Освіта у східних І західних слов’ян (на матеріалі української та чеської мов історико-культурологічний І ономасіологічний аспекти)Сторінка7/9
Дата конвертації08.07.2018
Розмір1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Список використаних джерел:1) ЛОЗКО, Г.: Українське народознавство. Зодіяк-ЕКО, Київ, 1995.

2) МОЛЬНАР, М.: Тарас Шевченко у чехів та словаків. Братіслава, Пряшів. 1961.

3) СІРОПОЛКО, С.: Історiя освіти в Україні. Наукова думка, Київ, 2001.

4) СТЕЛЬМАХОВИЧ, М. Г.: Народна педагогіка. Київ, 1986.

5) СЕМЧИШИН, М.: Тисяча років української культури. Київ, 1993.

6) СЯВАВКО, Є. І.: Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. Київ, 1974.

7) Великий тлумачний словник сучасної української мови. Колектив авторів під редакцією БУСЕЛА, В. Т. Перун, Київ, 2004.

8) Енциклопедія українознавства. Національна академія наук. Інститут української археографії, Київ, 1995

9) Етимологічний словник української мови. Том перший А-Ґ. Колектив авторів під редакцією МЕЛЬНИЧУКА, О. С. Наукова думка, Київ, 1982.

10) Етимологічний словник українською мови. Том другий Д-Копці. Колектів авторів під редакцією МЕЛЬНИЧУКА, О. С. Наукова думка, Київ, 1985.

11) Історія української культури. Том третій. Колектив авторів під редакцією Патона, Б.Є. Наукова думка, Київ, 2003.

12) Словник української мови. Том перший А-В. Колектив авторів під редакцією БІЛОДІДА, І. К. Наукова думка, Київ, 1970

13) Словник української мови. Том третій З. Колектив аврорів під редакцією БІЛОДІДА, І. К. Наукова думка, Київ,1972

14) Словник української мови. Том четвертий І-М. Колектив авторів під редакцією БІЛОДІДА, І. К. Наукова думка, Київ 1973.

15) Словник української мови. Том дес’ятий Т-Ф. Колектив авторів під редакцією БІЛОДІДА, І. К. Наукова думка, Київ, 1979.

16) Словник української мови. Том одинадцятий Х-Ь. Колектив авторів під редакцією БІЛОДІДА, І. К. Наукова думка, Київ, 1980.

17) Українська культура історія і сучасність. Колектив авторів за редакцією ЧЕРЕПАНОВОЇ, С. О. Видавництво Світ, Львів, 1994.

18) Українське народознавство. Колектив авторів за редакцією ПАВЛЮКА, С. П. Знання, Київ, 2004.

19) Українсько-радянська енциклопедія. Том перший А-Богунці. Колектив авторів під редакцією БАЖАНА, М. П. Академія наук радянської соціалістичної республіки, Київ, 1959.

20) Українсько-радянська енциклопедія. Том шістнадцятий Цементація-Ь. Колектив авторів під редакцією БАЖАНА, М. П. Академія наук радянської соціалістичної республіки, Київ, 1964.
21) BENEŠ, Z. - PETRÁŇ, J.: České dějiny I. Práce, Praha, 1997.

22) ČORNEJ, P. - POKORNÝ, J.: Dějiny českých zemí do roku 2000 ve zkratce. Práh, Praha, 2008.

23) KELBLOVÁ, L. a kolektiv: Čeští žáci v mezinárodnímsrovnávání. České školství ve světle dlouhodobě zjišťovaných výsledků vzdělávání v mezinárodních šetřeních. Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2006.

24) KURIMSKÝ, A., ŠIŠKOVÁ, R.,SAVICKÝ, N.,: Ukrajinsko-český slovník I. A-O. Academia, Praha, 1994.

25) KVAČEK, R.: České dějiny II. Praha, 2002.

26) POL, M.: Škola v proměnách. Masarykova univerzita, Brno, 2007.

27) PURKETOVÁ, J.: Školství Jihomoravského kraje 1948-1988. Státní vědecká knihovna, Brno, 1988.

28) VESELÁ, Z.: Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Masarykova univerzita v Brně, 1992.

29) České vzdělání a Evropa. Strategie rozvoje lidských zdrojů při vstupu do Evropské unie. Kolektiv autorů pod vedením KOUCKÉHO, J. Sdružení pro vzdělávací politiku, Praha, 1998.

30) Dějiny zemí Koruny české I. Kolektiv autorů pod vedením ČORNEJE, P. Paseka, Praha, Litomyšl, 1997.

31) Dějiny zemí Koruny české II. Kolektiv autorů — hlavní redaktoři BĚLINA, P. - POKORNÝ, J. Paseka, Praha, Litomyšl, 1992.

32) Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách. Kolektiv autorů pod vedením ČORNEJE, P. Reader's Digest Výběr, Praha, 2001.

33) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Lexikografický kolektiv autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR. Academia, Praha, 1998.

34) Slovník spisovného jazyka českého. I.díl A-M, II.díl R-U. Kolektiv autorů pod vedením akademika HAVRÁNKA, B. Academia, Praha, 1989.

35) Slovník spisovného jazyka českého. IV.díl V-Ž doplňky a opravy. Kolektiv autorů pod vedením akademika HAVRÁNKA, B.Academia, Praha, 1971.

36) Školství v Československé socialistické republice. Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR. Praha, 1982.
інтернетові ресурси:

іноземні: чеські:

http://www.dic.academic.ru http://www.bolgna.msmt.cz

http://www.litopys.org.ua http://www.encyklopedie.seznam.cz

http://www.mon.gov.ua http://www.msmt.cz

http://www.nbuv.gov.ua http://www.phil.muni.cz

http://www.otrok.ru http://www.ucitelskenoviny.cz

http:// www.ualogos.kiev.ua

http://www.who-is-who.com.ua

Д О Д А Т К И
Додаток 1К л а с и ф і к а ц і я

навчальних закладів України та Чеської Республіки

з врахуванням форми власності
Україна
I. Державна форма власності


    1. УніверситетиБердянський державний педагогічний університет 4

Білоцерківський державний аграрний університет 4

Буковинський державний медичний університет 4

Вінницький державний аграрний університет 4

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 7

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 8*

Вінницький національний технічний університет 4

Волинський національний університет імені Лесі Українки 6

Глухівський державний педагогічний університет 4

Державний агротехнологічний університет 3

Державний економіко-технологічний** університет транспорту 4

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 4

Дніпродзержинський державний технічний університет 4

Дніпропетровський державний аграрний університет 4

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 5

Дніпропетровський національний університет 3

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 5

Донбаський державний технічний університет 4

Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського** 8

Донецький державний університет управління 4

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 7

Донецький національний технічний університет 4

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 7

Житомирський державний технологічний університет 4

Житомирський державний університет імені Івана Франка 6

Закарпатський державний університет 3


* Скорочення: 1) ім. розглядаємо як повнозначну лексему імені,

2)імені та по батькові в роботі розглядаються як повнозначні лексеми.

**Лексеми-композити за структурно-кількісним параметром розглядаються як одна лексема.

Запорізький державний медичний університет 4

Запорізький національний технічний університет 4

Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України 7

Івано-Франківський державний медичний університет 4

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 6

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 4

Кам'янець-Подільський державний університет 3

Керченський державний морський технологічний університет 4

Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д.Грінченка 8

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 7

Київський національний лінгвістичний університет 4

Київський національний торговельно-економічний університет 4

Київський національний університет будівництва і архітектури 5

Київський національний університет внутрішних справ 5

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 6

Київський національний університет культури і мистецтв 5

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого 10

Київський національний університет технологій та дизайну 5

Київський університет права Національної академії наук України 7

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Виниченка 7

Кіровоградськин національний технічний університет 4

Криворізький державний педагогічний університет 4

Криворізький технічний університет 3

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 7

Кримський державний агротехнологічний університет 4

Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгіївського 8

Кримський університет культури, мистецтв і туризму 5

Львівський державний аграрний університет 4

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 5

Львівський державний університет фізичної культури 5

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 7

Львівський національний університет імені Івана Франка 6

Луганський державний медичний університет 4

Луганський державний університет внутрішніх справ 5

Луганський національний аграрний університет 4

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 7

Луцький державний технічний університет 4

Маріупольський державний гуманітарний університет 4

Мелітопольський державний педагогічний університет 4

Миколаївський державний аграрний університет 4

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили 7

Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського 7

Національний авіаційний університет 3

Національний аграрний університет 3

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 10

Національний гірничий університет 3

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 7

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 7

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 7

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 6

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 7

Національний транспортний університет 3

Національний університет водного господарства та природокористування 5

Національний університет державної податкової служби України 6

Національний університет "Києво-Могилянська академія" 4

Національний університет "Львівська політехніка" 4

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 6

Національний університет "Острозька академія" 4

Національний університет фізичного виховання і спорту України 6

Національний університет харчових технологій 4

Національний фармацевтичний університет 3

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 6

Одеський державний аграрний університет 4

Одеський державний екологічний університет 4

Одеський державний економічний університет 4

Одеський державний медичний університет 4

Одеський національний морський університет 4

Одеський національний політехнічний університет 4

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 7

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 7

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського 8

Подільський державний аграрно-технічний університет 4

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка 8

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 7

Приазовський державний технічний університет 4

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 6

Рівненський державний гуманітарний університет 4

Саратовський державний соціально-економічний університет 4

Севастопольський міський гуманітарний університет 4

Севастопольський національний технічний університет 4

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості 6

Слов'янський державний педагогічний університет 4

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка 8

Сумський державний університет 3

Сумський національний аграрний університет 4

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 6

Таврійський державний агротехнологічний університет 4

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 7

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського 8

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя 7

Тернопільський національний економічний університет 4

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 7

Ужгородський національний університет 3

Український державний університет економіки і фінансів 5

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 6

Український державний хіміко-технологічний університет 4

Уманський державний аграрний університет 4

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 7

Університет банківської справи Національного банку України 6

Університет цивільного захисту України 4

Харківський військовий університет 3

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 6

Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського 8

Харківський державний університет харчування та торговлі 5

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 4

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва 8

Харківський національний економічний університет 4

Харківський національний медичний університет 4

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 8

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 9

Харківський національний університет внутрішніх справ 5

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 7

Харківський національний університет радіоелектроніки 4

Херсонський державний аграрний університет 4

Херсонський державний університет 3

Херсонський національний технічний університет 4

Хмельницький національний університет 3

Хмельницький університет управління та права 4

Черкаський державний технологічний університет 4

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 6

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 6

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка 8

Чернігівський державний технологічний університет 4


Республіканський вищий навчальний заклад"Кримський гуманітарний університет"3***

Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет"3


2. Академії
Академія гірничих наук України 4

Академія економіки і права 3

Академія митної служби України 4

Академія муніципального управління 3

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 17

Академія прокуратури України 3


*** У зв’язку з особливим статусом Республіки Крим назви вищих навчальних закладів вводяться з вказівкою про територіальну приналежність.
Академія суддів України 3

Академія управління Міністерства внутрішніх справ 5

Буковинська державна фінансова академія 4

Державна академія житлово-комунального господарства 4

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв 6

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України 7

Державна льотна академія України 4

Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України 6

Дніпропетровська державна медична академія 4

Дніпропетровська державна фінансова академія 4

Донбаська державна машинобудівна академія 4

Донбаська національна академія будівництва і архітектури 5

Донецька державна музична академія ім. С.С.Прокоф'єва 8

Запорізька державна інженерна академія 4

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 9

Київська дитяча академія мистецтв 4

Львівська державна фінансова академія 4

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького 9

Львівська національна академія мистецтв 4

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 9

Національна академія державного управління при Президентові України 6

Національна академія оборони України 4

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 5

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 5

Національна академія Служби безпеки України 5

Національна металургійна академія України 4

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського 8

Одеська державна академія будівництва та архітектури 5

Одеська державна академія холоду 4

Одеська державна музична академія ім. А.В.Нежданової 8

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова 8

Одеська національна академія харчових технологій 5

Одеська національна морська академія 4

Одеська національна юридична академія 4

Південна академія підвищення кваліфікації кадрів Державного комітету промислової політики України 10

Полтавська державна аграрна академія 4

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 5

Промислова академія 2

Українська академія банківської справи Національного банку України 7

Українська академія бізнесу та підприємництва 4

Українська академія друкарства 3

Українська військово-медична академія 3

Українська державна академія залізничного транспорту 5

Українська інженерно-педагогічна академія 3

Українська медична стоматологічна академія 4

3. Інститути
Військовий двічі орденів Червоного прапора інститут ракетних військ і артілерії імені Богдана Хмельницького Сумського державного університету 15

Військовий інженерний інститут Подільського державного аграрно-технічного університету 7

Військовий інститут керівного інженерного складу Національної академії оборони України 9

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка 8

Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола 5

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов 6

Державний інститут підготовки кадрів 4

Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості 6

Державний інститут проблем сім'ї та молоді 5

Державний інститут управління та економіки водних ресурсів 6

Державний екологічний інститут Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 9

Державне підприємство - Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів 8

Дніпропетровський державний інститут технічного навчання 5

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 6

Дніппропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 11

Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України 13

Донецький державний інститут штучного інтелекту 5

Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України 13

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ 8

Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова Національного авіаційного університету 10

Закарпатський художній інститут 3

Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 8

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту 6

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України 7

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського 8

Інститут законодавства Верховної Ради України 5

Інстиутут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска 7

Інститут медицини праці Академії медичних наук України 7

Інститут методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 8

Інститут нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова Академії медичних наук України 10

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 9

Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості держхарчому України.Підвищення кваліфікації та короткострокова перепідготовка 16

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 7

Інститут підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України 8

Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Академії медичних наук України 11

Інститут стоматології Академії медичних наук 5

Інститут Служби зовнішньої розвідки України 5

Інститут травматології та ортопедії АМН України 7

Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України 7

Київський військовий гуманітарний інститут 4

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 9

Київський інститут Військово-повітряних сил 4

Київський юридичний інститут МВС України 7

Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ 8

Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський інститут медсестринства"3

Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва 6

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка 7

Кримський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ 7

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола 9

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 11

Львівський інститут економіки і туризму 4

Луганський інститут праці та соціальних технологій 5

Луганський державний інститут культури і мистецтв 5

Міжгалузевий інститут управління 3

Мукачівський технологічний інститут 3

Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"НАН України та Міносвіти України 10

Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України 7

Національний науково-дослідний інститут охорони праці Міністерства праці та соціальної політики України 10

Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету 6

Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва Стратегія" 3

Одеський державний інститут вимірювальної техніки 5

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 5

Одеський ордена Леніна інститут Сухопутних військ 6

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 11

Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ 8

Полтавський військовий інститут зв'язку 4

Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ 8

Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут імені П.С.Нахімова 10

Український інститут науково-технічної і економічної інформації 5

Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси (Укртелерадіопресінститут) 9

Український інститут розвитку фондового ринку 5

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології 6

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я 10

Херсонський державний морський інститут 4

Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ 8

Чернігівський державний інститут економіки і управління 5

Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці 7

II. Недержавна форма власності


1. Університети
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”6

Київський університет ринкових відносин 4

Київський університет туризму, економіки і права 5

Міжнародний гуманітарний університет 3

Міжнародний Соломонів університет 3

Полтавський університет споживчої кооперації України 5

Український католицький університет 3

Університет економіки і управління 3

Університет економіки та права “КРОК” 4

Ялтинський університет менеджменту 3


2. Академії
Академія гірничих наук України 4

Академія мистецтва краси (навчально-професійний центр) 3

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 8

Академія праці та соціальних відносин (для Інституту економіки та права (філія) Академія праці та соціальних відносин в м. Севастополі) 4

Київська академія перукарського мистецтва 4

Львівська комерційна академія 3

Міжнародна академія фінансів та інвестицій 4
3. Інститути
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 6

Івано-Франківський Богословський інститут Івано-Франківської Єпархії Української

Православної Церкві Київського Патріархату 10

Ізмаїльський інститут водного транспорту 4

Інститут екології та медицини 3

Інститут науково-педагогічної та виробничої інфраструктури 4

Інститут підприємництва та перспективи технологій при Національному університеті “Львівська політехніка” 8

Інститут туризму Федерації професійних спілок України 6

Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва 5

Київський інститут регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту і туризму 8

Кіровоградський інститут комерції 3

Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету 6

Миколаївський політехнічний інститут 3

Одеський інститут підприємництва та права 4

Таврійський інститут підприємництва та права 4

Українсько-Американський гуманітарний інститут “Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні” 10

Хмельницький інститут конструювання моделювання швейних виробів 6
ІІІ. Приватна форма власності*

1. Університети
Бердянський університет менеджменту і бізнесу (товариство з обмеженою

відповідальністю) 4

Буковинський університет 2

Дніпропетровський гуманітарний університет 3

Дніпропетровський університет економіки та права (закрите акціонерне товариство) 4

Донецький університет економіки та права 4

Економіко-технологічний університет 2

Європейський університет 2

Західноукраїнський економіко-правничий університет 3

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 7

Карпатський університет імені Августина Волошина 5

Київський міжнародний університет 3

Київський славістичний університет (закрите акціонерне товариство) 3

Київський університет культури 3

Київський університет “Східний світ” 4

Класичний приватний університет 3

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління 6

Львівський університет бізнесу та права 4

Луцький гуманітарний університет 3

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 7

Міжнародний науково-технічний університет (закрите акціонерне товариство) 3

Міжнародний слов’янський університет. Харків 4

Міжнародний університет бізнесу і права 4

Міжнародний університет фінансів 3

Міжнародний християнський університет-Київ 4

Нікопольський економічний університет 3

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 4

Університет “Львівський Ставропігіон” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 3

Університет сучасних знань (товариство з обмеженою відповідальністю) 3

Український університет фінансів і права при Тендерній палаті України 7

Університет економіки і підприємництва 3

Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” 6

Харківський економіко-правовий університет (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 3

Хмельницький економічний університет 32. Академії
Академія адвокатури України (товариство з обмеженою відповідальністю) 3

Академія управління та інформаційних технологій “АРІУ" 5

Комп’ютерна академія “ШАГ” 3

Міжрегіональна академія бізнесу та права ім. Н.Кручнніної 7

Міжрегіональна академія управління персоналом (у формі акціонерного товариства закритого типу) 4

Міжрегіональна фінансово-юридична академія (товариство з обмеженою відповідальністю) 3

Національна акдемія управління (закрите акціонерне товариство) 3

Українська академія дизайну (товариство з обмеженою відповідальністю) 3

Феодосійська фінасово-економічна академія Київського університету ринкових відносин 7
3. Інститути
Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом 8

Бучацький інститут менеджменту і аудиту 4

Вища школа бізнесу-інститут економіки та менеджменту 6

Волинський інститут економіки та менеджменту (у формі закритого акціонерного товариства) 4

Галицький інститут (у формі товаристсва з обмеженою відповідальністю) 2

Дніпропетровський медичний інститут народної медицини (акціонерне товариство закритого типу) 5

Донецький економіко-гуманітарний інститут 3

Донецький інститут автомобільного транспорту 4

Донецький інститут підприємництва м. Донецька (товариство з обмеженою відповідальністю, колективна форма власності) 5

Донецький інститут психології і підприємництва 4

Донецький інститут ринку та соціальної політики (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) 5

Донецький інститут соціальної освіти 4

Донецький інститут туристичного бізнесу 4

Донецький інститут управління (товариство з обмеженою відповідальністю) 3

Енергодарський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету 8

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 5

Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління (у формі закритого акціонерного товариства) 5

Інститут адміністративного, економічного і політичного менеджменту при Український Академії державного управління при Президентові України (товариство з обмеженою відповідальністю) 11

Інститут біржової діяльності (товариство з обмеженою відповідальністю) 3

Інститут ділового адміністрування 3

Інститут екології економіки і права 4

Інститут економіки і підприємництва 3

Інститут екранних мистецтв 3

Iнститут експертизи та управління власністю (товариство з обмеженою відповідальністю) 4

Інститут землевпорядкування та інформиційних технологій при Національному авіаційному університеті 7

Інститут інтелектуальної власності і права (закрите акціонерне товариство) 4

Інститут масової комунікації при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (товариство з обмеженою відповідальністю) 9

Інститут менеджменту та економіки “Галицька академія” 5

Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка (товариство з обмеженою відповідальністю) 9

Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки і підготовки кадрів (товариство з обмеженою відповідальністю) 6

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів по каркасно-монолітному домобудуванню “ПОЗНЯКИМОНОЛІТСПЕЦБУД” 7

Iнститут підприємництва та сучасних технологій 4

Інститут післядипломної освіти “КСИМЕ” 4

Інститут політичних наук (товариство з обмеженою відповідальністю) 3

Інститут прогресивних стоматологічних технологій (товариство з обмеженою відповідальністю) 4

Інститут реклами (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 2

Інститут Тутковського 2

Інститут управління природними ресурсами 4

Київський бізнес-інститут при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”9

Київський гуманітарний інститут (закрите акціонерне товариство) 3

Київський економічний інститут менеджменту (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 4

Київський інститут банківської справи (закрите акціонерне товариство) 4

Київський інститут бізнесу та технологій 4

Київський інститут інвестиційного менеджменту (закрите акціонерне товариство) 4

Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації (відкрите акціонерне товариство) 5

Київський інститут перекладачів (товариство з обмеженою відповідальністю) 3

Київський інститут соціальних та культурних зв’язків імені Святої княгині Ольги 9

Кіровоградсьикй інститут регіонального управління та економіки 5

Краматорський економіко-гуманітарний інститут 3

Кримський інститут бізнесу 3

Кримський інститут економіки та господарського права 5

Львівський інститут менеджменту (закрите акціонерне товариство) 3

Львівський медичний інститут (товариство з обмеженою відповідальністю) 3

Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету 6

Макіївський економіко-гуманітарний інститут 3

Медичний інститут Української асоціації народної медицини (закрите акціонерне товариство) 6

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну 5

Міжнародний інститут бізнесу 3

Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (товариство з обмеженою відповідальністю) 10

Міжнародний інститут глибинної психології 4

Міжнародний інститут менеджменту 3

Надслучанський інститут (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 2

Новокаховський політехнічний інститут 3

Одеський інститут управління (товариство з обмеженою відповідальністю) 3

Південно-Український інститут бізнесу 3

Полтавський інститут економіки та менеджменту “Світоч” 5

Рівненський інститут слов’янознавства Кииївського Славістичного університету 6

Сімферопольський економіко-гуманітарний інститут 3

Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія 4

Таврійський гуманітарно-екологічний інститут 3

Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти 5

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 5

Тернопліьський комерційний інститут 3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут прогресівних стоматологічних технологій" 4

Український гуманітарний інститут 3

Український інститут лінгвістики і менеджменту 4

Український морський інститут 3

Український фінансово-економічний інститут (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 3

Харківський інститут бізнесу і менеджменту (товариство з обмеженою відповідальністю) 4

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту 6

Херсонський економічно-правовий інститут 3

Чернігівський технологічний інститут (товариство з обмеженою відповідальністю) 3


(*У випадках назв, згрупованих у ІІІ.1-3, вказівка на форму власності не розглядалася як частина назви)

Чеська Республіка
I. Публічна форма власності
Akademie múzických umění v Praze 4

Akademie výtvarných umění v Praze 4

České vysoké učení technické v Praze 5

Česká zemědělská univerzita v Praze 4

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 5

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 4

Masarykova univerzita 2

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 5

Ostravská univerzita v Ostravě 3

Slezská univerzita v Opavě 3

Technická univerzita v Liberci 3

Univerzita Hradec Králové 3

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 6

Univerzita Karlova v Praze 3

Univerzita Palackého v Olomouci 3

Univerzita Pardubice 2

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 4

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 4

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 6

Vysoká škola ekonomická v Praze 4

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 4

Vysoká škola polytechnická Jihlava 4

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 6

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 4

Vysoké učení technické v Brně 4

Západočeská univerzita v Plzni 3


IІ. Державна форма власності
Policejní akademie České Republiky v Praze 5

Univerzita obrany v Brně 3


IІІ. Приватна форма власності
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. - Kolín 8

Akademie STING, o.p.s. - Brno 2

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. - Praha 3

Bankovní institut vysoká škola a.s. - Praha 4

B.I.B.S., a.s. Brno International Business School 4

CEVRO Institut vysoká škola, o.p.s. 4

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku o.p.s. 5

Evropský polytechnický institut, s.r.o. - Kunovice 3

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. - Praha 7

Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s. 3

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. - Praha 7

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 4

NEWTON College, a.s. - Brno 2

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - Praha 5

Pražský technologický institut, o.p.s. - Praha 3

Rašínova vysoká škola s.r.o. - Brno 3

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. 5

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. - Praha 5

Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. - Kladno 3

ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola – Mladá Boleslav 4

Unicorn College s.r.o. 2

University of New York in Prague, s.r.o. 4

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. 5

Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií v Českých Budějovicích, s.r.o. 7

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. - Praha 4

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. - Praha 6

Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, spol. s r.o. 7

Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. - Ústí nad Labem 4

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - České Budějovice 5

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha 4

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. 4

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. 5

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 4

Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov 3

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. - Praha 5

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 6

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - Brno 4

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 4

Vysoká škola podnikání, a.s. - Ostrava 3

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. - Praha 4

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. 7

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. - Praha 6

Vysoká škola v Plzni, o.p.s. 3

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. - Praha 3

Vzdělávací institut Franka Dysona, s.r.o. 4

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. 4


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка