univerzita obrany v Brně

Vysoká škola Karlovy Vary, o. p.s.
3.б/Закарпатський державний університет

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Приазовський державний технічний університет

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Таврійський державний агротехнологічний університет

Західноукраїнський економіко-правовий університет

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти

Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління
4. Назви з прикметником державний

А) прикметник державний на першому місці у назвіДержавний економіко-технологічний університет транспорту

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Державна академія житлово-комунального господарства

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва України

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

Державна льотна академія

Державний інститут підготовки кадрів

Державний інститут проблем сім'ї та молоді

Державний інститут статистики, обліку та аудиту

Державний інститут управління та економіки водних ресурсів
Б) прикметник державний на другому місці у назві

Глухівський державний педагогічний університет

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Керченський державний морський технологічний університет

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Український державний університет економіки і фінансів

Донбаська державна машинобудівна академія

Українська державна академія залізничного транспорту

Донецький державний інститут штучного інтелекту

Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права

Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці
5. Назви з прикметником національний

А) прикметник національний на першому місці у словіНаціональний авіаційний університет

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут“

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет харчових технологій

Національна академія державного управління при Президентові України

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Національна академія Служби безпеки України

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Національний науково-дослідний інститут охорони праці Міністерства праці та соціальної політики України
Б) прикметник національний на другому місці у назві

Вінницький національний технічний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Луганський національний аграрний університет

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Тернопільський національний економічний університет

Харківський національний університет внутрішніх справ

Харківський національний університет радіоелектроніки

Львівська національна академія мистецтв

Одеська національна юридична академіяПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка