Освіта у східних І західних слов’ян (на матеріалі української та чеської мов історико-культурологічний І ономасіологічний аспекти)Сторінка6/9
Дата конвертації08.07.2018
Розмір1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Závěr

Téma naší diplomové práce je Освіта у східних і західних слов'ян (на матеріалі української та чеської мов - історико-культурологічний і ономасіологічний аспекти).

Práce se skládá ze dvou hlavních částí: kulturologické a lingvistické. V kulturologické části se věnujeme historii rozvoje vzdělávání na Ukrajině i v České republice. Začínáme v dávné historii, kdy se na vzdělávání dětí podílela nejvíce rodina. Postupně procházíme všemi nejdůležitějšími etapami vzdělávání a zastavujeme se podle našeho názoru na událostech, které nejvíce ovlivnily vzdělání. Jedná se o skutečnosti pozitivní, ale i negativní. Pozitivními byly na Ukrajině: v IX. století rozvoj vzdělávání, r. 1661 založení Lvovského kolegiumu s titulem univerzity, r. 1726 spojený s univerzitou v Charkově, r. 1834 univerzita v Kyjevě, 2. polovina XVIII. stol. vznik státních středních škol, r. 1865 univerzita v Oděse, r. 1919 připojení Zakarpatí k Československé republice - jazykem Podkarpatských Rusínů byl ukrajinský, 30. léta XX. stol. rozvoj ukrajinského vzdělání v emigraci, 60. léta XX. stol. zavedení povinné osmileté školní docházky, 70. léta XX. stol. střední vzdělání, 90. léta zakládání škol i jiné formy vlastnosti než státní, růst počtu univerzit;

v České republice: v IX. stol. přijetí křesťanství, rozvoj vzdělávání, r. 1348 založení Karlovy univerzity, XVII. stol. je spojené s činností Tovaryšstva Ježíšova a vypracováním nejrozvinutějšího systému vzdělávání ve střední Evropě, XVIII. stol. se všechny školy dostávají do státního vlastnictví, v XIX. stol. rozdělení Karlovy univerzity na německou a českou část, 20. léta XX. stol. vzniká Masarykova univerzita a jsou zakládány univerzity se specializací, r. 1938 návrh nového školního systému, po r. 1989 růst počtu studentů v univerzitách, r. 1998 vstupuje Česká republika do Boloňského procesu.

Mezi negativní skutečnosti na Ukrajině lze zařadit: r. 1240, kdy se Kyjev dostal pod nadvládu Tatarů, Kateřina II. zastavila šíření vzdělanosti mezi prostými lidmi, r. 1863 začal platit Valujevský cirkulář, r. 1920 byly vyloučeny univerzity ze systému vzdělávání, 80. léta XX. stol. ekonomická krize zapříčinila zpomalení školní reformy;

v České republice: XV. stol. husitské války, listopad r. 1939 zavření vysokých škol, r. 1940 se stala vyučujícím jazykem němčina, 60. léta XX. stol. školství pod dohledem komunistického režimu.

Mezi nejvýznamnější události poslední doby bezesporu patří přijetí koncepce společného systému vzdělávání známého v evropském kontextu jako tzv. Boloňský proces. Hlavními body tohoto programu jsou:

1) přijetí kreditového systému,

2) zavedení jednoduchého a jednotného systému získáváni titulů po úspěšném ukončení studia,

3) diplom musí být vyhotoven nejen v rodném jazyce studenta, ale také v cizím jazyce,

4) možnost studovat alespoň jeden semestr v zahraničí.
Druhá část - lingvistická je věnována názvům používaným na označení vysokých škol. Materiál, který se nám podařilo nashromáždit a analyzovat v druhé části našeho diplomového zkoumání svědčí o tom, že k pojmenování názvů vysokých škol na Ukrajině i v České republice se v průběhu několika desetiletí používaly tyto názvy: ukrajinské інститут, університет, академія a české institut, univerzita, akademie a jiné.

Diachronické zkoumání sémantické struktury analyzovaných lexémů objasňuje nejednotnost jejich fungování.

Zvláště sémantická struktura ukrajinského lexému інститут zůstává během doby svého existování nezměnnou, na rozdíl od stejného českého lexému institut, kde je možné sledovat specializaci sémantiky.

Dosti stabilní se ukázala sémantika u českého i ukrajinského slova univerzita – університет.

Na rozdíl od všeobecné sémantiky ukrajinského lexému школа, u českého škola naopak pozorujeme zúžení (specializaci) významu.

Opačný proces zaznamenávají lexikografické prameny obou jazyků u analyzovaného slova академія – akademie.

Provedená analýza také potvrzuje, že například ukrajinský lexém заклад, který se ukazuje jako ústřední slovo ve slovním spojení вищий навчальний заклад, může být posuzován jako mezijazykové homonymum k českému základ.
V přílohách na základě shromážděného materiálu vytváříme vlastní kartotéku vysokých škol, které v současné době najdeme na Ukrajině i v České republice. Nejdříve je rozdělujeme podle formy vlastnosti na státní, soukromé, v Ukrajině nestátní a v České republice veřejné vysoké školy. Dalším námi zvoleným kritériem je структурно-кількісний параметр a ukázka názvů, které se skládají pouze ze dvou lexémů až po názvy, které se skládají z více lexémů. Ukážeme některé příklady:

Názvy, které se skládají ze dvou lexémů: Буковинський університет, Інститут реклами (у формі товариства з обмеженою відповідальністю), Промислова академія, Masarykova univerzita, Unicorn College s.r.o.

názvy složené ze třech lexémů: Закарпатський державний університет, Українська військово-медична академія, Інститут екології та медицини, Univerzita obrany v Brně, Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov

názvy složené ze čtyř lexémů: Львівський університет бізнесу та права, Академія митної служби України, Ізмаїльський інститут водного транспорту, Akademie múzických umění v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. - Praha

názvy skládající se z pěti lexémů: Керченський державний морський технологічний університет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донецький державний інститут штучного інтелекту, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku o.p.s.

názvy utvořené z šesti lexémů: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Національна академія Державної прикордонної служби України, Горлівський державнинй педагогічний інститут іноземних мов, Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

názvy složené ze sedmi lexémů: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, s.r.o.

názvy tvořené 8 lexémy: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ, Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, Інститут методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
Nezapomínáme na dělení názvů podle modelu skládání názvů vysokých škol. Doufáme, že se nám podařilo vybrat nejvíce typické modely použité k utvoření názvů vysokých škol.

Námi nashromážděné názvy vysokých škol budou možná předmětem dalšího zkoumání za účelem jiného rozdělení. Navrhujeme optimální model budoucího názvu vysoké školy, který by měl podle našeho názoru obsahovat:formu vlasnosti + místo, kde se vysoká škola nachází + specializaci vysoké školy

Державний київський економічнйи університет

Державний львівський технічний інститут

Державна полтавська фінансова академія

Приватний донецький медичний університет

Приватний дніпропетровський юридичний інститут

Приватна одеська льотна академія

Soukromý karvinský obchodní institut

Státní opavská právnická univerzita
anebo může být poskládaný tímto způsobem:

místo, kde se škola nachází + forma vlasnosti + specializace

Донецька приватна фармацевтична академія

Івано-Франківський державний стоматологічний інститут

Кіровоградський національний військовий університет

Кременчуцький державний екологічний університет

Сумська державна юридична академія

Ужгородський національнйи політехнічний інститут

Brněnská soukromá veterinární univerzita

Pražská státní lingvistická univerzita

Ostravský veřejný polytechnický institut


Toto jsou z našeho pohledu možné varianty budoucích názvů vysokých škol. Při tvoření názvů využíváme vlastní fantazii, jsou to tedy fiktivní názvy.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка